Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ» ΘΕΜΑ «ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» ΚΑΝΤΑΡΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ» ΘΕΜΑ «ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» ΚΑΝΤΑΡΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ» ΘΕΜΑ «ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» ΚΑΝΤΑΡΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β2001065 ΤΣΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β2002027 ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι μια εθνική υποδομή που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και διαθέτει περιεχόμενο σε θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας και παρεμβαίνει σε θέματα περιεχομένου της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

3 Τι είναι το ΕΚΤ Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα έρευνας, επιστήμης και τεχνολογίας. Λειτουργεί από το 1980 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης. Διευθυντής του ΕΚΤ είναι ο κ. Ευάγγελος Μπούμπουκας. Στρατηγικός στόχος του ΕΚΤ στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι η εξασφάλιση γρήγορης και αποτελεσματικής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο.

4 Θεσμοθετημένες Λειτουργίες του ΕΚΤ Η δημιουργία και online διάθεση ελληνικών βάσεων δεδομένων επιστήμης και τεχνολογίας Η συγκρότηση και διάθεση του Εθνικού Αρχείου των Διδακτορικών Διατριβών Η ανάπτυξη και παροχή λογισμικού για την αυτοματοποίηση των λειτουργιών των ελληνικών βιβλιοθηκών και τη διασφάλιση της πρόσβασης και διασύνδεσής τους με τράπεζες πληροφοριών ελληνικού και διεθνούς περιεχομένου Επιστήμης και Τεχνολογίας Η δημιουργία Δικτύου Βιβλιοθηκών και η ενημέρωση και η ενημέρωση Εθνικών Συλλογικών Καταλόγων Η υποστήριξη του τμήματος ISSN, ISBN της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας.

5 Αρχική σελίδα ΕΚΤ

6 Σκοπός – Αποστολή του ΕΚΤ Η ολοκλήρωση των συστημάτων για την ενιαία διαχείριση περιεχομένου Ε & Τ Η λειτουργία κεντρικού κόμβου για την πλοήγηση σε περιεχόμενο Ε & Τα Η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών πληροφόρησης Η μεταφορά τεχνογνωσίας προς άλλους οργανισμούς σχετικά με τη διαχείριση και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου.

7 Οι Υπηρεσίες του ΕΚΤ(1) Επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης: 1.Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας ΕΚΤ/ΕΙΕ 2.Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας 3.Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο 4.Υπηρεσία Ανάκτησης Πληροφοριών Ε & Τα 5.Υπηρεσία Παραγγελίας Πλήρων Κειμένων

8 Οι Υπηρεσίες του ΕΚΤ(2) Προς Βιβλιοθήκες: 1.η δικτύωση των βιβλιοθηκών 2.η ανάπτυξη εφαρμογών αυτοματισμού και σύγχρονων βιβλιοθηκονομικών εργαλείων 3.η υποστήριξη βιβλιοθηκών.

9 Οι Υπηρεσίες του ΕΚΤ(3) Πληροφόρηση και υποστήριξη συνεργασιών για συμμετοχή σε προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης: 1.Ευρωπαϊκά Προγράμματα (γενικά) 2.6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα 3.5ο Πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα 4.Δίκτυο IDEAL-IST 5.Πρόγραμμα eContent 6.Πρόγραμμα IT&C Asia 7.Ελληνικός κόμβος της CORDIS για την έρευνα την Τεχνολογική Ανάπτυξη 8.Ελληνικός κόμβος Cultivate για τον πολιτισμό 9.Ανοιχτές προκηρύξεις – ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα 10.Προκηρύξεις Προγραμμάτων – Ελλάδα (Γ΄ΚΠΣ) 11.Προγράμματα – Ευρωπαϊκή Ένωση 12.Αναζήτηση συνεργασίας – Υποβολή φόρμας για συνεργασία για το 6ο ΠΠ 13.Ελληνικές Βάσεις Δεδομένων σε θέματα Ε&ΤΑ 14.Περιοδικό «Καινοτομία,Έρευνα και Τεχνολογία» 15.Νέα Έρευνας και Καινοτομίας 16.Ημερίδες – Συνέδρια – Εκδηλώσεις σε θέματα Ε&ΤΑ σε Ελλάδα – Ευρώπη

10 Οι Υπηρεσίες του ΕΚΤ(4) Πληροφόρηση και Υποστήριξη για τη σύνδεση έρευνας και παραγωγής: 1.Προωθεί τη δημιουργία δεσμών μεταξύ ερευνητικών, ακαδημαϊκών και βιομηχανικών μονάδων. 2.Ενισχύει την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη μεταφορά τεχνολογίας. 3. Μέσω του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας παρέχει ενημέρωση για καινοτόμες τεχνολογίες. 4.Υποστηρίζει τους ελληνικούς φορείς, κυρίως τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, στον εντοπισμό των τεχνολογικών αναγκών τους, στην ανεύρεση εταίρων και στη διαδικασία μεταφοράς τεχνολογίας από και προς την Ευρώπη. 5.Επίσης, προωθεί συνεργασίες μεταξύ ελληνικών και ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων, Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων σε θέματα καινοτομίας, μέσω της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας. 6.Και τέλος, παρέχει πληροφόρηση για θέματα προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και τρόπους ανεύρεσης χρηματοδοτικών πόρων, για συνεργασίες που αφορούν μεταφορά τεχνολογίας.

11 Τα Προϊόντα του ΕΚΤ Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ- ΑΒΕΚΤ Ηλεκτρονικά Περιοδικά Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών Ελληνικές Βάσεις Δεδομένων Η ελληνική έκδοση της Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey Θησαυρός ελληνικών όρων Κατάλογος Συλλογικών Οργάνων Περιοδικό «Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία»

12 Η Τεχνολογική Υποδομή του ΕΚΤ Υποδομή Λογισμικού Πρόσβασης. Υποδομή Λογισμικού Συλλογής. Υποδομή Επεξεργασίας Δεδομένων. Συστήματα αναζήτησης. Εσωτερική υποδομή. Ανάπτυξη τεχνογνωσίας. Τα επόμενα βήματα. Συνεχής εξέλιξη και βελτίωση των υπαρχόντων εφαρμογών. Παρακολούθηση των εξελίξεων.

13 Επίλογος Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι ένα κομβικό σημείο συντονισμού δράσεων σε θέματα διαχείρισης και διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου. Επιδιώκει την ψηφιοποίηση, οργάνωση και διάθεση περιεχομένου Έρευνας & Τεχνολογίας για την κάλυψη εξατομικευμένων αναγκών μεγάλων ομάδων χρηστών.

14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ www.ekt.gr


Κατέβασμα ppt "ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ» ΘΕΜΑ «ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» ΚΑΝΤΑΡΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google