Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας
Κάποιες δυνάμεις

2 Οι δυνάμεις που δέχεται ένα σώμα ασκούνται :
Με επαφή Από απόσταση

3 Δυνάμεις επαφής Η κάθετη αντίδραση. Η τριβή

4 Δυνάμεις επαφής Η τάση του νήματος Η άνωση

5 Δυνάμεις επαφής Η αντίσταση του αέρα

6 Δυνάμεις επαφής Η αντίσταση του αέρα

7 Δυνάμεις επαφής Η αντίσταση του αέρα

8 Δυνάμεις επαφής Η αντίσταση του νερού ( γενικά των ρευστών )

9 Δυνάμεις επαφής x Η δύναμη του ελατηρίου

10 Δυνάμεις από απόσταση Μαγνητικές

11 Δυνάμεις από απόσταση Ηλεκτρικές

12 Δυνάμεις από απόσταση Βαρυτικές

13 Δυνάμεις από απόσταση Βαρυτικές

14 Η τάση του νήματος Ένα νήμα ασκεί δυνάμεις κατά την διεύθυνσή του.

15 Η τάση του νήματος Ένα νήμα ποτέ δεν « σπρώχνει ».

16 Δύο σώματα δεμένα στο νήμα δέχονται δυνάμεις :
Επομένως το νήμα δέχεται δυνάμεις :

17 Το κοινό μέτρο των δύο δυνάμεων είναι η τάση του νήματος.
Εφαρμόζοντας τον δεύτερο νόμο : Συνήθως η μάζα του νήματος είναι αμελητέα ( πολύ μικρότερη από τις μάζες των σωμάτων ) , οπότε : Το κοινό μέτρο των δύο δυνάμεων είναι η τάση του νήματος.

18 Η κάθετη αντίδραση Όταν δυο σώματα εφάπτονται ασκεί ( ενδεχομένως )το ένα στο άλλο ( και ) την κάθετη αντίδραση.

19 Μερικές περιπτώσεις Όταν μια σφαίρα ( ή κύλινδρος ) εφάπτεται με επίπεδη επιφάνεια. Πρέπει να φέρουμε κάθετη στο εφαπτόμενο επίπεδο. Όμως κάθετη στο εφαπτόμενο επίπεδο είναι η ακτίνα.

20 Μερικές περιπτώσεις Όταν μια σφαίρα ( ή κύλινδρος ) εφάπτεται με επίπεδη επιφάνεια. Η δύναμη συνήθως μεταφέρεται στο κέντρο.

21 Μερικές περιπτώσεις Όταν μια σφαίρα ( ή κύλινδρος ) εφάπτεται με επίπεδη επιφάνεια. Η δύναμη συνήθως μεταφέρεται στο κέντρο.

22 Μερικές περιπτώσεις Όταν μια σφαίρα ( ή κύλινδρος ) εφάπτεται με μια σφαίρα ( ή κύλινδρο ) Κάθετη στο κοινό εφαπτόμενο επίπεδο είναι η διάκεντρος.

23 Το βάρος

24 Δυο σώματα έλκονται με δυνάμεις που εξαρτώνται από τις μάζες και την απόστασή τους

25 Η γη έλκει τα επίγεια σώματα με μια δύναμη που κατευθύνεται προς το κέντρο της.
Η δύναμη αυτή ονομάζεται βάρος

26 Το ίδιο συμβαίνει σε κάθε ουράνιο σώμα.

27 Φυσικά η γη είναι τεράστια σε σχέση με μας έτσι την αντιλαμβανόμαστε επίπεδη.
Το βάρος είναι τότε κατακόρυφο.

28 Όλα τα επίγεια σώματα όταν δέχονται το βάρος τους μόνο , κινούνται με την ίδια επιτάχυνση.
Η επιτάχυνση αυτή ονομάζεται επιτάχυνση της βαρύτητας και συμβολίζεται με το g Σε μέσα γεωγραφικά πλάτη :

29 Όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο της γης , τόσο μικραίνει το g
Έτσι στον Ισημερινό είναι : Στους Πόλους είναι :

30 Ας εφαρμόσουμε τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα ( αν και ονομάζομαι Newton )
Ως μονάδα δύναμης χρησιμοποιείται και το 1 kp Είναι το βάρος σώματος μάζας 1 kg .

31 Παρατήρηση Ένα σώμα δεδομένης μάζας δεν έχει το ίδιο βάρος σε περιοχές με διαφορετικό g . 17,329 kp 100 kp 981 Ν 170 Ν

32 Η μάζα Η μάζα ενός σώματος υπολογίζεται ως :
Μεγάλη μάζα σημαίνει μικρή επιτάχυνση, δηλαδή μεγάλη αδράνεια.

33 Η μάζα Η μάζα ενός σώματος καθορίζει το βάρος του.
Μεγάλη μάζα σημαίνει μεγάλο βάρος

34 Μέτρηση της μάζας Την μάζα την μετράμε με δυο τρόπους :
Μετρώντας το βάρος ( βαρυτική μάζα ). Μετρώντας την αδράνεια ( αδρανειακή μάζα ).

35 Τι μετράει ο ζυγός ;


Κατέβασμα ppt "2ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google