Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Εθνική υποδομή για την ερευνητική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Εθνική υποδομή για την ερευνητική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 http://www.help-forward.gr Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος epaminondas@help-forward.gr 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Εθνική υποδομή για την ερευνητική συνεργασία, τη μεταφορά τεχνολογίας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα

2 Σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Θεσσαλικών Βιομηχανιών και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Μία στρατηγική συμμαχία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ

3 Αποστολή  Προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από την ανάπτυξη και τη μεταφορά τεχνολογίας  Προώθηση της χρήσης και ιδιαίτερα της εμπορικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων  Προώθηση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις και της επιχειρηματικότητας στα ερευνητικά εργαστήρια  Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των ελληνικών περιφερειών μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών  Ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ έρευνας - παραγωγής - επενδυτικών κεφαλαίων σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο

4 Υπηρεσίες 1. Υποστήριξη για την αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων 2. Υποστήριξη για την εμπορική αξιοποίηση 2. Υποστήριξη για την εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων 3.Προώθηση Ελληνικών τεχνολογιών στο εξωτερικό 4. Ζήτηση τεχνολογιών από το εξωτερικό για λογαριασμό επιχειρήσεων. Το ΠΡΑΞΗ παρέχει υπηρεσίες προς επιχειρήσεις (κυρίως μΜΕ αλλά και μεγάλες) και ερευνητικά εργαστήρια ακαδημαϊκών και ερευνητικών Ιδρυμάτων

5 Cooperation  Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies  Transport (including Aeronautics)  Security  Space Capacities  International co-operation Horizontal  Legal and financial NCP National Contact Point για το 7 ο ΠΠ

6 Δραστηριότητες σε σχέση με προγράμματα  Λειτουργία help-desk για άμεση εξυπηρέτηση σε θέματα συμμετοχής σε προγράμματα  Επισκέψεις σε εργαστήρια και επιχειρήσεις για διάγνωση των δυνατοτήτων τους σε θέματα ΕΤΑ  Έκδοση μηνιαίου δελτίου ΠΡΑΞΗ-Διάχυση τεχνολογίας από το 1996 με παρουσίαση νέων προκηρύξεων και ευκαιριών συνεργασίας  Λειτουργία του τεχνολογικού portal www.help-forward.gr για έγκαιρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση πάνω σε θέματα προγραμμάτων και διεθνών συνεργασιών www.help-forward.gr  Οργάνωση ημερίδων πληροφόρησης με καλεσμένους ομιλητές από την ΕΕ και εθνικούς εκπροσώπους  Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων πάνω σε εξειδικευμένα θέματα συμμετοχής σε προγράμματα ΕΤΑ  Υποστήριξη στην εξεύρεση ερευνητικών εταίρων

7 http://www.help-forward.gr FP7 Structure

8 FP7 Specific Programmes Co-operation – Collaborative Research Ideas – Frontier Research People – Human Potential Capacities – Research Capacity FP7 – Specific Programmes Plus € 1,751m for Joint Research Centre Total over Seven Years (2007-13) of €50 521m (excluding EURATOM) € 32, 292m € 7, 460m € 4, 727m € 4, 291m

9 FP7 Structure Moving from FP6 to FP7 Health Food, Agriculture and Biotechnology Information and Communication Technologies Energy Environment (including Climate Change) Transport Socio-Economic Sciences and the Humanities Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies Security and Space Research Infrastructures Research for the Benefit Of SMEs Regions of Knowledge Research Potential Science in Society Activities of International Co-operation Coherent Development of Policies Initial Training of Researchers Lifelong Learning and Career Development Industry-Academia Partnerships and Pathways The International Dimension Specific Actions Starting Independent Researcher Grants Advanced Investigator Grants Co-operation Ideas – European Research Council (ERC) Capacities People – Marie Curie

