Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ. 2 Εισαγωγή •Τα λογικά διαγράμματα δείχνουν με ένα σχηματικό τρόπο την λύση ενός προβλήματος. •Μελετούν με λεπτομέρεια συγκεκριμένο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ. 2 Εισαγωγή •Τα λογικά διαγράμματα δείχνουν με ένα σχηματικό τρόπο την λύση ενός προβλήματος. •Μελετούν με λεπτομέρεια συγκεκριμένο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

2 2 Εισαγωγή •Τα λογικά διαγράμματα δείχνουν με ένα σχηματικό τρόπο την λύση ενός προβλήματος. •Μελετούν με λεπτομέρεια συγκεκριμένο κομμάτι του συστήματος •Είναι ανεξάρτητα από την γλώσσα προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθεί

3 3 Σύμβολα Αρχή / Τέλος Είσοδος Δεδομένων/ Έξοδος Αποτελεσμάτων Επεξεργασία Απόφαση Σύνδεσμος

4 4 Σύμβολα Υποπρόγραμμα Σχόλια Ροή Δεδομένων

5 5 Ομοιόμορφος Σχεδιασμός Λ.Δ. •Το λογικό διάγραμμα πρέπει να αντιστοιχεί με το πρόγραμμα •Τα μηνύματα εισόδου και εξόδου στο λογικό διάγραμμα δεν είναι υποχρεωτικά. •Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε λογικό διάγραμμα πρέπει να γράφονται με λατινικούς χαρακτήρες. Οι οδηγίες μπορούν να είναι στα Ελληνικά (διάβασε, τύπωσε, κτλ.).

6 6 Ομοιόμορφος Σχεδιασμός Λ.Δ. •Στις αποφάσεις στο λογικό διάγραμμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εξής: Αληθής – Ψευδής, ή Α – Ψ, ή Ναι – Όχι, ή Ν – Ο, ή True – False, ή T – F, ή Yes – No, ή Y - N. •Σε περίπτωση μαθηματικών πράξεων στο λογικό διάγραμμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μαθηματικά σύμβολα •Να γράφονται σχόλια, όπου είναι απαραίτητο

7 7 Ομοιόμορφος Σχεδιασμός Λ.Δ. •Σε περίπτωση διαδικασιών στο λογικό διάγραμμα, επιβάλλεται όπως χρησιμοποιούνται σχόλια στο υποπρόγραμμα, για τον καθορισμό των τυπικών παραμέτρων αναφοράς και των τυπικών παραμέτρων τιμών. Για παράδειγμα :

8 8 Ομοιόμορφος Σχεδιασμός Λ.Δ. •Οι σταθερές πρέπει να διαφοροποιούνται από τις μεταβλητές με τη χρήση σχολίου. Για παράδειγμα:

9 9 Ακολουθιακή Δομή •Στα προβλήματα ακολουθιακής δομής δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε διακλαδώσεις. Για παράδειγμα: Να σχεδιάσετε λογικό διάγραμμα το οποίο να ζητά την ακτίνα του κύκλου και να υπολογίζει και παρουσιάζει το εμβαδόν και την περιφέρεια του. (Σημείωση: Εμβαδόν Κύκλου = πr2, Περιφέρεια Κύκλου = 2πr, π = 3.14)

10 10 Μετατροπή Λιρών σε Ευρώ Αρχή isotimia  1.7 Σταθερά: isotimia Διάβασε CY Euros  CY * isotimia Τύπωσε Euros Τέλος

11 11 Δομή Διακλάδωσης και Περιπτωσιακή Δομή •Στην δομή διακλάδωσης και στην περιπτωσιακή δομή το πρόγραμμα πρέπει να ελέγξει μια λογική συνθήκη, ώστε να αποφασίσει την πορεία που θα ακολουθήσει.

12 12 Περιπτωσιακή Δομή

13 13 Παράδειγμα 1 Αρχή Διάβασε a,b a>=0 And b>=0 Τύπωσε «Λάθος Δεδομένα» yy Τύπωσε y Τέλος True False Εκφώνηση

14 14 Παράδειγμα 2 Αρχή Διάβασε n1,n2,n3 n1>n2 True n1>n3n2>n3 True False Τύπωσε n1 Τύπωσε n3 Τύπωσε n2 Τύπωσε n3 Τέλος Εκφώνηση

15 15 Παράδειγμα 3 Αρχή Διάβασε V 19<=V<=20 Τύπωσε «Α» True False 16<=V<=18 Τύπωσε «B» 13<=V<=15Τύπωσε «C» 10<=V<=12Τύπωσε «D» Τύπωσε «E» Τέλος Εκφώνηση

16 16 Περιπτωσιακή Δομή Αρχή Διάβασε V v Τύπωσε «Α» Τύπωσε «Β»Τύπωσε «C»Τύπωσε «D» Τύπωσε «E» 19-20 16-1813-15 10-12 Αλλιώς Τέλος

17 17 Επαναληπτική Δομή •Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε μια ομάδα εντολών να επαναληφθεί πολλές φορές. Για παράδειγμα: •Εκτύπωση ενός πίνακα δεδομένων •Υπολογισμός αθροίσματος ή γινομένου •Έλεγχος τιμών μέχρι να δοθεί η σωστή τιμή.

18 18 Επαναληπτική Δομή

19 19 Παράδειγμα 1 Αρχή Sum  0 i  10 i<=15 Sum  Sum+i i  i+1 Τύπωσε Sum Τέλος True False Sumi 010 11 2112 3313 46 14 60 15 75 16

20 20 Παράδειγμα 2 Αρχή Sum  0 Counter  0 i1i1 i<=10 Διάβασε Num Num>0 Counter  Counter+1 Sum  Sum+Num i  i+1 MO  Sum/ Counter Τύπωσε ΜΟ Τέλος True False

21 21 Παράδειγμα 3 Αρχή Σταθερά: ep ep  0.04 Διάβασε poso Amount  poso Years  0 Amount<2* poso Amount  Amount+Amount*ep Years  Years+1 Τύπωσε Years Τέλος True False

22 22 Παράδειγμα 4 Αρχή Sum  1 time  1 p  1 p  2*p time  time+1 Sum  Sum+p Sum> 2000 Τύπωσε time Τέλος False True


Κατέβασμα ppt "1 ΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ. 2 Εισαγωγή •Τα λογικά διαγράμματα δείχνουν με ένα σχηματικό τρόπο την λύση ενός προβλήματος. •Μελετούν με λεπτομέρεια συγκεκριμένο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google