Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ, ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 Παρουσίαση στα πλαίσια της Ημερίδας: «Το.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ, ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 Παρουσίαση στα πλαίσια της Ημερίδας: «Το."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ, ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 Παρουσίαση στα πλαίσια της Ημερίδας: «Το Έργο των Διοικητικών Υπηρεσιών» Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

2 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΡΓΟ ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 2011-12 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

3 3 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η συμβολή στη δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος για δημιουργική μάθηση, ακαδημαϊκή επιτυχία καθώς και για προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των φοιτητών, μέσα σε συνθήκες αυτονόμησης, ανεξαρτησίας, αξιοκρατίας και ίσης μεταχείρισης. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

4 4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ (Απρίλιος 2011) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ (Απρίλιος 2011) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΡΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ Σ ΖΩΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ * ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣ ΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ * Ο Τομέας Στέγασης θα ιδρυθεί εάν συνεχιστεί η πολιτική του Πανεπιστημίου σχετικά με την ανέγερση φοιτητικών εστιών, την εξεύρεση και διαχείριση εστιών/δωματίων στην παλιά Λευκωσία και αλλού και την εξεύρεση στέγασης Επισκεπτών Καθηγητών και άλλου προσωπικού του

5 5 H YΣΦΜ αποτελείται από 2 Τομείς και 10 Γραφεία. Αυτή τη στιγμή εργοδοτούνται: 31 άτομα*: 1 Προϊστάμενος 2 Ανώτεροι Λειτουργοί 9 Λειτουργοί 2 Βοηθοί Λειτουργοί 16 Γραφείς και1 Βοηθός Γραφείου * Ιδιαίτερη εκτίμηση για συμβολή συναδέλφων **17 άτομα εργοδοτούνται με Σύμβαση (57%) *** Σημαντική η συνεισφορά εργαζόμενων φοιτητών. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

6 6 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Σπουδές 2. Φοιτητική Ζωή 3. Στέγαση 4. Στήριξη φοιτητών με Αναπηρίες 5. Ψυχολογική Στήριξη 6. Ευκαιρίες Εργοδότησης εντός και εκτός ΠΚ 7. Οικονομική Στήριξη

7 7 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΥΣΦΜ (1) 4.691 Προπτυχιακοί φοιτητές 1.549 Μεταπτυχιακοί φοιτητές 32 Προγράμματα Προπτυχιακού Επιπέδου 79 Προγράμματα Μεταπτυχιακού Επιπέδου 417 Εκπαιδευτικοί Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης + 23 Φοιτητές Αντιστοιχίας 208 Ένοικοι στην Εστία + 64 φοιτητές Erasmus σε 23 διαμερίσματα + 255 ένοικοι στην Εστία το καλοκαίρι ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Σύνολο: 6.240

8 8 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΥΣΦΜ (2) 1070 δικαιούχοι φοιτητές (από 2010 αιτητές) επωφελήθηκαν από τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου (ΚΦΠ) για το 2010/11 Συνολική Επιδότηση ΚΦΠ που δόθηκε: €2.503.608 199 φοιτητές: Κοινωνική και Ψυχολογική Στήριξη 200 φοιτητές (από 650 αιτητές): Οικονομική Στήριξη - Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών (€140.000) 220 Ελλαδίτες φοιτητές (υποτροφίες, σίτιση) 200 φοιτητές για συμβουλευτική σταδιοδρομίας 31 Φοιτητικοί Όμιλοι + ΦΕΠΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

9 9 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΥΣΦΜ (3) 13 Βραβεία – Υποτροφίες Γραμματείες 5 Επιτροπών Εκδόσεις Έρευνες Εθελοντική Προσφορά - Έρανοι - Αιμοδοσίες Αθλητικές δραστηριότητες από 1992 μέχρι 28/2/11. Ανεξαρτητοποίηση Αθλητικού Κέντρου από 1/3/2011 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

10 10 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΥΣΦΜ (4) Αναθεώρηση Κανόνων Προπτυχιακών Σπουδών. Αναθεώρηση Κανόνων Μεταπτυχιακών Σπουδών – Εκκρεμεί η έγκριση από Σύγκλητο. Μήνας Προσανατολισμού για Νέους φοιτητές - Σεπτ. 2010. Πρόγραμμα Προσανατολισμού για Νέους Διδάσκοντες - ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ., Σεπτ. 2010. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

