Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 1 &

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 1 &"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 1 &

2 Γ Γ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 2 Συγκρότηση ΓΑΠΕ/ΓΕΠΣ (Κατάργηση ΓΑΠΕ/ΔΑΣ) 17 Αυγούστου 2005

3 Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 3 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΣ/ΓΕΠΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΠΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ-ΕΔΑΦΟΥΣ 1 ο ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ 1α ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1β ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1γ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞ/ΣΤΩΝ-Υ/Κ 2ο ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 2α ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΒΟΛΩΝ-ΑΣΚΗΣΕΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 2β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΔΙΚΤΥΩΝ-ΜΗΧΑΝΩΝ- ΥΓΙΕΙΝΗΣ 3ο ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 2γ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

4 Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 4 ¯ Περιβάλλον εργασίας ασφαλές, πλήρως απαλλαγμένο από κινδύνους. ¯ Ένοπλες Δυνάμεις, υπόδειγμα σεβασμού της αξιοπρέπειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής. ΑΝΣΚ

5 Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 5 10 Μαρτίου 2006 Πέρας αναδιοργάνωσης.

6 Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 6 ΤΜΗΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

7 Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 7 8 Φεβρουαρίου 2006 Αποφασίσθηκε:  Συγκρότηση Περιφερειακών Επιθεωρήσεων και Γραφείων Υγιεινής και Ασφάλειας σε Μείζονες Επιχειρησιακούς Σχηματισμούς και Σχηματισμούς αντίστοιχα.

8 Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 8  Υπαγωγή της Περιφερειακής Επιθεώρησης Υγιεινής και Ασφάλειας, καθώς και του Γραφείου Υγιεινής και Ασφάλειας, στον Υδκτή του Μείζονος Επιχειρησιακού Σχηματισμού και Σχηματισμού αντίστοιχα.

9 Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 9  Συγκρότηση Τμήματος Υγιεινής και Ασφάλειας στην ειρήνη, σε όλες τις ενεργές και ημιενεργές Μονάδες Ο-Σ, το οποίο να επανδρώνεται από τον Αξκό Πρόληψης Ατυχημάτων Μονάδος (ΑΠΑΜ) και τον Ιατρό της Μονάδος, με υπαγωγή στον Υδκτή της Μονάδος (δια μέσου του 4ου Γραφείου).

10 Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 10 ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ Υ & Α ΓΕΣ ΣΤΡΑΤΙΑ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΙ Σ.Σ. ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Υ & Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Υ & Α ΓΡΑΦΕΙΟ Υ & Α ΤΜΗΜΑ Υ & Α ΓΕΠΣ Β’ ΚΛΑΔΟΣ ΥΔΚΤΗΣ ΑΞΚΟΣ 4 ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ

11 Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 11 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΔΚΤΗΣ ή Β’ΒΕ ή ΑΞΚΟΣ 4 ου ΓΡ. ΤΕΧΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ Υ & Α ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

12 Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 12 Δεκέμβριο 2005 Εκδόθηκαν, οι Γενικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Υγιεινή και Ασφάλεια του Προσωπικού.

13 Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 13 Καθορίσθηκαν - οι ευθύνες - οι υποχρεώσεις και - οι αρμοδιότητες των φορέων Υγιεινής και Ασφάλειας.

14 Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 14  Καθορίσθηκαν, οι Γενικές Αρχές Πρόληψης Ατυχημάτων.  Έγινε έλεγχος εγκαταστάσεων, υλικών και μέσων. Καταγράφηκαν οι κίνδυνοι και έγινε εκτίμηση επικινδυνότητας, η οποία καλύπτει όλους τους χώρους και δραστηριότητες. Μέχρι σήμερα

15 Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 15 Διατέθηκαν 11.560.000€ για:  Ηλεκτρολογικά  Μηχανολογικά  Ενεργητική Πυροπροστασία (Πυρασφάλεια)  Αντικεραυνική Προστασία  Κτιριολογικά, Σήμανση, Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) κλπ.

16 Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 16  Αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται 18 Σχέδια Ολοκληρωμένων Διαδικασιών του ΣΥΑ. Μέχρι σήμερα  Τοποθετήθηκε προσωπικό, σε θέσεις ΤΑ και ΙΕ.  Εκδόθηκαν κατάλληλες Οδηγίες και Κατευθύνσεις.

17 Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 17  Υπολογίσθηκε το κόστος, ανά βαθμό επικινδυνότητας.  Διατέθηκαν πιστώσεις, για αποκατάσταση παρατηρήσεων.  Αναπτύσσεται το Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας (ΣΥΑ), στο Στρατό Ξηράς.

18 Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 18 Τεχνικοί Ασφαλείας (www.elinyae.gr) Επιθεωρητές Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας Εκπαιδεύθηκαν ΕΕΚΧΜ* ΕΛΙΝΥΑΕ * Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών

19 Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 19  Εκπαιδεύθηκαν TA: 61 (2005) και 59 (2006) 59 (2006) [Από τους 61 (2005), οι 42 (στελέχη και ΜΥ) έλαβαν και πιστοποίηση Επιθεωρητού Εργασίας]. = 120

20 Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 20  Σεμινάριο Καθηκόντων - Υποχρεώσεων Ιατρού Εργασίας (ΙΕ), 29 ΙΕ. Συνολικά υφίστανται: - Παλαιότεροι 8 - Πρόσφατα εκπαιδευθέντες 29 Συνολικά37 Συνολικά37 Παρακολούθησαν

21 Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 21 Η πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου είναι ένα πολυσύνθετο ψυχοκοινωνικό - οικονομικό θέμα, το οποίο θα πρέπει πάντοτε να εξετάζεται στο ευρύ κοινωνικό πλαίσιο και με όλες τις συνιστώσες. Eurostat

22 Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 22 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία  Άρθρο 2: «… όταν δεν το επιτρέπουν εγγενείς δραστηριότητες ορισμένων δραστηριοτήτων του δημόσιου τομέα (π.χ. στις ένοπλες δυνάμεις ή στην αστυνομία ή ορισμένες δραστηριότητες στις υπηρεσίες πολιτικής άμυνας), πρέπει να εξασφαλίζεται, όσο αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων …».

23 Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 23  Άρθρο 5: « Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας ». Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

24 Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 24 ΤΜΗΜΑ ΠΤΗΣΕΩΝ

25 Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 25  Μελετώνται τα Δυναμικά Προγράμματα των Μονάδων Αεροπορίας Στρατού.  Πραγματοποιούνται Συσκέψεις Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους: - για τον έλεγχο και συντονισμό των προλη- πτικών μέτρων ασφάλειας πτήσεων και - για την ανάλυση των συμπερασμάτων, των διερευνηθέντων αεροπορικών ατυχημάτων.

26 Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 26  Διερευνώνται Αεροπορικά Ατυχήματα, όλων των κατηγοριών (μείζονα, ελάσσονα, παρ’ολίγον ατυχήματα και συμβάντα).

27 Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 27 « Δεν υπάρχουν νέα ατυχήματα, αλλά νέοι άνθρωποι, οι οποίοι κάνουν παλιά ατυχήματα ».

28 Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 28 « Κανένα ατύχημα δεν γίνεται τυχαία »


Κατέβασμα ppt "Γ Γ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Α Α Π Π Ε Ε Γ Γ Ε Ε Σ Σ Π Π 1 &"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google