Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προετοιμάζοντας την έναρξη της επιχείρησης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προετοιμάζοντας την έναρξη της επιχείρησης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προετοιμάζοντας την έναρξη της επιχείρησης
RESTART GREECE KΙΛΚΙΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ

2 Οι επιχειρήσεις είναι ένα παιχνίδι και τα κέρδη είναι ο τρόπος που μετράνε το σκορ
RESTART GREECE KΙΛΚΙΣ Ted Turner,  ιδρυτής CNN ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ

3 Είναι όντως παιχνίδι? Επιχείρηση χαρακτηρίζεται η οικονομική μονάδα που αποτελεί αυτοτελή και υπεύθυνη οργάνωση παραγωγικών συντελεστών και διαχείρισης συναλλαγών με τις οποίες και επιδιώκει το μέγιστο δυνατό κέρδος.

4 Και επιχειρηματίας ο παίκτης?
Το άτομο που αναλαμβάνει ή ελέγχει μία επιχείρηση λαμβάνει όλες τις επιχειρηματικές αποφάσεις της οικονομικής μονάδας ενώ παράλληλα αναλαμβάνει την ευθύνη και τον επιχειρηματικό κίνδυνο που αυτές συνεπάγονται. Αυτός που φέρει το ρίσκο του κέρδους ή της ζημίας.

5 Τι προσόντα? φιλοδοξία, ευέλικτος, ενέργεια, ανάληψη ρίσκου, ταλέντο,
δραστήριος, ευέλικτος, ανάληψη ρίσκου, καινοτόμος φιλοδοξία, ενέργεια, ταλέντο, επίτευξη στόχων, Να αναζητεί διαρκώς νέες ευκαιρίες και γνωρίζει πώς να ρισκάρει. Η ποιότητα της ηγεσίας, περισσότερο από κάθε άλλη παράμετρο, καθορίζει την επιτυχία ή την αποτυχία ενός Οργανισμού.

6 Τι είναι επιχειρηματικότητα και τι ΔΕΝ
Επιχειρηματικότητα είναι η τέχνη του να βλέπεις αυτά που οι άλλοι δεν βλέπουν και να κάνεις αυτά που οι άλλοι δεν θα έκαναν ποτέ ΔΕΝ είναι η επιτυχία, αλλά η ικανότητα να ξανασηκώνεσαι δυνατότερος και σοφότερος … όταν αποτύχεις.

7 Τι είναι επιχειρηματικότητα και τι ΔΕΝ
Επιχειρηματικότητα δεν είναι η επιτυχία γιατί αυτός είναι ο στόχος, επιχειρηματικότητα είναι ο αγώνας, η πορεία προς τον στόχο. Επιχειρηματικότητα δεν είναι οι καλές πρακτικές, είναι η ικανότητα να επινοείς νέες καλές πρακτικές που ποτέ δεν διδάχθηκες.

8 Τι είναι επιχειρηματικότητα και τι ΔΕΝ
Επιχειρηματικότητα δεν είναι να αξιοποιείς μια αγορά, είναι η ικανότητα να δημιουργείς αγορά εκεί που δεν υπάρχει Επιχειρηματικότητα είναι αυτό που απελευθερώνει τους δημιουργικούς

9 Τι είναι επιχειρηματικότητα και τι ΔΕΝ
Είναι όπως ο χορός ΔΕΝ διδάσκεται στα θρανία παρά μόνο από τις αποτυχίες μας ΔΕΝ είναι lifestyle, είναι σκληρή δουλειά σε έναν αγώνα όπου δεν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες

10 Παράγοντες επιτυχίας ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΥΝΑΤΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΪΟΝ

11 Ποια είναι η σωστή ιδέα? Γιατί είναι βιώσιμη? Τι διαφορετικό θα προσφέρω? Πως θα ξεκινήσω ? Σε ποια αγορά? Γιατί να με επιλέξει ο καταναλωτής?

