Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αγορές και ανταγωνισμός: Ευκαιρίες για όλους Όταν οι αγορές είναι ανταγωνιστικές, επιτρέπουν σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς, να δοκιμάσουν τις ικανότητές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αγορές και ανταγωνισμός: Ευκαιρίες για όλους Όταν οι αγορές είναι ανταγωνιστικές, επιτρέπουν σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς, να δοκιμάσουν τις ικανότητές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αγορές και ανταγωνισμός: Ευκαιρίες για όλους Όταν οι αγορές είναι ανταγωνιστικές, επιτρέπουν σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς, να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους. Όταν οι αγορές είναι ανταγωνιστικές, επιτρέπουν σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς, να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό; Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό;

2 Θέματα Συζήτησης 1.Παράγει ο ανταγωνισμός πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις; 2.Πώς προστατεύεται η υγιής επιχείρηση από αθέμιτες πρακτικές; Ποιος είναι ο ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού; 3.Πώς η μετάβαση από τα κρατικά μονοπώλια δεν θα δημιουργήσει αντίστοιχα ιδιωτικά; 4.Ποια είναι τα κλειστά επαγγέλματα, πώς πρέπει να απελευθερωθούν;

3 Παράγει ο ανταγωνισμός πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις; O ελεύθερος ανταγωνισμός δημιουργεί τις ικανές πιέσεις στις επιχειρήσεις για βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω: Της αναδιάρθρωσής τους Της επίτευξης υψηλών οικονομικών στόχων Της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρουν Της ουσιαστικής στροφής σε καινοτόμα προϊόντα Της ανάπτυξης τους μέσω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών για μείωση του κόστους και βελτίωση της ποιότητας Της καλύτερης αξιοποίησης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους Της ανάπτυξης τεχνογνωσίας

4 Βασικές προϋποθέσεις Φερεγγυότητα του ρυθμιστικού και θεσμικού πλαισίου των αγορών Αξιοπιστία των επιλογών της κυβέρνησης για την επίτευξη συγκεκριμένων μικρο και μακροοικονομικών στόχων με δέσμευση για σταθερό και βιώσιμο πλαίσιο ανάπτυξης Διασφάλιση της εποπτείας της αγοράς για τη μείωση και εντέλει την εξάλειψη του αθέμιτου ανταγωνισμού χωρίς αστυνόμευση της αγοράς

5 Συμπεράσματα - Προτάσεις Ομάδας Εργασίας: Α. Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων (φορολογική νομοθεσία, ασφαλιστική νομοθεσία, κλπ) με ΣΥΝΕΧΕΙΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΑ – ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ Η μέση κερδοφορία ελληνικών επιχειρήσεων είναι καλή, είναι όμως διατηρήσιμη; Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με στόχο τη διατήρηση της κερδοφορίας, καθώς επίσης και ανάπτυξη σε ξένες αγορές Ανταγωνιστικότητα/καινοτομία: ανάγκη συνεργασίας επιχειρήσεων με πανεπιστημιακά/ερευνητικά ιδρύματα για προώθηση προγραμμάτων για καινοτόμα προϊόντα και καινοτόμους τρόπους παραγωγής/logistics κλπ

6 Συμπεράσματα - Προτάσεις Ομάδας Εργασίας: Α. Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων (συνέχεια) Συμπεράσματα - Προτάσεις Ομάδας Εργασίας: Α. Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων (συνέχεια) Κοινωνική διάσταση της ανταγωνιστικότητας: νοοτροπία, παιδεία, κατάλληλη εκπαίδευση Αλλαγή φιλοσοφίας αναπτυξιακών νόμων με προσανατολισμό σε φορολογικά κίνητρα και με παράλληλη βελτίωση των υποδομών Για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ξένες χώρες, χρειάζεται βοήθεια και από την Πολιτεία μέσω της οικονομικής διπλωματίας

7 Πώς προστατεύεται η υγιής επιχείρηση από αθέμιτες πρακτικές; Ποιος είναι ο ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού; Ο ανταγωνισμός είναι μια έννοια την οποία πολλοί λάτρεψαν στη θεωρία αλλά αρκετοί προσπαθούν να την αποφύγουν στην πράξη χρησιμοποιώντας αθέμιτες πρακτικές. Οι απαιτήσεις της οικονομικής εξέλιξης, η διαμόρφωση ενός νέου πεδίου, τόσο στην ελληνική οικονομία αλλά και στην Ευρώπη συνολικά, καθιστούν αναγκαία προϋπόθεση την ενεργοποίηση και την εντατική προσπάθεια των Επιτροπών Ανταγωνισμού. Οι σημερινές συνθήκες της αγοράς καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη ισχυρών Επιτροπών Ανταγωνισμού, με άποψη, με ενεργό ρόλο, με ετοιμότητα παρέμβασης.

