Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

2 Νόμος 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις Τροποποιήσεις: 1. Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107): “Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013” 2. N.4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32): “Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”

3 Συντονιστική Εθνική Αρχή Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διεύθυνση: Λ.Συγγρού 150, 17671 Καλλιθέα Fax: 210-92.12.090 Τηλ.: 210-92.87.238 Email: dvlachos@minagric.gr

4 Αρμόδιες Ελεγκτικές υπηρεσίες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων (Δ.Α.Ο.Κ. των ΠΕ) Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.)

5 Εργαστήρια Ελέγχου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, το οποίο ορίζεται ως Κεντρικό Εργαστήριο Ελέγχου Φ.Π. Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Πειραιώς Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Αχαΐας

6 Εργαστήρια Ελέγχου Υπολειμμάτων Φ.Π. Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς: Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, Εργαστήρια Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων των Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Αργολίδας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Μαγνησίας και Πειραιώς

7 Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για το έτος 2014 καθορίστηκε με τη με αριθ. πρωτ. 1320/17878/7-2-2014 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΒΙΡ5Β-1Ω9), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 6873/72437/3-6-2014 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΒΙΥ1Β-ΡΥΟ)

8 Έλεγχοι χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων Επιτόπιοι έλεγχοι Έλεγχοι ορθολογικής χρήση ς Έλεγχοι υπολειμμάτων

9 Έλεγχοι εμπορίας γεωργικών φαρμάκων Επιτόπιοι έλεγχοι εμπορίας Συνταγογράφηση Έλεγχοι ηλεκτρονικής καταγραφής

10 Έλεγχοι σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων 1 Εργαστηριακός έλεγχος εγγυημένης σύνθεσης 2 Ετικέτα φυτοπροστατευτικών προϊόντων 3 Διαφήμιση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

11 Έλεγχοι σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων 4 Ληγμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 5 Εισαγωγές / Εξαγωγές φυτοπροστατευτικών προϊόντων 6 Μητρώο Βιομηχανιών & Βιοτεχνιών γεωργικών φαρμάκων

12 Έλεγχοι μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων

13 Αναλυτικές πληροφορίες Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο διαδίκτυο www.minagric.gr επιλέγοντας: Αγρότης – Επιχειρηματίας Γεωργία Φυτοπροστασία Έλεγχοι, Διάθεση, Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων


Κατέβασμα ppt "Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google