Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

"Δημιουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων με τη χρήση Κοινωνικού Κεφαλαίου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: ""Δημιουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων με τη χρήση Κοινωνικού Κεφαλαίου""— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 "Δημιουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων με τη χρήση Κοινωνικού Κεφαλαίου"
Η Μελέτη Περίπτωσης των ΚΟΙΣΠΕ (Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης)

2 ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΤΟΣ μείωση των δαπανών προνοιακού χαρακτήρα Έλλειμμα
Δημόσιος Τομέας Δημόσιο Χρέος Έλλειμμα μείωση των δαπανών προνοιακού χαρακτήρα ΑΓΟΡΑ Ιδιωτικός Κερδοσκοπικός Τομέας αύξηση της παραγωγικότητας: συγχωνεύσεις, ανασχεδιασμός επιχειρήσεων αντικατάσταση της ανθρώπινης εργασίας από νέα αυτοματοποιημένα συστήματα. αύξηση της ανεργίας.

3 Νέος Χώρος - Ισχυρή και Ανεξάρτητη Επικράτεια
ΚΡΑΤΟΣ Δημόσιος Τομέας Νέος Χώρος - Ισχυρή και Ανεξάρτητη Επικράτεια ΑΓΟΡΑ Ιδιωτικός Κερδοσκοπικός Τομέας δυναμικό της κοινότητας εθελοντές, σωματεία, ΜΚΟ, τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρηματίες, κοινωνική τεχνογνωσία, κοινωνικά δίκτυα

4 ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΤΟΣ Χρηματοδότηση Μετάβασης Ο Χώρος της Κοινωνικής Οικονομίας
Δημόσιος Τομέας Ο Χώρος της Κοινωνικής Οικονομίας ΑΓΟΡΑ Ιδιωτικός Κερδοσκοπικός Τομέας Χρηματοδότηση Μετάβασης Αγορά (μεταφορά κερδών παραγωγικότητας) Εθελοντική εργασία Φορολογικά κίνητρα Ειδικές συμβάσεις με το Δημόσιο και τους ΟΤΑ, Ειδική μεταχείριση από τις τράπεζες, Επιδότηση για τις ασφαλιστικές εισφορές…

5 ΟΤΑ, ΜΚΟ, κοινωνικές εταιρείες (Κοινωνική Τεχνογνωσία)
ΚΡΑΤΟΣ Δημόσιος Τομέας Το κοινωνικό κεφάλαιο… ΑΓΟΡΑ Ιδιωτικός Κερδοσκοπικός Τομέας …ενυπάρχει σε «θύλακες» με συγκεκριμένη «δυναμικότητα» στο εσωτερικό της κοινότητας Εθελοντισμός Κοινωνικά Δίκτυα ΟΤΑ, ΜΚΟ, κοινωνικές εταιρείες (Κοινωνική Τεχνογνωσία)

6 Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι η κοινωνικοποίηση της γνώσης
Συνεργασία που εξασφαλίζουν οι ανθρώπινες κοινότητες 1 2 3 Εμπιστοσύνη που οικοδομείται από τα κοινωνικά δίκτυα Πληροφορία που διοχετεύεται από τα κοινωνικά δίκτυα

7 Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι «χαρτοφυλάκιο» κοινωνικών θυλάκων
Ρυθμός ανάπτυξης του Κοινωνικού Θύλακα ΟΤΑ ΜΚεΟ Εθελοντές Δίκτυο Μερίδιο σε Δράσεις του Τρίτου Τομέα

8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Χώρος Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
ΚΡΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑ Χώρος Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Συνεταιρισμοί Εργαζομένων Συνεταιρισμοί Χρηστών ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ – Μ.Κ.Ο Ενώσεις Σωματεία με παραγωγικές δραστηριότητες Ενώσεις/σωματεία έκφρασης & διεκδίκησης Κοινωνικές Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α Εθελοντές ΜΚεΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ δυναμικό της κοινότητας - +

9 Οι κοινωνικές επιχειρήσεις δημιουργούνται για την προώθηση της απασχόλησης ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Κοινωνικές επιχειρήσεις

10 Κοινωνικές επιχειρήσεις
Σκοπός της η παραγωγή – παροχή αγαθών και υπηρεσιών υγείας-πρόνοιας σε συγκεκριμένες ομάδες όπως ηλικιωμένοι, παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες

11 Κοινωνικές επιχειρήσεις
Σκοπός της η ένταξη και ενσωμάτωση στην εργασία και απασχόληση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού όπως άτομα με αναπηρία, εξαρτημένα/ απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες

12 Κοινωνικές επιχειρήσεις
Σκοπός της η ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση κ.λπ) και η προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο με σκοπό την ενδυνάμωση της τοπικής ανάπτυξης και την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

13 Κοινωνικές επιχειρήσεις
Οι ΚΟΙΣΠΕ είναι μια ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμού αφού ταυτόχρονα είναι παραγωγικές και εμπορικές μονάδες ενώ επίσης αποτελούν και μονάδες Ψυχικής υγείας που αποβλέπουν στην κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.


Κατέβασμα ppt ""Δημιουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων με τη χρήση Κοινωνικού Κεφαλαίου""

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google