Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μ.Δ.Ε. Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας Μάθημα: Οργάνωση Και Διοίκηση Επιχειρήσεων Εργασία με Θέμα: « » Εργασία με Θέμα: «Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μ.Δ.Ε. Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας Μάθημα: Οργάνωση Και Διοίκηση Επιχειρήσεων Εργασία με Θέμα: « » Εργασία με Θέμα: «Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μ.Δ.Ε. Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας Μάθημα: Οργάνωση Και Διοίκηση Επιχειρήσεων Εργασία με Θέμα: « » Εργασία με Θέμα: «Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργων » Ονοματεπώνυμο: Λίγκας Δημήτριος Α.Μ.:2008109 Υπεύθυνη μαθήματος: Δρ. Πόπη Κονιδάρη Αθήνα 2010 1

2 Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργων 2 Project Management: Project Management: Μία σύγχρονη ιδέα ή μια ιδέα από την αρχαιότητα;

3 Δομή Παρουσίασης Κεφάλαιο 1: ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Τι είναι έργο; Κίνδυνοι και αβεβαιότητα. Φάσεις του έργου Κεφάλαιο 2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΥ Εισαγωγή Οργάνωση με βάση τις Λειτουργίες Εργοστρεφής οργάνωση Κεφάλαιο 3: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ Κεφάλαιο 4: ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Καθορισμός έργου. Διεργασίες οργάνωσης. Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων Διαχείριση πόρων Προϋπολογισμός έργου και πρόγραμμα κόστους Καθορισμό δεικτών απόδοσης Εκτέλεση και έλεγχος του έργου Διεργασίες τερματισμού Κεφάλαιο 5: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ 3

4 Τι είναι έργο; 4 Ορισμός: «έργο καλείται το προσωρινό εγχείρημα που στοχεύει στη δημιουργία ενός μοναδικού προϊόντος ή υπηρεσίας»

5 5 Βασικές Διαδικασίες της διαχείρισης έργου Προσδιορισμός ανάγκης προϊόν ή υπηρεσία Καθορισμός στόχων Επιλογή κατάλληλων δεικτών Κατάρτιση χρονοδιαγράμματος Κατάρτιση προϋπολογισμού Ανάπτυξη τεχνολογικής διεργασίας Ενσωμάτωση σε πρόγραμμα έργου Υλοποίηση του προγράμματος Παρακολούθηση και έλεγχος έργου Καθορισμός των στόχων του έργου και της σπουδαιότητας τους Αξιολόγηση της επιτυχίας του έργου

6 6 Έργο 1: «Σχεδιασμός βάση κόστους» Έργο 2: «Κόστος και πάγια αμοιβή» Παράδειγμα

7 Σχέση έργων και άλλων συστημάτων παραγωγής 7 Κατηγορίες συστημάτων: 1.Μαζική παραγωγή 2.Παραγωγή παρτίδων 3.Μη επαναλαμβανόμενα έργα Έργα Σύστημα Παραγωγής Παρτίδων Σύστημα Μαζικής Παραγωγής Χαμηλός Μέσος Υψηλός Υψηλό Μέσο Χαμηλός Όγκος Ζήτησης Μέγεθος Παρτίδων

8 Μαζική παραγωγή 8 Ιδιότητες: 1.Διεργασίες για συναρμογή προϊόντος 2.Καθορισμένος προσανατολισμός 3.Περιορισμένες εφαρμογές 4.Μεγάλη απόδοση αν υπάρχει μεγάλη ζήτηση 5.Μεταβάλλονται δύσκολα

9 Παραγωγή παρτίδων 9 Ιδιότητες: 1.Στην ίδια εγκατάσταση, πραγματοποιείται επεξεργασία διάφορων προϊόντων 2.Όχι αρκετά υψηλός δείκτης ζήτησης 3.Μεγάλη πολυπλοκότητα σχεδιασμού 4.Μείωση χρόνου και κόστους παραγωγής

10 Μη επαναλαμβανόμενα έργα 10 Ιδιότητες: 1.Χαμηλή ζήτηση 2.Εκτενείς προσπάθεια σε θέματα προγραμματισμού • Σχεδίαση έργου • Χρονικός προγραμματισμός • Παρακολούθηση • Έλεγχος

