Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 2013 ΡΩΞΑΝΗ ΜΠΟΛΙΕΡΑΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ τηλ ,

2 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1982: Συστήθηκαν γραφεία Περιβάλλοντος σε όλες τις Νομαρχίες της χώρας, τα οποία διοικητικά ανήκαν στις Δ/νσεις Πολεοδομίας. 2001: Για το νομό Χανίων το γραφείο μετεξελίχθηκε σε Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/νσης Πολεοδομίας 2011: Με το Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τον οργανισμό της αιρετής Περιφέρειας Κρήτης, συστήθηκαν τα Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων. Κατά συνέπεια στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανήκει το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, το οποίο είναι τμήμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, που η έδρας της είναι στο Ηράκλειο

3 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Το σημερινό Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων έχει ένα τμήμα των αρμοδιοτήτων της παλιάς Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων και Υδάτινων Πόρων και τις υπόλοιπες αρμοδιότητες της παλιάς δομής του τμήματος. Συγκεκριμένα όσο αφορά την Υδροοικονομία οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας είναι: Εισηγητικές όσο αφορά τις άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου. Ελεγκτικές όσο αφορά την ρύπανση υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, την τήρηση των αδειών και εν γένει της νομοθεσίας διαχείρισης υδάτων. Τμήμα Περιβάλλοντος Δ/νσης Πολεοδομίας Ν.Α. Χανίων Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Υδάτινων Πόρων Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δ/νση Τεχνικών Έργων

4 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ
Το Τμήμα στελεχώνεται με 9 άτομα (σύνολο τεχνικού και διοικητικού προσωπικού) τηλ ,


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google