Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο ΙΔΕΕΣ (Ideas) Παρουσίαση: Γ. Μαζιώτη, M.Κουτροκόη Εθνικό Σημείο Επαφής το Πρόγραμμα Ιδέες Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο ΙΔΕΕΣ (Ideas) Παρουσίαση: Γ. Μαζιώτη, M.Κουτροκόη Εθνικό Σημείο Επαφής το Πρόγραμμα Ιδέες Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο ΙΔΕΕΣ (Ideas) Παρουσίαση: Γ. Μαζιώτη, M.Κουτροκόη Εθνικό Σημείο Επαφής το Πρόγραμμα Ιδέες Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ΕΚΤ/ΕΙΕ Αθήνα, 22 Μαϊου 2007 Παν/μιο Αθηνών Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) Commission proposal adopted 23.12.05 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE

2 Προϋπολογισμός - Στόχος Προϋπολογισμός: 7.460 εκατ. ευρώ (14.8% του συνολικού προϋπολογισμού του 7ου ΠΠ) Προϋπολογισμός: 7.460 εκατ. ευρώ (14.8% του συνολικού προϋπολογισμού του 7ου ΠΠ) Στόχος: Νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση του δυναμισμού, της δημιουργικότητας και της αριστείας της ευρωπαϊκής έρευνας αιχμής, αρμόδιος φορέας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας Στόχος: Νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση του δυναμισμού, της δημιουργικότητας και της αριστείας της ευρωπαϊκής έρευνας αιχμής, αρμόδιος φορέας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

3 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council, ERC) Επιστημονικό Συμβούλιο (Scientific Council): Αρμοδιότητες: στρατηγική και λειτουργία του ERC Αρμοδιότητες: στρατηγική και λειτουργία του ERC Μέλη: 22 διακεκριμένοι επιστήμονες, Πρόεδρος ο καθ. Φώτης Καφάτος Μέλη: 22 διακεκριμένοι επιστήμονες, Πρόεδρος ο καθ. Φώτης Καφάτος Επιτροπή υλοποίησης του προγράμματος (Agency): Αρμοδιότητες: εφαρμογή του προγράμματος εργασίας, ανακοίνωση προσκλήσεων, ενημέρωση και υποστήριξη συμμετεχόντων, οργάνωση αξιολόγησης, διαχείριση υποτροφιών, κ.ά. Αρμοδιότητες: εφαρμογή του προγράμματος εργασίας, ανακοίνωση προσκλήσεων, ενημέρωση και υποστήριξη συμμετεχόντων, οργάνωση αξιολόγησης, διαχείριση υποτροφιών, κ.ά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Χρηματοδότηση από το 7ο ΠΠ, Διασφάλιση αυτονομίας και ακεραιότητας του ERC, Υιοθέτηση προγραμμάτων εργασίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Χρηματοδότηση από το 7ο ΠΠ, Διασφάλιση αυτονομίας και ακεραιότητας του ERC, Υιοθέτηση προγραμμάτων εργασίας

4 Βασικά χαρακτηριστικά Υποστήριξη της έρευνας αιχμής που διεξάγεται με πρωτοβουλία των ερευνητών σε όλα τα επιστημονικά πεδία (bottom-up approach) Υποστήριξη της έρευνας αιχμής που διεξάγεται με πρωτοβουλία των ερευνητών σε όλα τα επιστημονικά πεδία (bottom-up approach) 2 σχήματα χρηματοδότησης: Επιχορήγηση εκκίνησης ανεξάρτητης έρευνας, Επιχορήγηση για προηγμένη έρευνα 2 σχήματα χρηματοδότησης: Επιχορήγηση εκκίνησης ανεξάρτητης έρευνας, Επιχορήγηση για προηγμένη έρευνα Επιστημονικές ομάδες εθνικές ή διακρατικές, συμμετοχή ερευνητών από τρίτες χώρες για έρευνα στην ΕΕ Επιστημονικές ομάδες εθνικές ή διακρατικές, συμμετοχή ερευνητών από τρίτες χώρες για έρευνα στην ΕΕ Αριστεία ως μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης Αριστεία ως μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης Απλές, ευέλικτες διαδικασίες, μειωμένη γραφειοκρατία Απλές, ευέλικτες διαδικασίες, μειωμένη γραφειοκρατία

