Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βλάσσης Νικόλαος Α.Μ. 8010017 Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Α.Μ. 8010022 Δεπάστα Χαρίκλεια Α.Μ. 8010032.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βλάσσης Νικόλαος Α.Μ. 8010017 Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Α.Μ. 8010022 Δεπάστα Χαρίκλεια Α.Μ. 8010032."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βλάσσης Νικόλαος Α.Μ. 8010017 Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Α.Μ. 8010022 Δεπάστα Χαρίκλεια Α.Μ. 8010032

2 Εισαγωγή 1970: Αναγνωρίζεται η δυναμική των συναισθημάτων στη συνοχή της ανθρώπινης σκέψης 1980: Στροφή της έρευνας στη συμμετοχή του συναισθήματος στο χώρο επισκόπησης της ευφυΐας (Howard Gardner, “Frames of Mind”, 1983) 1990: Εισάγεται η ιδέα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (John Mayer, Peter Salovey) 1995: Daniel Goleman, “Emotional Intelligence”

3 Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο των Επιχειρήσεων Τα τελευταία χρόνια ερευνητές και επιχειρηματίες στρέφονται στο ρόλο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον Τομείς στους οποίους η εφαρμογή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης έχει αποτελέσματα;  Ομαδική Εργασία (Teamwork)  Επικοινωνία  Διατήρηση (Retention)  Επιλογή Προσωπικού  Ανάπτυξη Καριέρας  Ανάπτυξη Ηγεσίας  Παραγωγικότητα  Διαχείριση συγκρούσεων  Management development  Κουλτούρα  Morale και Esprit de Corps  Εμπιστοσύνη

4 Ομαδική Εργασία Η σύσταση αποτελεσματικών ομάδων εργασίας είναι ανάγκη ζωτικής σημασίας για τη σύγχρονη επιχείρηση Σύμφωνα με έρευνα του Yale: Διαφορά στην απόδοση ομάδων με ίδιο περίπου IQ&διαφορές σε επίπεδο EQ δεν μόνο Η διαδικασία της ανθρώπινης επικοινωνίας δεν είναι ανταλλαγή μόνο νοητικών πληροφοριών Τα συναισθήματα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανθρώπινη επικοινωνία Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο των Επιχειρήσεων Επικοινωνία

5 Διατήρηση Ο σημαντικότερος πόρος μιας επιχείρησης παραμένει το ανθρώπινο δυναμικό της Έρευνες έχουν δείξει ότι οι λόγοι μη χρηματικού χαρακτήρα υπερισχύουν στην απόφαση αποχώρησης από έναν οργανισμό Η Συναισθηματική Νοημοσύνη δρα αποτρεπτικά στην ύπαρξη εργασιακής δυσαρέσκειας Η πιο συνηθισμένη εφαρμογή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στο χώρο των επιχειρήσεων εμφανίζεται στην αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού Συχνά σε τεστ αξιολόγησης συμπεριλαμβάνονται εργαλεία μέτρησης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των αξιολογούμενων ώστε να προκύψει ένα ολοκληρωμένο προφίλ Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο των Επιχειρήσεων Επιλογή Προσωπικού

6 Ανάπτυξη Καριέρας Σύμφωνα με τον Martin J.Yate ανάλογα με το αντικείμενο της εργασίας, η επιτυχία σε αυτή επηρεάζεται σε κάποιο βαθμό από το EQ του εργαζομένου Η καλλιέργεια του EQ είναι ικανή να οδηγήσει σε αναγνώριση της δουλειάς και της αξίας της Η μέτρηση της Παραγωγικότητας έχει γίνει εμμονή στις σύγχρονες επιχειρήσειςΑΛΛΑ Ο μεγαλύτερος περιορισμός προέρχεται από την ανθρώπινη απόδοση Η πρόκληση; Αλλαγή των συμπεριφορών που δημιουργούνται από συναισθήματα Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο των Επιχειρήσεων Παραγωγικότητα

7 Ανάπτυξη Ηγεσίας ΗγεσίαKey Factor Η Ηγεσία είναι στις μέρες μας Key Factor για την επιτυχία μιας επιχείρησης προσωπικών Οι ηγέτες αποτελούν σημείο αναφοράς για αυτούς που βρίσκονται γύρω τους λόγω των προσωπικών τους χαρακτηριστικών Hot Spot – Πρόκληση Ανάπτυξή Hot Spot – Πρόκληση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης: Η Ανάπτυξή της Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο των Επιχειρήσεων

8 Διαχείριση Συγκρούσεων «Οφθαλμός αντί οφθαλμού οδηγεί σε περισσότερη τύφλωση» (Μ.Atwood) Οι συγκρούσεις είναι φυσικό συστατικό της καθημερινότητας Τεχνικές EQ μπορούν να οδηγήσουν σε μία λεκτική Aikido ώστε οι συγκρούσεις να εξελιχθούν σε συνεργασία Οι οργανισμοί αναπτύσσουν κουλτούρες Κοινά πιστεύω και Στόχους Η Συναισθηματική Νοημοσύνη μας λέει ότι η εγκαθίδρυση ενός ορισμένου σκοπού είναι σημαντική στις ζωές των ανθρώπων και των οργανισμών Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο των Επιχειρήσεων Κουλτούρα

9 Ανάπτυξη Ικανοτήτων Διοίκησης Οι managers που εστιάζουν σε τεχνικές ικανότητές τους δεν διοικούν δεν διοικούν, απλά διευθύνουν. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη, ως ένα σύνολο ικανοτήτων, μπορεί να βοηθήσει τους managers σε τομείς όπως: Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο των Επιχειρήσεων ΣχεδιασμόςΠαροχή κινήτρωνΛήψη αποφάσεων Managers με υψηλό EQ χρησιμοποιούν τα συναισθήματά τους για να προσαρμόζουν τα σχέδιά τους και να προσαρμόζονται στις συνθήκες Η κατανόηση των προσωπικών συναισθημάτων αλλά και των συναισθημάτων των άλλων μπορεί να βοηθήσει στην παροχή και απόκτηση κινήτρων Η λήψη αποφάσεων είναι μία διαδικασία καθημερινή. Τα συναισθήματα μπορούν να κρίνουν την επιτυχίας της και πρέπει να αντιμετωπίζονται εποικοδομητικά

10 Morale και Esprit de Corps Η συναίσθηση της συναδελφικότητας (Esprit de Corps) είναι ουσιαστικά τον πνεύμα ενθουσιασμού και προσήλωσης σε ένα κοινό σκοπό Ο ενθουσιασμός, η αφοσίωση, η προσήλωση, το κοινό αίσθημα και το αίσθημα σκοπού και αιτίας είναι παράγοντες που έχουν να κάνουν με το ηθικό Πηγάζουν εσωτερικά και είναι άμεσα συνδεδεμένοι με το συναίσθημα του ανθρώπου Η αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων επιβάλλει την ενδυνάμωση των σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα σε ανθρώπους, πελάτες, μετόχους, φορείς Ο D.Goleman απέδειξε τη σχέση EQ με την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο των Επιχειρήσεων Εμπιστοσύνη

11 Συμπεράσματα δεν Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η Συναισθηματική Νοημοσύνη δεν είναι το αντίθετο της Νοημοσύνης

12 Συμπεράσματα

13


Κατέβασμα ppt "Βλάσσης Νικόλαος Α.Μ. 8010017 Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Α.Μ. 8010022 Δεπάστα Χαρίκλεια Α.Μ. 8010032."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google