Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΕΠΠ: Ζητήματα Διδακτικής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΕΠΠ: Ζητήματα Διδακτικής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΕΠΠ: Ζητήματα Διδακτικής
ΑΕΠΠ: Ζητήματα Διδακτικής ΠΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄φάση Επιμόρφωσης Εκπ/κών κλάδου ΠΕ19 Διδακτική της Πληροφορικής Ρόδος, Νοέμβρης 2007

2 Πρώτο ζητούμενο…...έστω και τώρα!
Να μιλήσουμε στους μαθητές για το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά του μαθήματος Να τους βοηθήσουμε να αναγνωρίσουν σε πρώτες και γενικές γραμμές με τι θα ασχοληθούν Να αμβλύνουμε το φόβο του άγνωστου, την αίσθηση του άχρηστου, την αγωνία για κάτι το τελείως διαφορετικό Να τους δώσουμε αμέσως ένα (ελαστικό) χρονικό πλάνο …με προειδοποίηση! Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ

3 Γενικά χαρακτηριστικά
Ο γενικός στόχος του μαθήματος: Οικοδόμηση της αλγοριθμικής σκέψης - Η χρησιμότητα Με ποιο τρόπο; Πρόβλημα – Συνταγή για λύση – αλγόριθμος Μετάφραση της συνταγής σε μια καινούργια «γλώσσα» Σε ποιες συνθήκες; Τα άλλα μαθήματα, Η φροντιστηριακή λογική, Ύλη και ώρες, 2 ταχύτητες, Το εργαστήριο, Η αντίφαση Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ

4 Δεύτερο ζητούμενο Αναφορά στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη
Δύο διαδρομές για την κάλυψη της ύλης Τα υπέρ και τα κατά (οι έννοιες αλγόριθμος, πρόγραμμα, ο χρόνος) Η θεωρία και οι ασκήσεις: η περσινή εμπειρία Παρουσίαση της δόμησης της ύλης Σύνδεση του πρώτου κεφαλαίου με την έννοια του αλγορίθμου Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ

5 Κεφάλαιο 1 Απλή γλώσσα Το παράδειγμα
Η κατηγοριοποίηση των προβλημάτων: πόσα κριτήρια; Ασκήσεις ανάλυσης προβλήματος (βλ τεστ1) Ασκήσεις για την ανάθεση λύσης προβλήματος σε υπολογιστή (βλ τεστ1) Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ

6 Κεφάλαιο 2 Διδακτικές δυσκολίες Η έννοια της μεταβλητής
Η εντολή εκχώρησης Η εντολή διάβασε Η δομή επανάληψης (όσο & μέχρις ότου) Το μαθηματικό μέρος της επίλυσης, η απλή μέθοδος των τριών και τα ποσοστά Η «ακατανόητη» εκφώνηση Διαγράμματα ροής Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ

7 Η έννοια της μεταβλητής
Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα; Η μεταβλητή στα μαθηματικά Πώς συμβολίζουμε ζητούμενα και δεδομένα; Όνομα μεταβλητής και τιμή μεταβλητής ή Κουτί και περιεχόμενο!!! Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ

8 Κατηγορίες μεταβλητών
Αριθμητικές α  3 Αλφαριθμητικές β  ‘γιώργος’ Λογικές γ  ΑΛΗΘΗΣ αλλά και γ  5>3 …και οι Τύποι Δεδομένων Ακέραιος Πραγματικός Χαρακτήρας Λογικός Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ

9 Ονοματολογία μεταβλητών
Γράμματα, ψηφία, κάτω παύλα Αρχίζει πάντα από γράμμα Αποκλείονται οι δεσμευμένες λέξεις Ποια είναι αποδεκτά; Α123 μ.ο. χ1 γ_98ω Ω!1 κ-1 αν αν_αν 5χ α_ _ _ f(χ) ‘δ2’ Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ

10 Αριθμητικές πράξεις και τελεστές
1. Πρόσθεση, Αφαίρεση +, - 2. Πολλαπλασιασμός, Διαίρεση *, / 3. Δύναμη  4. Πηλίκο, υπόλοιπο ακέρ. διαίρεσης div, mod Προτεραιότητα πράξεων: Παρενθέσεις, 3, (2 και 4 μαζί), 1 Μετατροπή αριθμητικών εκφράσεων σε ψευδογλώσσα Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ

