Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ «Ανακοίνωση εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων «Ισολογισμός ελληνικής τράπεζας 3. «Περιμένοντας το μη αναμενόμενο»

3 4. «Βλέποντας πριν απ’ όλα το μέλλον» (Fortune)

4 «Το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης της ΔΕΗ»

5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ(συνέχεια)
«Πηγές αυτοχρηματοδότησης επενδύσεων και συνολικών αναγκών σε κεφάλαια περιόδου 1990 – 1995 στη ΔΕΗ» «Το νοητικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων» «Το επιχειρησιακό πρόγραμμα της φαρμακευτικής εταιρείας FARMACON»

6 «Ο κύκλος ζωής των προϊόντων»
«Για μια εθνική στρατηγική» «Ο ΟΤΕ το 2000»

7 3.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ
I.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η στρατηγική διοίκηση χρειάζεται πριν απ’όλα την κατανόηση πολλών όρων και εννοιών, η οποία μπορεί να γίνει στη βάση δύο κατευθύνσεων: Η πρώτη εμπεριέχει γνώσεις που αφορούν τη λειτουργία, την οργάνωση και τη διοίκηση των επιχειρήσεων και ειδικότερα τη φύση της στρατηγικής διοίκησης, το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, την κατεύθυνση και το περιεχόμενο του στρατηγικού προγράμματος καθώς και την υλοποίησή του. Η δεύτερη αναφέρεται σε α.μεθοδολογικά στοιχεία από τη μέχρι σήμερα πορεία της στρατηγικής διοίκησης, β.σε συμπεράσματα και σκέψεις που κυριαρχούν στους επιστημονικούς κύκλους και ανάμεσα στα στελέχη των επιχειρήσεων και γ.στον συνδυασμό όλων αυτών με τις έννοιες της παγκοσμιοποίησης, των συστημάτων κ.ά.

8

9

10

11 ΙΙ. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
Δυναμική μορφή Το στρατηγικό πρόγραμμα έχει δυναμικό χαρακτήρα.Είναι μηχανισμός προβλέψεων, ελέγχου και ανάδρασης πληροφοριών και ταυτόχρονα διαδικασία επιδίωξης και πραγματοποίησης στόχων. Τεχνική αρτιότητα Το πληροφοριακό σύστημα διοίκησης (management information system - MIS) πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος και της οργανωτικής δομής και της στρατηγικής διοίκησης της επιχείρησης.Οι εξειδικευμένες εταιρείες συλλογής στοιχείων του εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων προσφέρουν χρησιμότατες πληροφορίες και αναλύσεις.Το ζήτημα είναι ότι οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να ταξινομήσουν την πληθώρα των στοιχείων που έχουν και να τα χρησιμοποιήσουν.Οι καλά οργανωμένες επιχειρήσεις έχουν επάρκεια στοιχείων του εσωτερικού τους περιβάλλοντος.

12 Διαφορές στη διαδικασία των αλλαγών μεταξύ των θεωριών Ε και Ο (Beer και Νohria 2000)

13

14 Οργανωτική συνοχή και διάρθρωση
Η οργανωτική μορφή και διάρθρωση της επιχείρησης παίζει καθοριστικό ρόλο στην εσωτερική λειτουργία αλλά και σε άλλες δραστηριότητες μεταξύ των οποίων και η δημιουργία στρατηγικών προγραμμάτων. Πέντε τρόποι - αντιλήψεις για την εφαρμογή ενός στρατηγικού προγράμματος Εντολή από Δ.Σ.για εφαρμογή συγκεκριμένου στρατηγικού προγράμματος Εφαρμογή στρατηγικού προγράμματος παράλληλα με αλλαγές στην οργανωτική δομή Εφαρμογή σε άμεση συνεργασία με τα βασικά στελέχη της Επιχείρησης Εφαρμογή με τη συμμετοχή ολόκληρης της επιχείρησης Εφαρμογή δίνοντας πρωτοβουλίες σε στελέχη για εφαρμογή καινοτόμων ιδεών.

15 Αλληλεπίδραση του συστήματος των 7S

16 Ιδεολογική υπεροχή και γνώση
Η δημιουργία και εφαρμογή του στρατηγικού προγράμματος προϋποθέτει ιδεολογική υπεροχή και γνώση (culture): -Σοβαρή προετοιμασία σε επίπεδο ιδεών και απόψεων -Γνώση των επιστημονικών εξελίξεων και των εξελίξεων στα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα -Δυνάμεις ικανές να αφομοιώσουν τα σχετικά με τη στρατηγική διοίκηση

17 ΙΙI. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΩΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗ
Η ιστορική της πορεία – η παγκόσμια προέκταση Η περίοδος μετά το 1950 χαρακτηρίζεται από αλλαγές στην τεχνολογία, στις αγορές στα προϊόντα, στη γεωπολιτική κατάσταση.Ο κόσμος περνάει από το διεθνές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών στην παγκόσμια παραγωγή.Η ιστορική της πορεία κατανοείται πλήρως με αναφορά στις μεγάλες πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές. Στάδια εξέλιξης των διοικητικών συστημάτων: Η διοίκηση με έλεγχο του αποτελέσματος Η διοίκηση με προβολή στο μέλλον στοιχείων του παρελθόντος Η διοίκηση με έγκαιρη πρόβλεψη Η διοίκηση με ευέλικτες ενέργειες

18


Κατέβασμα ppt "2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google