Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Β΄ Παθολογικο τμήμα – Γ.Ν. Θεσσαλονίκης « ο Αγ. Δημήτριος »

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Β΄ Παθολογικο τμήμα – Γ.Ν. Θεσσαλονίκης « ο Αγ. Δημήτριος »"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

2 Β΄ Παθολογικο τμήμα – Γ.Ν. Θεσσαλονίκης « ο Αγ. Δημήτριος »
Βλαχοπούλου Μ., Χατζής Γ., Μαυροματίδης Β., Καραφώλας Ι., Λακασάς Γ., Βοσνακίδης Θ. Β΄ Παθολογικο τμήμα – Γ.Ν. Θεσσαλονίκης « ο Αγ. Δημήτριος »

3 Εισαγωγή: Η συνύπαρξη πολλαπλών και αλληλοσχετιζόμενων μεταβολικών διαταραχών, με κοινό υποκείμενο παθοφυσιολογικό μηχανισμό την αντίσταση των περιφερικών ιστών στη δράση της ινσουλίνης ορίζεται ως μεταβολικό σύνδρομο. Η σημασία ύπαρξης του συνδρόμου έγκειται στον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης πρώιμων καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑ NCEP/ATP III
Κοιλιακή παχυσαρκία (περίμετρος μέσης) Άνδρες > 102 cm Γυναίκες > 88 cm Τριγλυκερίδια ορού ≥ 150 mg/dl Σάκχαρο νηστείας ≥ 110 mg/dl Αρτηριακή πίεση ≥ 130/85 mmHg HDL χοληστερόλη Άνδρες < 40 mg/dl Γυναίκες < 50 mg/dl

5

6

7

8 Σκοπός Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ μεταβολικού συνδρόμου και ρύθμισης σακχαρώδη διαβήτη.

9 Μέθοδος-Υλικό: Μελετήθηκε δείγμα 300 ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη που παρακολουθούνται από το εξωτερικό διαβητολογικό ιατρείο του τμήματος, συνεχώς τα τελευταία επτά έτη.

10 Δείκτης μάζας σώματος (ΒΜΙ)
Ταυτότητα έρευνας Φύλο 135 άνδρες (45,6%) 165 γυναίκες (54,8%) Ηλικία Μ.Ο.: 66,3 έτη (εύρος 28 – 82 έτη) Τύπος ΣΔ ΣΔ τύπου 1: 16 (5,4%) ΣΔ τύπου 2α: 184 (61,3%) ΣΔ τύπου 2β: 100 (33,3%) Διάρκεια ΣΔ Μ.Ο.: 10,37 έτη (εύρος 1 – 37 έτη) Δείκτης μάζας σώματος (ΒΜΙ) Μ.Ο.: ΒΜΙ 30,2 Kg/m2 (εύρος 24 – 47 )

11 Ατομικό αναμνηστικό

12 Οι ασθενείς τοποθετήθηκαν σε δυο ομάδες με κριτήριο την ικανοποίηση τριών τουλάχιστον εκ των κριτηρίων διάγνωσης του μεταβολικού συνδρόμου κατά NCEP/ATP III. Μελετήθηκε η διακύμανση της γλυκαιμικής ρύθμισης στις δυο ομάδες κατά την διάρκεια των επισκέψεων των ασθενών στο Ε.Δ.Ι και τα συγκεντρωθέντα στοιχεία ετέθησαν σε επεξεργασία με το στατιστικό πακέτο SPSS 14.0.

13 Αποτελέσματα Τα κριτήρια του μεταβολικού συνδρόμου πληρούν 47 ασθενείς με μέσο ΒΜΙ 31,6 Kg/m2. Η μέση τιμή HbA1c στους ασθενείς αυτούς εμφανίζεται στο 7,67%, κατά την διάρκεια των επισκέψεων, ενώ στους υπολοίπους ελαφρώς χαμηλότερη ( 7,58% ).

14 Ρύθμιση διαβήτη στις δυο ομάδες
Μ.Ο. : 7,67% Μ.Ο: 7,58%

15 Διαπιστώνεται αυξημένος επιπολασμός καρδιαγγειακών συμβαμάτων (οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, καρδιακή ανεπάρκεια) στην ομάδα του μεταβολικού συνδρόμου συγκρινόμενη με τους λοιπούς διαβητικούς ( 21,4% - 14,2% ).

16 Επιπολασμός καρδιαγγειακών συμβαμάτων

17 Συμπεράσματα Το μεταβολικό σύνδρομο δεν φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα την ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτη. Η εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου είναι στατιστικά συχνότερη σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο.

18 Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Β΄ Παθολογικο τμήμα – Γ.Ν. Θεσσαλονίκης « ο Αγ. Δημήτριος »"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google