5 Σχήματα χρηματοδότησης (1) Επιχορήγηση εκκίνησης ανεξάρτητης έρευνας (Starting Independent Research Grant Scheme) Νέοι ερευνητές στα πρώτα στάδια της επιστημονικής σταδιοδρομίας (<10 χρόνια από την απόκτηση διδακτ.τίτλου) Νέοι ερευνητές στα πρώτα στάδια της επιστημονικής σταδιοδρομίας (<10 χρόνια από την απόκτηση διδακτ.τίτλου) Κύριοι ερευνητές από ΕΕ και συνδεδεμένες χώρες, Συμμετοχή ερευνητών από τρίτες χώρες για εργασία στην ΕΕ Κύριοι ερευνητές από ΕΕ και συνδεδεμένες χώρες, Συμμετοχή ερευνητών από τρίτες χώρες για εργασία στην ΕΕ Επιχορήγηση για συγκρότηση ή ενίσχυση πρώτης ερευνητικής ομάδας, ή για την ανάπτυξη «ανεξάρτητου» ερευνητικού προγράμματος Επιχορήγηση για συγκρότηση ή ενίσχυση πρώτης ερευνητικής ομάδας, ή για την ανάπτυξη «ανεξάρτητου» ερευνητικού προγράμματος Επιχορήγηση 100.000-400.000 ευρώ ανά έτος, διάρκεια έως 5 έτη (περίπου 200 επιχορηγήσεις σε νέους ερευνητές ανά έτος) Επιχορήγηση 100.000-400.000 ευρώ ανά έτος, διάρκεια έως 5 έτη (περίπου 200 επιχορηγήσεις σε νέους ερευνητές ανά έτος) Υποβληθείσες προτάσεις 9.167 (Στάδιο Αξιολόγησης) Υποβληθείσες προτάσεις 9.167 (Στάδιο Αξιολόγησης)

6 Σχήματα χρηματοδότησης (2) Επιχορήγηση για προηγμένη έρευνα (Advanced Investigator Research Grant Scheme) Σχήματα χρηματοδότησης (2) Επιχορήγηση για προηγμένη έρευνα (Advanced Investigator Research Grant Scheme) Έμπειροι ερευνητές, σε προηγμένο στάδιο επαγγελματικής σταδιοδρομίας Έμπειροι ερευνητές, σε προηγμένο στάδιο επαγγελματικής σταδιοδρομίας Δράση συμπληρωματική των επιχορηγήσεων εκκίνησης Δράση συμπληρωματική των επιχορηγήσεων εκκίνησης Αναμενόμενη πρόσκληση υποβολής (Τέλος Ιουνίου 2007) Αναμενόμενη πρόσκληση υποβολής (Τέλος Ιουνίου 2007)

7 Υ ποβολή και Αξιολόγηση Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων σε δύο στάδια Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων σε δύο στάδια Υποβολή μίας πρότασης ανά έτος στο ERC Υποβολή μίας πρότασης ανά έτος στο ERC Οι ερευνητές δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται συγχρόνως από δύο ή περισσότερες υποτροφίες Οι ερευνητές δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται συγχρόνως από δύο ή περισσότερες υποτροφίες Αξιολόγηση από 20 περίπου (10μελής) επιτροπές που καλύπτουν όλες τις επιστημονικές ειδικότητες Αξιολόγηση από 20 περίπου (10μελής) επιτροπές που καλύπτουν όλες τις επιστημονικές ειδικότητες Κριτήρια: αριστεία επιστημονικής ομάδας και συγκεκριμένης πρότασης, ενθαρρύνονται τα διεπιστημονικά έργα Κριτήρια: αριστεία επιστημονικής ομάδας και συγκεκριμένης πρότασης, ενθαρρύνονται τα διεπιστημονικά έργα

8 Χρήσιμες διευθύνσεις FP7-IDEAS (CORDIS) FP7-IDEAS (CORDIS) http://cordis.europa.eu/fp7/ideas.htm http://cordis.europa.eu/fp7/ideas.htm European Research Council – Scientific Council European Research Council – Scientific Council http://erc.europa.eu http://erc.europa.eu ΕΚΤ – 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο http://www.ekt.gr/fp7 ΕΚΤ – 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο http://www.ekt.gr/fp7

9 EKT/Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «ΙΔΕΕΣ» Ημερίδες ενημέρωσης: FP7-IDEAS Ημερίδες ενημέρωσης: FP7-IDEAS Ηράκλειο – Κρήτη, 29 Μαϊου 2007 Ηράκλειο – Κρήτη, 29 Μαϊου 2007 http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2007-05- 29/index.html FP7-IDEAS: Αθήνα, ΕΙΕ, FP7-IDEAS: Αθήνα, ΕΙΕ, 31 Μαϊου 2007 (18.00 -21.00) http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2007-05-31/index.html Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο ΙΔΕΕΣ (Ideas) Παρουσίαση: Γ. Μαζιώτη, M.Κουτροκόη Εθνικό Σημείο Επαφής το Πρόγραμμα Ιδέες Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google