Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διάλεξη 7 η Διαχείριση Πόρων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διάλεξη 7 η Διαχείριση Πόρων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διάλεξη 7 η Διαχείριση Πόρων

2 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-112 Διαχείριση Χρήσης Πόρων Απαιτούμενοι πόροι: Ανθρώπινο δυναμικό Η/Υ, μηχανήματα, υλικό Εγκαταστάσεις Πρώτες ύλες

3 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-113 Είδη πόρων Αναλώσιμοι Επαναχρησιμοποιήσιμοι πόροι

4 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-114 Διαχείριση Έργων Ανεξάρτητες δραστηριότητες Απαιτήσεις απασχόλησης πόρων Διαχείριση πόρων: ομοιόμορφη κατανομή της χρήσης των πόρων

5 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-115 Βασικές έννοιες και συμβολισμοί Α (i,j) : μέγεθος εργασίας της δραστηριότητας (i,j). Συνήθως μετράται σε ανθρωπομήνες, ανθρωποώρες κ.λπ. t (i,j) : χρονική διάρκεια της δραστηριότητας σε χρονικές μονάδες του έργου h: ώρες εργασίες ανά χρονική μονάδα Σ (i,j) : αριθμός συντελεστών παραγωγής

6 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-116 Παράδειγμα Για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας (i,j) η οποία διαρκεί 7 εβδομάδες απαιτούνται 1680 ανθρωποώρες. Εάν το ωράριο των εργαζόμενων είναι 40 ώρες/εβδομάδα, πόσοι εργαζόμενοι χρειάζονται για να ολοκληρωθεί η (i,j);

7 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-117 Άσκηση 8 Αφού κατασκευάσετε το δίκτυο δραστηριοτήτων και το Χρονικό Πίνακα, να καταρτίσετε Ημερολόγιο Εργασιών με βάση τους νωρίτερους χρόνους έναρξης. ΔραστηριότηταΔιάρκειαΠόροι (1,2)24 (1,3)54 (2,3)00 (2,5)43 (3,4)32 (3,5)41 (4,5)22

8 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-118 Δίκτυο έργου

9 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-119 Χρονικός Πίνακας ΔραστΔιάρκεια Πόροι/ χ.μ ΕΧΕ ij EXΠ ij ΒΧΠ ij ΒΧΕ ij ΣΠ ij ΕΠ ij (1,2)24025330 (1,3)54055000 (2,3)00225533 (2,5)432610444 (3,4)32588000 (3,5)415910111 (4,5)22810 000

10 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-1110 Ημερολόγιο Εργασιών (νωρίτεροι χρόνοι) Μήνες Δραστ. ΔιάρκειαΑναλυτές12345678910 (1,2) 24 (1,3) 54 (2,3) 0- Ψευδο-δραστηριότητα (2,5) 43 (3,4) 32 (3,5)41 (4,5)22 Απαιτούμενοι πόροι: 548877763332

11 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-1111 Ημερολόγιο Εργασιών (βραδύτεροι χρόνοι) Μήνες Δραστ. ΔιάρκειαΑναλυτές12345678910 (1,2) 24 (1,3) 54 (2,3) 0- Ψευδο-δραστηριότητα (2,5) 43 (3,4) 32 (3,5)41 (4,5)22 Απαιτούμενοι πόροι: 544448836666

12 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-1112 Ιστόγραμμα κατανομής πόρων

13 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-1113 Ανάθεση περιορισμένων πόρων NP-hard πρόβλημα Ευρετικές μέθοδοι επίλυσης (αλγόριθμοι) Εναλλακτικές: 1 η περίπτωση: Σταθερή ποσότητα πόρων →προσαρμόζεται η διάρκεια του έργου 2 η περίπτωση: Σταθερή διάρκεια έργου → αναζητούμε τη βέλτιστη (ελάχιστη) ποσότητα πόρων για την ολοκλήρωση του έργου (εξομάλυνση αιχμών ιστογράμματος κατανομής).

14 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-1114 1 η περίπτωση: Ανάθεση περιορισμένου αριθμού πόρων Υποθέσεις: Αναθέτουμε πόρους σε μια δραστηριότητα μόνο όταν όλες οι αμέσως προηγούμενες δραστηριότητες έχουν ολοκληρωθεί Αναθέτουμε όλους τους πόρους που απαιτεί η δραστηριότητα για να ολοκληρωθεί (δηλ. δεν επιτρέπεται η διακοπή των δραστηριοτήτων ή η τμηματική υλοποίηση) Οι διαθέσιμοι πόροι είναι επαρκείς

15 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-1115 Προτεραιότητες ανάθεσης περιορισμένων πόρων Στους περισσότερους ευρετικούς αλγόριθμους ανάθεσης πόρων, εφαρμόζουμε τους ακόλουθους κανόνες: 1. Προηγούνται οι πλασματικές δραστηριότητες. 2. Προηγούνται οι δραστηριότητες με το ελάχιστο Συνολικό Περιθώριο. 3. Προηγούνται οι δραστηριότητες με το μεγαλύτερο γινόμενο πόροι x διάρκεια. 4. Προηγούνται οι δραστηριότητες με τη μεγαλύτερη κατανομή μέσων πόρων ανά χρονική μονάδα. 5. Προηγούνται οι δραστηριότητες με την καλύτερη διάταξη των γεγονότων έναρξης – πέρατος. Αλλάζοντας τη σειρά προτεραιότητας των κανόνων, έχουμε διαφορετικούς αλγορίθμους ανάθεσης.