11 11 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΥΣΦΜ (5) Συναντήσεις ΥΣΦΜ με Σχολές και Τμήματα: Νοέμβριος 2010 – Φεβρουάριος 2011  Ενημέρωση Ακαδημαϊκής Κοινότητας για αποφάσεις Συμμετοχή ΥΣΦΜ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών με Αναπηρίες, «ExchangeAbility Project: Fostering Mobility of Students with Disabilities» της UNICA.  Φιλοξενία Ομάδας Φοιτητών από το Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης στις 6 και 7 Απριλίου 2011. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

12 12 ΔΕΙΚΤΕΣ EFQM Η ΥΣΦΜ στα πλαίσια του EFQM έχει στο παρόν στάδιο την ευθύνη τήρησης και υποβολής έκθεσης για τους ακόλουθους έξι δείκτες: 1.Διαδικασία Εργοδότησης Φοιτητών 2.Διαδικασία Εξεύρεσης Στέγης Φοιτητών 3.Διαδικασία Εγγραφής Φοιτητών σε Μαθήματα 4.Διαδικασία Ετοιμασίας Ωρολογίου Προγράμματος 5.Διαδικασία Βραβείων και Υποτροφιών 6.Διαδικασία Στήριξης Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΕΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

13 13 ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2011-2012 (1) Συμβολή στην υλοποίηση Στρατηγικού Πλάνου Νέας Πρυτανείας Στοχευμένες Ομάδες - Focus Groups  Focus Group 1: «Νέα Προγράμματα και Εκδηλώσεις για τους φοιτητές από την ΥΣΦΜ» – Υλοποιήθηκε: Μάρτιος 2011  Focus Group 2: «Καλύτερη χρήση και αξιοποίηση Συστήματος Banner από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα» – Υλοποιήθηκε: Απρίλιος 2011 Στήριξη Φοιτητών  Πιο εξειδικευμένη στήριξη φοιτητών  Έρευνα για πρόοδο φοιτητών με ειδικές ανάγκες ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

14 14 ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2011-2012 (3) Ενημέρωση Κοινωνίας για Προγράμματα Σπουδών  Παγκύπρια κάλυψη: Αστικές και μεγάλες αγροτικές περιοχές (Λύκεια, Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού κ.α.)  Μέρα Ενημέρωσης (OPEN DAY ) – Φθινόπωρο 2011 Βελτίωση Λειτουργίας Ακαδημαϊκού Συμβούλου Διαμόρφωση Αξιοκρατικής πολιτικής για Διαγραφές και Κανόνες Φοίτησης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

15 15 ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2011-2012 (2) Επέκταση διασύνδεσης με Αγορά Εργασίας  Πρόγραμμα Πρακτικής Εξάσκησης (Internships)  Πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας  Επιλεγόμενα Μαθήματα - Career Management Skills  Mentoring: Απόφοιτοι/ Σύμβουλοι Φοιτητών EFQM - Φθινόπωρο 2011 ή Άνοιξη 2012 Πρόγραμμα Προσανατολισμού Νέων Φοιτητών Τακτικές έρευνες απόψεων Πανεπιστημιακής Κοινότητας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

16 16 ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2011-2012 (4) Ενοποίηση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων αξιολόγησης διαδικασιών Προώθηση φοιτητικού εθελοντισμού (σε συνεργασία με Σχολή ΚΕΕΑ) Ανάπτυξη των Φοιτητικών Ομίλων Εφαρμογή της Λειτουργίας Curriculum Advising and Programme Planning (CAPP), του συστήματος Banner Στέγαση Επισκεπτών Καθηγητών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

17 17 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Επαγγελματισμός μελών ΥΣΦΜ Συνεχής αναζήτηση βελτιώσεων Επαρκής Στελέχωση και Νέα Τεχνολογία Τερματισμός προβληματικών και αδιαφανών πρακτικών και ενεργειών από Αρχές ΠΚ 18 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

18 18 ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ… Η ΥΣΦΜ : Προσφέρει ένα ευρύ και πολυσύνθετο έργο προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και την Κοινωνία. Έχει όραμα, στόχους και τη βούληση να τους υλοποιήσει. ΖΗΤΕΙ την έμπρακτη στήριξη και τη συμπαράσταση των Αρχών του Πανεπιστημίου. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


Κατέβασμα ppt "1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ, ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 Παρουσίαση στα πλαίσια της Ημερίδας: «Το."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google