Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4 Ιουλίου 2006 Γιάννης Παπαδόπουλος Μέλος ΔΕ ΤΕΕ Γραμματέας Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Venture Capital Σημεία πολιτικής για την προσέγγιση της Λισσαβώνας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4 Ιουλίου 2006 Γιάννης Παπαδόπουλος Μέλος ΔΕ ΤΕΕ Γραμματέας Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Venture Capital Σημεία πολιτικής για την προσέγγιση της Λισσαβώνας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 4 Ιουλίου 2006 Γιάννης Παπαδόπουλος Μέλος ΔΕ ΤΕΕ Γραμματέας Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Venture Capital Σημεία πολιτικής για την προσέγγιση της Λισσαβώνας

2 4 Ιουλίου 2006 Η διαπίστωση... 1 Αργή εξέλιξη της Λισσαβώνας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, χαμηλή ανταγωνιστικότητα σε όλους τους σημαντικούς δείκτες σε σχέση με ΗΠΑ, Ιαπωνία κλπ. Επιτροπή KOK για αναθεώρηση στρατηγικής Λισσαβώνας Προτάσεις κρατών μελών για αναθεώρηση και άξονες πολιτικών

3 4 Ιουλίου 2006 Έλλειψη πολιτικής συνοχής Διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης –οικονομικός κύκλος Διαφορετικές δομές εσωτερικών αγορών Διαφορές στη φορολογική πολιτική Διαφορετικές πολιτικές στα εργασιακά θέματα Πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές - κινητικότητα Το πρόβλημα της συνοχής.... 2

4 4 Ιουλίου 2006 Στο πλαίσιο αυτό οι εθνικές πολιτικές είναι σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα πιο άμεσα αποδοτικές 3 Το πρόβλημα της συνοχής...(2)

5 4 Ιουλίου 2006 Το ελληνικό παράδοξο... 4 * Sources: World Bank, World Economic Forum, European Union, EVCA, Ministry of Development Νομισματική και μακροοικονομική σταθερότητα ΜΟΠ, 3 ΚΠΣ, πλήθος ευρωπαϊκών προγραμμάτων και επιδοτήσεων για πάνω από 25 χρόνια Η χώρα με τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των 15 Γεωγραφική και πολιτισμική γειτνίαση με χώρες προς ένταξη Σχετικό πλεονέκτημα εργατικού κόστους για περίπου 20 χρόνια

6 4 Ιουλίου 2006 5 Το ελληνικό παράδοξο...(2) Η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία σταθερά χαμηλά στους δείκτες ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ παρά την ανάπτυξη

7 4 Ιουλίου 2006 6 ….Κατανοώντας το παράδοξο Ιστορικά υψηλή συσχέτιση ανόδου ΑΕΠ και δημοσίων δαπανών-κράτος επιχειρηματίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, τράπεζες, ΟΠΑΠ κλπ.) Η αναπτυξιακή πολιτική στηρίχθηκε σε δημόσια έργα υποδομών (ΟΑ 2004,κλπ)- Εν έτει 2004 το σημαντικό και μεγάλο οι γέφυρες και οι δρόμοι Ιδιαίτερα χαμηλές εξαγωγές και παραγωγή καινοτομίας Σημαντική συγκέντρωση σε αγορές-υπηρεσίες-έλλειψη ανταγωνισμού 25 χρόνια επιδοτήσεων και καμμία αγορά με σχετικό συγκριτικό πλεονέκτημα στην ΕΕ των 15 Διαρθρωτικές αλλαγές καθυστέρησαν σημαντικά και όποτε αποφασίστηκαν δεν οδήγησαν σε άνοιγμα αγορών Η επιχειρηματικότητα ήταν μέχρι πρόσφατα μια έννοια απαγορευμένη Η φορολογία επιχειρήσεων (μέχρι πρόσφατα) απαγορευτική για επιχειρείν (35- 40%)-κράτος συνεταίρος

8 4 Ιουλίου 2006 Συμπέρασμα (1) 7 Κράτος επιχειρηματίας-κράτος συνεταίρος Χαμηλή οικονομική ανάπτυξη, υστέρηση

9 4 Ιουλίου 2006 Συμπέρασμα (2) 8 Ανταγωνιστικότητα-ανάπτυξη Άνθηση επιχειρηματικότητας-Κίνητρα και πλαίσιο επενδύσεων και λειτουργίας ιδιαίτερα των ΜΜΕ

10 4 Ιουλίου 2006 Προτάσεις ανταγωνιστικότητας 9 Φορολογική πολιτική-κίνητρα για ΜΜΕ-ζώνες καινοτομίας Ρόλος και λειτουργία θεσμών – Επιτροπή Ανταγωνισμού Επιλογή αγορών στρατηγικής σημασίας (ενέργεια, τουρισμός, αγροτική βιομηχανία κλπ) Ενίσχυση της δημιουργίας κλαδικών cluster Επένδυση στο τρίπτυχο πανεπιστήμια-ερευνητικά κέντρα-incubators (νέες επιχειρήσεις-καινοτομία-ανατροπή εικόνας επιχειρηματικότητας ανάγκης) Ενιαίο και αδιαίρετο νομικού πλαισίου επενδύσεων Πολιτική αποκρατικοποιήσεων – άνοιγμα αγορών Ενίσχυση του θεσμού των Venture Capital funds ως ανατπυξιακό εργαλείο (4ο ΚΠΣ, επενδύσεις ασφαλιστικών ταμείων, digital leap fund)-αλλαγή φιλοσοφίας απορροφητικότητας

