Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

E –Learning & LMS Κ. Χαιρόπουλος(Projects Coordinator) Χ. Στεφάνου(Senior e-Learning expert)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "E –Learning & LMS Κ. Χαιρόπουλος(Projects Coordinator) Χ. Στεφάνου(Senior e-Learning expert)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 E –Learning & LMS Κ. Χαιρόπουλος(Projects Coordinator) Χ. Στεφάνου(Senior e-Learning expert)

2 e-learning  Μορφή “ανοικτής ” εκπαίδευσης  Εκπαιδευτής και συμμετέχοντες δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο  Μέσο αμφίδρομης επικοινωνίας σύγχρονης ή ασύγχρονης.  Τηλεπιμόρφωση ή τηλεκπαίδευση.

3 Χαρακτηριστικά e-learning  Βασίζεται σε δικτυακές υποδομές –Στιγμιαία αναβάθμιση –Αποθήκευση / ανάκτηση / διανομή / διαμοιρασμό εκπαίδευσης ή πληροφοριών.  Παραδίδεται στον χρήστη διαμέσου υπολογιστή χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Internet.  Πέραν της παραδοσιακής εκπαίδευσης

4 Μορφές εκπαίδευσης από απόσταση  Προσομοίωση της διδασκαλίας σε τάξη με πλήρη επικοινωνία καθηγητών και μαθητών σε πραγματικό χρόνο (virtual classroom)  Ανεξάρτητη μάθηση που κατευθύνεται από τον εκπαιδευτή (instructor based )

5 Εκπαίδευση με CBT (1/2) Δεν θεωρείται βέλτιστη λόγω:  Η μάθηση είναι συνήθως εικονική  Δεν βρίσκονται όλοι οι εκπαιδευόμενοι στο ίδιο επίπεδο.  Δεν υπάρχει συνολικός τρόπος αξιολόγησης

6 Εκπαίδευση με CBT (2/2)  Έλλειψη αναζήτησης συγκεκριμένης πληροφορίας  Έλλειψη διασύνδεσης των γνώσεων  Οff-the-shelf λογισμικό  Δεν εντάσσονται σε επιχειρησιακή κουλτούρα χωρίς customization  Ανυπαρξία διασυνδεσιμότητας περιεχομένου

7 Learning Management Systems Oλοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης e-learning που περιλαμβάνει αλληλεπιδραστικές λειτουργίες, διαχείριση μαθημάτων και αξιολόγηση διδακτικού περιεχομένου.

8 Χαρακτηριστικά LMS  Συλλογική ανάπτυξη περιεχομένου  Ολοκληρωμένη αξιολόγηση  Αυτο-εξυπηρέτηση εκπαιδευομένων  Σύνδεση με συστήματα περιεχομένου  Σύνδεση με Σύστημα Γνώσης  Διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης

9 Στατιστικά περι LMS Survey IDC July 2001

10 Προγραμματισμός υλοποίησης

11 Νέα Φιλοσοφία  Αποδοχή των νέων τεχνολογιών  Τρόπος προσέγγισης της μάθησης * on the job training * virtual classroom * instructor based  Υποδομή  Κουλτούρα  Επικοινωνιακή πολιτική  Ανασχεδιασμός της εκπαιδευτικής στρατηγικής του οργανισμού.

12 Κουλτούρα  Στελέχη υπεύθυνα για την μάθηση  Ολοκλήρωση της μάθησης με την εργασία  Ανταμοιβή για τη γνώση .... Ο καθένας είναι δάσκαλος και πρέπει να διδάσκει τους άλλους......  Εύκολη πρόσβαση στα μαθήματα

13 Ανάλυση Αναγκών Front-End Analysis Αξιολόγηση ΣχεδιασμόςΥλοποίηση Μεθοδολογία Ανάπτυξης Περιεχομένου

14 Χρόνοι και Φάσεις 33% Ανάλυση 10% Σχεδιασμός 23% Υλοποίηση 33% Αξιολόγηση Έναρξη Ολοκλήρωση

15 Εναλλακτικοί τρόποι μέτρησης ROI  Χρόνος επίτευξης αποτελέσματος  Χρόνος ανταπόκρισης στις ανάγκες της αγοράς  Ολοκλήρωση της επαγγελματικής ταυτότητας με χρήση προσομοίωσης και case studies

16 Μοντέλο ROI Kirkpatrick  Πρώτο επίπεδο: φύλλα αξιολόγησης.  Δεύτερο επίπεδο: τεστ πριν και μετά τη διδασκαλία.  Τρίτο επίπεδο: σύνδεση διδασκαλίας με το αντικείμενο εργασίας  Τέταρτο επίπεδο: βελτίωση της ποιότητας εργασίας.

17 LearningSpace 5.0 (1/2)  Ο LMS leader της αγοράς (> 1250 εγκαταστάσεις)  Πλήρης συμβατότητα με γνωστά πρότυπα  Δυο modules: Core, Collaboration  Ολοκλήρωση με ERP-CRM

18 LearningSpace 5.0 (2/2)  Προϊόν IBM-Lotus από το 1995  Λειτουργικότητα σε: Πρόσβαση Μαθήματα Αξιολόγηση Αναφορές Σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση  Διαθέσιμο μέσω hosting

19 Ολοκλήρωση Υπηρεσιών ΒΥΤΕ  Σύγρονη εκπαίδευση  Ασύγχρονη εκπαίδευση  Ανάπτυξη εξειδικευμένου περιεχομένου  Συμβουλευτικές υπηρεσίες για οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαίδευσης από απόσταση.  Ολοκλήρωση με Συστήματα Γνώσης.

20 Μελλοντικές τάσεις στην Επιμόρφωση(1/3)

21 Μελλοντικές τάσεις στην Επιμόρφωση(2/3)

22 Μελλοντικές τάσεις στην Επιμόρφωση(3/3)

23 Ευχαριστούμε ! Ερωτήσεις?


Κατέβασμα ppt "E –Learning & LMS Κ. Χαιρόπουλος(Projects Coordinator) Χ. Στεφάνου(Senior e-Learning expert)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google