Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι συνθήκες στην ελληνική αγορά ενέργειας Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόερδος ΡAE ENERTECH’ 09, ΑΘΗΝΑ, 23-24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι συνθήκες στην ελληνική αγορά ενέργειας Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόερδος ΡAE ENERTECH’ 09, ΑΘΗΝΑ, 23-24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οι συνθήκες στην ελληνική αγορά ενέργειας Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόερδος ΡAE ENERTECH’ 09, ΑΘΗΝΑ, 23-24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

2 2 Σύνοψη  Ανάγκη για εκσυγχρονισμό και ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού  Σημαντική ενίσχυση και επέκταση Δικτύων: •Βελτίωση ποιότητας •Διείσδυση ΑΠΕ  Νέο Ευρωπαϊκό πλαίσιο: •3 ο ενεργειακό πακέτο •Νέα Οδηγία για τις ΑΠΕ •Σύστημα Εμπορίας Ρύπων  Ολοκλήρωση της νομοθεσίας για το φυσικό αέριο: •Πρόσβαση τρίτων στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ •Επέκταση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.  Μεγάλη καθυστέρηση στην απελευθέρωση: •ΔΕΗ: > 95% της παραγωγής > 98% της προμήθειας •ΔΕΠΑ: 100% της αγοράς φυσικού αερίου.  Ιδιωτικές Μονάδες υπό κατασκευή  Εντονότερη δραστηριοποίηση ανεξάρτητων προμηθευτών

3 3 ENERTECH’ 09, ΑΘΗΝΑ, 23-24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας  Ανάγκη αναμόρφωσης τιμολογίων λιανικής: •δεν αντικατοπτρίζουν κόστος •στρεβλώσεις και σταυροειδείς επιδοτήσεις •διαχωρισμός μονοπωλιακών και ανταγωνιστικών τμημάτων •σύνδεση του ανταγωνιστικού τμήματος με κόστος παραγωγής.  Νοέμβριος 2007: θέσπιση τριετούς ρυθμιστικής περιόδου για την αναδιάρθρωση των τιμολογίων προμήθειας  Ιούνιος 2009: καθορισμός όλων των μονοπωλιακών χρεώσεων και των χρεώσεων ΥΚΩ  Οκτώβριος 2009: αναγραφή στους λογαριασμούς των διακριτών χρεώσεων  Ανασχεδιασμός των ανταγωνιστικών τμημάτων των τιμολογίων και η αντίστοιχη σύνδεσή τους με το κόστος παραγωγής,  Η ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι πολύ σημαντική.

4 4 ENERTECH’ 09, ΑΘΗΝΑ, 23-24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 Χονδεμπορική αγορά  Ακρογωνιαίος λίθος για την επάρκεια του παραγωγικού δυναμικού και την ανάπτυξη ανταγωνισμού,  Η εύρυθμη λειτουργία της, κύριο μέλημα της ΡΑΕ  Διαφάνεια και παροχή πληροφόρησης στους συμμετέχοντες  Αυστηρή τήρηση των κανόνων λειτουργίας και συμπεριφοράς συμμετεχόντων σε αυτή  Το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί  Απρόσκοπτη λειτουργία των διασυνδέσεων: •Διεύρυνση δυνατοτήτων παραγωγών και προμηθευτών •Επιτάχυνση σύγκλισης της ελληνικής αγοράς ενέργειας  Επέκταση και αυστηρή εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του υδάτινου δυναμικού της ΔΕΗ

5 5 ENERTECH’ 09, ΑΘΗΝΑ, 23-24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 Τα Δίκτυα…  Απαραίτητες οι επενδύσεις στα Δίκτυα: ένταξη έργων ΑΠΕ, εκσυγχρονισμός λειτουργίας (π.χ. μετρήσεις)  Διασύνδεση ΜΔΝ: στρατηγικής σημασίας, οικονομικά αποτελεσματική  Αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού τους  Μείωση του κόστος των ΥΚΩ  Ασφάλεια τροφοδοσίας  Απόσβεση σε 8-10 έτη  Λειτουργία των Διεθνών Διασυνδέσεων: εναρμόνιση με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς  Ανάγκη δημιουργίας Ανεξάρτητου (νομικά διαχωρισμένου) Διαχειριστή Δικτύου Διανομής  Αποφάσεις και για τη μορφή του Διαχειριστή του Συστήματος (3 ο πακέτο, Μάρτιος 2011)

6 6 ENERTECH’ 09, ΑΘΗΝΑ, 23-24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 Η αγορά φυσικού αερίου…  Στρατηγικό καύσιμο για την ηλεκτροπαραγωγή και το αντίστροφο  Σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία ολοκλήρωσης των προτάσεων της ΡΑΕ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης:  Κανονισμός Αδειών: Η ΡΑΕ ήδη ολοκλήρωσε και απέστειλε στο Υπουργείο τη γνώμη της για τον Κανονισμό.  Κώδικας Διαχείρισης του ΕΣΦΑ: αναμένεται εντός του έτους  Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες: πρώτο τετράμηνο του 2010, στο μεταξύ επιτρέπεται η προμήθεια  Από το 2007 δημοσιευμένα τιμολόγια χρήσης του ΕΣΦΑ και Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς  Η πρόσβαση στο ΥΦΑ ουσιώδους σημασίας  Έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών για διαμετακόμιση  Όλες οι γειτονικές χώρες ενδιαφέρονται για την τροφοδότησή τους μέσω της Ελλάδος.  Το ρυθμιστικό πλαίσιο απαρχή για τη δημιουργία περιφερειακού συστήματος εμπορίας φυσικού αερίου για την ευρύτερη περιοχή.

7 7 ENERTECH’ 09, ΑΘΗΝΑ, 23-24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας…  Υπάρχει θετική αξιολόγηση για περίπου 8,500 MW, ενώ άλλα 5,200 MW αναμένουν την περιβαλλοντική αξιολόγηση  Περίπου 13,000 ΜW αναμένουν να αξιολογηθούν  8,500 ΜW είναι σε περιοχές με κορεσμένα δίκτυα  1,300 MW είναι σε λειτουργία  Απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια στη διαδικασία υλοποίησης  Η διαδικασία αδειοδότησης είναι μόνο μικρό μέρος του προβλήματος  Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι οι επενδύσεις στα Δίκτυα Μεταφοράς και οι απαραίτητες επενδύσεις σε συμβατικό δυναμικό παραγωγής  Απαιτείται επένδυση σε χρόνο και σκέψη, σωστός (επανα)σχεδιασμός και ανάλυση της μέχρι σήμερα εμπειρίας  Απαιτείται η δέουσα προσοχή, ώστε η παροχή οικονομικών κινήτρων προς τις ΑΠΕ να λαμβάνει σοβαρά υπόψη το κόστος και την ωριμότητα της κάθε τεχνολογίας. Οι συνέπειες για τον καταναλωτή ενέργειας μπορεί να αποδειχτούν δυσβάστακτες.

8 8 ENERTECH’ 09, ΑΘΗΝΑ, 23-24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! ΡAE Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ: +30 210 3727402 Fax: +30 210 3255460 e-mail : thom@rae.gr www.rae.gr


Κατέβασμα ppt "Οι συνθήκες στην ελληνική αγορά ενέργειας Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόερδος ΡAE ENERTECH’ 09, ΑΘΗΝΑ, 23-24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google