Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

TΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Το 8 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 1 έως 3 Οκτωβρίου 2014. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "TΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Το 8 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 1 έως 3 Οκτωβρίου 2014. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- ΑΠΟΣΤΟΛΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 TΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Το 8 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 1 έως 3 Οκτωβρίου 2014. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο και να παρουσιάσουν σχετική εργασία παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν μαζί με την περίληψη μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2013 στη διεύθυνση: Παρασκευή Σκλάβου Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 541 24, Θεσσαλονίκη Τηλ:2310 998938, Fax:2310 998886 Email: psklavou@for.auth.gr Πληροφορίες: Παρασκευή Σκλάβου Δημήτριος Χουβαρδάς Τηλ:2310 998938, 2310 992343 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 16 Δεκεμβρίου 2013: υποβολή περίληψης 17 Μαρτίου 2014: υποβολή πλήρους εργασίας 18 Μαρτίου – 14 Ιουλίου 2014: κρίση εργασιών Σεπτέμβριος 2014: Έκδοση πρακτικών για τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου TΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Το 8 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 1 έως 3 Οκτωβρίου 2014. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο και να παρουσιάσουν σχετική εργασία παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν μαζί με την περίληψη μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2013 στη διεύθυνση: Παρασκευή Σκλάβου Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 541 24, Θεσσαλονίκη Τηλ:2310 998938, Fax:2310 998886 Email: psklavou@for.auth.gr Πληροφορίες: Παρασκευή Σκλάβου Δημήτριος Χουβαρδάς Τηλ:2310 998938, 2310 992343 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 16 Δεκεμβρίου 2013: υποβολή περίληψης 17 Μαρτίου 2014: υποβολή πλήρους εργασίας 18 Μαρτίου – 14 Ιουλίου 2014: κρίση εργασιών Σεπτέμβριος 2014: Έκδοση πρακτικών για τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ΛΙΒΑΔΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Προοπτικές εργασίας για νέους 1 – 3 Οκτωβρίου 2014 Θεσσαλονίκη Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία (Ε.Λ.Ε.) ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Προοπτικές εργασίας για νέους 1 – 3 Οκτωβρίου 2014 Θεσσαλονίκη Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία (Ε.Λ.Ε.) ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο

