Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων Διάλεξη: Δευτέρα 11πμ-1μμ Διδάσκων: Δ. Χρήστου-Βαρσακέλης Ώρες γραφείου: Δ. 2-4μμ, Π 1-3μμ (Γρ. 432) Ε-mail: Ιστοσελίδα:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων Διάλεξη: Δευτέρα 11πμ-1μμ Διδάσκων: Δ. Χρήστου-Βαρσακέλης Ώρες γραφείου: Δ. 2-4μμ, Π 1-3μμ (Γρ. 432) Ε-mail: Ιστοσελίδα:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων Διάλεξη: Δευτέρα 11πμ-1μμ Διδάσκων: Δ. Χρήστου-Βαρσακέλης Ώρες γραφείου: Δ. 2-4μμ, Π 1-3μμ (Γρ. 432) Ε-mail: dcv@uom.gr Ιστοσελίδα: http://eos.uom.gr/~dcv Πληροφορίες για το μάθημα (-> Teaching ) Εργασίες Παρουσιάσεις Επικοινωνία με το διδάσκοντα ( View My Calendar )

2 Σχετικά με το μάθημα Τι είναι ΣΣΑ Λογισμικό που λαμβάνει/προτείνει αποφάσεις ή υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων. Βοηθά στη χρήση πληροφοριών, δεδομένων, εγγράφων και υποδειγμάτων τα οποία συνδυάζονται για να ληφθεί απόφαση. Πέντε τύποι ΣΣΑ (τουλάχιστον) : –Οδηγούμενα από επικοινωνίες (Communication-driven) –Οδηγούμενα από δεδομένα (Data-driven) –Οδηγούμενα από έγγραφα (Document-driven) –Οδηγούμενα από γνώση (Knowledge-driven) –Οδηγούμενα από Υποδείγματα (Model-driven)

3 Παραδείγματα Πληστηριασμός διαφημήσεων στο διαδίκτυο Διαχείριση Περιβαλοντικών πόρων Ιατρικά ΣΣΑ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου....και πολλά άλλα + τα ΣΣΑ και η λήψη αποφάσεων είναι «παντού» - (σχεδόν) κάθε ΣΣΑ είναι διαφορετικό

4 Model-driven ΣΣΑ Συστήματα που «συνδέουν» μαθηματικές τεχνικές και αναλυτικά μοντέλα. –Οι τιμές μεταβλητών ή παραμέτρων αλλάζουν (ίσως πολλές φορές), για να «συλλάβουν» αλλαγές στο περιβάλλον αποφάσεων ή σε εξωτερικούς παράγοντες. –Τα αποτελέσματα αναλύονται και εκτιμώνται από τον λήπτη αποφάσεων (πιθανόν και με αυτόματο τρόπο).

5 «Συστατικά» ΣΣΑ –Μεταβλητές (παράμετροι προβλήματος, σύνολο επιλογών, πολιτική αποφάσεων) –Μαθηματικά και αναλυτικά μοντέλα (+ εξωγενείς είσοδοι) –Κριτίρια απόφασης Γεννήτρια μεταβλητών Μαθηματικό μοντέλο (Πολυκριτιριακή) Ανάλυση Γεννήτρια εξωγενών εισόδων Απόφαση

6 Δομή ενός ΣΣΑ Γεννήτρια μεταβλητών Μαθηματικό μοντέλο (Πολυκριτιριακή) Ανάλυση Γεννήτρια εξωγενών εισόδων Απόφαση

7 Παράγει συγκεκριμένες τιμές μεταβλητών / παραμέτρων του προβλήματος, ορίζει την (πιθανή) πολιτική αποφάσεων. (π.χ. Πόσα χρήματα θα επενδύσουμε, ποιά είναι τα επιτόκια, ποιά η πολιτική τοποθετήσεων) Γεννήτρια «σεναρίων» Μαθηματικό μοντέλο (Πολυκριτιριακή) Ανάλυση Γεννήτρια εξωγενών εισόδων Απόφαση Δομή ενός ΣΣΑ