8 Βασικοί παράγοντες που απαιτούν πιο ενεργό και ουσιαστικό ρόλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού Η διαδικασία απελευθέρωσης των αγορών, όπου πρέπει να επικρατούν συνθήκες ανταγωνισμού ώστε να μην υπάρχει μετάβαση από τα κρατικά μονοπώλια στα ιδιωτικά. Η διαδικασία συγχωνεύσεων και συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, όπου απαιτείται πολύ προσεκτική και αυστηρή τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού, έτσι ώστε να μην καταλήγει σε άσκηση εναρμονισμένων πρακτικών στην εσωτερική αγορά. Οι διαδικασίες της Ε.Ε. ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα εναρμονισμένων πρακτικών αλλά και να υπάρχει άμεση κατάλληλη επέμβαση σε εναρμονισμένες πρακτικές τοπικής κλίμακας.

9 Συμπεράσματα - Προτάσεις Ομάδας Εργασίας: Β. Επιτροπή Ανταγωνισμού Οι πολίτες επιθυμούν τον ανταγωνισμό (σχετική έρευνα ΣΕΒ) Το κράτος θέλει τον ανταγωνισμό αλλά δεν μπορεί να τον εξασφαλίσει Επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού Επάρκεια – στελέχωση Δυνατότητα ελέγχου και κρατικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων Οριοθέτηση αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ανταγωνισμού σε σχέση με τις κλαδικές ρυθμιστικές αρχές (ΡΑΕ, ΕΕΤΤ κλπ) Λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τέτοιο τρόπο ώστε να ασκεί συνολική εποπτεία στη λειτουργία των κανόνων της αγοράς, χωρίς αστυνόμευση η οποία θα παρεμποδίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς Εναρμόνιση της λειτουργίας της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού με τις αντιστοίχες της Ε.Ε.

10 Πώς η μετάβαση από τα κρατικά μονοπώλια δεν θα δημιουργήσει αντίστοιχα ιδιωτικά; Δημιουργία νέων δεδομένων στην οικονομία:  Απελευθέρωση αγορών σε εξέλιξη ΤηλεπικοινωνίεςΜεταφορές Ενέργεια (Ηλεκτρική ενέργεια, Φυσικό Αέριο) Ταχυδρομεία  Αποκρατικοποιήσεις σε προτεραιότητα Λιμάνια Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (είσοδος στο Χ.Α.) Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (είσοδος στο Χ.Α.) Αξιοποίηση της συμμετοχής του Δημοσίου στην Αγροτική και Εμπορική Τράπεζα

11 Προϋποθέσεις Η απελευθέρωση των αγορών είναι οικονομικά αποτελεσματική και κοινωνικά χρήσιμη μόνο όταν φέρνει νέες ιδιωτικές επενδύσεις, προσφέρει καλλίτερες υπηρεσίες στον καταναλωτή και οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές. Μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις, η κοινή γνώμη θα υιοθετήσει τις διαρθρωτικές αλλαγές και δεν θα επιστρέψουμε στην νοσταλγία του κρατικού μονοπωλίου.

12 Συμπεράσματα - Προτάσεις Ομάδας Εργασίας: Γ. Κρατικά μονοπώλια Απελευθέρωση αγορών (κρατικά μονοπώλια) - Μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα;;; - Ποιότητα και κόστος παρεχομένων υπηρεσιών;;; - Απαιτούμενη τεχνογνωσία;;; Εναρμόνιση θεσμικού πλασίου κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων με βάση τις οδηγίες και κανονισμούς της Ε.Ε.

13 Ποια είναι τα κλειστά επαγγέλματα, πώς πρέπει να απελευθερωθούν; Νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας: Προώθηση μέτρων απελευθέρωσης στην αγορά εργασίας. Ενισχύονται οι συνθήκες λειτουργίας της αγοράς σε τομείς όπου λειτουργούν «κλειστοί» κλάδοι και αίρονται τα εμπόδια εισόδου προς νέους επιχειρηματίες

14 Πρώτο συμπέρασμα Αύξηση του ανταγωνισμού και ενίσχυση των επενδύσεων με συστηματική επιδίωξη συνεργασίας και διαλόγου Βασικός όρος να προχωρήσουν οι αλλαγές και όχι να ανακοπούν και να αναβληθούν προκειμένου να αυξηθεί το όφελος απ’ την πραγματοποίησή τους και για να διαχυθεί περισσότερο και ταχύτερα στο ευρύ κοινωνικό σύνολο.

15 Συμπεράσματα - Προτάσεις Ομάδας Εργασίας: Δ. Κλειστά επαγγέλματα Άρνηση του κράτους να αντιμετωπίσει τα ζητήματα – πολιτικό κόστος Η πολιτική ηγεσία να μην ακολουθεί τις γνώμες των ψηφοφόρων, αλλά να κάνει τις απαραίτητες θεσμικές αλλαγές Για να γίνουν θεσμικές αλλαγές, είναι απαραίτητη η προετοιμασία της κοινής γνώμης (ΜΜΕ, μαζικοί και συνδικαλιστικοί φορείς,...) Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με τη νομοθεσία της Ε.Ε. - το κράτος να λάβει τα απαιτούμενα θεσμικά μέτρα και να τα εφαρμόσει


Κατέβασμα ppt "Αγορές και ανταγωνισμός: Ευκαιρίες για όλους Όταν οι αγορές είναι ανταγωνιστικές, επιτρέπουν σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς, να δοκιμάσουν τις ικανότητές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google