Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε για να περιγράψει θεωρητικά την ίδρυση της ‘’Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’ μέσω Γ.Ε.ΜΗ. Χωρίζεται σε 4 Κεφάλαια:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε για να περιγράψει θεωρητικά την ίδρυση της ‘’Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’ μέσω Γ.Ε.ΜΗ. Χωρίζεται σε 4 Κεφάλαια:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε για να περιγράψει θεωρητικά την ίδρυση της ‘’Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’ μέσω Γ.Ε.ΜΗ. Χωρίζεται σε 4 Κεφάλαια:

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 ΕΝΝΟΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.2 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.3 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ε.Ε. 2.2 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Ε. - ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΑΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.1 ΕΝΝΟΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. 3.2 ΙΔΡΥΣΗ Ε.Ε ΜΕΣΩ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4.1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4.2 ΣYΜΨHΦIΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 02/01/20ΕΩΣ 18/10/2012 4.3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 2012

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 ΕΝΝΟΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Εταιρεία με την ευρεία έννοια του όρου είναι η ένωση προσώπων ιδιωτικού δικαίου για την επιδίωξη κοινού σκοπού. Οι εταιρείες ανάλογα με τον σκοπό και τον τύπο μπορούν να χωριστούν σε αστικές και εμπορικές. Αστικές εταιρείες θεωρούνται οι εταιρείες που δεν έχουν εμπορικό σκοπό. Για τις εμπορικές θα γίνει αναφορά αμέσως παρακάτω.

6 1.2 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Εμπορικές εταιρείες είναι οι εταιρείες που προβλέπονται και ρυθμίζονται από το εμπορικό δίκαιο και με τις οποίες επιτρέπεται η άσκηση εμπορίας, έχοντας αντικείμενο μια οικονομική δραστηριότητα και έχοντας ως σκοπό το κέρδος. Διακρίνονται σε προσωπικές, κεφαλαιουχικές και μικτές. Τα είδη των εταιρικών τύπων των εμπορικών εταιρειών είναι τα εξής:

7 1. Προσωπικές εταιρείες: Ο.Ε., Ε.Ε., Αφανής εταιρεία. 2. Κεφαλαιουχικές εταιρείες : Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. 3. Μικτές εταιρείες: Ε.Π.Ε., Ε.Ε. κατά μετοχές. Χαρακτηριστικά των προσωπικών εταιρειών: Ε.Ε.: Στην Ε.Ε διακρίνουμε τους εταίρους σε α) τους εταίρους που έχουν την απεριόριστη ευθύνη και β) τους εταίρους που η ευθύνη τους είναι περιορισμένη. Ο.Ε.: Για την ίδρυση της Ο.Ε. δεν καθορίζεται από τον νόμο, συστήνεται μεταξύ δυο ή περισσότερων προσώπων με κοινές εισφορές, κοινό σκοπό.

8 Αφανής εταιρεία: Χαρακτηριστικό της είναι ότι δεν έχει νομική προσωπικότητα και συνεπώς δεν είναι «εταιρεία» με την έννοια του δικαίου. Χαρακτηριστικά κεφαλαιουχικών εταιρειών: Α.Ε.: Βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι το κεφάλαιο της χωρίζεται σε μετοχικό και μη μετοχικό και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετόχου εξαρτώνται από το ύψος του κεφαλαίου με το οποίο συμμετέχει. Έχει εμπορική ιδιότητα, παρ’ όλο που δεν ασχολείται με εμπορικές πράξεις. Ε.Π.Ε.: για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρία με την περιουσία της.

9 1.3 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Με νομική προσωπικότητα είναι: Ο.Ε, ΑΠΛΗ Ε.Ε., Κατά μετοχές Ε.Ε., Συνεταιρισμός, Ε.Π.Ε, Α.Ε. Χωρίς νομική προσωπικότητα είναι: Η αφανής εταιρεία και η συμπλοιοκτησία.

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ε.Ε. Η Ε.Ε. εμφανίστηκε κατά τον μεσαίωνα στην Ιταλία και Γαλλία. Προήλθε από την μεσαιωνική Commenda ( σύμβαση παραγγελίας) κατά την οποία ένας κεφαλαιούχος ( Commendator) μετείχε με κεφάλαιο στην επιχείρηση ενός εμπόρου ( franctator) ο οποίος επίσης ήταν και κεφαλαιούχος.

11 Ετερόρρυθμη Εταιρεία: εμπορική εταιρεία, έχει εταιρική περιουσία, είναι φορέας εμπορικής επιχείρησης. Αποκτά νομική προσωπικότητα μετά την δημοσίευση της. Οι εταίροι εισφέρουν χρήμα, είδος και χρήση πράγματος.