16 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-1116 Σειριακή ανάθεση πόρων 1. Κατασκευή και χρονική επίλυση δικτύου.Υπολογίζουμε τους χρόνους έναρξης και πέρατος κάθε δραστηριότητας, τους πόρους, το γινόμενο (πόροι x διάρκεια) και τα συνολικά περιθώρια. 2. Θέτουμε Τ=χρόνος έναρξης πρώτης κρίσιμης δραστηριότητας (=έναρξη έργου) 3. Καθορίζουμε το Σύνολο των Δραστηριοτήτων για Ανάθεση (ΣΔΑ). Στο ΣΔΑ περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες με ΕΧΕ≤Τ των οποίων έχουν ολοκληρωθεί οι δραστηριότητες που προηγούνται. 1. Καθορίζουμε την προτεραιότητα των δραστηριοτήτων του ΣΔΑ 2. Εάν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, τους αναθέτουμε στην πρώτη σε σειρά δραστηριότητα. 3. Υπολογίζουμε πότε θα είναι πάλι διαθέσιμοι οι πόροι που αναθέσαμε. 4. Συνεχίζουμε με τις επόμενες δραστηριότητες όσο υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι. 5. Υπολογίζουμε την επόμενη χρονική στιγμή ανάθεσης Τ, ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. 6. Αναθεωρούμε το δίκτυο θέτοντας d ij =0 για τις δραστηριότητες στις οποίες έχουμε κάνει ανάθεση. Νέα επίλυση, επανυπολογισμός των ΕΧΕ, ΕΧΠ, ΒΧΕ και ΒΧΠ και ΣΠ 7. Καθορίζουμε το νέο σύνολο ΣΔΑ και εφαρμόζουμε την ίδια διαδικασία.

17 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-1117 Άσκηση 8 (συνέχεια) Εάν η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο διαθέτει 6 αναλυτές, πόσο θα πρέπει να παραταθεί η διάρκεια του έργου; ΔραστΔιάρκ. Πόροι/ χ.μ ΕΧΕEXΠΒΧΠΒΧΕΣΠΕΠ (1,2)24025330 (1,3)54055000 (2,3)00225333 (2,5)432610444 (3,4)32588000 (3,5)415910111 (4,5)22810 000

18 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-1118 Ημερολόγιο Εργασιών Μήνες ΔραστΔιάρκ Αναλυτ ές 123456789101112 (1,2) 24 (1,3) 54 (2,3) 0- Ψευδοδραστηριότητα (2,5) 43 (3,4) 32 (3,5)41 (4,5)22 Απαιτούμενοι πόροι: 54 444444466662

19 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-1119 Ιστόγραμμα χρήσης πόρων

20 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-1120 Παράλληλη ανάθεση πόρων Εάν υποθέσουμε ότι κάθε δραστηριότητα μπορεί να διακοπεί, δηλ. να εκτελεστεί τμηματικά, τότε η ανάθεση πόρων μπορεί να γίνει ανά χρονική μονάδα, ακολουθώντας τους ακόλουθους κανόνες: 1. Προηγούνται οι πλασματικές δραστηριότητες. 2. Προηγούνται οι δραστηριότητες με το ελάχιστο Συνολικό Περιθώριο. 3. Προηγούνται οι δραστηριότητες που είναι σε εξέλιξη 4. Προηγούνται οι δραστηριότητες με το μεγαλύτερο γινόμενο πόροι x διάρκεια. 5. Προηγούνται οι δραστηριότητες που απαιτούν περισσότερους πόρους ανά χρονική μονάδα. 6. Προηγούνται οι δραστηριότητες με την καλύτερη διάταξη των γεγονότων έναρξης – πέρατος.

21 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-1121 Άσκηση 8 (συνέχεια) Εάν οι δραστηριότητες του έργου μπορούν να διακοπούν, πόσο θα πρέπει να παραταθεί η διάρκεια του έργου ώστε να υλοποιηθεί με 6 αναλυτές; ΔραστΔιάρκ. Πόροι/ χ.μ ΕΧΕEXΠΒΧΠΒΧΕΣΠΕΠ (1,2)24025330 (1,3)54055000 (2,3)00225333 (2,5)432610444 (3,4)32588000 (3,5)415910111 (4,5)22810 000

22 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-1122 Ημερολόγιο έργου Μήνες ΔραστΔιάρκ Αναλυτές 123456789101112 (1,2) 24 (1,3) 54 (2,3) 0- Ψευδοδραστηριότητα (2,5) 43 (3,4) 32 (3,5)41 (4,5)22 Απαιτούμενοι πόροι: 54 444444466662

23 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-1123 Βέλτιστη χρήση πόρων r: το άθροισμα των απαιτούμενων πόρων d: η διάρκεια του έργου σε χρονικές μονάδες

24 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-1124 Ανάθεση πολλών πόρων Μπορούμε να εφαρμόσουμε τους αλγόριθμους ανάθεσης πόρων για περισσότερες από μια κατηγορίες πόρων Αναθέτουμε κάθε φορά σε μια δραστηριότητα το σύνολο των πόρων που απαιτεί.


Κατέβασμα ppt "1 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διάλεξη 7 η Διαχείριση Πόρων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google