Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. Εκφράσεις (βλ. βιβλίο, σελ. 35-36) ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΤΕΛΕΣΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΤΕΛΕΣΤΩΝ Αριθμητικοί: Αριθμητικοί: 1. ^, 2. *, /, DIV, MOD, 3. +,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. Εκφράσεις (βλ. βιβλίο, σελ. 35-36) ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΤΕΛΕΣΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΤΕΛΕΣΤΩΝ Αριθμητικοί: Αριθμητικοί: 1. ^, 2. *, /, DIV, MOD, 3. +,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1. Εκφράσεις (βλ. βιβλίο, σελ. 35-36) ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΤΕΛΕΣΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΤΕΛΕΣΤΩΝ Αριθμητικοί: Αριθμητικοί: 1. ^, 2. *, /, DIV, MOD, 3. +, - Σχεσιακοί: =,, =, <> (μη ίσο) Δεν μπορεί σε μια έκφραση να υπάρχουν δύο τέτοιοι τελεστές (π.χ. 3, =, <> (μη ίσο) Δεν μπορεί σε μια έκφραση να υπάρχουν δύο τέτοιοι τελεστές (π.χ. 3 < α <= 6 ) Λογικοί: Λογικοί: 1. όχι 2. και, ή

2 Σχεσιακοί Τελεστές Συγκρίνουμε: ακεραίους (π.χ. 2 = 1+1) ακεραίους (π.χ. 2 = 1+1) Πραγματικούς (α+β)/2 >= 3.5 Πραγματικούς (α+β)/2 >= 3.5 Κεφαλαίους Χαρακτήρες (π.χ. ‘Μ’ < ‘Ξ’ ) Κεφαλαίους Χαρακτήρες (π.χ. ‘Μ’ < ‘Ξ’ ) Αλφαριθμητικά (π.χ. ‘ΚΑΛΟΣ’ > ‘ΚΑΚΟΣ’) Αλφαριθμητικά (π.χ. ‘ΚΑΛΟΣ’ > ‘ΚΑΚΟΣ’) Η σύγκριση λογικών δεδομένων έχει νόημα μόνο στις περιπτώσεις =, <> Η σύγκριση λογικών δεδομένων έχει νόημα μόνο στις περιπτώσεις =, <>

3 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως αληθείς ή ψευδείς: i) ‘Α’ < ’Β’ i) ‘Α’ < ’Β’ ii) ‘ΓΙΑΝΝΗΣ’ > ‘ΔΗΜΗΤΡΗΣ’ ii) ‘ΓΙΑΝΝΗΣ’ > ‘ΔΗΜΗΤΡΗΣ’ iii) ‘ΨΗΛΟΤΕΡΟΣ’ = ‘ΠΙΟ ΨΗΛΟΣ’ iii) ‘ΨΗΛΟΤΕΡΟΣ’ = ‘ΠΙΟ ΨΗΛΟΣ’ iv) ‘ΜΑΓΚΑΣ’ < ‘ΜΑΠΑΣ’ iv) ‘ΜΑΓΚΑΣ’ < ‘ΜΑΠΑΣ’

4 Να γραφεί σε γλώσσα η παρακάτω έκφραση: 2 < Χ < 5+Α

5 2. ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ Θα έρθω μόνο αν έρθουν η Χρυσάνθη και η Ερμιόνη Θα έρθω μόνο αν έρθουν η Χρυσάνθη και η Ερμιόνη Έρχομαι μόνο αν έρθουν η Χρυσάνθη ή η Ερμιόνη Έρχομαι μόνο αν έρθουν η Χρυσάνθη ή η Ερμιόνη

6 2. ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΧΨ Χ ΚΑΙ Ψ Χ Ή Ψ Όχι Χ ΑληθήςΑληθής ΑληθήςΨευδής ΨευδήςΑληθής ΨευδήςΨευδής

7 2. ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ βλ. βιβλίο, σελ. 36

8 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 1. Αν χ = 4, y = 3 να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω λογικές προτάσεις: 1. x > y 2. (x mod y) = (30 div x) 2. Αν f = 5 και g = 12 να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω λογικές προτάσεις: 1. f = 3 ή όχι (g>2) 2. (f > 3) και (g = f + 10 – 3)