11 Κίνδυνοι και αβεβαιότητα. 11 Αβεβαιότητα: Αβεβαιότητα: η απουσία πληροφοριών, γνώσης, ή κατανόησης σχετικά με την έκβαση μιας δράσης, απόφασης ή γεγονότος. Κίνδυνος : Κίνδυνος : το μέτρο του ποσού αβεβαιότητας που υπάρχει Απουσία Πληροφόρησης Μερική Πληροφόρησης Πλήρης Πληροφόρησης Πλήρης Αβεβαιότητα Σχετική Αβεβαιότητα Πλήρης Βεβαιότητα Μέγεθος Κινδύνου Παράδειγμα: Ανάπτυξη θεραπείας AIDS

12 Νόμοι της διαχείρισης έργου 12 • Ασαφείς στόχοι συνεπάγονται κακή εκτίμηση εξόδων • Απρόσεκτος χρονικός προγραμματισμός συνεπάγεται τριπλάσιο χρόνο ολοκλήρωσης • Προσεκτικός χρονικός προγραμματισμός συνεπάγεται διπλάσιο χρόνο ολοκλήρωσης

13 Φάσεις του έργου 13 Βασικές κατηγορίες 1.Αρχική μελέτη 2.Προχωρημένη ανάπτυξη 3.Αναλυτικός σχεδιασμός 4.Παραγωγή 5.Τερματισμός

14 Αρχική μελέτη 14 Αξιολογούνται πιθανές λύσεις 1.Μελέτη σκοπιμότητας 2.Αναμενόμενα οφέλη 3.Αξιολόγηση κόστους και κινδύνων 4.Εκτιμήσεις πόρων 5.Εξέταση τεχνολογικών πτυχών 6.Ανάλυση περιβαλλοντικών παραγόντων 7.Ανταγωνισμός

15 Φάση προχωρημένης ανάπτυξης 15 Διαμόρφωση πλαισίου εκτέλεσης έργου 1.Σχηματισμός οργανωτικής δομής 2.Εξέταση θετικών και αρνητικών κάθε διευθέτησης 3.Εκθέσεις επιδόσεων

16 Φάση σχεδιασμού 16 Λαμβάνονται οι αποφάσεις υλοποίησης του έργου 1.Σχεδιασμό προϊόντων και διεργασιών 2.Απαιτήσεις επιδόσεων 3.Αναλυτική ανάθεση εργασιών 4.Πληροφορίες που αφορούν το χρονοδιάγραμμα 5.Σχέδια διαχείρισης πόρων και κόστους 6.Προϋπολογισμοί 7.Έλεγχο και διόρθωση του έργου

17 Φάση παραγωγής 17 Υλοποίηση βάση πλάνου που αναπτύχθηκε στον σχεδιασμό. 1.Παρακολούθηση και καταγραφή εξέλιξης έργου 2.Προτάσεις αλλαγών στο αρχικό πλάνο 3.Αναπροσανατολισμός πεδίου εργασιών, χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού

18 Φάση τερματισμού 18 1.Επιβεβαίωση υλοποίησης έργου σύμφωνα με το σχέδιο 2.Αξιολόγηση απόδοσης σε συνθήκες πραγματικής λειτουργίας Κανόνας: Μολονότι τα επιτυχημένα έργα μπορούν να μας παράσχουν πολύτιμες πληροφορίες, οι αποτυχίες μπορούν να μας διδάξουν ακόμη περισσότερα. Φάση 1 Εννοιολογικός Σχεδιασμός Φάση 2 Προχωρημένη Ανάπτυξη Φάση 3 Αναλυτικός Σχεδιασμός Φάση 4 Παραγωγή Φάση 5 Τερματισμός Πόροι και Προσπάθεια Δυνατότητα Παρέμβασης Κόστος Αλλαγών

19 Οργάνωση Έργου 19 Κεφάλαιο 1: ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Τι είναι έργο; Κίνδυνοι και αβεβαιότητα. Φάσεις του έργου Κεφάλαιο 2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΥ Εισαγωγή Οργάνωση με βάση τις Λειτουργίες Εργοστρεφής οργάνωση Κεφάλαιο 3: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ Κεφάλαιο 4: ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ • Καθορισμός έργου. • Διεργασίες οργάνωσης. • Χρονοδιάγραμμα Δραστηριοτήτων • Διαχείριση Πόρων • Προϋπολογισμός έργου και πρόγραμμα κόστους. • Καθορισμό δεικτών απόδοσης • Εκτέλεση και έλεγχος του έργου. • Διεργασίες Τερματισμού. Κεφάλαιο 5: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ

20 Οργάνωση Έργου 20 Οι εμπλεκόμενοι φορείς του έργου είναι μεμονωμένα άτομα, ομάδες ατόμων, οργανισμοί ή εταιρείες που επηρεάζουν ή επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα, θετικά ή αρνητικά, από τις διεργασίες και τα αποτελέσματα του έργου.

