Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

GREECE-General Secretariat for Research & Technology 2011-2014 actions timeline for RIS3 (Ex ante conditionality A.1-1) NCRTNational Council for Research.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "GREECE-General Secretariat for Research & Technology 2011-2014 actions timeline for RIS3 (Ex ante conditionality A.1-1) NCRTNational Council for Research."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 GREECE-General Secretariat for Research & Technology 2011-2014 actions timeline for RIS3 (Ex ante conditionality A.1-1) NCRTNational Council for Research & Technology (meeting)SEVHellenic Federation of Enterprises SSCSectoral Scientific CouncilsGERDGross domestic expenditure on R & D 2011 ΙουλΣεπΝοε Ιαν 2012 ΜαρΜαϊΙουλΣεπΝοε 2012 NCRT 16/12/2012 Various studies comparative analysis start 3/12/2012 Smart specialization workshop 4/9/2012 NCRT 30/7/2012 Innovation obstacles identification completion 2/7/2012 Meeting with EU expert Mr. Komninos 25/5/2012 Completion of public consultation 5/3/2012 NCRT 20/2/2012 R&T system identification completion 2/12/2011 NCRT 9/10/2011 NCRT 28/7/2011 Research & Technology system analysis 1/9/2011 - 2/12/2011 Innovation system analysis 20/12/2011 - 2/7/2012 Priorities identification- Public consultation 31/1/2012 - 5/3/2012 Priorities identification- NCRT/SSC contribution 6/3/2012 - 30/7/2012 Priorities identification- Cooperation with SEV 1/6/2012 - 31/12/2012 Priorities identification- Cooperation with Regions-1st round 3/9/2012 - 31/10/2012

2 2013 ΙανΜαρΜαϊΙουλΣεπΝοε Ιαν 2014 ΜαρΜαϊ 2014 Today Sectoral meetings with all regions 8/4/2014 NCRT 31/3/2014 Meeting between regions, ministries & GSRT 12/2/2014 GSRT meeting with DG Regio, Employ, TFGR 3/2/2014 1st national network RIS3 meeting 25/11/2013 NCRT 21/10/2013 Participation to Region Crete's peer review 25/9/2013 Specific webspace creation for 2014-2020 12/9/2013 NCRT 30/7/2013 Regions are granted access to GSRT's MIS 24/7/2013 Meeting with DG Regio experts 11/6/2013 NCRT 8/4/2013 Meeting with EU expert Mr. Korpakis 5/4/2013 Priorities identification- Sectoral Innovation Platforms 1/7/2013 - 5/5/2014 Priorities identification- Cooperation with Regions-2nd round 1/4/2013 - 30/4/2013 Priorities identification- Cooperation with SEV 1/1/2013 - 28/2/2014 GERD estimation-Funding plan8/2/2013 - 28/2/2014 Monitoring mechanism1/9/2013 – 30/11/2014 Cooperation with Regions-3rd round 15/12/2013 - 31/1/2014 Innovation platforms outputs synthesis 1/3/2014 – 12/6/2014 S3 Platform workshop attendance at Riga, Latvia 25/2/2014 - 27/2/2014 RIS3 public consultation 13/6/2014 – 25/6/2014 RIS3 formation 25/6/2014 – 30/11/2014 ΙούνιοςΝοέμβριος S3 Platform workshop attendance at Dublin 2/7/2014 - 4/7/2014 2nd national network RIS3 meeting 19/6/2014 NCRT 9/10/2014 NCRT 4/7/2014 NCRT 20/5/2014 Teleconference with various EC DGs 12/5/2014

3 EAC 1.1: Η ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης σε συνάφεια με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, η οποία να προκαλεί μόχλευση στην ιδιωτική δαπάνη για έρευνα και καινοτομία και να συνδέεται με την καλή επίδοση των εθνικών ή περιφερειακών συστημάτων έρευνας και καινοτομίας Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης RIS3 : 15/01/2015 βασίζεται σε SWOT ή παρεμφερή ανάλυση για τη συγκέντρωση των πόρων σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων έρευνας και καινοτομίας :(Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 30/6/2014). Ολοκλη΄ρωθηκε – υπάρχει σχετική παραπομπή σε link με το site της ΓΓΕΤ περιγράφει μέτρα για την ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων σε Ε&ΤΑ: Δεν έχει ολοκληρωθεί (στο ΕΠΑΝΕΚ αναφέρεται ως εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 30/6/2014) περιέχει μηχανισμό παρακολούθησης Το σύστημα παρακολούθησης είναι υπό διαμόρφωση. (Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 30/11/2014) Έχει εγκριθεί πλαίσιο που περιγράφει τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς πόρους για την έρευνα και καινοτομία : ολοκληρώθηκε : Ως υιοθέτηση θεωρείται η ενσωμάτωση του νέου στόχου στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 15/4/2014 EAC 1.2: Η ύπαρξη πολυετούς σχεδίου για τον προϋπολογισμό κόστους και τον καθορισμό προτεραιοτήτων των επενδύσεων : Η διαμόρφωση του Οδικού Χάρτη σχετικά με τις προτεραιότητες για την ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης. Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 31/12/2014


Κατέβασμα ppt "GREECE-General Secretariat for Research & Technology 2011-2014 actions timeline for RIS3 (Ex ante conditionality A.1-1) NCRTNational Council for Research."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google