12 Ποια τα συστατικά μέρη της επιχειρηματικής ιδέας
ΙΔΕΑ Επιχειρηματική Ιδέα Χρηματοοικονομικά Αναγκαία Υποδομή Μάρκετινγκ

13 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι η οργανωμένη καταγραφή της επιχειρηματικής ιδέας, των στόχων, των ενεργειών αλλά και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων αυτής. Η σύνταξη του είναι ένα σημαντικό εργαλείο όχι μόνο για τη νέα επιχείρηση αλλά και για τη βελτίωση της απόδοσης της υφιστάμενης επιχείρησης. Μπορεί να είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη που εκπονήθηκε από εξειδικευμένους συμβούλους ή ακόμα ένα απλό σχέδιο επί χάρτου του επιχειρηματία στο οποίο καταγράφει και οργανώνει τις πληροφορίες και τις σκέψεις του σχετικά με τον σχεδιασμό και το πρόγραμμα δράσης της επιχείρησής του.

14 Ποιοι είναι οι λόγοι για να κάνω επιχειρηματικό σχέδιο
Παρέχει ένα είδος «οδικού χάρτη» που καθοδηγεί την πορεία του επιχειρηματία και του επιτρέπει να τροποποιήσει τα σχέδιά του ανάλογα με τις αλλαγές στο περιβάλλον και τις δυσκολίες που θα του εμφανιστούν στον δρόμο. Βοηθάει ουσιαστικά στην απόφαση για την υλοποίηση ή όχι του επενδυτικού σχεδίου. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

15 Σε τι χρησιμεύει ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο;
Η σύνταξη του είναι χρήσιμη και απαραίτητη για κάθε επιχείρηση γιατί: Συμβάλει στη δομή και οργάνωση της επιχείρησης Βοηθάει στη λήψη αποφάσεων με βάση τους στόχους και την πολιτική της επιχείρησης Παρέχει μία ξεκάθαρη εικόνα για την αγορά, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές Αποτελεί σημείο αναφοράς για τον έλεγχο της επίτευξης ή όχι των στόχων της επιχείρησης Δείχνει τις αδυναμίες αλλά και τα δυνατά σημεία της επιχείρησης στον κλάδο που δραστηριοποιείται Θεωρείται πλέον απαραίτητο για τη σύναψη δανείων, ανάληψη εθνικών και ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και προσέλκυση επενδυτών ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

16 Δομή Επιχειρηματικού Σχεδίου
Οι βασικές ενότητες είναι: Εισαγωγικά Στοιχεία (εξώφυλλο, εισαγωγική σελίδα, περιεχόμενα) Εσωτερική Ανάλυση (περιγραφή της επιχείρησης, των προϊόντων ή υπηρεσιών που θα προσφέρει, του χώρου και του ανθρώπινου δυναμικού) Εξωτερική Ανάλυση (ανάλυση της αγοράς, των πελατών και του ανταγωνισμού του ιδίου κλάδου με αυτόν που δραστηριοποιείται η επιχείρηση) Προσδιορισμός στόχων και τρόπος υλοποίησής τους (στρατηγική προϊόντων ή υπηρεσιών, πωλήσεις, marketing, διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού) Χρηματοοικονομική Ανάλυση (ανάλυση ισοζυγίων, ισολογισμών, χρηματορροών, αποτελεσμάτων χρήσης, break even point analysis) Συμπεράσματα (δυνατά και αδύνατα σημεία της εταιρίας, πιθανοί κίνδυνοι) Η μορφή του Επιχειρηματικού Σχεδίου προσδιορίζεται από το είδος και τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

17 Χρήσιμες Συμβουλές για την Σύνταξη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου
Ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο πρέπει να δημιουργεί θετικές εντυπώσεις στον κάθε αναγνώστη. Συγκεκριμένα θα πρέπει να είναι : Σαφές και κατανοητό Συνοπτικό, χωρίς να πλατειάζει Ευπαρουσίαστο και χωρίς λάθη Ρεαλιστικό, ως προς τους στόχους που θέτει Αληθινό και ακριβές ως προς τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που χρησιμοποιεί Παρόλο που η προετοιμασία και η σύνταξη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου απαιτεί γνώσεις, χρόνο και περιοδικές επανεξετάσεις, η ολοκλήρωση του προσφέρει στην επιχείρηση χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη θέση και την πορεία της στην αγορά, τους ανταγωνιστές και τους πελάτες της, καθώς επίσης και για τις προοπτικές της μελλοντικής ανάπτυξης και βιωσιμότητάς της.

