Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Για τα προγράμματα Περιφέρειες της Γνώσης Ερευνητικό Δυναμικό Παρουσίαση: Γ. Τζένου Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Για τα προγράμματα Περιφέρειες της Γνώσης Ερευνητικό Δυναμικό Παρουσίαση: Γ. Τζένου Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 για τα προγράμματα Περιφέρειες της Γνώσης Ερευνητικό Δυναμικό Παρουσίαση: Γ. Τζένου Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE

2 Περιφέρειες της Γνώσης Στόχος Ανάπτυξη νέων ή υποστήριξη υφιστάμενων περιφερειακών συσπειρώσεων (clusters) με γνώμονα την έρευνα Ανάπτυξη νέων ή υποστήριξη υφιστάμενων περιφερειακών συσπειρώσεων (clusters) με γνώμονα την έρευνα Συσπειρώσεις: ερευνητικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις περιφερειακές/τοπικές αρχές (χωρίς απαραίτητα νομικό χαρακτήρα) Συσπειρώσεις: ερευνητικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις περιφερειακές/τοπικές αρχές (χωρίς απαραίτητα νομικό χαρακτήρα) Στόχος: συνεργασία τοπικών φορέων για - περιφερειακή στρατηγική Ε&ΤΑ, - ανταγωνιστικότητα περιφερειακών επιχειρήσεων, - οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, - κινητοποίηση εθνικών/κοινοτικών πόρων για περιφερειακή ανάπτυξη, κ.ά. Στόχος: συνεργασία τοπικών φορέων για - περιφερειακή στρατηγική Ε&ΤΑ, - ανταγωνιστικότητα περιφερειακών επιχειρήσεων, - οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, - κινητοποίηση εθνικών/κοινοτικών πόρων για περιφερειακή ανάπτυξη, κ.ά.

3 Περιφέρειες της Γνώσης Προϋπολογισμός- Προσκλήσεις Προϋπολογισμός (2007-2013): 126 εκατ. ευρώ Προϋπολογισμός (2007-2013): 126 εκατ. ευρώ (10 εκατ. ευρώ για το 2007) (10 εκατ. ευρώ για το 2007) Θεματικές προτεραιότητες: Θεματικές προτεραιότητες: 1. Αξιοποίηση της έρευνας προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 1. Αξιοποίηση της έρευνας προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 2. Έρευνα και αγροτικές οικονομίες 2. Έρευνα και αγροτικές οικονομίες Καταληκτική ημερομηνία: 24 Απριλίου 2007 Καταληκτική ημερομηνία: 24 Απριλίου 2007

4 Περιφέρειες της Γνώσης FP7-REGIONS-2007-1 Ανάλυση, καθοδήγηση και ολοκλήρωση των ερευνητικών οργανισμών Ανάλυση, καθοδήγηση και ολοκλήρωση των ερευνητικών οργανισμών Προϋπολογισμός: 8,8 εκατ. ευρώ (1 εκατ. ευρώ/έργο, Support Action, 100% χρηματοδότηση, 36 μήνες διάρκεια) Προϋπολογισμός: 8,8 εκατ. ευρώ (1 εκατ. ευρώ/έργο, Support Action, 100% χρηματοδότηση, 36 μήνες διάρκεια) Κοινοπραξία: τουλάχιστον 6 εταίροι από τουλάχιστον δύο χώρες της ΕΕ (2 ερευνητικά clusters ή 6 οργανισμούς ευρωπαϊκού cluster) Κοινοπραξία: τουλάχιστον 6 εταίροι από τουλάχιστον δύο χώρες της ΕΕ (2 ερευνητικά clusters ή 6 οργανισμούς ευρωπαϊκού cluster) Δράσεις: Δράσεις: Ανάλυση στρατηγικών έρευνας και περιφερειακής ανάπτυξης και ανάπτυξη εργαλείων εφαρμογής Ανάλυση στρατηγικών έρευνας και περιφερειακής ανάπτυξης και ανάπτυξη εργαλείων εφαρμογής Καθοδήγηση/διάδοση γνώσεων και εμπειριών σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Καθοδήγηση/διάδοση γνώσεων και εμπειριών σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Διαμόρφωση κοινού Σχεδίου Δράσης για Ε&ΤΑ σε επιλεγμένους τομείς Διαμόρφωση κοινού Σχεδίου Δράσης για Ε&ΤΑ σε επιλεγμένους τομείς Βελτίωση της δικτύωσης, της πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης και της ένταξης των ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες. Βελτίωση της δικτύωσης, της πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης και της ένταξης των ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες. Δαπάνες: συνέδρια, συναντήσεις εργασίας, μελέτες, ανταλλαγές προσωπικού, διάδοση καλών πρακτικών, κ.ά. Δεν χρηματοδοτείται η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης. Δαπάνες: συνέδρια, συναντήσεις εργασίας, μελέτες, ανταλλαγές προσωπικού, διάδοση καλών πρακτικών, κ.ά. Δεν χρηματοδοτείται η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης.