21 Οι εμπλεκόμενοι φορείς του έργου (1/2) 21 1. Επίδραση στο έργο: • Άμεση σχέση με το έργο • Ασκούν επιρροή στις συνθήκες του έργου • Ιεραρχική σχέση με το έργο • Τελείως άσχετα με το έργο, που επιδιώκουν επίτευξη προσωπικών σκοπών

22 Οι εμπλεκόμενοι φορείς του έργου (2/2) 22 2. Σύμφωνα με τη σχετική ικανότητά τους να επηρεάσουν το έργο: • Εκείνα που είναι ελέγξιμα • Εκείνα που είναι επιδεκτικά επηρεασμού • Εκείνα των οποίων η ικανότητα επιρροής πρέπει να εκτιμηθεί

23 Οργάνωση Έργου Οργάνωση Έργου Παράδειγμα 23 Κατασκευή συστήματος διοικητικής πληροφόρησης • Ο διευθυντής του τμήματος επιθυμεί χαμηλό κόστος • Ο αρχιτέκτονας του συστήματος μπορεί να δίνει έμφαση στις καλύτερες τεχνικές επιδόσεις • Ο ανάδοχος που είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του λογισμικού μπορεί να ενδιαφέρεται περισσότερο για τη μεγιστοποίηση των κερδών του.

24 Οργάνωση Έργου 24 Υπάρχουν τρία είδη. Οργάνωση κατά: 1.Λειτουργίες 2.Έργο 3.Πίνακα ή δικτυωτή οργάνωση ΔικτυωτήΛειτουργική Εξουσία του Διαχειριστή έργου Χαμηλή Υψηλή Είδος Οργάνωσης Εργοστρεφής

25 25 Οργάνωση κατά λειτουργίες Κύριο πλεονέκτημα 1.Πλήρης έλεγχος λειτουργίας από ομάδα έργου Τα μειονεκτήματα 1.Δυσκολίες σε ταχύτητα, ευελιξία και επικοινωνία σε εκτέλεση έργων με διαλειτουργικό χαρακτήρα.

26 26 Οργάνωση κατά Έργο Τα κύρια πλεονεκτήματα 1.Ταχύτητα 2.Ευελιξία Κύριο μειονέκτημα 1.Υψηλό κόστος πόρων

27 27 Οργάνωση κατά Πίνακα Κύριο πλεονέκτημα 1.Συνδυάζει πλεονεκτήματα των δύο προηγούμενων. 2.Διευκολύνει αποτελεσματική κατανομή πόρων σε διαφορετικά έργα Τα μειονεκτήματα 1.Ενδεχόμενο σύγκρουσης υπευθύνου συντονιστή και υπευθύνου συντονιστή λειτουργίας αναφορικά με ανάθεση πόρων

28 28 Διαχειριστής Έργου Κεφάλαιο 1: ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Τι είναι έργο; Κίνδυνοι και αβεβαιότητα. Φάσεις του έργου Κεφάλαιο 2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΥ Εισαγωγή Οργάνωση με βάση τις Λειτουργίες Εργοστρεφής οργάνωση Κεφάλαιο 3: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ Κεφάλαιο 4: ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Καθορισμός έργου. Διεργασίες οργάνωσης. Χρονοδιάγραμμα Δραστηριοτήτων Διαχείριση Πόρων Προϋπολογισμός έργου και πρόγραμμα κόστους. Καθορισμό δεικτών απόδοσης Εκτέλεση και έλεγχος του έργου. Διεργασίες Τερματισμού. Κεφάλαιο 5: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ

29 29 Βασικές Λειτουργίες Διαχειριστή Έργου Ο ρόλος του διαχειριστή έργου μπορεί να ξεκινά σε διαφορετικά σημεία του κύκλου ζωής ενός έργου. Ασχολείται με βασικά ζητήματα όπως 1.Τον χρονικό προγραμματισμό 2.Την κατάρτιση του προϋπολογισμού 3.Την κατανομή των πόρων 4.Τη διαχείριση των πόρων 5.Τις ανθρώπινες σχέσεις 6.Τις διαπραγματεύσεις

30 30 Ορισμός του Έργου Έλεγχος Μέτρηση προόδου Επικοινωνία Διορθωτικές ενέργειες Αποπεράτωση έργου Έλεγχος Μέτρηση προόδου Επικοινωνία Διορθωτικές ενέργειες Αποπεράτωση έργου Ορισμός Εύρεση υποστηρικτή Ορισμός ενδιαφερομένων μερών Διατύπωση κανόνων έργου Ορισμός Εύρεση υποστηρικτή Ορισμός ενδιαφερομένων μερών Διατύπωση κανόνων έργου Προγραμματισμός Διαχείριση κινδύνου Κατάρτιση χρονοδιαγράμματος Εκτίμηση Προγραμματισμός Διαχείριση κινδύνου Κατάρτιση χρονοδιαγράμματος Εκτίμηση Δήλωση εργασιών Μήτρα ευθυνών Πρόγραμμα επικοινωνίας Χάρτης έργου Δήλωση εργασιών Μήτρα ευθυνών Πρόγραμμα επικοινωνίας Χάρτης έργου Ημερολόγιο κινδύνου Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός Πρόγραμμα πόρων Ημερολόγιο κινδύνου Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός Πρόγραμμα πόρων Ανατροφοδότηση, αλλαγές και διορθωτικές ενέργειες Ο διαχειριστής έργου πρέπει να: 1.Καθορίσει το σκοπό 2.Καθορίσει τους στόχους και τους περιορισμούς του έργου 3.Λαμβάνει όλες τις αποφάσεων του έργου 4.Θεσπίζει τις βασικές παραμέτρους ελέγχου της διαχείρισης του έργου 5.Μοιράζει ρόλους των εμπλεκομένων φορέων 6.Διευκρινίζει αλυσίδα ιεραρχίας και στρατηγική επικοινωνίας 7.Ελέγχει διαδικασία ελέγχου και αλλαγών

31 31 Προγραμματισμός Έργου Ο διαχειριστής έργου 1.Συγκεντρώνει τις λεπτομέρειες της επίτευξης των στόχων 2.Εκτιμά πόση εργασία συνεπάγεται το έργο 3.Ποιος θα εκτελέσει την εργασία 4.Πότε θα την εκτελεστεί 5.Πόσο θα κοστίσει 6.Κάνει διαχείρισης κινδύνου 7.Εντοπίζει τους τομείς της μεγαλύτερης αβεβαιότητας 8.Καταλήγει σε στρατηγικές για τη διαχείριση των κινδύνων Έλεγχος Μέτρηση προόδου Επικοινωνία Διορθωτικές ενέργειες Αποπεράτωση έργου Έλεγχος Μέτρηση προόδου Επικοινωνία Διορθωτικές ενέργειες Αποπεράτωση έργου Ορισμός Εύρεση υποστηρικτή Ορισμός ενδιαφερομένων μερών Διατύπωση κανόνων έργου Ορισμός Εύρεση υποστηρικτή Ορισμός ενδιαφερομένων μερών Διατύπωση κανόνων έργου Προγραμματισμός Διαχείριση κινδύνου Κατάρτιση χρονοδιαγράμματος Εκτίμηση Προγραμματισμός Διαχείριση κινδύνου Κατάρτιση χρονοδιαγράμματος Εκτίμηση Δήλωση εργασιών Μήτρα ευθυνών Πρόγραμμα επικοινωνίας Χάρτης έργου Δήλωση εργασιών Μήτρα ευθυνών Πρόγραμμα επικοινωνίας Χάρτης έργου Ημερολόγιο κινδύνου Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός Πρόγραμμα πόρων Ημερολόγιο κινδύνου Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός Πρόγραμμα πόρων Ανατροφοδότηση, αλλαγές και διορθωτικές ενέργειες