9 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δίνονται οι τιμές των μεταβλητών Α=3, Β=1, Γ=15 και η παρακάτω έκφραση: Δίνονται οι τιμές των μεταβλητών Α=3, Β=1, Γ=15 και η παρακάτω έκφραση: (ΟΧΙ (Α+Β*3>10)) ΚΑΙ (Γ MOD (A-B)=1) Nα υπολογίσετε την τιμή της έκφρασης αναλυτικά ως εξής: Nα υπολογίσετε την τιμή της έκφρασης αναλυτικά ως εξής: α. Να αντικαταστήσετε τις μεταβλητές με τις τιμές τους. Μονάδα 1 β. Να εκτελέσετε τις αριθμητικές πράξεις. Μονάδα 1 γ. Να αντικαταστήσετε τις συγκρίσεις με την τιμή ΑΛΗΘΗΣ, αν η σύγκριση είναι αληθής, ή την τιμή ΨΕΥΔΗΣ, αν είναι ψευδής. Μονάδα 1 δ. Να εκτελέσετε τις λογικές πράξεις, ώστε να υπολογίσετε την τελική τιμή της έκφρασης. Μονάδα 1

10 ΛΥΣΗ Α=3, Β=1, Γ=15 1. (ΟΧΙ (Α+Β*3>10)) ΚΑΙ (Γ MOD (A-B)=1)

11 ΛΥΣΗ Α=3, Β=1, Γ=15 1. (ΟΧΙ (Α+Β*3>10)) ΚΑΙ (Γ MOD (A-B)=1) 2. (ΟΧΙ (3+1*3>10)) ΚΑΙ (15 MOD (3-1)=1)

12 ΛΥΣΗ Α=3, Β=1, Γ=15 1. (ΟΧΙ (Α+Β*3>10)) ΚΑΙ (Γ MOD (A-B)=1) 2. (ΟΧΙ (3+1*3>10)) ΚΑΙ (15 MOD (3-1)=1) 3. (ΟΧΙ (6>10)) ΚΑΙ (1=1)

13 ΛΥΣΗ Α=3, Β=1, Γ=15 1. (ΟΧΙ (Α+Β*3>10)) ΚΑΙ (Γ MOD (A-B)=1) 2. (ΟΧΙ (3+1*3>10)) ΚΑΙ (15 MOD (3-1)=1) 3. (ΟΧΙ (6>10)) ΚΑΙ (1=1) 4. (ΟΧΙ (ΨΕΥΔΗΣ)) ΚΑΙ (ΑΛΗΘΗΣ)

14 ΛΥΣΗ Α=3, Β=1, Γ=15 1. (ΟΧΙ (Α+Β*3>10)) ΚΑΙ (Γ MOD (A-B)=1) 2. (ΟΧΙ (3+1*3>10)) ΚΑΙ (15 MOD (3-1)=1) 3. (ΟΧΙ (6>10)) ΚΑΙ (1=1) 4. (ΟΧΙ (ΨΕΥΔΗΣ)) ΚΑΙ (ΑΛΗΘΗΣ) 5. ΑΛΗΘΗΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΗΣ = ΑΛΗΘΗΣ

15 Για το σπίτι με τον ίδιο τρόπο: Άσκηση 18, σελ.51 Η i να γίνει τώρα

16 Για το σπίτι: Α) Βιβλίο Μαθητή: σελ. 35, 36 Β) Ασκήσεις: 15, 18 Γ) Άσκηση: Το κέρδος ενός κινηματογράφου υπολογίζεται ως εξής : Κάθε θεατής πληρώνει 8 ευρώ ενώ κάθε παράσταση κοστίζει 50 ευρώ συν 40 λεπτά για κάθε θεατή. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να δέχεται ως είσοδο των αριθμό των θεατών μιας παράστασης και έπειτα να υπολογίζει και να εμφανίζει τα έσοδα, τα έξοδα και το κέρδος του κινηματογράφου. Να γίνει επαλήθευση μέσω πίνακα τιμών για 20 θεατές.


Κατέβασμα ppt "1. Εκφράσεις (βλ. βιβλίο, σελ. 35-36) ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΤΕΛΕΣΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΤΕΛΕΣΤΩΝ Αριθμητικοί: Αριθμητικοί: 1. ^, 2. *, /, DIV, MOD, 3. +,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google