5 Περιφέρειες της Γνώσης FP7-REGIONS-2007-2 Ενίσχυση της ανάδυσης νέων συσπειρώσεων και αμοιβαία πληροφόρηση Ενίσχυση της ανάδυσης νέων συσπειρώσεων και αμοιβαία πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 0,8 εκατ. ευρώ (0,2 εκατ. ευρώ/έργο, Support Action, 100% χρηματοδότηση, 24 μήνες διάρκεια) Προϋπολογισμός: 0,8 εκατ. ευρώ (0,2 εκατ. ευρώ/έργο, Support Action, 100% χρηματοδότηση, 24 μήνες διάρκεια) Κοινοπραξία: τουλάχιστον 3 εταίροι (ερευνητικός οργανισμός, επιχείρηση, περιφερειακή-τοπική αρχή) Κοινοπραξία: τουλάχιστον 3 εταίροι (ερευνητικός οργανισμός, επιχείρηση, περιφερειακή-τοπική αρχή) Δράσεις: διαμόρφωση νέων συσπειρώσεων στις περιφέρειες σύγκλισης και στις απόκεντρες περιφέρειες Δαπάνες: αναλύσεις, συνέδρια και συναντήσεις εργασίας, μελέτες, συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, πρωτοβουλίες για τη διάδοση καλών πρακτικών, κ.ά.).

6 Ερευνητικό Δυναμικό Στόχος Στόχος: Ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού σε περιφέρειες σύγκλισης/απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ Ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού σε περιφέρειες σύγκλισης/απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ Ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων Ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων Προϋπολογισμός (2007-2013): 340 εκατ. ευρώ (25+8 εκατ. ευρώ για το 2007) (25+8 εκατ. ευρώ για το 2007) 3 (+1) προσκλήσεις, καταληκτική ημερομηνία: 24 Απριλίου 2007

7 Ερευνητικό Δυναμικό Περιφέρειες/Χώρες Περιφέρειες σύγκλισης στην Ελλάδα: Αν. Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος. Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη Αν. Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος. Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Αττική (phasing-out) Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Αττική (phasing-out) Χώρες Δυτικών Βαλκανίων: Αλβανία, Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, FYROM Αλβανία, Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, FYROM

8 Ερευνητικό Δυναμικό Προσκλήσεις funding scheme duration Community contribution % of total eligible cost REGPOT-2007-1 research potential coordination and support action up to 36 months approx. 1-1.2 Mio. € up to 100% REGPOT-2007-2 evaluation facilities coordination and support action up to 12 months up to 200.000 € up to 100% REGPOT-2007-3WBCs coordination and support action up to. 36 months approx. 1.2 Mio. € up to 100% up to 100% REGPOT-2007-4NCPs coordination and support action max. 5 years indicatively 500.000 € up to 100% up to 100%

9 Ερευνητικό Δυναμικό REGPOT-2007-1 “ Unlocking and developing the research potential in the EU’s convergence regions and outermost regions” “ Unlocking and developing the research potential in the EU’s convergence regions and outermost regions” Προϋπολογισμός: 23,5 εκατ. ευρώ (1-1,2 εκατ. ευρώ/έργο, Support Action, 100% χρηματοδότηση, 36 μήνες διάρκεια) Προϋπολογισμός: 23,5 εκατ. ευρώ (1-1,2 εκατ. ευρώ/έργο, Support Action, 100% χρηματοδότηση, 36 μήνες διάρκεια) Συμμετέχοντες: ένας ερευνητικός οργανισμός, δημόσιος/ιδιωτικός, σε απόκεντρη περιφέρεια/περιφέρεια σύγκλισης (όχι θυγατρ. οργανισμού άλλης χώρας) Συμμετέχοντες: ένας ερευνητικός οργανισμός, δημόσιος/ιδιωτικός, σε απόκεντρη περιφέρεια/περιφέρεια σύγκλισης (όχι θυγατρ. οργανισμού άλλης χώρας)Δράσεις: Ανταλλαγή τεχνογνωσίας/εμπειρίας (ανταλ.προσωπικού, κ.ά.) Ανταλλαγή τεχνογνωσίας/εμπειρίας (ανταλ.προσωπικού, κ.ά.) Πρόσληψη έμπειρων ερευνητών από άλλες χώρες Πρόσληψη έμπειρων ερευνητών από άλλες χώρες Απόκτηση/ανάπτυξη εξοπλισμού Απόκτηση/ανάπτυξη εξοπλισμού Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων εργασίας, κ.ά. Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων εργασίας, κ.ά. Δράσεις ενημέρωσης Δράσεις ενημέρωσης Καλύπτονται όλα τα θεματικά πεδία του 7 ου ΠΠ

