Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΠΕ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΠΕ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΠΕ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΠΕ Νίκος Διακουλάκης Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα Υπουργείο Ανάπτυξης

2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΠΑΝ) Γ΄ΚΠΣ
Ενιαίο πρόγραμμα συνδυασμένων δράσεων στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας, του τουρισμού, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της έρευνας-τεχνολογίας Αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών σε όλους τους τομείς ευθύνης του Υπουργείου Ανάπτυξης Ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, καινοτομία, ποιότητα, νέες ευκαιρίες, σύνδεση έρευνας και παραγωγής και αύξηση της απασχόλησης Προϋπολογισμός: 2,2 τρις δρχ

3 ΕΠΑΝ - ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ
Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης Διαχειριστική Αρχή: νέα ανεξάρτητη υπηρεσία του ΥΠΑΝ με κεντρική και περιφερειακή δομή και πολλαπλές λειτουργίες εποπτείας, ένταξης έργων, παρακολούθησης, αξιολόγησης, ελέγχου, δημοσιότητας, ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και της κοινής γνώμης, καθώς και υποστήριξης των φορέων υλοποίησης Επιτροπή Παρακολούθησης: συμμετοχή δημόσιων φορέων, τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικών εταίρων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και Ευρωπαικής Επιτροπής Τελικοί δικαιούχοι - Ενδιάμεσοι Φορείς

4 ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝ
Συμβολή στην επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης με την κινητοποίηση και συμμετοχή όλων των φορέων της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας Επιχειρηματικότητα-καινοτομία-απασχόληση Αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων και όχι απλώς απορρόφηση τους. Ικανοποίηση των ποιοτικών στόχων και των χαρακτηριστικών των έργων σύμφωνα με τις προδιαγραφές

5 ΤΟ ΕΠΑΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Το 48% των συνολικών πόρων ή το 41% της δημόσιας δαπάνης του ΕΠΑΝ κατευθύνεται στον ενεργειακό τομέα Εξυπηρέτηση των στόχων: απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας έγκαιρη κάλυψη των μελλοντικών αναγκών σε πρόσθετο δυναμικό Η/Γ ( ΜW την επόμενη δεκαετία) εξασφάλιση και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού δημιουργία των προυποθέσεων προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων τήρηση των δεσμεύσεων της χώρας για περιορισμό της αύξησης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μείωση της πετρελαικής εξάρτησης ενίσχυση της συμμετοχής των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή μέγιστη αξιοποίηση των ΑΠΕ στα νησιά και άλλες απομακρυσμένες περιοχές

6 ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: Γενική Γραμματεία Ενέργειας ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Διαχειριστική Αρχή ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Γενική Γραμματεία Ανάπτυξης ΡΑΕ ΔΕΗ Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς ΔΕΠΑ Εταιρίες Παροχής Αερίου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (για τις ιδιωτικές επενδύσεις)

7 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΕ (1)
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΕ (1) ΜΕΤΡΟ 1.3: Απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών Προϋπολογισμός : 5.4 δις δρχ ΜΕΤΡΟ 2.1: Ενίσχυση επενδύσεων σε συστήματα συμπαραγωγής, ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας Προϋπολογισμός : 360 δις δρχ Δράσεις ενημέρωσης, προώθησης και διάδοσης Μελέτες υποδομής και δράσεις υποστήριξης τεχνολογιών Ιδιωτικές επενδύσεις

8 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΕ (2)
ΜΕΤΡΟ 3.1:Προώθηση της επιχειρηματικής αριστείας Προϋπολογισμός : 2.6 δις δρχ Επιδεικτικά έργα ΑΠΕ, συμπαραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας Υποστήριξη ΜΜΕ σε θέματα αξιοπιστίας/απόδοσης ενεργειακού εξοπλισμού ΜΕΤΡΟ 6.3: Ενίσχυση υποδομών μεταφοράς και διανομής Προϋπολογισμός : δις δρχ Υποβρύχιες διασυνδέσεις και έργα ενίσχυσης των συστημάτων μεταφοράς και διανομής στα νησιά Εργα ενίσχυσης του διασυνδεδεμένου συστήματος για υποστήριξη των έργων ΑΠΕ Καινοτόμα έργα για τον ενεργειακό εφοδιασμό των νησιών (γεωθερμία, αξιοποίηση αποβλήτων)

9 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις με βάση τις διεθνείς συμβάσεις Οι στόχοι και οι πολιτικές της ΕΕ για τις ΑΠΕ Οι αβεβαιότητες στην απελευθερωμένη αγορά διεθνώς Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής περίπτωσης

10 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ
Ο ανταγωνισμός με τα συμβατικά καύσιμα Λιγνίτης - Φυσικό Αέριο - ΑΠΕ Οι περιορισμένες δυνατότητες του δικτύου μεταφοράς Καθυστερήσεις και προοπτικές επίλυσης Το ισχύον καθεστώς αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων Συνολική αντιμετώπιση για την απλοποίηση του επιχειρματικού περιβάλλοντος Η αποδοχή τους από τις τοπικές κοινωνίες

11 ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η συνδυασμένη προώθηση των δράσεων του ΕΠΑΝ για ενημέρωση, διάδοση, πιλοτικές εφαρμογές, απλούστευση των διαδικασιών, κατάρτιση, ενίσχυση των δικτύων και επιχορήγηση επενδύσεων, μπορεί να φέρει τις ΑΠΕ με θετικό ισοζύγιο στην ενδιάμεση αξιολόγηση και να τις καταστήσει δέκτη και όχι δότη κατά την ανακατανομή των πόρων Η αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων για τις ΑΠΕ θα συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχία των στόχων του ΕΠΑΝ και ιδιαίτερα αυτών που συνδέονται με το νέο πρότυπο ανάπτυξης


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΠΕ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google