32 32 Έλεγχος Έργου Πραγματοποιεί δραστηριότητες όπως: 1.Μέτρηση προόδου 2.Επικοινωνία 3.Διορθωτικές ενέργειες Έλεγχος Μέτρηση προόδου Επικοινωνία Διορθωτικές ενέργειες Αποπεράτωση έργου Έλεγχος Μέτρηση προόδου Επικοινωνία Διορθωτικές ενέργειες Αποπεράτωση έργου Ορισμός Εύρεση υποστηρικτή Ορισμός ενδιαφερομένων μερών Διατύπωση κανόνων έργου Ορισμός Εύρεση υποστηρικτή Ορισμός ενδιαφερομένων μερών Διατύπωση κανόνων έργου Προγραμματισμός Διαχείριση κινδύνου Κατάρτιση χρονοδιαγράμματος Εκτίμηση Προγραμματισμός Διαχείριση κινδύνου Κατάρτιση χρονοδιαγράμματος Εκτίμηση Δήλωση εργασιών Μήτρα ευθυνών Πρόγραμμα επικοινωνίας Χάρτης έργου Δήλωση εργασιών Μήτρα ευθυνών Πρόγραμμα επικοινωνίας Χάρτης έργου Ημερολόγιο κινδύνου Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός Πρόγραμμα πόρων Ημερολόγιο κινδύνου Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός Πρόγραμμα πόρων Ανατροφοδότηση, αλλαγές και διορθωτικές ενέργειες

33 33 Διεργασίες Έργου Κεφάλαιο 1: ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Τι είναι έργο; Κίνδυνοι και αβεβαιότητα. Φάσεις του έργου Κεφάλαιο 2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΥ Εισαγωγή Οργάνωση με βάση τις Λειτουργίες Εργοστρεφής οργάνωση Κεφάλαιο 3: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ Κεφάλαιο 4: ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Καθορισμός έργου. Διεργασίες οργάνωσης. Χρονοδιάγραμμα Δραστηριοτήτων Διαχείριση Πόρων Προϋπολογισμός έργου και πρόγραμμα κόστους. Καθορισμό δεικτών απόδοσης Εκτέλεση και έλεγχος του έργου. Διεργασίες Τερματισμού. Κεφάλαιο 5: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ

34 34 Καθορισμός Έργου

35 35 Οργάνωση Έργου Κατά τη φάση αυτή 1.Ορίζεται περιεχόμενο εργασιών 2.Ταξινομούνται ιεραρχικά οι εργασίες 3.Καθορίζονται οι γραμμές επικοινωνίας μεταξύ και στο εσωτερικό των οργανώσεων 4.Θεσπίζονται διαδικασίες για την εξουσιοδότηση εργασιών και την κατάρτιση και διανομή εκθέσεων 5.Κατασκευάζεται ένας πίνακας αρμοδιοτήτων 6.Γίνεται αναλυτικότερη εκτίμηση κόστους και μια λεπτομερής πρόταση προϋπολογισμού

36 36 Ανάλυση Δραστηριοτήτων Κατά τη φάση αυτή 1.Πραγματοποιείται αξιολόγηση των αναγκών σε πόρους, και κατάρτιση λεπτομερούς χρονοπρογραμματισμού 2.Εκπονείται κατάλογος δραστηριοτήτων 3.Καθορισμός ορόσημων Στόχος: Εκτέλεση των εργασιών με λογικό, οικονομικά συνετό και τεχνικά εφικτό τρόπο.

37 37 Χρονικός Προγραμματισμός Έργου Κατά τη φάση αυτή παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το : 1.Τι απαιτείται 2.Πώς αυτό θα επιτευχθεί 3.Πότε θα επιτευχθεί 4.Ποιος θα είναι υπεύθυνος για το επιτυχές αποτέλεσμα κάθε δραστηριότητας 5.Παρακολούθηση και έλεγχο της προόδου υλοποίησης του έργου Εφαρμογή Αναλυτικής Δομής Εργασίων Προσδιορισμός Δραστηριοτήτων Καθορισμός διαδοχής - εξάρτησης δραστηριοτήτων Εκτίμηση διάρκειας Δραστηριοτήτων Χρονικός Προγραμματισμός

38 38 Διαχείριση Πόρων Κατά τη φάση αυτή 1.Προσδιορίζονται οι φυσικοί πόροι που απαιτούνται 2.Πραγματοποιείται παράλληλα με την ανάπτυξη του χρονοδιαγράμματος δραστηριοτήτων 3.Επηρεάζει άμεσα την εκτίμηση της διάρκειας των δραστηριοτήτων Προσδιορισμός είδους και ποσότητας πόρων Εκπόνηση χρονοδιαγραμματος χρήσης πόρων Ανάθεση πόρων σε δραστηριότητες του έργου