11 Μεταβλητές - αριθμητικές πράξεις
Αριθμητικές μεταβλητές: όλες οι αριθμητικές πράξεις Αλφαριθμητικές μεταβλητές: μόνο η πρόσθεση α  ‘μαρία’ β  ‘σήμερα’ + ‘12’ γ  α + β Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ

12 Η εντολή εκχώρησης Β  4 Γ  3* 8 + 1 - Β Α  Β + Γ
Δεξιά από το βέλος: Σταθερές, Μεταβλητές που έχουν τιμή, Εκφράσεις Αριστερά από το βέλος: Όνομα μεταβλητής Λειτουργία: Γίνονται οι πράξεις δεξιά και το αποτέλεσμα εκχωρείται στην μεταβλητή δεξιά. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ≠ ΙΣΟΤΗΤΑ: α  α + 1 Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ

13 Εντολές εισόδου - εξόδου
Διάβασε χ Κατανόηση μέσω Γλωσσομάθειας Εμφάνισε χ Εκτύπωσε χ Γράψε χ Εμφάνισε ‘το πρώτο αποτέλεσμα είναι:’ , χ, ‘και το δεύτερο είναι:’ , ψ Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ

14 Δομή ακολουθίας - πίνακας τιμών
Α  2 Διάβασε Β Γ  (Α + 4*Β) / 2 Β  Β + Γ Α  Α + (Β – Γ)*5 Εμφάνισε Α, Β, Γ Α Β Γ 2 5 11 16 27 Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ

15 Κεφάλαιο 3 Διδακτικές δυσκολίες Ως προς την χρήση του πίνακα
Ως προς τα στοιχεία του πίνακα και τη θέση τους Ως προς τις βασικές επεξεργασίες σε έναν πίνακα (κυρίως αναζήτηση) Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ

16 Από πού προκύπτουν οι βασικές διδακτικές δυσκολίες των πινάκων;
Η έννοια της δομής δεδομένων: έλλειψη προηγούμενης μαθησιακής εμπειρίας για ομαδική επεξεργασία δεδομένων Αδυναμία σύνδεσης της επεξεργασίας μιας δομής δεδομένων με την καθημερινή ζωή. Ελλειπής εμπειρία στην λήψη απόφασης για την δομημένη οργάνωση αντικειμένων αλλά και για τον τρόπο της οργάνωσης αυτής. Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ

17 Τι χειροτερεύει τα πράγματα;
Η ασκησιολογία Η διδασκαλία κυρίως μεθοδολογίας Η χρονική πίεση για την ολοκλήρωση της ύλης Η έλλειψη χρόνου για χρήση εργαστηρίου ΟΔΗΓΟΥΝ σε μηχανιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ

18 Συμπερασματικά για το κεφ 3
Πολλοί μαθητές έχουν λανθασμένες αντιλήψεις για βασικές λειτουργίες των πινάκων Τα παιχνίδια ρόλων και τα παραδείγματα που προσομοιώνουν τους πίνακες διευκολύνουν την αποκατάσταση των αντιλήψεων των μαθητών για τους πίνακες και τις λειτουργίες τους. Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ

19 Κεφάλαια 7, 8, 9 Ο αλγόριθμος γίνεται πρόγραμμα
Εντοπισμός των 10 διαφορών Αντιμετάθεσε, γράψε, «», σχόλια, κεφαλαία, δηλώσεις, αρχή, πρόγραμμα, τέλος, υποπρόγραμμα Οι δηλώσεις των πινάκων, κατανόηση των στατικών δομών Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ

20 Κεφάλαια 4, 6 Θεωρία αποσπασματική
Θεωρία ασύνδετη με το υπόλοιπο μέρος του βιβλίου Θεωρία με αλληλο-επικαλυπτόμενα κομμάτια ύλης πχ δομημένος προγραμματισμός, ανάλυση προβλήματος, πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ

21 Κεφάλαιο 10 Διδακτικές δυσκολίες
Παράμετροι (προσδιορισμός, ρόλος, εμβέλεια) Απόφαση για την χρήση υποπρογράμματος Παιχνίδι σε πολλές αυλές! Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ

22 Το τελικό ζητούμενο; Για τον μαθητή
Για τους μαθητές συνολικά (η δουλειά μας «μετριέται») Για τον εκπαιδευτικό Για τον κλάδο Η λύση της αντίφασης είναι εφικτή; Τ. ΚΑΡΑΚΙΖΑ


Κατέβασμα ppt "ΑΕΠΠ: Ζητήματα Διδακτικής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google