Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 HELLENIC AMERICAN EDUCATIONAL FOUNDATION «Διαχείριση ποιότητας και Ελληνικά σχολεία» Δημ. Κουτσοδόντης Κ.Α. Δημ. Τσίγκρος Κ.Ψ. Πολιτική και Στρατηγική:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 HELLENIC AMERICAN EDUCATIONAL FOUNDATION «Διαχείριση ποιότητας και Ελληνικά σχολεία» Δημ. Κουτσοδόντης Κ.Α. Δημ. Τσίγκρος Κ.Ψ. Πολιτική και Στρατηγική:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 HELLENIC AMERICAN EDUCATIONAL FOUNDATION «Διαχείριση ποιότητας και Ελληνικά σχολεία» Δημ. Κουτσοδόντης Κ.Α. Δημ. Τσίγκρος Κ.Ψ. Πολιτική και Στρατηγική: Επικοινωνία

2 Το EFQM Μοντέλο έχει τη δυναμική και μας παρέχει όλες αυτές τις Μεθοδολογίες Διοίκησης που απαιτούνται ώστε να επιτύχουμε την Ακαδημαϊκή Αριστεία, τους στόχους μας.

3 Η σπουδαιότητα της Επικοινωνίας  Η καθημερινή ροή σε ένα σχολείο απαιτεί πλήθος επικοινωνιακών δραστηριοτήτων.  Η επικοινωνία είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία για την εξέλιξη ενός σχολικού οργανισμού.  Οι καθηγητές, μαθητές, διοικητικό προσωπικό, επικοινωνούν διαρκώς ανταλλάσσοντας πληροφορίες.

4 Στόχοι……  Εξακρίβωση των αναγκών στον επικοινωνιακό τομέα  Βελτίωση της ποιότητας της επικοινωνίας  Αναβάθμιση της ροής της πληροφορίας μέσα στο σχολείο  Ανάπτυξη στρατηγικής

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Η ΡΟΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

6 Οι ενότητες:   Κύκλοι Ποιότητας (EFQM)   Mentoring   Προγράμματα Επαγγελματικής Εξέλιξης   Τεχνολογία και Επικοινωνία με τη χρήση του Course Management System (CMS)

7 Ερωτήματα προς διερεύνηση:  Ποιος ο ρόλος της επικοινωνίας σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό;  Ποια βήματα είναι απαραίτητα για την επίτευξη μιας ουσιαστικής επικοινωνίας;  Ποια είναι τα εμπόδια μιας αποτελεσματικής επικοινωνίας;  Ποια η επίδραση της σύγχρονης τεχνολογίας στην επικοινωνία;

8 Mentoring   Αλληλοεπισκέψεις   Συνεδριάσεις κλάδων   Διάχυση εμπειρίας   Ενδοσχολική επιμόρφωση   Εύρεση κοινού ελεύθερου χρόνου

9 Προγράμματα Επαγγελματικής Εξέλιξης   Διαρκής ενημέρωση   Επιμόρφωση   Καινοτόμος δράση

10 Τεχνολογία & Επικοινωνία Καθηγητής Μαθητής Προσωπικό CΜSCΜS Το CMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα ενδιάμεσο εργαλείο επικοινωνίας, εξαρτώμενο πάντα από τη χρήση καθηγητών, μαθητών και προσωπικού. Επικοινωνιακές διαδικασίες με τη χρήση του CMS.

11 Ζούμε στην εποχή της Πληροφορίας Είμαστε όμως πληροφορημένοι;

12 Ζητούμενα….  Καλύτερη τεχνική υποστήριξη  Χρήση του CMS για ανάρτηση πληροφοριών για τα έντυπα, τους ομίλους και άλλους τομείς της σχολικής δραστηριότητας  Χρήση του CMS για διοικητικές εφαρμογές  Ενεργοποίηση των «discussion groups» του CMS

13 Τα Επόμενα Βήματα: Διεύρυνση των ομάδων με σκοπό:  την περαιτέρω και σε βάθος διερεύνηση των αποτελεσμάτων  την απόφαση για τη συλλογή πρόσθετων δεδομένων (επικοινωνία με γονείς)  την ανάλυση αυτών των πρόσθετων δεδομένων  την εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων και  την υποβολή προτάσεων για υλοποίηση.

14 Βασικές Αρχές... ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ !!!! Ελευθερία λόγου Ένταξη Εστίαση στόχων Καλή διάθεση Κίνητρο α π όδοσης

15 Οι διαστάσεις μιας αλλαγής….. Στόχοι Δεξιότητες Κίνητρα Πηγές Σχεδιασμός Στόχοι Δεξιότητες Κίνητρα Σχεδιασμός Ανατροπή Στόχοι Δεξιότητες Κίνητρα Πηγές Λάθος Ξεκίνημα Στόχοι Δεξιότητες Πηγές Σχεδιασμός Αργές Αλλαγές Δεξιότητες Κίνητρα Πηγές Σχεδιασμός Σύγχυση Στόχοι Κίνητρα Πηγές Σχεδιασμός Ανησυχία Επιτυχία Knoster, T. (1991) Presentation to TASH Conference. Washington D.C.

16 Αριστοτέλης “ Είμαστε αυτό π ου κατ ’ ε π ανάληψη π ράττουμε....… αριστεία λοι π όν δεν είναι μια π ράξη, αλλά μια συνήθεια.”

17 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! Δημ. Κουτσοδόντης – Δημ. Τσίγκρος22 Ιανουαρίου 2010


Κατέβασμα ppt "1 HELLENIC AMERICAN EDUCATIONAL FOUNDATION «Διαχείριση ποιότητας και Ελληνικά σχολεία» Δημ. Κουτσοδόντης Κ.Α. Δημ. Τσίγκρος Κ.Ψ. Πολιτική και Στρατηγική:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google