Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δραστηριότητες για την υποστήριξη της συμμετοχής ΜΜΕ και Ερευνητών κυρίως σε Ολοκληρωμένα Έργα & Δίκτυα Αριστείας του 6ου ΠΠ στον τομέα της Υγείας και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δραστηριότητες για την υποστήριξη της συμμετοχής ΜΜΕ και Ερευνητών κυρίως σε Ολοκληρωμένα Έργα & Δίκτυα Αριστείας του 6ου ΠΠ στον τομέα της Υγείας και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δραστηριότητες για την υποστήριξη της συμμετοχής ΜΜΕ και Ερευνητών κυρίως σε Ολοκληρωμένα Έργα & Δίκτυα Αριστείας του 6ου ΠΠ στον τομέα της Υγείας και Βιοτεχνολογίας

2 Σημαντικά Στοιχεία Υποβολή: Απρίλιος 2003, ETI - Specific Support Action Έναρξη έργου: 1η Μαρτίου, 2004 Διάρκεια: 3 χρόνια Συμμετέχοντες: 28 εταίροι από 26 ευρωπαϊκές χώρες Συντονιστής: Bureau for International Research and Technology Cooperation - ΒΙΤ, Austria Προϋπολογισμός: 2.557 855 € Συμμετοχή της ΕΕ: 1.734 025 € www.smesgolifesciences.org

3 Κύριος Στόχος Η αύξηση του αριθμού και της ποιότητας της συμμετοχής των ΜΜΕ και ομάδων ΜΜΕ στα σχετικά με τις Επιστήμες Βιοτεχνολογίας και Υγείας προγράμματα του 6ου ΠΠ. Η πρωτοβουλία εστιάζεται για τη δημιουργία κοινοπραξιών και την προετοιμασία προτάσεων για τα προγράμματα της ΕΕ στην υποστήριξη και εκπαίδευση των ΜΜΕ και των ερευνητών

4 Δραστηριότητες (Ι) Ομάδα στόχος: ΜΜΕ  Προσδιορισμός / Πληροφόρηση ΜΜΕ και ομάδων ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Επιστημών Βιοτεχνολογίας και Υγείας  Δημιουργία Προφίλ ΜΜΕ και ομάδων ΜΜΕ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα σχετικά με τις Επιστήμες Βιοτεχνολογίας και Υγείας προγράμματα του 6ου ΠΠ  Υποστήριξη και εκπαίδευση ΜΜΕ σε θέματα όπως: η Διαχείριση Πνευματικής Ιδιοκτησίας και η διαχείριση και οι οικονομικές πτυχές των προγραμμάτων της ΕΕ κλπ.

5 Δραστηριότητες (ΙΙ) Ομάδα στόχος: Ερευνητές  Προσδιορισμός ερευνητών / ερευνητικών ομάδων που ετοιμάζουν προτάσεις για προγράμματα με συνεργάτες ΜΜΕ ή που συμμετέχουν ήδη σε προγράμματα  Υποστήριξη και εκπαίδευση ερευνητών σε θέματα όπως  η προετοιμασία προτάσεων και η συμμετοχή ΜΜΕ,  η δημιουργία κοινοπραξιών και η ανεύρεση συνεργατών,  οι νομικές και οικονομικές πτυχές του 6ου ΠΠ  Δημιουργία προφίλ ερευνητικών κοινοπραξιών που αναζητούν συνεργασίες με ΜΜΕ

6 Δραστηριότητες (ΙΙI) Υποστήριξη Συνεργασιών ΜΜΕ - Ερευνητών  Δημιουργία μιας υψηλής ποιότητας βάσεως δεδομένων όπου οι ΜΜΕ θα μπορούν να παρουσιάσουν τις δεξιότητές τους και οι ερευνητές τις ιδέες τους για υποβολή προτάσεων  Παρουσίαση των προφίλ ΜΜΕ και των θεμάτων για υποβολή προτάσεων των ερευνητών σε συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις  Επαφή ΜΜΕ και ερευνητικών ομάδων μέσω  διοργάνωσης 3 εκδηλώσεων μεσιτείας  κατά περίπτωση υποστήριξη ΜΜΕ και ερευνητών

7 Δραστηριότητες (ΙV) Υποστήριξη Συνεργασιών ΜΜΕ - Ερευνητών  Υποστήριξη έργων που εκτελούνται ήδη για να συμπεριλάβουν ΜΜΕ σε διάφορα στάδια εξέλιξης των έργων  Προσδιορισμός και δικτύωση θερμοκοιτίδων και biovalleys, και η εκπαίδευσή τους  Στενή συνεργασία με τα Βιοτεχνολογικά επιχειρηματικά δίκτυα π.χ. Europabio (πλατφόρμα των National Biotech Associations) EBN (European Business and Ιnnovation centres Network) IRC (Innovation Relay Centers)

8 Κύρια Σημεία του Έργου  Επαφή με 2500 ΜΜΕ στην ΕΕ για συμμετοχή σε έργα στο χώρο της Υγείας και Βιοτεχνολογίας του 6ου ΠΠ  Επαφή με 400 ερευνητές στην ΕΕ για συμμετοχή σε έργα στο χώρο της Υγείας και Βιοτεχνολογίας του 6ου ΠΠ  Διοργάνωση 160 εθνικών και 6 διεθνών εκπαιδευτικών σεμιναρίων για ΜΜΕ και ερευνητές  Δημιουργία 100 προφίλ και αναζητήσεις συνεργατών για συντονιστές ή εταίρους που ετοιμάζουν προτάσεις για έργα στο χώρο της Υγείας και Βιοτεχνολογίας, και συγκεκριμένα για τα νέα μέσα υλοποίησης  Επαφές, δημιουργία προφίλ, εκπαίδευση ΜΜΕ και ερευνητών για τη δημιουργία 300 κοινοπραξιών με συμμετοχή τουλάχιστον μιας ΜΜΕ, με συνολική συμμετοχή 500 ΜΜΕ

9 Συμπεράσματα SMEs go LifeSciences η κύρια πλατφόρμα για τις ΜΜΕ στο χώρο της Υγείας & Βιοτεχνολογίας στην Ευρώπη υποστηρίζει την ανάπτυξη της δυναμικής των ΜΜΕ για καινοτομία www.smesgolifesciences.org

10 Πληροφορίες Δρ. Νικόλαος Βλαχάκης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 48, Βασ. Κωνσταντίνου 11635 Αθήνα Tηλ: +30 210 7273920 Fax: +30 210 7246824 e-mail: vlahakis@ekt.gr http://www.ekt.gr


Κατέβασμα ppt "Δραστηριότητες για την υποστήριξη της συμμετοχής ΜΜΕ και Ερευνητών κυρίως σε Ολοκληρωμένα Έργα & Δίκτυα Αριστείας του 6ου ΠΠ στον τομέα της Υγείας και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google