Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η βιολογική γεωργία ως μέσο για την ανάπτυξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας Χαρίκλεια Μινώτου Πρόεδρος AGRIBIOMEDITERRANEO 16/09/08.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η βιολογική γεωργία ως μέσο για την ανάπτυξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας Χαρίκλεια Μινώτου Πρόεδρος AGRIBIOMEDITERRANEO 16/09/08."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η βιολογική γεωργία ως μέσο για την ανάπτυξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας Χαρίκλεια Μινώτου Πρόεδρος AGRIBIOMEDITERRANEO 16/09/08

2 Η Βιολογική γεωργία στον κόσμο

3 Η Βιολογική Γεωργία στην Ευρώπη

4 Βιολογική γεωργία και Ελλάδα  Σύνολο καλλιεργήσιμης έκτασης το 2008 1.521.175 στρεμ. έναντι 1.701.865,63 στρεμ το 2007  Αντίστοιχα έχουμε πολύ μικρή αύξηση του αριθμού παραγωγών και μεταποιητών ► 0,8% το 2004, 4% το 2007

5 Βιολογικά προϊόντα και Ελλάδα  Οι κυριότερες καλλιέργειες στην Ελλάδα: -ελιά -αμπέλι -εσπεριδοειδή -αροτραίες καλλιέργειες -κηπευτικά

6 Βιολογικά προϊόντα και εμπορία  Προϊόντα υψηλής ποιότητας  Ανταγωνιστικά  Αναγνωρίσιμα  Υψηλή οικονομική απόδοση στον παραγωγό  Φιλοπεριβαλλοντικά παραγόμενα

7 Ειδική διαχείριση βιολογικών προϊόντων

8 Η βιολογική γεωργία ως εργαλείο ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου  Κλάδος επιλέξιμος σε προγράμματα χρηματοδότησης  Εναλλακτική πρόταση ανάπτυξης αγροτικών περιοχών  Κλάδος που συμβάλλει στη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού και στην ανάδειξη του ιδιαίτερου γεωργικού ελληνικού τοπίου

9 Η βιολογική γεωργία ως εργαλείο ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου  Συμβάλλει στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού και του οικοτουρισμού  Συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας  Σέβεται τους φυσικούς πόρους  Συμβάλλει στην αειφορική διαχείριση (ΠΠ)  Αποτελεί πρόταση κοινωνικής ευημερίας αφού εξασφαλίζει βελτίωση της ποιότητας ζωής (σε όλα τα επίπεδα: παραγωγός, τοπική κοινωνία, καταναλωτής κλπ)

10 Βιολογική Γεωργία και Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠ)  Τι είναι ΠΠ? « Μία χερσαία ή θαλάσσια έκταση αφιερωμένη στην προστασία και διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και των φυσικών και συναφών πολιτιστικών πόρων, η οποία υπόκειται σε διαχείριση με νομικά μέσα ή άλλους αποτελεσματικούς τρόπους» (Διεθνής ένωση για την Προστασία της Φύσης –IUCN)  Ευρωπαϊκό οικολογικό Δίκτυο Natura 2000, που προστατεύει βάσει των κοινοτικών Οδηγιών για τους οικοτόπους και τα πουλιά ☺ Στις ΠΠ είναι θεμιτή η ανθρώπινη παρουσία και είναι εφικτή η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική ευημερία.  Νομοθεσία: Εθνική, Κοινοτική και Διεθνής  Προστασία ειδών και οικοσυστημάτων ► Η ΒΓ μπορεί να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της αειφορικής διαχείρισης των ΠΠ και της ανάδειξης των μοναδικών και ιδιαίτερων οικολογικών χαρακτηριστικών της ελληνικής υπαίθρου

11 Βιολογική Γεωργία και Προστατευόμενες Περιοχές

12 IFOAM και AgriBioMediterraneo  IFOAM AgriBioMediterraneo has two major aims:  to promote, develop and disseminate information, knowledge and expertise related to Mediterranean Organic Agriculture and food production.  the connection between Organic Agriculture and Sustainable development.  ABM spearheads initiatives specifically targeted towards Mediterranean Organic Agriculture issues. To maximize its efforts, ABM has founded four working groups on the following topics:  Marketing  Research and Development  Standards and Certification  Training  Special emphasis is given to development of organic olive culture, viticulture, citrus and Mediterranean fruits, arable crops and livestock, as well as development of local markets, regional standards and AgriBioTourism.

13 IFOAM και άλλοι διεθνείς οργανισμοί  Τα διεθνή δίκτυα μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση της ΒΓ σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκτυο μέσω της ύπαρξης ενεργών δικτύων (network) πχ προαγωγή έρευνας, εφαρμογή και τροποποίηση νομοθεσίας, κοινά προγράμματα με άλλες χώρες (orwine, biolmed…, bioagro)

14 Βιολογική Γεωργία και αγροτική επιχειρηματικότητα  Επαναπροσδιορισμός δεδομένων ανάπτυξης  Εναρμόνιση με την ΚΑΠ  Προστασία Περιβάλλοντος και προώθηση αειφορικής ανάπτυξης (ΠΠ και ΒΓ)  Δικτύωση με άλλες χώρες  Ανάδειξη ιδιαίτερων και μοναδικών ελληνικών προϊόντων με επιπλέον αναγνωρισμένες σημάνσεις

15 Συχνά χρησιμοποιούμενα σήματα

16 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Η βιολογική γεωργία ως μέσο για την ανάπτυξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας Χαρίκλεια Μινώτου Πρόεδρος AGRIBIOMEDITERRANEO 16/09/08."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google