18 Δομή Επιχειρηματικού Σχεδίου
Οι βασικές ενότητες είναι: Εισαγωγικά Στοιχεία (εξώφυλλο, εισαγωγική σελίδα, περιεχόμενα, συνοπτική περιγραφή) Εσωτερική Ανάλυση (περιγραφή της δραστηριότητα της επιχείρησης, ποια θα είναι τα παραγόμενα προϊόντα/υπηρεσίες, ποιος και που θα είναι ο χώρος της έδρας για τη δραστηριότητα και ποιο είναι το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό) Εξωτερική Ανάλυση (ανάλυση της αγοράς, των δυνητικών πελατών και του ανταγωνισμού του ιδίου κλάδου με αυτόν που δραστηριοποιείται η επιχείρηση σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο) Προσδιορισμός στόχων και τρόπος υλοποίησής τους (στρατηγική προϊόντων ή υπηρεσιών, πωλήσεις, marketing, διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού) Χρηματοοικονομική Ανάλυση (ανάλυση ισοζυγίων, ισολογισμών, χρηματορροών, αποτελεσμάτων χρήσης, break even point analysis) Συμπεράσματα (δυνατά και αδύνατα σημεία της εταιρίας, πιθανοί κίνδυνοι) Η μορφή του Επιχειρηματικού Σχεδίου προσδιορίζεται από το είδος και τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

19 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Έρευνα αγοράς είναι η οργανωμένη προσπάθεια συλλογής πληροφοριών σχετικά με την αγορά που στοχεύει η επιχείρηση. Είναι σημαντικό κομμάτι του επιχειρηματικού σχεδίου. Στόχος της είναι η συλλογή και η επεξεργασία πληροφοριών, οι οποίες θα εξασφαλίσουν στον επιχειρηματία την απάντηση στο που και με ποιο τρόπο θα πουλήσει.

20 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Πρωτογενής άμεση πληροφόρηση από τον καταναλωτή, τα δίκτυα διανομής κλπ – μεγάλο μεν κόστος αλλά Δευτερογενής, έμμεση πληροφόρηση από δημοσιευμένες πληροφορίες από περιοδικά, εξειδικευμένα έντυπα, μελέτες, στατιστική υπηρεσία, διαδίκτυο κλπ- μικρό κόστος . . .

21 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΗΤΗΣΗ Στοιχεία για τον κλάδο, σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο Αγορά – στόχος, Μέγεθος αγοράς, Επιθυμητό μερίδιο αγοράς, Ζήτηση, Τάσεις, Προοπτικές ανάπτυξης Εμπόδια εισόδου της επιχείρησης στην αγορά. ƒ Υψηλό κεφάλαιο/ κόστος κεφαλαίου, Υψηλό κόστος παραγωγής, ƒ Υψηλό κόστος μάρκετινγκ, ƒ Ανάγκη και αποδοχή του καταναλωτή, ƒ Εξειδικευμένη τεχνολογία και πατέντες, ƒ Μεταφορικά έξοδα, ƒ Δασμοί, τέλη, κλπ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

22 Προϊόντα/ υπηρεσίες Τιμή Διαφοροποίηση Πλεονέκτημα
ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προϊόντα/ υπηρεσίες Τιμή Διαφοροποίηση Πλεονέκτημα Ο καθορισμός της θέσης στην αγορά αποτελεί το πιο κρίσιμο σημείο για μια νέα επιχείρηση.

