Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οργάνωση Δρ. Πόπη Κονιδάρη Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

2 Διοικητικές Λειτουργίες
Σχεδιασμός Οργάνωση Στελέχωση Ηγεσία Έλεγχος Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

3 Τυποποιημένη – προσανατολισμένη
Οργάνωση - Ορισμός Τυποποιημένη – προσανατολισμένη ανάθεση δραστηριοτήτων ρόλων θέσεων Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

4 Οργάνωση Σχεδίαση και συντήρηση συστήματος ρόλων
Αναγνώριση στόχων - δραστηριοτήτων Ομαδοποίηση κατά στόχο Ανάθεση + Εξουσιοδότηση τμημάτων Συντονισμός Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

5 Τύποι οργάνωσης Τυπική Άτυπη Σκόπιμη απόδοση ρόλων
Περιορισμένα περιθώρια ευελιξίας Άτυπη Δίκτυο προσωπικών και κοινωνικών σχέσεων Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

6 Τμηματοποίηση- Ορισμός
Οργανωτική ανάπτυξη της επιχείρησης κατά τμήματα με σαφείς και συγκεκριμένες δραστηριότητες για τη επίτευξη των σκοπών της Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

7 Οργανωτικές δομές Περιορισμένης διάρθρωσης
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

8 Οργάνωση περιορισμένης διάρθρωσης
Πλεονεκτήματα Στενή επίβλεψη Συνεχής έλεγχος Ταχεία επικοινωνία Μειονεκτήματα Εμπλοκή στην εργασία υφισταμένων Πολλά επίπεδα διοίκησης Υψηλά έξοδα Υπερβολική απόσταση χαμηλότερου και ανώτερου επιπέδου Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

9 Οργάνωση περιορισμένης διάρθρωσης
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

10 Οργανωτικές δομές Διευρυμένης διάρθρωσης
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

11 Οργάνωση διευρυμένης διάρθρωσης
Πλεονεκτήματα Αναγκαστική ανάθεση Σαφείς τακτικές Προσεκτική επιλογή υφισταμένων Μειονεκτήματα Υπερφορτωμένοι προϊστάμενοι Κίνδυνος απώλειας ελέγχου Απαίτηση άξιων διευθυντικών στελεχών Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

12 Οργάνωση διευρυμένης διάρθρωσης
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

13 Παράγοντες επιτυχημένης διάρθρωσης
Εκπαίδευση υφισταμένων Σαφής ανάθεση εξουσίας Σαφήνεια σχεδίων Χρήση αντικειμενικών προτύπων Τεχνικές επικοινωνίας Προσωπική επαφή Διαφοροποίηση κατά οργανωτικό επίπεδο Ανάγκη ισορροπίας Άλλοι παράγοντες Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

14 Οργανωτική διαίρεση Αριθμός και εύρος διαίρεσης Τμηματοποίηση
Αριθμητική Χρονική Λειτουργική Γεωγραφική Ανά πελάτη Ανά έργο Συνδυασμοί Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

15 Λειτουργική Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

16 Ανά έργο Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

17 Γεωγραφική Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

18 Ανά πελάτη Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

19 Οργάνωση κατά πίνακα Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

20 Παράδειγμα Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

21 Vodafone Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

22 Forthnet Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

23 COSMOTE Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

24 Οργάνωση Σχεδίαση και συντήρηση συστήματος ρόλων
Αναγνώριση στόχων - δραστηριοτήτων Ομαδοποίηση κατά στόχο Ανάθεση + Εξουσιοδότηση τμημάτων Συντονισμός Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

25 Αρμοδιότητες – ορισμοί
Ισχύς Ικανότητα ατόμων ή ομάδων να ασκούν επιρροή στις πεποιθήσεις ή στις πράξεις άλλων ατόμων ή ομάδων Εξουσία Δικαίωμα που προκύπτει από κατοχή θέσης για τη λήψη απόφασης που έχει επίδραση σε άλλα άτομα Εξουσία Γραμμής - Ιεραρχίας Δραστηριότητες και σχέσεις για την απευθείας άσκηση επίβλεψης στους υφισταμένους Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

26 Εξουσία & Ισχύς Πηγές Ισχύος Γνώση Επιρροή Ανταμοιβή Τιμωρία Θέση
Εξουσία & Ισχύς Πηγές Ισχύος Γνώση Επιρροή Ανταμοιβή Τιμωρία Θέση Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

27 Οργάνωση Σχεδίαση και συντήρηση ενός συστήματος ρόλων
Αναγνώριση στόχων - δραστηριοτήτων Ομαδοποίηση κατά στόχο Ανάθεση + Εξουσιοδότηση τμημάτων Συντονισμός Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

28 Σχέσεις μεταξύ οντοτήτων
Σχέσεις Ιεραρχίας  Συμβουλευτικές Σχέσεις Κλιμακωτές, κάθετες  Ισότιμες, οριζόντιες Ειδικές Σχέσεις Λειτουργική Αρχή Αποκεντρωμένη Αρχή Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

29 Κανόνες Παροχή επαρκούς εξουσίας – εφικτή πραγμάτωση δραστηριοτήτων
Παροχή επαρκούς εξουσίας – εφικτή πραγμάτωση δραστηριοτήτων Επιλογή προσώπων με βάση τη δραστηριότητα Διατήρηση επικοινωνίας Εφαρμογή τεχνικών ελέγχου Επιβράβευση εκχώρησης και ανάληψης εξουσίας Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

30 Αποτελεσματική Οργάνωση
Προσεκτικός σχεδιασμός Προσαρμογή στον ανθρώπινο παράγοντα Αποφυγή οργανωτικής δυσκαμψίας Βελτίωση οργανωτικής απόδοσης εργαζομένων Αποφυγή εσωτερικών συγκρούσεων Κατανόηση οργανωτικής δομής Προώθηση οργανωτικής νοοτροπίας Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»


Κατέβασμα ppt "Στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google