12 2.2 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Ε - ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΑΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η διάκρισή της από την Ο.Ε είναι ότι: Στο 33.03 και 33.04 εμφανίζεται η λέξη Ετερόρρυθμος Εταίρος. Οι εταίροι της δε μπορούν να αναγραφούν στην επωνυμία. Η κατανομή της ζημιάς διανέμεται με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους χωρίς να υπερβαίνει το ποσό της ευθύνης τους. Η ετερόρρυθμη εταιρεία διακρίνεται από την αφανή λόγω του ότι η ετερόρρυθμη είναι εξωτερική εταιρεία. Εμφανίζει τον ετερόρρυθμο εταίρο προς τα έξω ( αγορά), ενώ αφανής εταιρεία είναι εσωτερική εταιρεία στην οποία ο εταίρος δεν εμφανίζεται προς τα έξω κρύβοντας την επωνυμία του.

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.1 ΕΝΝΟΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. Είναι ένα ενιαίο εμπορικό μητρώο που θεσμοθετήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης στη χώρα μας, στις 4/4/2011. Αφορά τη σύσταση εμπορικών εταιριών. Εφαρμόζεται ένας καινούργιος τρόπος σύστασης των εμπορικών εταιρειών, ο οποίος αναιρεί τον παλιό τρόπο, πλην κάποιων περιπτώσεων, όπως εμπορικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τον παλιό τρόπο σύστασης. Στις ατομικές επιχειρήσεις παραμένει η σύσταση τους αμετάβλητη.

14 Το Γ.Ε.ΜΗ. θεσμοθετήθηκε για να περιορίσει την γραφειοκρατία και το χρόνο που χρειαζόταν για να συσταθεί μια εταιρεία. Έτσι δημιουργήθηκαν στα επιμελητήρια και Κ.Ε.Π. της χώρας υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. για την σύσταση των εταιρειών. Παρ’ όλα αυτά, υποχρέωση αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. έχουν όλες οι επιχειρήσεις στον ελλαδικό χώρο.

15 3.2 ΙΔΡΥΣΗ Ε.Ε ΜΕΣΩ Γ.Ε.ΜΗ. Τα βήματα που ακολουθούμε για να ιδρύσουμε την εταιρεία ‘’Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’ είναι τα εξής: 1) Ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως ανάμεσα στον Γεώργιο Ξανθόπουλο και την εκμισθώτρια Ιωάννα Αγγελογιάννη. Σύνταξη καταστατικού με υπογραφές των συμβαλλόμενων της εταιρείας. Προσκόμιση των εντύπων από τον λογιστή της εταιρείας στην ΔΟΥ Τούμπας.

16 2) ΔΟΥ έλεγχος – σφράγιση του ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως – καταστατικού 3) Λειτουργία της υπηρεσίας μίας στάσης και τα βήματα που ακολουθεί: Για την σύσταση της ‘’Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’ και την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ. εξουσιοδοτούμε τον Γεώργιο Παπακωνσταντίνου να προσκομίσει στην υπηρεσία μίας στάσης η οποία βρίσκεται στην συγκεκριμένη περίπτωση στο επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης τα εξής δικαιολογητικά:

17 α) Για τους ιδρυτές φυσικά πρόσωπα τα εξής δικαιολογητικά: αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο και άδεια διαμονής ( εφόσον είναι κάτοικοι εξωτερικού και διαμένουν εντός της χώρας). Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο από τον λογιστή με το γνήσιο της υπογραφής των ιδρυτών. β) Λοιπά δικαιολογητικά: Καταστατικό της ‘’Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Αίτηση για να γίνει έλεγχος στην επωνυμία ‘’Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’ και στον διακριτικό τίτλο ‘’REN HELLAS E.E.’’ Αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώματος θεωρημένο από την ΔΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ.

18 Προσκόμιση εγγράφων σε επικυρωμένα φωτοτυπικά αντίγραφα από τον λογιστή με το γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλομένων. γ) Έντυπα που συμπληρώνονται με ευθύνη του υπόχρεου για την χορήγηση στην εταιρεία ΑΦΜ μετά την σύστασή της. Τα έντυπα είναι τα: Μ3, Μ6, Μ7, Μ8 και δήλωση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου. δ) Επιπλέον ο εκπρόσωπος των ιδρυτών Γεώργιος Παπακωνσταντίνου συμπληρώνει και καταθέτει στην υπηρεσία μία στάσης εγγραφή εντολή και πληρεξουσιότητα για να προβεί η υπηρεσία μια στάσης στις απαραίτητες ενέργειες για την σύσταση της εταιρείας οι οποίες είναι:

19 Αίτηση προέλεγχου επωνυμίας ‘’Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’ και διακριτικού τίτλου ‘’REN HELLAS E.E.’’ και καταχώριση αυτών στο επιμελητήριο. Αίτηση εγγραφής στο επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Αίτηση καταχώρισης της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Αίτηση χορήγησης αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας των ιδρυτών. Αίτηση χορήγησης αντίγραφο ασφαλιστικής ενημερότητας των εταίρων από ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ.