10 Ερευνητικό Δυναμικό REGPOT-2007-2 “Providing evaluation facilities for research organisations in the EU convergence/outermost regions” “Providing evaluation facilities for research organisations in the EU convergence/outermost regions” Προϋπολογισμός: 1 εκατ. ευρώ (0,2 εκατ. ευρώ/έργο, Support Action, 100% χρηματοδότηση, 12 μήνες διάρκεια) Προϋπολογισμός: 1 εκατ. ευρώ (0,2 εκατ. ευρώ/έργο, Support Action, 100% χρηματοδότηση, 12 μήνες διάρκεια) Συμμετέχοντες: ένας ερευνητικός οργανισμός, δημόσιος/ιδιωτικός, σε απόκεντρη περιφέρεια/περιφέρεια σύγκλισης (όχι θυγατρ. οργανισμού άλλης χώρας) Συμμετέχοντες: ένας ερευνητικός οργανισμός, δημόσιος/ιδιωτικός, σε απόκεντρη περιφέρεια/περιφέρεια σύγκλισης (όχι θυγατρ. οργανισμού άλλης χώρας)Δράσεις: SWOT analysis από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που επιλέγει η ΕΕ SWOT analysis από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που επιλέγει η ΕΕ Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης για την ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού του οργανισμού Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης για την ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού του οργανισμού

11 Ερευνητικό Δυναμικό REGPOT-2007-3 “ International Cooperation (West Balkan Countries)” “ International Cooperation (West Balkan Countries)” Προϋπολογισμός: 8 εκατ. ευρώ (1,2 εκατ. ευρώ/έργο, Support Action, 100% χρηματοδότηση, 36 μήνες διάρκεια) Προϋπολογισμός: 8 εκατ. ευρώ (1,2 εκατ. ευρώ/έργο, Support Action, 100% χρηματοδότηση, 36 μήνες διάρκεια) Κοινοπραξία: τρεις ερευνητικοί οργανισμοί από τρεις διαφορετικές χώρες (ένας από Δυτικά Βαλκάνια, ένας από περιφέρεια σύγκλισης/απόκεντρη περιφέρεια, ένας από άλλη χώρα της ΕΕ) Κοινοπραξία: τρεις ερευνητικοί οργανισμοί από τρεις διαφορετικές χώρες (ένας από Δυτικά Βαλκάνια, ένας από περιφέρεια σύγκλισης/απόκεντρη περιφέρεια, ένας από άλλη χώρα της ΕΕ)Δράσεις: Ανταλλαγή τεχνογνωσίας/εμπειρίας (ανταλ.προσωπικού, κ.ά.) Ανταλλαγή τεχνογνωσίας/εμπειρίας (ανταλ.προσωπικού, κ.ά.) Πρόσληψη έμπειρων ερευνητών από άλλες χώρες Πρόσληψη έμπειρων ερευνητών από άλλες χώρες Απόκτηση/ανάπτυξη εξοπλισμού Απόκτηση/ανάπτυξη εξοπλισμού Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων εργασίας, κ.ά. Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων εργασίας, κ.ά. Δράσεις ενημέρωσης Δράσεις ενημέρωσης Καλύπτονται όλα τα θεματικά πεδία του 7 ου ΠΠ

12 Εθνικό Σημείο Επαφής για τα ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Τ της ΕΕ http://www.ekt.gr/fp7 http://www.ekt.gr/fp7 http://www.ekt.gr/research http://www.ekt.gr/research http://cordis.europa.eu/greece http://cordis.europa.eu/greece http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html http://www.westbalkanresearch.net/ (εταίροι από Δυτικά Βαλκάνια) http://www.westbalkanresearch.net/ (εταίροι από Δυτικά Βαλκάνια) http://www.innovating-regions.org/ (εγκεκριμένα έργα πιλοτικών δράσεων Regions) http://www.innovating-regions.org/ (εγκεκριμένα έργα πιλοτικών δράσεων Regions) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ Εθνικό Σημείο Επαφής Helpdesk για ευρωπαϊκά ΠΠ (κα Γ. Μαζιώτη) Τηλ.: 210 7273925 Email: fp7@ekt.gr


Κατέβασμα ppt "Για τα προγράμματα Περιφέρειες της Γνώσης Ερευνητικό Δυναμικό Παρουσίαση: Γ. Τζένου Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google