23 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ το σχέδιο για τη γωνιά μας στην αγορά ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ πως θα μας μάθουν, που θα μας βρουν οι πελάτες ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, η ποιότητα, η εξυπηρέτηση του πελάτη είναι πιο σημαντική από την τιμή? ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

24 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Οι άνθρωποι είναι πόροι για μια επιχείρηση, όχι κόστος. Peter Drucker,  Αυστριακός γκουρού του management Να προσλαμβάνεις ανθρώπους με τρία βασικά χαρακτηριστικά: ακεραιότητα, εξυπνάδα, ενεργητικότητα. Αν δεν έχουν όμως το πρώτο, τα άλλα δυο θα σε εξοντώσουν.

25 Ο πιο σημαντικός πόρος ο Άνθρωπος
Ποιοι αποτελούν την ηγετική ομάδα, Ποια τα καθήκοντά τους Ποιες οι ανάγκες σε προσωπικό Ποια η περιγραφή των θέσεων Με τι κριτήρια θα κάνουμε την επιλογή Τι μισθούς και τι παροχές θα δίνουμε Πως θα εκπαιδεύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης

26 Πρόβλεψη -Διαχείριση εξόδων
Κόστος προσωπικού Ενοίκια Πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας Αναλώσιμα Συντήρηση – επισκευές Αμοιβές εξ. Συνεργατών, σύμβουλοι, δικηγόροι, κλπ Τόκοι Αποσβέσεις Απρόβλεπτες δαπάνες

27 Κεφάλαια Πόσα κεφάλαια απαιτούνται?
Ποια η κατάλληλη πηγή χρηματοδότησης? Πότε χρειάζονται? Τι κινδύνους ? Τι απόδοση θα έχουν και πότε?

28 Πηγές χρηματοδότησης Ίδια κεφάλαια
Επενδυτές, Angel Investors & Venture Capital Funds Τράπεζες, μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος δανεισμός Leasing Κρατικές επιχορηγήσεις Πίστωση από προμηθευτές

29 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ένα σωστό επενδυτικό σχέδιο απαιτεί προβλέψεις.
Ένα σωστό επενδυτικό σχέδιο απαιτεί προβλέψεις. Ανάλυση κόστους Πρόβλεψη πωλήσεων Προσδιορισμός «Νεκρού σημείου», Έσοδα – Έξοδα = 0 ούτε ζημία ούτε κέρδος. Ο σωστός οικονομικός προγραμματισμός πρέπει να εκτιμήσει όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τις οικονομικές εξελίξεις

30 SWOT ANALYSIS Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μίας επιχείρησης, όταν η επιχείρηση πρέπει να λάβει μία απόφαση σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει ή με σκοπό την επίτευξή τους.

31 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα;
Εσωτερικό Περιβάλλον Εξωτερικό Περιβάλλον ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Ποια είναι τα πλεονεκτήματα; Ποιο είναι το πλέον ανταγωνιστικό προϊόν / υπηρεσία; Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι πόροι που είναι μοναδικοί ή έχουν το μικρότερο συγκριτικά κόστος; Ποια είναι η ενδογενή δύναμη της περιοχής; ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Ποιες είναι οι καλές ευκαιρίες που προβάλλουν; Ποιες είναι οι ενδιαφέρουσες τάσεις που αφορούν την περιοχή; Αλλαγές στην τεχνολογία και τις αγορές, σε μικρή ή μεγάλη κλίμακα Αλλαγές στην κρατική πολιτική στο πεδίο ενδιαφέροντος Αλλαγές σε κοινωνικά μοτίβα, πληθυσμιακά προφίλ, αλλαγές τρόπου ζωής Τοπικά γεγονότα