10 FP7 Specific Programmes Co-operation – Collaborative Research (€32 292 million ) FP7 – Specific Programmes 10 thematic research areas European priority driven – top down research Transnational co-operation, from collaborative projects and networks to the co-ordination of research programmes International co-operation between the EU and third countries is an integral part of this action Scientific support to policy work and emerging areas are also to be governed under each of the ten themes. Specific Programmes available at www.ukro.ac.ukwww.ukro.ac.uk

11 FP7 Specific Programmes Co-operation – Collaborative Research (€32 365 million ) FP7 – Specific Programmes Work programmes implemented on annual(?) basis by: Calls for proposals Commission specified topics Commission specified project types Evaluation procedure could differ (One/two step/stage) Could also specify estimated budget, size and composition of consortium (types and locations of partners)

12 From FP6 Instruments to FP7 Funding Schemes Moving from FP6 to FP7 Funding SchemeFP6 Keyword‘Optimum’ Size? (as per FP6) ‘Optimum’ Budget? (as per FP6) Collaborative Projects (CP) (IP/STREP) Deliverables New Knowledge 3-20 participants€0.8-25 Million (average < €10 Million) Network of Excellence (NoE) (NoE) Integration 6-12€4-15 Million (€7 Million) Co-ordination and Support Actions (CSA) (CA) Co-ordination (SSA) Laying the Groundwork 13-26 1-15 €0.5-1.2 Million (€1 Million) €0.03-1 Million (€0.5 Million)

13 Maximum Reimbursement Rates FP7 Participation FP6FP7 – Industry FP7 – Public Bodies, Universities, SMEs, etc. RTD 50% 75% Demonstration 35%50% Other* 100% ERCProposing 100% direct costs plus 20% flat rate for indirect costs * Co-ordination and Support Actions, Training, Management

14 R&D Needs Policy Work INCO Co-operation – Thematic Areas FP7 – Co-operation + Euratom: Fusion energy research, nuclear fission and radiation protection 1. Health €6 050 M 2. Food, Agriculture and Biotechnology €1 935 M 3. ICT €9 110 M 4. Nanosci, Nanotech, Material & Production Tech €3 500 M 5. Energy €2 300 M 6. Environment (including Climate Change) €1900 M 7. Transport (including Aeronautics) €4 180 M 8. Socio-Economic Sciences and Humanities € 610 M 9. Space €1 350 M Collaborative Research 10. Security €1 430 M

15 Health - open Areas 1. Health 2. FAB 3. ICT 4. NMP 5. Energy 6. Environment 7. Transport 8. SSH 9. Space 10. Security Biotechnology, generic tools and technologies for human health Translating research for human health Optimising the delivery of healthcare to European Citizens 628 M€ 19 April

16 FAB - open Areas FP7 – Co-operation - FAB 1. Health 2. FAB 3. ICT 4. NMP 5. Energy 6. Environment 7. Transport 8. SSH 9. Space 10. Security Sustainable production and management of biological resources from land, forest, and aquatic environments ‘Fork to farm’: Food, health and well being Life sciences and biotechnology for sustainable non-food products and Processes 192 M€ 2 May

17 ICT – open Areas FP7 - Co-operation - ICT 1. Health 2. Food 3. ICT 4. Nano 5. Energy 6. Environment 7. Transport 8. SSH 9. Security and Space ICT Technology Pillars Integration of Technologies Applications Research Future and Emerging Technologies 1019 M€(ICT-1) 8 May

18 NMP –open Areas FP7 - Co-operation - NMP 1. Health 2. FAB 3. ICT 4. NMP 5. Energy 6. Environment 7. Transport 8. SSH 9. Space 10. Security Nanosciences and nanotechnologies Materials New production Integration of technologies for industrial Applications 364 M€ (2007) various

19 Energy – open Areas FP7 – Co-operation - Energy 1. Health 2. FAB 3. ICT 4. NMP 5. Energy 6. Environment 7. Transport 8. SSH 9. Space 10. Security Renewables, clean energy, C02 emissions, efficiency, etc. Nuclear fission and radiation protection (under Euratom FP) Fusion energy research (under Euratom FP) 109 M€ RTD-3 May 128 M€ TREN-3 May

