Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση: Μ. Σαμαρά Τμήμα Στρατηγικής και Ανάπτυξης, ΕΚΤ/ΕΙΕ Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε &Τ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση: Μ. Σαμαρά Τμήμα Στρατηγικής και Ανάπτυξης, ΕΚΤ/ΕΙΕ Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε &Τ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση: Μ. Σαμαρά Τμήμα Στρατηγικής και Ανάπτυξης, ΕΚΤ/ΕΙΕ Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε &Τ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πανεπιστήμιο Αθηνών, 22 Μαΐου 2007 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (2007-2013) Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Socioeconomic Sciences and the Humanities) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission)

2 7 ο ΠΠ: Πρόγραμμα Συνεργασία Υγεία Υγεία Τρόφιμα, Γεωργία& Αλιεία, Βιοτεχνολογία Τρόφιμα, Γεωργία& Αλιεία, Βιοτεχνολογία Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Νανοεπιστήμες, Νανοτεχνολογία Νανοεπιστήμες, Νανοτεχνολογία Ενέργεια Ενέργεια Περιβάλλον και κλιματικές αλλαγές Περιβάλλον και κλιματικές αλλαγές Μεταφορές και Αεροναυπηγική Μεταφορές και Αεροναυπηγική Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες Διάστημα Διάστημα Ασφάλεια Ασφάλεια Προϋπολογισμός για τις Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες: Πρόγραμμα Συνεργασία: Πρόγραμμα Συνεργασία: € 623 million Πρόγραμμα Ιδέες: 15%~30 million

3 Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες Οικονομική Ανάπτυξη, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα στην κοινωνία της γνώσης Οικονομική Ανάπτυξη, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα στην κοινωνία της γνώσης Συνδυασμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής προοπτικής Συνδυασμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής προοπτικής Κυρίαρχες τάσεις στην κοινωνία και επιπτώσεις τους Η Ευρώπη στον κόσμο Ο πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κοινωνικοοικονομικοί και επιστημονικοί δείκτες Δραστηριότητες με γνώμονα τις μελλοντικές προοπτικές

4 Δράση 1: Οικονομική Ανάπτυξη, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα στην κοινωνία της γνώσης Area 1.1: Changing role of knowledge throughout the economy Area 1.1: Changing role of knowledge throughout the economy 1.1.1 Interactions between knowledge, economic growth and social well being (2 nd d.,l-s p.): Prospective analysis; future outlook of the knowledge society. Area 1.2: Structural changes in the European knowledge economy and society Area 1.2: Structural changes in the European knowledge economy and society 1.2.1 Globalisation and its interaction with the European economy (2 nd d.,l-s p.,ic): Measure, forecast the effects of globalisation; international specialisation; relocation of production; EU integration and enlargement. Area 1.3: Strengthening policy coherence and coordination in Europe Area 1.3: Strengthening policy coherence and coordination in Europe 1.3.1 Macroeconomic policy, its interactions and coordination with other policies (2 nd d.,sm-s p.): European integration; enlargement and Lisbon strategy; modelling tools; macro-micro coordination; policy mix.

5 Δράση 2: Συνδυασμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής προοπτικής: Η πορεία προς την αειφόρο ανάπτυξη (Paths towards sustainable development) Δράση 2: Συνδυασμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής προοπτικής: Η πορεία προς την αειφόρο ανάπτυξη (Paths towards sustainable development) Area 2.1: Socio-economic development trajectories Area 2.1: Socio-economic development trajectories 2.1.1 Analysing, comparing and evaluating the various societal models in a medium to long-term perspective (2 nd d.,sm-s p.,csa,ic): Understanding of the different approaches taken across countries, regions or local communities to combine sustainable development objectives. 2.1.3 Development and applications of tools for the assessment of policies and socio-economic forecasting (2 nd d.,l-s p.): Data bases, accounting frameworks ( e.g. input/output matrices), models for EU and the world; evaluation of policies and forecast; macro-micro levels; cross-sector issues. 2.1.4 Socio-economic factors and actors that shape the « post-carbon » society (2 nd d.,sm-p.): Energy demand; socio-economic, cultural and political factors; environmentally-friendly concept; expectations and needs of the users.

6 Δράση 2: Συνδυασμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής προοπτικής: Η πορεία προς την αειφόρο ανάπτυξη (Paths towards sustainable development) Δράση 2: Συνδυασμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής προοπτικής: Η πορεία προς την αειφόρο ανάπτυξη (Paths towards sustainable development) Area 2.2: Regional, territorial and social cohesion Area 2.2: Regional, territorial and social cohesion 2.2.1. Regional development challenges in an evolving international context (2 nd d.,sm-s p.,csa): Uneven development of regions; regional specialisation; role of knowledge; challenges facing regions e.g. Central Eastern and Southern Europe.

7 Δράση 4: Η Ευρώπη στον κόσμο Area 4.1: Interactions and interdependences between world regions and their implications Area 4.1: Interactions and interdependences between world regions and their implications 4.1.2 Development paths in an historical and comparative perspective and their impact on Europe (2 nd d.,sm-s p.,csa,ic): Influence of economic, technological, political, and cultural relations on development; paths towards sustainable development. Area 4.3: Europe’s changing role in the World Area 4.3: Europe’s changing role in the World 4.3.1 Europe seen from outside (2nd d.,sm-s p.):How Europe/EU are seen from people, elites, media, literature outside; influence of historical and other ties/divides; views of immigrants; notions of borders; how views are reported in Europe/considered in policy. 4.3.2 Multilateralism and new ext.relations (2nd d.,sm-s p.): Notion/practice of multilateralism & relations with other concepts (hegemony, unilateralism..), and bi-lateral relations (eg.transatlantic rel., neighbourhood policy); accountability issues, citizens’ perceptions of EU role.

8 Δράση 5: Ο πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Area 5.1: Participation and Citizenship in Europe Area 5.1: Participation and Citizenship in Europe 5.1.1 Democratic “ownership” and participation (2nd d.,sm-s p., cso) Role of CSO, social partners, parties etc; factors causing non-participation/instruments for effective participation; political participation of expatriates, migrants, minorities, women, youth; education for citizenship; direct participation and representation; access to politics and expertise.

9 Δράση 7: Δραστηριότητες με γνώμονα τις μελλοντικές προοπτικές (Foresight activities) 7.4.1 Blue Sky Research on Emerging Issues Affecting European S&T (2nd d.,sm-s p.) 7.4.1 Blue Sky Research on Emerging Issues Affecting European S&T (2nd d.,sm-s p.) - Relates to three first axes of the specific programme; - Identification of emerging issues that could have far-reaching implications for European S&T (including FP8); - Situated outside conventional frameworks; - Present innovative and new action strands; - Demand some risk-taking, original vision, and creative approach; - Example of issues: complex dynamics in and between scientific disciplines or within and between industries; developments in energy, demography, global stability, poverty, sustainable development. 7.5.1 Mutual Learning and Cooperation (2nd d- csa) 7.5.1 Mutual Learning and Cooperation (2nd d- csa) - Continued monitoring activities in foresight

10 Χρήσιμες Διευθύνσεις ΕΚΤ- 7 ο ΠΠ: Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες http://www.ekt.gr/fp7/cooperation/ssh.htm CORDIS- 7 ο ΠΠ: Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/socio-economic_en.html Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ Email: fp7@ekt.gr


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση: Μ. Σαμαρά Τμήμα Στρατηγικής και Ανάπτυξης, ΕΚΤ/ΕΙΕ Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε &Τ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google