11 4 Ιουλίου 2006 Παραδείγματα εφαρμογής πολιτικής-cluster 10 Αυστραλία –αγορά κρασιού: Ξεκίνημα τη δεκαετία του 50 με εισαγωγή τεχνολογίας από την Ευρώπη Την δεκαετία του 60 εισαγωγή νέων ξένων επενδυτών Τη δεκαετία του 70 ίδρυση τμήματος σε πανεπιστήμιο και συνέχιση εισροής ξένων κεφαλαίων και τεχνογνωσίας Τη δεκαετία του 80 μια σειρά μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων δημιουργήθηκαν Τη δεκαετία του 90 έγινε η αυστραλιανή ένωση κρασιού και νέοι οργανισμοί δημιουργήθηκαν για την έρ ευνα, τη μελέτη και την προώθηση των εξαγωγών με παράλληλη εφαρμογή πολιτικών εξαγορών ξένων εταιριών Άνοδος εξαγωγών από $ 300 εκ το 1995 σε $ 900 εκ. το 2000

12 4 Ιουλίου 2006 Παραδείγματα εφαρμογής πολιτικής-Venture capital 11 Αύξηση των θέσεων εργασίας (το 90% αύξησαν τις θέσεις εργασίας τους). Στη Μ. Βρετανία το 18% του εργατικού δυναμικού έχει δουλειά χάρη στα VC funds. Αύξηση των πωλήσεων με ρυθμούς της τάξης του 21% σε Μ. Βρετανία και ΕΕ. Αύξηση των κερδών (το 77% ρυθμούς μεγαλύτερους από τον ανταγωνισμό) Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (81% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν χωρίς PE) Αύξηση των εξαγωγών και γρηγορότερη προσέγγιση αγορών (marketing effect, οικονομική δυνατότητα κλπ.) Σημαντικός αρωγός στην αναπτυξή τους η εμπειρία οι γνώσεις διοίκησης και εν γένει ο συμβουλευτικός ρόλος των στελεχών του VC (90% των επιχειρήσεων επικοινωνούν εβδομαδιαία με το VC) Καλύτερες αμοιβές για τους εργαζόμενους και άρα διάχυση πλούτου σε περισσότερους συντελεστές της παραγωγής

13 4 Ιουλίου 2006 12 Παραδείγματα εφαρμογής πολιτικής-venture capital (2) Αύξηση της απασχόλησης Αύξηση των εξαγωγών Βελτίωση οικονομικών δεικτών Γρηγορότερη ανάπτυξη Αύξηση ανταγωνιστικότητας Βελτίωση εικόνας - αγοράς Αύξηση περιθωρίων- κερδών Αύξηση κρατικών εσόδων Αύξηση εισφορών σε ΑΤ Διάχυση πλούτου Ανταγωνιστικές, υγιείς και κερδοφόρες επιχειρήσεις Κοινωνικό πλεόνασμα, ενίσχυση ανάπτυξης οικονομίας

14 4 Ιουλίου 2006 Παραδείγματα εφαρμογής πολιτικής-Venture capital (3) 13 Ισραήλ αρχές δεκαετίας 1990 μηδενικές επενδύσεις venture capital Δημιουργείται το 1992 το YOSMA FUND κρατικό fund of funds με συμμετοχή και ιδιωτών (στο ίδιο πλαίσiο έγινε το ΤΑΝΕΟ) Πραγματοποιούνται επενδύσεις εντάσεως γνώσης και τεχνολογίας Ακολουθεί η δημιουργία νέων funds (σε καλό δρόμο και εδώ εμείς με το Digital Leap Fund) και η συμμετοχή θεσμικών επενδυτών όπως τα ασφαλιστικά ταμεία σε VC funds (σε κακό δρόμο καθότι ακόμη απαγορεύεται στην Ελλάδα) Σήμερα 14 χρόνια μετά μια πλειάδα εταιριών από το Ισραήλ είναι εισηγμένες στο NASDAQ και η αγορά VC στο Ισραήλ θεωρείται από τις πλέον ώριμες παγκοσμίως

15 4 Ιουλίου 2006 Χρειάζεται χρόνος, υπομονή, επιμονή και σταθερότητα στις εφαρμοζόμενες πολιτικές για την κάλυψη του όποιου χάσματος


Κατέβασμα ppt "4 Ιουλίου 2006 Γιάννης Παπαδόπουλος Μέλος ΔΕ ΤΕΕ Γραμματέας Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Venture Capital Σημεία πολιτικής για την προσέγγιση της Λισσαβώνας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google