Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χριστόδουλος Κερατίδης Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. 9ο Greek ICT Forum 29 & 30 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χριστόδουλος Κερατίδης Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. 9ο Greek ICT Forum 29 & 30 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χριστόδουλος Κερατίδης Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. 9ο Greek ICT Forum 29 & 30 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα

2 Έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (7ο ΠΠ – FP7) Βασικό μέσο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα στην Ευρώπη Διάρκεια: 2007–2013 Προϋπολογισμός: 50 δις €

3 7ο ΠΠ - Συμμετοχή Πανεπιστήμια Ερευνητικά κέντρα Πολυεθνικές επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις Δημόσιοι οργανισμοί Ιδιώτες

4 7ο ΠΠ - Προτεραιότητες Συνεργασία – συνεργατική έρευνα Ιδέες – διερευνητική έρευνα αιχμής Άνθρωποι – σταδιοδρομία των ευρωπαίων ερευνητών Ικανότητες – οικοδομώντας την οικονομία της γνώσης

5 7ο ΠΠ - Πρόγραμμα «Συνεργασία» - Θεματικοί Τομείς Υγεία Tρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία Tεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας Nανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής Ενέργεια Περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της αλλαγής του κλίµατος) Μεταφορές (συµπεριλαµβανοµένης της αεροναυτικής) Κοινωνικοοικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες Ασφάλεια Διάστημα

6 7ο ΠΠ - Πρόγραμμα «Συνεργασία» - Ασφάλεια Τομείς προτεραιότητας: –Ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών –Ασφάλεια υπηρεσιών κοινής ωφέλειας & υποδομών –Ευφυής παρακολούθηση & ασφάλεια συνόρων –Αποκατάσταση της ασφάλειας σε περιπτώσεις κρίσεων –Ασφάλεια διασυνδεδεµένων και διαλειτουργικών συστηµάτων –Ασφάλεια και κοινωνία Προϋπολογισμός: 1,4 δις € Έργα σχετικά με ασφάλεια μπορεί να εμπίπτουν και σε άλλους θεματικούς τομείς (ΤΠΕ, Μεταφορές, κλπ)

7 Επόμενη πρόσκληση: Joint Call ICT & Security 1 (FP7-ICT-SEC-2007-1) Δημοσίευση: 3/8/07 Προθεσμία: 29/11/07 Προϋπολογισμός: 40 εκ. € Δράσεις που χρηματοδοτούνται: –Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας: Σταθερότητα και ασφάλεια των υποδομών των δικτύων και των υπηρεσιών / Προστασία κρίσιμων υποδομών –Ασφάλεια: Ασφάλεια διασυνδεδεμένων και διαλειτουργικών συστημάτων

8 Πληροφορίες για το 7ο ΠΠ http://cordis.europa.eu

9 Έργο Secure-Force Στόχος: υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο στον τομέα της ασφάλειας Διάρκεια: 1/1/2006 – 31/12/2008 Κοινοπραξία: 23 εταίροι από 14 ευρωπαϊκές χώρες Συντονιστής: Alma Consulting Group (Γαλλία) Ελλάδα: Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

10 Έργο Secure-Force - Σε ποιόν απευθύνεται; Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ασφάλειας και συμμετέχουν / ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε ερευνητικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και μεγάλες επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενσωματώσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα ερευνητικά τους έργα

11 Έργο Secure-Force - Δράσεις Καταγραφή των αναγκών των ΜΜΕ σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης και αποτύπωση των Κρίσιμων Παραγόντων Επιτυχίας της ερευνητικής τους δραστηριότητας Διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών δράσεων Ένταξη ΜΜΕ σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα Δικτύωση ΜΜΕ

12 Ιστοσελίδα του έργου: www.secure-force.eu Πανευρωπαϊκός κατάλογος μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας Δημοσίευση προτάσεων για τις οποίες αναζητούνται εταίροι με σκοπό την υποβολή πρότασης στο 7ο ΠΠ

13 Εγγραφή

14 Υποβολή στοιχείων επιχείρησης Περιγραφή δραστηριοτήτων Πεδία ενδιαφέροντος Στοιχεία επικοινωνίας

15 Δημοσιευμένες Προτάσεις

16

17 Εκδήλωση ενδιαφέροντος

18 Δημοσίευση πρότασης Περιγραφή προτεινόμενου έργου Περιγραφή εταίρου που αναζητείται Σχετική πρόσκληση – πρόγραμμα που θα υποβληθεί

19 Παραδείγματα έργων E-STARS : Efficient Smart sysTems with enhAnced eneRgy Storage Real Time Location Framework for First Responders Semantic Integration of Testbeds for Composite Applications and Services (SITCAS) ICT support for first responders in crises occurring in critical infrastructures Distributed Intelligent Supervisor Security System for Safety-critical Infrastructures

20 Περισσότερες πληροφορίες www.secure-force.eu Συντονιστής: –Mr Mahary Ramasindraibe, mramasindraibe@almacg.com Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. –Χριστόδουλος Κερατίδης, keratidis@atlantisresearch.gr


Κατέβασμα ppt "Χριστόδουλος Κερατίδης Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. 9ο Greek ICT Forum 29 & 30 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google