Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Management Principles ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Τέχνη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ. (Κονταράτος, Α.Ν. 1992)_.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Management Principles ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Τέχνη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ. (Κονταράτος, Α.Ν. 1992)_."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Management Principles ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Τέχνη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ. (Κονταράτος, Α.Ν. 1992)_

2 Management Principles 1. 1. Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο Οριοθετεί και Ελέγχει με βάση τις στρατηγικές του αποφάσεις. Ο Γενικός Διευθυντής Εκτελεί και Κατευθύνει μέσα από περιγράψιμες δομές, γνωστές σε όλους. 2. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ: Η ενότητα σκοπού και δράσης εξασφαλίζεται, όταν ένας και μόνο άνθρωπος κάθεται στο τιμόνι και ότι κάθε υφιστάμενος αναφέρεται σε έναν και μόνο προϊστάμενο. ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

3 Management Principles 3. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Για κάθε ενέργεια και για κάθε έργο υπάρχει πάντα ένας και μοναδικός υπόλογος που παίρνει και τις σχετικές αποφάσεις. Ο υπόλογος αυτός μπορεί να αναθέτει καθήκοντα και να μεταβιβάζει εξουσίες σε υφισταμένους αλλά δεν απαλλάσσεται ποτέ από τις ευθύνες του. 4. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η ανάθεση καθηκόντων και η ανάληψη ευθύνης πρέπει να συνοδεύεται και από αντίστοιχη εκχώρηση εξουσιών για ελευθερία δράσης. Η ανάθεση καθηκόντων χωρίς την εκχώρηση εξουσιών αποκλείει αυτόματα την ανάληψη και επομένως τον καταλογισμό ευθύνης. ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

4 Management Principles 5. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Οι προοπτικές επιτυχίας μεγιστοποιούνται με τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Η αναγνώριση και η εξέλιξη του προσωπικού είναι βασισμένη στα επιτεύγματά του. Στους ικανούς μεταβιβάζονται περισσότερες εξουσίες, ενώ στους ανεπαρκείς αφαιρούνται εξουσίες. Γενικά, η μεροληψία υπέρ των λιγότερο ικανών οδηγεί σε διεύρυνση του κύκλου των μετριοτήτων που κατέχουν θέσεις κλειδιά. Αντίστοιχα, η μεροληψία κατά των περισσότερο ικανών καταστρέφει κάθε όρεξη και διάθεση για παραγωγική εργασία. Η πράξη απέδειξε ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο άδικο και πιο αποκαρδιωτικό από την ίση μεταχείριση ατόμων με άνισες ικανότητες, άνισες ευθύνες και άνισες επιτεύξεις. ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5 Management Principles 6. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: Η συμμετοχή εξασφαλίζει την έκφραση διαφορετικών απόψεων και πολλαπλασιάζει τις γωνίες θεώρησης καταστάσεων, οδηγώντας έτσι σε ευστοχώτερες αντιμετωπίσεις. Δηλαδή το σκεπτικό των αποφάσεων διαμορφώνεται συλλογικά, αλλά τελικά ένας αποφασίζει. Βέβαια ο τρόπος αυτός διοίκησης εφαρμόζεται εφόσον η ωριμότητα του προσωπικού (από πλευράς ικανότητας και δέσμευσης) και η φύση της εργασίας (από πλευράς περιπλοκότητας και αμεσότητας) το επιτρέπουν. 7. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: Όσο πιο ενημερωμένο είναι το προσωπικό, τόσο καλύτερα καταλαβαίνει τι χρειάζεται να γίνει και τόσο ευστοχώτερα αυτοκαθοδηγείται, αυτοοργανώνεται και αυτοελέγχεται για να πραγματοποιήσει αυτό που πρέπει να γίνει. ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

6 Management Principles 8. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: Κανείς δεν γνωρίζει μια εργασία καλύτερα από τον ειδικό που ασχολείται με αυτήν. Επομένως, η ηγεσία καθορίζει στρατηγικούς στόχους για γενικό προσανατολισμό του προσωπικού και αφήνει την επεξεργασία των λεπτομερειών στη διάκριση κατωτέρων κλιμακίων στο θέατρο δράσης, διασκορπίζοντας έτσι τις τακτικές αποφάσεις εκεί που υπάρχει η μεγαλύτερη εμπειρία. Η συγκέντρωση των στρατηγικών αποφάσεων εξασφαλίζει ενότητα σκοπού και δράσης, ενώ η αποκέντρωση των τακτικών αποφάσεων εξασφαλίζει τεχνική συμμετοχή από τους πραγματικά ειδικούς. Βέβαια, ο διασκορπισμός των τακτικών αποφάσεων συνεπάγεται και τη μεταβίβαση της αντίστοιχης εξουσίας. ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

7 Management Principles 9. Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: Η μεταβίβαση εξουσίας για τη λήψη τακτικών αποφάσεων αποδεσμεύει αυτόματα την πρωτοβουλία των εργαζομένων και έτσι αποκλείει κάθε προκαταβολική επέμβαση πάνω σε σχεδιαζόμενες ενέργειες. Επιτρέπει μόνο την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών. Δηλαδή η ηγεσία δεν κατευθύνει τις πράξεις του προσωπικού αλλά το σκεπτικό και τις προθέσεις του, καλλιεργώντας τις αξίες που πιστεύει και το φρόνημα που έχει. Τα διαδοχικά αποτελέσματα παρακολουθούνται βέβαια στενά, ώστε τίποτα να μην παρεκκλίνει επικίνδυνα από την επιλεγμένη πορεία. Τυχόν παρεκκλίσεις διερευνώνται σε βάθος από την προϊσταμένη αρχή σε συνεργασία πάντοτε με τον υπεύθυνο, προκειμένου να επισημανθούν τα αίτια και να προσδιοριστούν τα διορθωτικά μέτρα. Ο τρόπος αυτός ελέγχου ενισχύει την ικανότητα της επιχείρησης στη λήψη καλυτέρων αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, χωρίς ταυτόχρονα να καταργεί την εποπτεία και να χαλαρώνει την ευθύνη. ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

8 Management Principles 10. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Η ηγεσία πιστεύει στο προσωπικό και το αντιμετωπίζει ως πόρο κρίσιμης σημασίας, λόγω της αναντικατάστατης δυνατότητάς του να μαθαίνει, να σκέπτεται, να επινοεί και να παίρνει πρωτοβουλίες. Δηλαδή δέχεται ότι το προσωπικό μπορεί να υποστηρίξει και να περιφρουρήσει τα συμφέροντα της επιχείρησης είτε γιατί κατέχει το αντικείμενο της εργασίας του, είτε γιατί μπορεί να το μάθει. Επομένως, η ηγεσία μεριμνά μόνιμα για την ανάπτυξη του προσωπικού, προσφέροντάς του ευκαιρίες εκπαίδευσης, καλλιέργειας και αυτοπραγμάτωσης. Τέλος, αν το προσωπικό αντιμετωπίζεται ως πόρος κρίσιμης σημασίας, τότε η προστασία της υγείας του και της ασφάλειάς του καθιερώνεται ως υποχρέωση πρώτης προτεραιότητας. ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "Management Principles ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Τέχνη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ. (Κονταράτος, Α.Ν. 1992)_."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google