32 Τι θα μπορούσε να βελτιωθεί; Τι θα έπρεπε να αποφευχθεί;
Εσωτερικό Περιβάλλον Εξωτερικό Περιβάλλον ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Τι θα μπορούσε να βελτιωθεί; Τι θα έπρεπε να αποφευχθεί; Ποια είναι η πιθανή ενδογενή αδυναμία; ΑΠΕΙΛΕΣ Ποια εμπόδια εμφανίζονται συνήθως; Τι κάνουν οι ανταγωνιστές; Εμφανίζονται αλλαγές στις προδιαγραφές για τα ήδη παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες; Οι τεχνολογικές αλλαγές απειλούν ή ακυρώνουν τη υφιστάμενη οικονομία της περιοχής; Υπάρχουν χρηματοδοτικά ή χρηματοοικονομικά προβλήματα; Αποτελεί κάποια από τις Αδυναμίες πραγματική απειλή για την οικονομία της περιοχής;

33 Πως περιορίζουμε το κόστος?
Καταγράφουμε  τα έξοδα Μειώνουμε όλα τα έξοδα που δεν επηρεάζουν το προϊόν και τη λειτουργία της επιχείρησης Ερευνούμε για νέους προμηθευτές με στόχο τη μείωση του κόστους προμηθειών Αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες Διαπραγματευόμαστε τον τρόπο πληρωμής Ρυθμίζουμε οφειλές 

34 Νομικές μορφές επιχειρήσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε) Εταιρία Περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.) Ατομική επιχείρηση Ομόρρυθμη εταιρία (Ο.Ε.) Ετερόρρυθμη εταιρία (Ε.Ε)

35 Ατομική Επιχείρηση Η μορφή αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Κύριο πλεονέκτημά της είναι η μεγάλη ευελιξία ως προς τις επιχειρηματικές αποφάσεις που αφορούν στο είδος της δραστηριότητας, στην επιλογή των τεχνικών μεθόδων και, ως ένα βαθμό, στο μέγεθος της παραγωγής. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι ουσιώδη, κυρίως για τις μικρές και μέσου μεγέθους αγροτικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, στις οποίες η προσωπική επίβλεψη και πρωτοβουλία είναι μεγάλης σημασίας. Όταν όμως το είδος της δραστηριότητας επιβάλλει την ανάπτυξη μεγάλου μεγέθους, τότε η εταιρική μορφή της επιχείρησης είναι συχνά η πιο κατάλληλη.

36 Ομόρρυθμη Εταιρεία Τα βασικά χαρακτηριστικά της Ομόρρυθμης Εταιρείας είναι τα ακόλουθα: Οι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρείας ευθύνονται με ολόκληρη την περιουσία τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας, με αλληλέγγυα ευθύνη τους. Με τη λύση της εταιρείας δεν παύει η ευθύνη των εταίρων για τυχόν υπάρχοντα χρέη της εταιρείας. Η ομόρρυθμη εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.

37 Ετερόρρυθμη Εταιρεία Τα βασικά χαρακτηριστικά της Ετερόρρυθμης Εταιρείας είναι τα ακόλουθα: Διαίρεση των εταίρων της ετερόρρυθμης εταιρείας σε δύο κατηγορίες: τους ομόρρυθμους και τους ετερόρρυθμους. Η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων απέναντι στους πιστωτές της εταιρείας είναι αλληλέγγυα και απεριόριστη. Η ευθύνη των ετερόρρυθμων εταίρων είναι περιορισμένη και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό της εισφοράς του στην εταιρεία. Ο ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται ως ομόρρυθμος στις περιπτώσεις που αναγράφεται το όνομα του στην επωνυμία της εταιρείας ή συμμετέχει στη διαχείριση και εκπροσώπησή της. Η ετερόρρυθμη εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.

38 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Τα βασικά χαρακτηριστικά της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης είναι τα ακόλουθα: Η διαίρεση του κεφαλαίου σε “μερίδες συμμετοχής” κάθε μία εκ των οποίων αποτελείται από εταιρικά μερίδια, από τα οποία το καθένα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ. Συγκεκριμένοι όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της. Η ορισμένη διάρκειά της (αν και η παράλειψη αναγραφής της διάρκειας δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας της εταιρείας). Η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων. Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Η ύπαρξη δύο οργάνων, της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και του διαχειριστή ή διαχειριστών.