20 Environment– open Areas FP7 – Co-operation – Environment 1. Health 2. FAB 3. ICT 4. NMP 5. Energy 6. Environment 7. Transport 8. SSH 9. Space 10. Security Climate change, pollution and risks Sustainable management of resources Environmental technologies Earth observation and assessment tools 200 M€ 2 May

21 Transport – open areas FP7 – Co-operation - Transport 1. Health 2. FAB 3. ICT 4. NMP 5. Energy 6. Environment 7. Transport 8. SSH 9. Space 10. Security Aeronautics and air transport Surface transport (rail, road and waterborne) Support to the European global satellite navigation system (Galileo) Various budgets: Total: 229 M€ 3 May

22 Socio-Economic Sciences and the Humanities – open Areas FP7 – Co-operation - SSH Growth, employment and competitiveness in a knowledge society Combining economic, social and environmental objectives in a European perspective Major trends in society and their implications Europe in the world The citizen in the European Union Socio-economic and scientific indicators Foresight activities 58.5 M€ 10 May, 29 November

23 Space – open Areas FP7 – Co-operation – Space 1. Health 2. FAB 3. ICT 4. NMP 5. Energy 6. Environment 7. Transport 8. SSH 9. Space 10. Security Space-based applications at the service of the European society Exploration of space RTD for strengthening space foundations 34.5 M€ 19 June

24 Security – open Areas FP7 – Co-operation - Security 1. Health 2. FAB 3. ICT 4. NMP 5. Energy 6. Environment 7. Transport 8. SSH 9. Space 10. Security Protection against terrorism and crime Security of infrastructures and utilities Border security Restoring security in case of crisis Security systems integration and interoperability Security and society Security research Coordination and structuring 80.3 M€ 31 May

25 FP7 Specific Programmes Ideas – Frontier Research (€7 460 million) FP7 – Specific Programmes - Ideas New to FP7 To enhance competition at EU level for ‘Frontier Research’ Frontier Research = creating new knowledge and developing new understanding Starting Independent Research Grant Advanced Investigator Grant ERC Website Launched - http://europa.eu.int/erc/index_en.cfm http://europa.eu.int/erc/index_en.cfm

26 ERC First Call ‘Starting Independent Research Grant’ FP7 – Ideas - ERC Call First due to be launched Dec 06/Jan 07, annual calls to 2013 Call budget Around €300 million ~ 200 grants Eligibility Between 2 and 8 years post PhD (some allowance for maternity and other reasons), any nationality but must be based in EU or Associated State, any legal entity (incl industry) Project Size € 100,000 to €400,000 per year up to 5 years Evaluation Panels Projects submitted to 20 panels split across Social Sciences and Humanities, Life Sciences, Physical Sciences and Engineering Evaluation Process Two stage, strict page limits for each stage, reserve of 20% to promote interdisciplinarity Evaluation Criteria Potential of the Principal Investigator, Quality of the research project and the research environment

27 FP7 Specific Programmes People – Human Potential (€4 728 million) FP7 – Specific Programmes To make Europe more attractive to researchers Part of integrated strategy to strengthen human potential by: Encouraging people to become researchers Encouraging researchers, from Europe and the whole world, to carry out their research in Europe Structuring effect on the European Research Area through transnational and intersectoral mobility in order to create a European labour market for researchers Builds on FP6 Marie Curie Actions

28 FP7 Specific Programmes Capacities – Research Capacity (€4 217 million) FP7 – Specific Programmes Research infrastructures €1 850 million Research for the benefits of SMEs €1 336million Regions of Knowledge €126 million Research potential €370 million Science in Society €280 million International co-operation €185 million Coherent development of research policies €70 million Co-ordination of national programmes (incl. ERA- NET +)

29 http://www.help-forward.gr Further Information

30 ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ http://help-forward.gr DG Research http://ec.europa.eu/research Cordis http://cordis.europa.eu European Research Council http://ec.europa.eu/erc/index_en.cfm FP7: Participation and Preparation


Κατέβασμα ppt "Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Εθνική υποδομή για την ερευνητική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google