39 39 Προϋπολογισμός Έργου Κατά τη φάση αυτή γίνεται εκτίμηση του κόστους των δραστηριοτήτων και των πόρων

40 40 Καθορισμός Δεικτών Απόδοσης Έργου Ορισμός: Οι δείκτες είναι συνήθως ποσοτικά μέτρα ή παρατηρήσεις που ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η απόδοση θα μετράται βάσει συγκεκριμένης κλίμακας. Τα διάφορα επίπεδα δεικτών έχουν ως εξής: 1.Οικονομικοί δείκτες 2.Δείκτες εκροών 3.Δείκτες αποτελεσμάτων 4.Δείκτες επιπτώσεων

41 41 Οικονομικοί δείκτες: Χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση σχετικά με τις καταβολές για το έργο και τους διαθέσιμους πόρους. Δείκτες εκροών: Έχουν σχέση με τη δραστηριότητα. Μετρώνται σε φυσικές μονάδες (π.χ. Μήκος του δρόμου που κατασκευάζεται) Είδη Δεικτών Απόδοσης Έργου (1/2)

42 42 Είδη Δεικτών Απόδοσης Έργου (2/2) Δείκτες αποτελεσμάτων: Έχουν σχέση με τα άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα που επιφέρει ένα έργο. Παρέχουν πληροφορίες για τις αλλαγές π.χ. στη συμπεριφορά, την ικανότητα ή την απόδοση των άμεσων δικαιούχων. Δείκτες επιπτώσεων: Αναφέρονται στις συνέπειες του έργου πέραν της άμεσης επίδρασης στους άμεσους δικαιούχους του

43 43 Πιθανοί δείκτες για μεγάλο έργο υποδομής (π.χ. κατασκευή δρόμου) ΠεριγραφήΔείκτες ΕκροέςΚατασκευή δρόμου Οικονομικοί: κόστος Φυσικοί: κατασκευασθέντα χιλιόμετρα Αποτελέσματα Μειωμένος χρόνος μετάβασης Μειωμένο κόστος μεταφορών Εξοικονόμηση χρόνου σε λεπτά Εξοικονόμηση κόστους (%) Συγκεκριμένες επιπτώσεις Αυξημένες ροές ατόμων και αγαθών Ροές κυκλοφορίας Παράδειγμα

44 44 Έλεγχος και Εκτέλεση Έργου Τα συστήματα ελέγχου του έργου σχεδιάζονται για τρεις σκοπούς: 1.Εντοπισμό αποκλίσεων 2.Εντοπισμό προέλευσης αποκλίσεων 3.Υποστήριξη αποφάσεων διοίκησης που στοχεύουν στην επαναφορά στην επιθυμητή πορεία.

45 45 Διεργασίες Τερματισμού Έργου Τα συστήματα ελέγχου του έργου σχεδιάζονται για τρεις σκοπούς: 1.Διοικητικό κλείσιμο 2.Επισκόπηση αξιολόγησης του έργου 3.Επισκόπηση έργου σε κανονική λειτουργία

46 46 Παράγοντες Επιτυχίας Κεφάλαιο 1: ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Τι είναι έργο; Κίνδυνοι και αβεβαιότητα. Φάσεις του έργου Κεφάλαιο 2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΥ Εισαγωγή Οργάνωση με βάση τις Λειτουργίες Εργοστρεφής οργάνωση Κεφάλαιο 3: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ Κεφάλαιο 4: ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ • Καθορισμός έργου. • Διεργασίες οργάνωσης. • Χρονοδιάγραμμα Δραστηριοτήτων • Διαχείριση Πόρων • Προϋπολογισμός έργου και πρόγραμμα κόστους. • Καθορισμό δεικτών απόδοσης • Εκτέλεση και έλεγχος του έργου. • Διεργασίες Τερματισμού. Κεφάλαιο 5: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ

47 47 Παράγοντες Επιτυχίας Δέκα παράγοντες που συμβάλουν στην επιτυχία του έργου 1.Αποστολή και στόχοι του έργου 2.Υποστήριξη της ανώτερης διοίκησης 3.Προγραμματισμός του έργου 4.Διαβούλευση με τον πελάτη 5.Θέματα προσωπικού 6.Τεχνικά θέματα 7.Αποδοχή από τον πελάτη 8.Έλεγχος του έργου 9.Επικοινωνία 10.Αποκατάσταση προβλημάτων

48 Τυπικό Έργο 48

49 Συμπεράσματα 49 1.Σύνθετο πρόβλημα 2.Δεν υπάρχουν σίγουρες λύσεις 3.Σημαντική η οργάνωση και ο διαχειριστής του έργου 4.Εκτίμηση κινδύνων

50 Ευχαριστώ 50

51 Ερώτηση 1 (1/2) 51 Εξηγήστε τη διαφορά μεταξύ ενός έργου και ενός συστήματος παραγωγής Σύστημα παραγωγής παρτίδων: Χαρακτηριστικά: 1.Προσφέρονται κυρίως για λειτουργίες με • Υψηλό ποσοστό ζήτησης καθώς • Υψηλή συνολική ζήτηση 2.Αποδοτικό όσον αφορά την επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων 3.Μεταβάλλονται πολύ δύσκολα 4.Ο προσανατολισμός τους είναι καθορισμένος και οι εφαρμογές τους περιορισμένες.

52 Ερώτηση 1 (2/2) 52 Εξηγήστε τη διαφορά μεταξύ ενός έργου και ενός συστήματος παραγωγής Χαρακτηριστικά έργων: 1.Πολύ χαμηλή ζήτηση (μερικές μόνον μονάδες) 2.Λόγω της μη επαναληπτικής φύσης των συστημάτων αυτών, η προηγούμενη εμπειρία μπορεί να έχει περιορισμένη μόνον αξία 3.Η μάθηση είναι λιγοστή 4.Καταβληθούν εκτενείς προσπάθειες διαχείρισης 5.Για τον σχεδιασμό 6.Την παρακολούθηση 7.Έλεγχο των δραστηριοτήτων της οργάνωσης

53 Ερώτηση 2 (1/3) 53 Περιγράψτε τρία έργα, εκ των οποίων ένα να δίνει έμφαση στην τεχνολογία, ένα να δίνει έμφαση στο κόστος και ένα να δίνει έμφαση στον χρονοπρογραμματισμό. Έμφαση στην τεχνολογία: Η ανάπτυξη θεραπείας για το AIDS 1.Οι τεχνολογικοί στόχοι έχουν πρωταρχική σημασία 2.Πρέπει να επιτευχθούν 3.Με κόστος τον χρονικό προγραμματισμό και το προϋπολογισμό 4.Τεχνολογικές αβεβαιότητες

54 Ερώτηση 2 (2/3) 54 Περιγράψτε τρία έργα, εκ των οποίων ένα να δίνει έμφαση στην τεχνολογία, ένα να δίνει έμφαση στο κόστος και ένα να δίνει έμφαση στον χρονοπρογραμματισμό. Έμφαση στο κόστος: Έργα μειοδοτικών διαγωνισμών 1.Ο προϋπολογισμός είναι καθορισμένος 2.Οι τεχνολογικοί στόχοι έχουν προσδιορισθεί με σαφήνεια. 3.Οι οικονομικοί κίνδυνοι είναι συνήθως μικροί και ελέγξιμοι Σχόλιο: Υπάρχουν και χρονοδιαγράμματα τα οποία πρέπει να τηρηθούν αλλά είναι πιο εύκολο να παραδοθεί το έργο με μία ανεκτή καθυστέρηση από το να σταματήσει επειδή τελείωσαν οι πόροι.

55 Ερώτηση 2 (3/3) 55 Περιγράψτε τρία έργα, εκ των οποίων ένα να δίνει έμφαση στην τεχνολογία, ένα να δίνει έμφαση στο κόστος και ένα να δίνει έμφαση στον χρονοπρογραμματισμό. Έμφαση στον χρονικό προγραμματισμό: οργάνωση ενός συνεδρίου Η ομάδα οργάνωσης του έργου θα πρέπει να: 1.Δημιουργήσει ένα χρονοδιάγραμμα στο οποίο να προβλέπονται όλες οι παρατάσεις που θα δοθούν 2.Υπάρχουν ορόσημα για την παράδοση των περιλήψεων καθώς και του πλήρες κειμένου των εργασιών 3.Δεσμεύσει μία αίθουσα για την διεξαγωγή του συνεδρίου 4.Συστήσει την επιστημονική ομάδα που θα κρίνει τις εργασίες. 5.Εκτιμήσει το κόστος του συνεδρίου και των αναμενόμενων εσόδων από χορηγούς και από τις συνδρομές των συμμετεχόντων