39 Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) είναι κεφαλαιουχική εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο της είναι διαιρεμένο σε μετοχές. Το νομικό της πλαίσιο διαμορφώθηκε από τον κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών». Τα βασικά χαρακτηριστικά της Ανώνυμης Εταιρείας είναι τα ακόλουθα: Το μεγάλο σχετικά κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυσή της. Η διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα μερίδια, που ενσωματώνονται σε τίτλους, τις μετοχές. Οι αυστηροί όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της (δημοσίευση ετήσιων αποτελεσμάτων στο ΦΕΚ, κλπ). Η μακρά διάρκειά της (συνήθως 50 ετών). Η περιορισμένη ευθύνη των μετόχων. Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία. Η ύπαρξη δύο οργάνων, της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

40 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Τα βασικά χαρακτηριστικά της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι τα ακόλουθα: Το καταστατικό της εταιρείας που εμπεριέχεται στην πράξη σύστασης καταρτίζεται κατά κανόνα με ιδιωτικό έγγραφο. Ωστόσο, περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου στις περιπτώσεις εκείνες που το επιβάλλει ειδική διάταξη νόμου ή που εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός ή αν επιλέγεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ο τύπος του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Το καταστατικό και οι τροποποιήσεις του, εφόσον είναι ιδιωτικά έγγραφα, καθώς επίσης οι αποφάσεις των εταίρων και τα πρακτικά μπορούν να συντάσσονται εκτός από την ελληνική γλώσσα και σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εταιρεία μπορεί να είναι μονοπρόσωπη. Το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα δια του Γ.Ε.ΜΗ. Η εταιρεία έχει κεφάλαιο τουλάχιστον ενός (1) ευρώ. Οι εταίροι συμμετέχουν με κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές. Στην επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιέχονται ολογράφως οι λέξεις "Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία" ή η συντομογραφία "Ι.Κ.Ε.". Εάν πρόκειται για μονοπρόσωπη, στην επωνυμία συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις "Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία" ή "Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.". Επίσης, η επωνυμία μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα. Αν αποδίδεται στην Αγγλική θα περιέχει ολογράφως τις λέξεις: "Private Company" ή την ένδειξη "P.C." και αντίστοιχα εάν είναι μονοπρόσωπη "Single Member Private Company" ή "Single Member P.C.". Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται ο ακριβής χρόνος της διάρκειας στο καταστατικό, η εταιρεία διαρκεί δώδεκα (12) έτη από τη σύστασή της. Παράταση της διάρκειας είναι δυνατή με απόφαση των εταίρων και εάν η απόφαση αυτή δε μνημονεύει τον ακριβή χρόνο, η παράταση ισχύει για δώδεκα (12) έτη. Μία σειρά πράξεων και στοιχείων της εταιρείας υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως και στις περιπτώσεις των άλλων εταιρικών μορφών.

41 Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)
Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α΄216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας. «Κοινωνική Οικονομία» είναι το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Η Κοιν.Σ.Επ. είναι επιχείρηση η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον

42 Η οικονομική επιτυχία προκύπτει όχι κάνοντας ό,τι κάνουν οι άλλοι καλά, αλλά κάνοντας κάτι που οι άλλοι είτε δεν μπορούν να κάνουν καθόλου είτε δεν μπορούν να κάνουν καλά. John Kay, Βρετανός οικονομολόγος

43 Πως μειώνουμε την γραφειοκρατία?

44 Πως μειώνουμε την γραφειοκρατία?

45 Πως μειώνουμε την γραφειοκρατία?

46 Σας ευχαριστώ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ


Κατέβασμα ppt "Προετοιμάζοντας την έναρξη της επιχείρησης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google