Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ : ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΟΣΗΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ :ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ : ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΟΣΗΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ :ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ : ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΟΣΗΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ :ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Γ. ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ ( 8010179 ) ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( 8010130 ) ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ( 8010131 ) ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ( 8010147 )

2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEMS ) Σύγχρονα μέσα απόκτησης, ανταλλαγής και μετάδοσης πληροφορίας μεταξύ του ατόμου, της ομάδας και του οργανισμού Στόχοι ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης Καλύτερη κατανόηση, ερμηνεία της γνώσης σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό και σε συνεργασία με τις νέες τεχνολογίες Να προωθεί τη συνεχή μάθηση και ανάπτυξη των ικανοτήτων Να αποτρέπει ή να επιλύει σημαντικά προβλήματα Να επιφέρει ευκολότερη συνεργασία και να προωθήσει την τεχνολογία

3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Knowledge Management System Χρήση βάσεων δεδομένων Συμβολή στη συλλογή της γνώσης Ανάκτηση δεδομένων Διοίκηση περιεχομένων(αποφυγή άχρηστης πληροφορίας) Συστήματα στήριξης αποφάσεων Κατανεμημένο σύστημα (πρόσβαση σε πολλές πηγές πληροφορίας) Βελτίωση επικοινωνίας (με τη χρήση λογισμικού και τεχνολογιών)

4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ  Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης  Διευκόλυνση επικοινωνίας  Παροχή έγκαιρης, έγκυρης πληροφορίας  Αποθήκευση γνώσης  Κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση δεδομένων και εγγράφων  Χρήση εργαλείων για αναλυτική απευθείας επεξεργασία των δεδομένων

5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEMS) Συστήματα βάσει των οποίων μπορούμε να συλλέξουμε, να αποθηκεύσουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να αναλύσουμε, να ανακτήσουμε και να διανείμουμε πληροφορίες σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού Ειδικές τεχνικές που αφορούν την επιτυχή εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος διαμορφώνονται συνεχώς, ενώ ειδικά εργαλεία χρησιμοποιούνται ως προς αυτό το σκοπό, όπως οι ανασκοπήσεις και οι αναφορές των εργαζομένων Knowledge Management System Human Resource information System

6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στοιχεία οργανισμού και εργαζομένων Μισθοδοσία Πρόσθετες παροχές Αξιολόγηση απόδοσης Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Α.Δ Προσλήψεις Απολύσεις Εργασιακές σχέσεις ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Μισθοδοσία Πολιτικές ίσων ευκαιριών Αποτελεσματικότητα προσλήψεων Κόστος παροχών Συμπληρωματικές αποδοχές ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Πόσοι εργαζόμενοι έχουν εκπαιδευση σε ειδικά θέματα ασφάλειας; Τι προβλέψεις υπάρχουυν για τις ανάγκες σε Α.Δ στην παραγωγή; Πόσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μειωμένο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα

7 ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - COMPETENCES Ξεχωριστά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ικανότητες ενός εργαζομένου, που πάνω σε αυτά βασίζονται η απόδοση και η συμπεριφορά του, μέσα στον εργασιακό χώρο COMPETENCES ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣ Στρατηγική σκέψη Ηγεσία Καθοδήγηση και εκπαίδευση Καινοτομία Διοίκηση αλλαγής Χρηματοοικονομική διοίκηση Αξιολόγηση επενδύσεων Γλώσσες προγραμματισμού Γλωσσομαθής Επικοινωνία

8 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η διοίκηση του οργανισμού που βασίζεται στη ανάπτυξη ικανοτήτων συνδέει το πεδίο των ικανοτήτων που έχει η επιχείρηση με τους μελλοντικούς στόχους της, τα πλάνα και τα μελλοντικά σχέδια της Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εσωτερικού περιβάλλοντος κάθε επιχείρησης και οι ικανότητες της(competences) συνθέτουν μια περισσότερο σταθερή βάση για το σχεδιασμό μιας επιτυχημένης στρατηγικής. Ο συνδυασμός τους δημιουργεί ικανότητες οι οποίες διακρίνονται σε : Οριακές ( threshold Competencies) Κορμού (Core Competencies) Χαρακτηριστικά  Σταθερότητα (Durability)  Διαύγεια (Transparency)  Mεταβιβασιμότητα (Transferability)  Δυνατότητα Aντιγραφής (Duplicability)

9 KNOWLEDGE MANAGEMENT TOOLS ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ Capturing and codifying Knowledge ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Collaboration tools ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ Sharing Knowledge ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΝΩΣΗΣ Creating Knowledge Cycorp, Z Solutions Attar Software AskMe, eRoom BrightSuite Applix, IBM Nortel Networks ArchiCAD, Visio AutoCAD

10 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ AskMe Enterprise AskMe Storage Layer KnowledgeBase Store Search Servers Authentication Servers File System Document File system delegate Native delegate Text delegate XMLXML XMLXML XMLXML AskMe Knowledge Network Layer Category manager User manager Application manager Permissions manager Conversation manager Reports manager Business Rules File manager Authentication manager Search manager Data Abstraction Documents,Emails Portals Instant Messenger Profiling Engine Integration Layer Custom Applications AskMe Presentation Layer App-Server Abstraction XSL UI Layout Engine Presentation components XMLXML

11 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ I. Έμφαση στο παράγοντα γνώση για την επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Υπάρχει όμως χάσμα μεταξύ εφαρμογών και θεωρίας το οποίο είναι και το κύριο πρόβλημα των επιχειρήσεων II. Νέες οργανωσιακές μορφές με βάση την απόκτηση και την επεξεργασία της γνώσης (e-lancers) οι οποίες θα προσδώσουν στον οργανισμό ευελιξία και οικονομικά οφέλη III. Το ανθρώπινο κεφάλαιο για την επιχείρηση είναι ο πιο αξιόπιστος και αποδοτικός πόρος. Αλλαγές στη ηγεσία και στην κουλτούρα με βάση την γνώση θα αποτελέσει παράγοντας υποκίνησης των ατόμων προς σε αυτή την κατεύθυνση

12 IV. Εντοπισμός από την επιχείρηση των ικανοτήτων αυτών που την κάνουν να διαφέρει από τους ανταγωνιστές της. Αυτές οι ικανότητες θα χρησιμοποιηθούν ως βάση και εφαλτήριο για την ανάπτυξη στρατηγικής (Core competences) V. Παρακολούθηση και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες στο πεδίο του Κ.Μ Ωστόσο οι υπάρχοντες τεχνολογίες πρέπει σταδιακά να εμπλουτιστούν με έξυπνα χαρακτηριστικά (πχ η κινητή τηλ 3ής γενιάς θα είναι σημαντικός αρωγός για υποστήριξη ΚΜ λειτουργιών) VI. Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν αναπτύξει αξιόπιστα συστήματα διαχείρισης γνώσης, ανθρώπινου δυναμικού ή να υιοθετήσουν ξένα πρότυπα. Εκτός από μεγάλες εταιρείες, ομίλους και τράπεζες. Η μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση κάνει τα τελευταία χρόνια τα πρώτα δειλά βήματα στο internet, και απέχει αρκετά απο την υλοποίηση τέτοιων συστημάτων


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ : ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΟΣΗΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ :ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google