56 Ερώτηση 3 (1/3) 56 Τι είδους συστήματα παραγωγής συνδέονται με τις ακόλουθες διεργασίες 1.Μία γραμμή παραγωγής για συναρμολόγηση παραθύρων 2.Μία ειδική παραγγελία για 150 συναρμολογήσεις παραθύρων 3.Προμήθεια 1000 συναρμολογήσεων παραθύρων μηνιαίως καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους Μία γραμμή παραγωγής για συναρμολόγηση παραθύρων Ως έργο το προσωρινό εγχείρημα που στοχεύει στη δημιουργία ενός μοναδικού προϊόντος ή υπηρεσίας.

57 Ερώτηση 3 (2/3) 57 Τι είδους συστήματα παραγωγής συνδέονται με τις ακόλουθες διεργασίες 1.Μία γραμμή παραγωγής για συναρμολόγηση παραθύρων 2.Μία ειδική παραγγελία για 150 συναρμολογήσεις παραθύρων 3.Προμήθεια 1000 συναρμολογήσεων παραθύρων μηνιαίως καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους Μία ειδική παραγγελία για 150 συναρμολογήσεις παραθύρων Είναι ένα συστήματα παραγωγής παρτίδων. 1.Χρησιμοποιούνται όταν, στην ίδια εγκατάσταση, πραγματοποιείται επεξεργασία διάφορων προϊόντων ή υπηρεσιών 2.Όταν ο δείκτης ζήτησης δεν είναι αρκετά υψηλός

58 Ερώτηση 3 (3/3) 58 Τι είδους συστήματα παραγωγής συνδέονται με τις ακόλουθες διεργασίες 1.Μία γραμμή παραγωγής για συναρμολόγηση παραθύρων 2.Μία ειδική παραγγελία για 150 συναρμολογήσεις παραθύρων 3.Προμήθεια 1000 συναρμολογήσεων παραθύρων μηνιαίως καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους Προμήθεια 1000 συναρμολογήσεων παραθύρων μηνιαίως καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους Είναι σύστημα μαζικής παραγωγής 1.Καθορισμένος προσανατολισμός 2.Περιορισμένες εφαρμογές 3.Αυτοματοποιημένος χειρισμός υλικών 4.Χρήση κυλιόμενων διαδρόμων

59 Ερώτηση 4 (1/2) 59 Ο σχεδιασμός του έργου αποτελεί τη βάση για την παρακολούθηση τον έλεγχο και την αξιολόγηση της επιτυχίας του έργου μετά την έναρξή του. Αναφέρετε τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού του έργου Πιο συγκεκριμένα η φάση αυτή συνίσταται από τα εξής στοιχεία: 1.Σχεδιασμό προϊόντων και διεργασιών 2.Απαιτήσεις επιδόσεων 3.Αναλυτική ανάθεση εργασιών 4.Πληροφορίες που αφορούν το χρονοδιάγραμμα 5.Σχέδια διαχείρισης πόρων και κόστους 6.Προϋπολογισμοί 7.Έλεγχο και διόρθωση του έργου 8.Πιθανές αλλαγές είναι δυνατό να συμβούν με μικρό κόστος.

60 Ερώτηση 4 (2/2) 60 Ο σχεδιασμός του έργου αποτελεί τη βάση για την παρακολούθηση τον έλεγχο και την αξιολόγηση της επιτυχίας του έργου μετά την έναρξή του. Αναφέρετε τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού του έργου Οι διεργασίες αυτές δεν ακολουθούν η μία την άλλη με σειριακό τρόπο αλλά έχουν τη μορφή του παρακάτω σχήματος.


Κατέβασμα ppt "Μ.Δ.Ε. Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας Μάθημα: Οργάνωση Και Διοίκηση Επιχειρήσεων Εργασία με Θέμα: « » Εργασία με Θέμα: «Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google