Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

2 Εισαγωγή Τα λογικά διαγράμματα δείχνουν με ένα σχηματικό τρόπο την λύση ενός προβλήματος. Μελετούν με λεπτομέρεια συγκεκριμένο κομμάτι του συστήματος Είναι ανεξάρτητα από την γλώσσα προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθεί

3 Σύμβολα Αρχή / Τέλος Είσοδος Δεδομένων/ Έξοδος Αποτελεσμάτων
Επεξεργασία Απόφαση Σύνδεσμος

4 Σύμβολα Υποπρόγραμμα Σχόλια Ροή Δεδομένων

5 Ομοιόμορφος Σχεδιασμός Λ.Δ.
Το λογικό διάγραμμα πρέπει να αντιστοιχεί με το πρόγραμμα Τα μηνύματα εισόδου και εξόδου στο λογικό διάγραμμα δεν είναι υποχρεωτικά. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε λογικό διάγραμμα πρέπει να γράφονται με λατινικούς χαρακτήρες. Οι οδηγίες μπορούν να είναι στα Ελληνικά (διάβασε, τύπωσε, κτλ.).

6 Ομοιόμορφος Σχεδιασμός Λ.Δ.
Στις αποφάσεις στο λογικό διάγραμμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εξής: Αληθής – Ψευδής, ή Α – Ψ, ή Ναι – Όχι, ή Ν – Ο, ή True – False, ή T – F, ή Yes – No, ή Y - N. Σε περίπτωση μαθηματικών πράξεων στο λογικό διάγραμμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μαθηματικά σύμβολα Να γράφονται σχόλια, όπου είναι απαραίτητο

7 Ομοιόμορφος Σχεδιασμός Λ.Δ.
Σε περίπτωση διαδικασιών στο λογικό διάγραμμα, επιβάλλεται όπως χρησιμοποιούνται σχόλια στο υποπρόγραμμα, για τον καθορισμό των τυπικών παραμέτρων αναφοράς και των τυπικών παραμέτρων τιμών. Για παράδειγμα:

8 Ομοιόμορφος Σχεδιασμός Λ.Δ.
Οι σταθερές πρέπει να διαφοροποιούνται από τις μεταβλητές με τη χρήση σχολίου. Για παράδειγμα:

9 Ακολουθιακή Δομή Στα προβλήματα ακολουθιακής δομής δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε διακλαδώσεις. Για παράδειγμα: Να σχεδιάσετε λογικό διάγραμμα το οποίο να ζητά την ακτίνα του κύκλου και να υπολογίζει και παρουσιάζει το εμβαδόν και την περιφέρεια του. (Σημείωση: Εμβαδόν Κύκλου = πr2 , Περιφέρεια Κύκλου = 2πr, π = 3.14)

10 Μετατροπή Λιρών σε Ευρώ
Αρχή Σταθερά: isotimia isotimia  1.7 Διάβασε CY EurosCY * isotimia Τύπωσε Euros Τέλος

11 Δομή Διακλάδωσης και Περιπτωσιακή Δομή
Στην δομή διακλάδωσης και στην περιπτωσιακή δομή το πρόγραμμα πρέπει να ελέγξει μια λογική συνθήκη, ώστε να αποφασίσει την πορεία που θα ακολουθήσει.

12 Περιπτωσιακή Δομή

13 Παράδειγμα 1 Εκφώνηση Αρχή Διάβασε a,b a>=0 True False And b>=0
Τύπωσε «Λάθος Δεδομένα» y Τύπωσε y Τέλος

14 Παράδειγμα 2 Εκφώνηση Αρχή Διάβασε n1,n2,n3 True False n1>n2 False
Τύπωσε n3 Τύπωσε n1 Τύπωσε n3 Τύπωσε n2 Τέλος

15 Παράδειγμα 3 Εκφώνηση Αρχή Διάβασε V True False True False True False
Τύπωσε «Α» False True 16<=V<=18 Τύπωσε «B» False True 13<=V<=15 Τύπωσε «C» False True 10<=V<=12 Τύπωσε «D» False Τύπωσε «E» Τέλος

16 Περιπτωσιακή Δομή v Αρχή Διάβασε V 19-20 10-12 16-18 13-15 Αλλιώς
Τύπωσε «Α» Τύπωσε «Β» Τύπωσε «C» Τύπωσε «D» Τύπωσε «E» Τέλος

17 Επαναληπτική Δομή Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε μια ομάδα εντολών να επαναληφθεί πολλές φορές. Για παράδειγμα: Εκτύπωση ενός πίνακα δεδομένων Υπολογισμός αθροίσματος ή γινομένου Έλεγχος τιμών μέχρι να δοθεί η σωστή τιμή.

18 Επαναληπτική Δομή

19 Παράδειγμα 1 Sum i 10 10 11 21 12 33 13 46 14 60 15 75 16 Αρχή Sum 0
10 10 11 Sum 0 21 12 33 13 46 14 i 10 60 15 75 16 True False i<=15 SumSum+i Τύπωσε Sum ii+1 Τέλος

20 Παράδειγμα 2 Αρχή Sum0 Counter0 i1 False True i<=10 Διάβασε Num
MOSum/ Counter True Num>0 Τύπωσε ΜΟ CounterCounter+1 False Τέλος SumSum+Num ii+1

21 Παράδειγμα 3 Αρχή Σταθερά: ep ep  0.04 Διάβασε poso Amountposo
Years0 False Amount<2*poso True AmountAmount+Amount*ep Τύπωσε Years YearsYears+1 Τέλος

22 Παράδειγμα 4 Αρχή Sum  1 time  1 p  1 p  2*p timetime+1 SumSum+p
False True Sum> 2000 Τύπωσε time Τέλος


Κατέβασμα ppt "ΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google