2 Τα λιβάδια είναι φυσικά ή ήμι-φυσικά οικοσυστήματα και καλύπτουν το 40% της χερσαίας επιφάνειας της χώρας μας. Η κύρια δραστηριότητα που ασκείται στις εκτάσεις αυτές είναι η βόσκηση από τα αγροτικά ζώα, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο και καθοριστικό στοιχείο των οικοσυστημάτων αυτών. Η χρησιμοποίηση των λιβαδιών βοήθησε στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς τα λιβάδια μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά τόσο στην αύξηση της ζωικής παραγωγής, όσο και στην ποιότητα των ζωοκομικών προϊόντων. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 υπήρξε μία στροφή από τα παραδοσιακά εκτατικά και ήμι-εκτατικά συστήματα εκτροφής προς περισσότερο εντατικά. Η αλλαγή στη διάρθρωση της κτηνοτροφίας επέφερε κατά συνέπεια σημαντικές αλλαγές και στα λιβαδικά οικοσυστήματα. Το κόστος παραγωγής των ζωοκομικών προϊόντων αυξήθηκε σημαντικά λόγω της αύξησης κυρίως του κόστους διατροφής των ζώων. Σήμερα διαπιστώνεται αυξημένο ενδιαφέρον για την πρωτογενή παραγωγή, το οποίο σχετίζεται σε ένα βαθμό με την οικονομική κρίση. Οι λιβαδικές εκτάσεις μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της ζωικής παραγωγής, ιδιαίτερα στον πιο δυναμικό κλάδο της ελληνικής κτηνοτροφίας, την αιγοπροβατοτροφία, απλά και μόνο με τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή της ορθολογικής διαχείρισής τους. Η χρήση τους μπορεί να προσφέρει νέες θέσεις εργασίας. Οι αλλαγές που προβλέπονται στη νέα ΚΑΠ (2014-2020) σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού των ενισχύσεων, αναδεικνύουν τη σημασία των λιβαδιών στην πρωτογενή παραγωγή φέρνοντας στο προσκήνιο την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των οικοσυστημάτων αυτών, η οποία μέχρι τώρα είτε γίνεται αποσπασματικά είτε απουσιάζει ολοκληρωτικά. Σκοπός του 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου είναι να καταδείξει τη σημασία των λιβαδικών εκτάσεων για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Παράλληλα, στο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα πρόσφατα επιτεύγματα της έρευνας στα λιβάδια, στους λειμώνες και στην άγρια πανίδα στη χώρα μας και θα συζητηθούν τα προβλήματα και οι προοπτικές επίλυσής τους προς όφελος τόσο του φυσικού περιβάλλοντος όσο και της κοινωνίας. Το συνέδριο θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, τα οποία κατανέμονται σε τέσσερις θεματικές ενότητες: Α. Λιβαδοπονία και ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα. Κοινή Αγροτική Πολιτική. Προοπτικές εργασίας για νέους Β. Οικολογία λιβαδιών και λειμώνων (λιβαδικά και λειμώνια φυτά, βιοποικιλότητα, επιδράσεις της βόσκησης, παραγωγικότητα και κλιματική αλλαγή, προστασία, οικολογία τοπίου) Γ. Διαχείριση και βελτίωση λιβαδιών και λειμώνων (συστήματα βόσκησης, συστήματα παραγωγής, αλληλεπιδράσεις φυτών ζώων, λιπάνσεις, σπορές, γενετική βελτίωση λιβαδικών φυτών, βιώσιμη ανάπτυξη και κλιματική αλλαγή) Δ. Λιβαδικά οικοσυστήματα και άγρια πανίδα (σχέσεις λιβαδιών και άγριας πανίδας, βιολογία και διαχείριση, ορνιθοπανίδα, εντομοπανίδα, θηραματική πανίδα) Καλούνται οι επιστήμονες που ασχολήθηκαν, ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τα παραπάνω θέματα να λάβουν μέρος στο 8 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο και εφόσον το επιθυμούν να παρουσιάσουν μία ή περισσότερες σχετικές εργασίες. Οι εργασίες θα ανακοινωθούν προφορικά ή θα εκτεθούν σε γραπτή μορφή (poster) και θα δημοσιευθούν στα πρακτικά του συνεδρίου ύστερα από κρίση. Η διάρκεια του συνεδρίου θα είναι τρεις ημέρες (δύο ημέρες συνεδριακών εργασιών και μια ημέρα εκδρομή). ΛΙΒΑΔΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Προοπτικές εργασίας για νέους 1 – 3 Οκτωβρίου 2014 Θεσσαλονίκη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Να σταλεί μέχρι 16/12/2013) Κος  Κα  Όνομ/νυμο....................................................................................... Οργανισμός....................................................................................... Ταχ. Διεύθυνση..................................................................................................................... ΤΚ.............................. Τηλέφωνο......................... Fax............................. E-mail............................ Συμμετοχή με εργασία στην ενότητα  Τίτλος εργασίας......................................................................................................................................................................................................................................................  ΛΙΒΑΔΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Προοπτικές εργασίας για νέους 1 – 3 Οκτωβρίου 2014 Θεσσαλονίκη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Να σταλεί μέχρι 16/12/2013) Κος  Κα  Όνομ/νυμο....................................................................................... Οργανισμός....................................................................................... Ταχ. Διεύθυνση..................................................................................................................... ΤΚ.............................. Τηλέφωνο......................... Fax............................. E-mail............................ Συμμετοχή με εργασία στην ενότητα  Τίτλος εργασίας......................................................................................................................................................................................................................................................  Στόχοι ΣυνεδρίουΘέματα Συνεδρίου 8 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο


Κατέβασμα ppt "TΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Το 8 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 1 έως 3 Οκτωβρίου 2014. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- ΑΠΟΣΤΟΛΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google