Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διάλεξη 5 η Κομβικά Δίκτυα: Χρονική επίλυση και κρίσιμη διαδρομή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διάλεξη 5 η Κομβικά Δίκτυα: Χρονική επίλυση και κρίσιμη διαδρομή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διάλεξη 5 η Κομβικά Δίκτυα: Χρονική επίλυση και κρίσιμη διαδρομή

2 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11 Άσκηση 5: Πολλές σχέσεις στον ίδιο κόμβο Να κατασκευάσετε το δίκτυο και να υπολογίσετε τους νωρίτερους χρόνους των δραστηριοτήτων, όταν ισχύουν τα ακόλουθα: ( ΕΧΕ 101 =0) Σχέσεις δραστηριοτήτων FS (101, 102) = 0 FS (102, 103) = 6 FF (102, 104) = 6 SS (102, 104) = 5 SS (102, 105) = 5 ΔραστηριότηταΔιάρκεια 1014 1028 10312 1047 1057

3 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11 Λύση

4 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11 Χρονική επίλυση κομβικού δικτύου Για τον υπολογισμό των οριακών χρόνων (νωρίτεροι και βραδύτεροι χρόνοι έναρξης και πέρατος) χρησιμοποιούμε την τεχνική της Κρίσιμης Διαδρομής (Critical Path Method, CPM) όπως και στα τοξωτά δίκτυα. Υπολογίζουμε τους νωρίτερους χρόνους από τα αριστερά προς τα δεξιά και τους βραδύτερους αντίστροφα, ανάλογα με την υφιστάμενη σχέση αλληλεπίδρασης, και υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες δε διακόπτονται μετά την έναρξή τους.

5 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11 Βήμα 1: Προσδιορισμός νωρίτερου χρόνου έναρξης δραστηριότητας ΕΧΕ j = Max { Νωρίτερος Χρόνος Έναρξης Έργου Περιορισμός Τ j ΕΧΕ i + SS(i,j) Max ΕΧΠ i + FS(i,j) ΕΧΕ i + SF(i,j) – d j ΕΧΠ i + FF(i,j) – d j } Για όλα τα πιθανά i

6 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11 Βήμα 2: Προσδιορισμός νωρίτερου χρόνου πέρατος δραστηριότητας ΕΧΠ j = ΕΧΕ j + d j για όλα τα j

7 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11 ΒΧΠj= Min { Βραδ. Χρόν. Πέρατος Έργου Τεχνολογικός Περιορισμός Τ j BΧΕ k - FS(j,k) BΧΠ k - FF(j,k) BΧΕ k - SS(j,k) + d j BΧΠ k - SF(j,k) + d j } Βήμα 3: Προσδιορισμός βραδύτερου χρόνου πέρατος δραστηριότητας Για όλα τα πιθανά k

8 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11 Βήμα 4: Προσδιορισμός βραδύτερου χρόνου έναρξης δραστηριότητας ΒΧΕ j = ΕΧΠ j - d j για όλα τα j

9 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11 Βήμα 5: Προσδιορισμός κρίσιμων δραστηριοτήτων ΣΠi = BXΠi – ΕΧΠi = BXEi – ΕΧΕi = 0 για τις κρίσιμες δραστηριότητες για κάθε i

10 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11 Κρίσιμη δραστηριότητα & κρίσιμη διαδρομή Μια δραστηριότητα i θεωρείται κρίσιμη όταν: ΕXΕ i = ΒXE i και ΕXΠ i = ΒXΠ i και ΣΠ i = 0 Εάν ισχύει μόνο ΕXΕ i = ΒXE i τότε η δραστηριότητα θεωρείται κρίσιμη ως προς την έναρξή της. Εάν ισχύει μόνο ΕXΠ i = ΒXΠ i τότε η δραστηριότητα θεωρείται κρίσιμη ως προς τη λήξη της. Κρίσιμη διαδρομή: συνεχής αλυσίδα κρίσιμων δραστηριοτήτων

11 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11 Άσκηση 6: Να επιλύσετε το κομβικό δίκτυο Κωδικός Δραστ. ΔιάρκειαΣυνδέεται μεΣχέση 10124102, 105 SS(101,102)=6, FF(101,102)=10 SS(101,105)=6 10220103,107SF(102,103)=24, FS(102,107)=14 10324104, 105, 106 FS(103,104)=0, SF(103,105)=42 FS(103,106)=0 10418106FF(104,106)=14 10536106,107FF(105,106)=10, FF(105,107)=6 10622108,109SS(106,108)=16, FF(106,109)=16 10722109FF(107,109)=6 10820- 10914-

12 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11 Λύση Κρίσιμη διαδρομή: 101-102-103-104-106-109, Διάρκεια Έργου: 86 χ.μ. Προσοχή: οποιαδήποτε μεταβολή σε μια κρίσιμη δραστηριότητα επηρεάζει τη διάρκεια του έργου!

13 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11 Χρονική επίλυση κομβικού δικτύου Εάν επιτρέπεται η διακοπή μιας δραστηριότητας μετά την έναρξή της, τότε για να βρούμε τους νωρίτερους χρόνους σαρώνουμε το δίκτυο από τα αριστερά προς τα δεξιά: ΕΧΕ j = max {ΕΧΕ j + SS (i,j), ΕΧΠ j + FS (i,j)} Εάν δεν υπάρχουν σχέσεις SS ή FS τότε θεωρούμε ως ΕΧΕ j το νωρίτερο χρόνο έναρξης του έργου ΕΧΠ j = max {ΕΧΠ j + FF (i,j), ΕΧE j + SF (i,j), ΕΧE j + d j }

14 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11 Χρονική επίλυση κομβικού δικτύου Εάν επιτρέπεται η διακοπή μιας δραστηριότητας μετά την έναρξή της, τότε για να βρούμε τους βραδύτερους χρόνους σαρώνουμε το δίκτυο από τα δεξιά προς τα αριστερά: ΒΧΠ j = min {BΧΠ k – FF (j,k), BΧE k - FS (j,k)} Εάν δεν υπάρχουν σχέσεις FF ή FS τότε θεωρούμε ως BΧΠ j το βραδύτερο χρόνο πέρατος του έργου ΒΧΕ j = min {BΧE k - SS (j,k), BΧΠ κ - SF (j,k), BΧΠ j - d j }

15 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11 Χρονική επίλυση κομβικού δικτύου Όταν οι δραστηριότητες του δικτύου διακόπτονται, τότε ΣΠi = BXΠi – ΕΧΠi - di ΣΠi = 0 για τις κρίσιμες δραστηριότητες


Κατέβασμα ppt "Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διάλεξη 5 η Κομβικά Δίκτυα: Χρονική επίλυση και κρίσιμη διαδρομή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google