8 «Εξωγενείς είσοδοι» είναι είσοδοι που δεν ελέγχονται από τον λήπτη αποφάσεων (π.χ. Καιρός, επιτόκια,αποφάσεις που λαμβάνουν άλλοι, κ.α.) Γεννήτρια «σεναρίων» Μαθηματικό μοντέλο (Πολυκριτιριακή) Ανάλυση Γεννήτρια εξωγενών εισόδων Απόφαση Δομή ενός ΣΣΑ

9 Προσομοίωση συστήματος, υπολογισμός του αποτελέσματος (με βάση τα κριτίρια που ορίστικαν) Σημ.: Το μοντέλο μπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε περίπτωση. indicators Δομή ενός ΣΣΑ Γεννήτρια μεταβλητών Μαθηματικό μοντέλο (Πολυκριτιριακή) Ανάλυση Γεννήτρια εξωγενών εισόδων Απόφαση

10 Εργαλεία για στήριξη αποφάσεων σε περιπτώσεις όπου το σύστημα πρέπει να ικανοποιήσει (μερικώς) συγκρουόμενα κριτίρια, ή όπου είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί το ακριβές κριτίριο απόφασης. Δομή ενός ΣΣΑ Γεννήτρια μεταβλητών Μαθηματικό μοντέλο (Πολυκριτιριακή) Ανάλυση Γεννήτρια εξωγενών εισόδων Απόφαση

11 Κριτίριο 1…Κριτίριο m Σενάριο 1 … Σενάριο n m κριτίρια απόφασης n σενάρια-προσομοιώσεις n×m πίνακας «δεικτών» Είσοδοι για Πολυκριτιριακή Ανάλυση

12 …Κριτίριο j… … Σενάριο i … Τιμή του j κριτιρίου αν συμβεί το σενάριο i. Είσοδοι για Πολυκριτιριακή Ανάλυση

13 Κριτίριο 1…Κριτίριο m Σενάριο 1 … Σενάριο n Πρόβλημα: η βέλτιστη τιμή του κάθε δείκτη μπορεί να μην επιτυγχάνεται για το ίδιο σενάριο («σενάριο» = πολιτική αποφάσεων για το πρόβλημα). Είσοδοι για Πολυκριτιριακή Ανάλυση

14 Οργανωτικά Θέματα Ασκήσεις (προγραμματιστικές): 4 –2/11/07 –16/11/07 –7/12/07 –21/12/07 Γραπτή τελική εξέταση: –Κατανόηση των βασικών εννοιών –Κατανόηση των ασκήσεων «Κατεβάστε» το syllabus από την ιστοσελίδα του διδάσκοντος.

15 Απαιτούμενα... Βασικά στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων (διακριτές & συνεχείς πιθ. Κατανομές) Μήτρες Ανάλυση (συναρτήση, παράγωγος συνάρτησης) Βασικές γνώσεις προγραμματισμού σε MATLAB Ενδιαφέρον για το αντικείμενο

16 Θεματολογία Δέντρα αποφάσεων Θεωρία χρησιμότητας Διαδικασίες Αποφάσεων Μαρκόβ Εισαγωγή στα στοχαστικά δυναμικά συστήματα...

17 Αξιολόγηση 50% τελική εξέταση 30% ασκήσεις 20% συμμετοχή στην μαθησιακή διαδικασία Halley Shoemaker-Levy Hale-Bopp Tempel 1, Tempel 2 Hyakutake … …

18 Υποχρεώσεις φοιτητών συμμετοχή στην μαθησιακή διαδικασία προγραμματιστικές ασκήσεις τελική εξέταση σεβασμός προς τους συμφοιτητές την ώρα της διάλεξης Αξιολόγηση του μαθήματος

19 Ερωτήσεις


Κατέβασμα ppt "Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων Διάλεξη: Δευτέρα 11πμ-1μμ Διδάσκων: Δ. Χρήστου-Βαρσακέλης Ώρες γραφείου: Δ. 2-4μμ, Π 1-3μμ (Γρ. 432) Ε-mail: Ιστοσελίδα:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google