Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

"Δημιουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων με τη χρήση Κοινωνικού Κεφαλαίου" Η Μελέτη Περίπτωσης των ΚΟΙΣΠΕ (Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: ""Δημιουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων με τη χρήση Κοινωνικού Κεφαλαίου" Η Μελέτη Περίπτωσης των ΚΟΙΣΠΕ (Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 "Δημιουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων με τη χρήση Κοινωνικού Κεφαλαίου" Η Μελέτη Περίπτωσης των ΚΟΙΣΠΕ (Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης)

2 ΚΡΑΤΟΣ Δημόσιος Τομέας ΑΓΟΡΑ Ιδιωτικός Κερδοσκοπικός Τομέας Δημόσιο Χρέος Έλλειμμα αύξηση της παραγωγικότητας: •συγχωνεύσεις, •ανασχεδιασμός επιχειρήσεων •αντικατάσταση της ανθρώπινης εργασίας από νέα αυτοματοποιημένα συστήματα. μείωση των δαπανών προνοιακού χαρακτήρα αύξηση της ανεργίας.

3 ΚΡΑΤΟΣ Δημόσιος Τομέας ΑΓΟΡΑ Ιδιωτικός Κερδοσκοπικός Τομέας Νέος Χώρος - Ισχυρή και Ανεξάρτητη Επικράτεια δυναμικό της κοινότητας εθελοντές, σωματεία, ΜΚΟ, τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρηματίες, κοινωνική τεχνογνωσία, κοινωνικά δίκτυα Ανθρώπινες Σχέσεις Άνεργος Ψυχικά ασθενής Ηλικιωμένος Προστασία Περιβάλλοντος Πολιτιστική Κληρονομιά Εκπαίδευση Άτομα με αναπηρία

4 Λύσεις προς Όφελος του ανθρώπου Κοινωνική Οικονομία Εναλλακτική Οικονομία Αλληλέγγυα Οικονομία Τρίτος Τομέας της Οικονομίας Τεταρτογενής Οικονομία Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς ΚΡΑΤΟΣ Δημόσιος Τομέας ΑΓΟΡΑ Ιδιωτικός Κερδοσκοπικός Τομέας Ο Χώρος της Κοινωνικής Οικονομίας Χρηματοδότηση Μετάβασης Αγορά (μεταφορά κερδών παραγωγικότητας) Εθελοντική εργασία Φορολογικά κίνητρα Ειδικές συμβάσεις με το Δημόσιο και τους ΟΤΑ, Ειδική μεταχείριση από τις τράπεζες, Επιδότηση για τις ασφαλιστικές εισφορές…

5 ΚΡΑΤΟΣ Δημόσιος Τομέας ΑΓΟΡΑ Ιδιωτικός Κερδοσκοπικός Τομέας …ενυπάρχει σε « θύλακες » με συγκεκριμένη « δυναμικότητα » στο εσωτερικό της κοινότητας Το κοινωνικό κεφάλαιο… Κοινωνικά Δίκτυα Εθελοντισμός ΟΤΑ, ΜΚΟ, κοινωνικές εταιρείες (Κοινωνική Τεχνογνωσία)

6 Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι η κοινωνικοποίηση της γνώσης Συνεργασία που εξασφαλίζουν οι ανθρώπινες κοινότητες Εμπιστοσύνη που οικοδομείται από τα κοινωνικά δίκτυα Πληροφορία που διοχετεύεται από τα κοινωνικά δίκτυα 1 1 2 2 3 3

7 Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι « χαρτοφυλάκιο» κοινωνικών θυλάκων Ρυθμός ανάπτυξης του Κοινωνικού Θύλακα Μερίδιο σε Δράσεις του Τρίτου Τομέα ΟΤΑ ΜΚεΟ Εθελοντές Δίκτυο

8 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Συνεταιρισμοί Εργαζομένων Συνεταιρισμοί Χρηστών ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ – Μ.Κ.Ο Ενώσεις Σωματεία με παραγωγικές δραστηριότητες Ενώσεις/σωματεία έκφρασης & διεκδίκησης ΚΡΑΤΟΣΑΓΟΡΑ Χώρος Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας Κοινωνικές Επιχειρήσεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ Σ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ ΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Σ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Σ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ Η ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Υ ΣΚΟΠΟΥ ΚοιΣΠΕ (Κοινωνικό ς Συνεταιρισ μός Περιορισμέ νης Ευθύνης) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ δυναμικό της κοινότητας ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΚεΟΕθελοντέςΟ.Τ.Α - - + +

9 Κοινωνικές επιχειρήσεις Οι κοινωνικές επιχειρήσεις δημιουργούνται για την προώθηση της απασχόλησης ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚοιΣΠΕ (Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης)

10 Κοινωνικές επιχειρήσεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚοιΣΠΕ (Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης) Σκοπός της η παραγωγή – παροχή αγαθών και υπηρεσιών υγείας-πρόνοιας σε συγκεκριμένες ομάδες όπως ηλικιωμένοι, παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες

11 Κοινωνικές επιχειρήσεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚοιΣΠΕ (Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης) Σκοπός της η ένταξη και ενσωμάτωση στην εργασία και απασχόληση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού όπως άτομα με αναπηρία, εξαρτημένα/ απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες

12 Κοινωνικές επιχειρήσεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚοιΣΠΕ (Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης) Σκοπός της η ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση κ.λπ) και η προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο με σκοπό την ενδυνάμωση της τοπικής ανάπτυξης και την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

13 Κοινωνικές επιχειρήσεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚοιΣΠΕ (Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης) Οι ΚΟΙΣΠΕ είναι μια ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμού αφού ταυτόχρονα είναι παραγωγικές και εμπορικές μονάδες ενώ επίσης αποτελούν και μονάδες Ψυχικής υγείας που αποβλέπουν στην κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.


Κατέβασμα ppt ""Δημιουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων με τη χρήση Κοινωνικού Κεφαλαίου" Η Μελέτη Περίπτωσης των ΚΟΙΣΠΕ (Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google