20 Αφού υποβληθούν τα δικαιολογητικά στη υπηρεσία μίας στάσης, ο Γεώργιος Παπακωνσταντίνου κατατεθεί τα ποσά της μετρητοίς στην υπηρεσία μιας στάσης για να συσταθεί η εταιρεία.

21 ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΥΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Γραμμάτιο ενιαίου κόστους σύστασης εταιρείας Γ.ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ποσού 55ευρώ διότι είναι πάνω από 3 ιδρυτές. Κόστος εγγραφής στο επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσ/νίκης ποσού 30 ευρώ. Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 20000 x 1%= 200ευρώ. Τέλος Ταμείου Νομικών :20000 x 0.5%=100ευρώ. Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων: 20000 x 1%=200ευρώ. Είσπραξη χαρτόσημου 3.6% επί το ανωτέρου 1%. 20000 x 3.6%=7.2 ευρώ. Δικαίωμα εγγραφής στον ΟΑΕΕ 111 ευρώ για κάθε υπόχρεο. Τέλος καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ. 10 ευρώ. ΣΥΝΟΛIKO ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: 935.20€

22 Αφού λάβει τα ποσά και ελέγξει τα δικαιολογητικά η υπηρεσία μίας στάσης τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ. για να συσταθεί. Το Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει με την σειρά του ηλεκτρονικά τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. Με την ολοκλήρωση της σύστασης και την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ. η υπηρεσία μίας στάσης διαβιβάζει στο υπουργείο οικονομικών τα εξής στοιχεία για να πάρει ΑΦΜ η εταιρεία: κωδικός Γ.Ε.ΜΗ., κωδικός αριθμός καταχώρισης, απόδειξη ΦΣΚ 200€, στοιχεία της έδρας και του ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως και τα έντυπα Μ3,Μ6,Μ7,Μ8.

23 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της εταιρίας η υπηρεσία μιας στάσης του επαγγελματικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης χορηγεί βεβαίωση στην ‘’Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’ στην οποία αναφέρονται οι ενέργειες οι οποίες έγιναν και το αποτέλεσμα το οποίο είχαν. Ο ΑΦΜ αποδίδεται άμεσα από το υπουργείο οικονομικών και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία μίας στάσης. Η διαδικασία σύστασης της εταιρείας ολοκληρώνεται σ’ αυτό το σημείο. Έπειτα χορηγούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις ( ΙΚΑ, ΟΑΕΕ) από τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί αρχικά στην υπηρεσία μίας στάσης.

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4.1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

25 4.2 ΣΥΜΨHΦIΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 02/01/20ΕΩΣ 18/10/2012 ΣΥΜΨHΦIΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ‘’Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’ ΑΠΟ 02/01/2012 – ΕΩΣ 18/10/2012. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ 13%: 106,56 ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ 23%: 15.670,64 ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΝ 13%: 167,49 ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΝ 23%:17.529,13

26 ΣΥΜΨHΦIΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ‘’Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’ ΑΠΟ 02/01/2012 – ΕΩΣ 18/10/2012. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 13%: 448,30 ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 23%: 23.475,07 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ: 6.195,92 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 13-23%: 1.786,04 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 0%: 7639,03

27 Συμπέρασμα: Σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα των μηνιαίων εσόδων, αγορών και εξόδων της εταιρείας και τον συμψηφισμό των στοιχείων αυτών από τον πίνακα και την καταγραφή αυτών προηγουμένως, συμπεραίνουμε ότι οι αγορές και τα έξοδα υπερισχύουν των πωλήσεων Έτσι για την εταιρεία προκύπτει για το οικονομικό έτος 2012 ζημιά 3.058,62 €. Εμφανίζεται το τελικό αποτέλεσμα της ζημιάς στο τελικό σχεδιάγραμμα της εταιρείας που ακολουθεί.

28 4.3 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ‘’Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2012

29 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε για να περιγράψει θεωρητικά την ίδρυση της ‘’Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’ μέσω Γ.Ε.ΜΗ. Χωρίζεται σε 4 Κεφάλαια:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google