Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επίλυση Προβλημάτων με Η/Υ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επίλυση Προβλημάτων με Η/Υ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επίλυση Προβλημάτων με Η/Υ
Δ. Ασημακόπουλος Γ. Αραμπατζής

2 Στόχοι Απόκτηση βασικών ικανοτήτων χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή
Επίλυση προβλημάτων που συναντά ένας μηχανικός ή διοικητικό στέλεχος στην πράξη Εφαρμογή των γνώσεων σε πρακτικά προβλήματα Εκμάθηση τεχνικών εφαρμογής του Excel σε προβλήματα ποσοτικής ανάλυσης όπως Παρουσίαση δεδομένων (πίνακες - γραφικές παραστάσεις) Στατιστική ανάλυση Προσαρμογή εξισώσεων Ανάλυση χρονοσειρών Οικονομική αξιολόγηση Αριστοποίηση

3 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην ανάλυση δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων
Μέθοδοι ποσοτικής ανάλυσης Μοντέλα λογιστικών φύλλων Χαρακτηριστικά παραδείγματα Περιγραφική ανάλυση δεδομένων Πίνακες κατανομής συχνοτήτων, αθροιστικές κατανομές Στατιστικά μεγέθη Ιστογράμματα Είδη κατανομών Διαγράμματα διασποράς Διαγράμματα χρονοσειρών

4 Περιεχόμενα Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας
Κατανομές πιθανότητας Διακριτές κατανομές πιθανότητας Διακριτές κατανομές πιθανότητας δύο εξαρτημένων μεταβλητών Ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές Ειδικές κατανομές πιθανότητας Διωνυμική κατανομή Υπολογισμοί με τη διωνυμική κατανομή Συνεχείς κατανομές πιθανότητας Κανονική κατανομή Υπολογισμοί με την κανονική κατανομή

5 Περιεχόμενα Εκτίμηση παραμέτρων και Έλεγχοι υποθέσεων
Κατανομή δειγματικής μέσης τιμής, κεντρικό οριακό θεώρημα Διαστήματα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή Διαστήματα εμπιστοσύνης για άλλες παραμέτρους Στατιστικές υποθέσεις Έλεγχοι υποθέσεων για άλλες παραμέτρους Προσαρμογή καμπυλών και ανάλυση παλινδρόμησης Είδη παλινδρόμησης Διαγράμματα διασποράς- συσχέτιση Απλή γραμμική παλινδρόμηση Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση Μη-γραμμική παλινδρόμηση

6 Περιεχόμενα Τεχνικές αριστοποίησης Τεχνικές προσομοίωσης
Μορφοποίηση προβλημάτων αριστοποίησης στο Excel Πρόβλημα ανάμιξης (γραμμικός προγραμματισμός) Αξιολόγηση επένδυσης (ακέραιος προγραμματισμός) Διαχείριση χαρτοφυλακίου (μη-γραμμικός προγραμματισμός) Αριστοποίηση δικτύου Τεχνικές προσομοίωσης Αρχές προσομοίωσης Παραγωγή τυχαίων αριθμών Πρόβλημα παραγγελιών Μοντέλο οικονομικής αξιολόγησης επένδυσης

7 Περιεχόμενα Πολυκριτηριακός Μαθηματικός Προγραμματισμός
Ιδανικό σημείο Ικανές λύσεις, καμπύλη Trade-off Προγραμματισμός στόχων Μη-γραμμικός πολυκριτηριακός προγραμματισμός Πολυκριτηριακή Ανάλυση Διαδικασία αναλυτικής ιεράρχησης Υπολογισμός βαρών Υπολογισμός επιδόσεων Εργαλείο AquaDT

8 Περιεχόμενα Προγραμματισμός στο Excel
Η γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic for Applications Δημιουργία και εκτέλεση μακροεντολών Δημιουργία προσαρμοσμένων συναρτήσεων Δημιουργία ολοκληρωμένων εφαρμογών Το εργαλείο RetScreen

9 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων & Λήψης Αποφάσεων με χρήση Microsoft Excel. Δ. Ασημακόπουλος, Γ.Αραμπατζής. Εκδόσεις Παπασωτηρίου. 2002 Data Analysis & Decision Making with Microsoft Excel. S.C. Albright, W.L. Winston, C. Zappe. Duxbury Press. 1999 Data Analysis with Microsoft Excel. K.N. Berk, O. Carey. Duxbury Press. 1998 Management Science Spreadsheet Modeling and Applications. W.L. Winston, S.C. Allbright. Duxbury Press. 1997 Excel Models for Business and Operations Management. J.F. Barlow. John Wiley & Sons. 1999 Spreadsheet Tools for Engineers. B.S. Gottfried. McGraw-Hill. 1988 Διοικητική Επιστήμη: Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Γ. Πραστάκος. Εκδόσεις Αθαν. Σταμούλης. 2000


Κατέβασμα ppt "Επίλυση Προβλημάτων με Η/Υ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google