Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κά π οιες δυνάμεις 2 ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας Οι δυνάμεις π ου δέχεται ένα σώμα ασκούνται : Με ε π αφή Α π ό α π όσταση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κά π οιες δυνάμεις 2 ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας Οι δυνάμεις π ου δέχεται ένα σώμα ασκούνται : Με ε π αφή Α π ό α π όσταση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Κά π οιες δυνάμεις 2 ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας

3 Οι δυνάμεις π ου δέχεται ένα σώμα ασκούνται : Με ε π αφή Α π ό α π όσταση

4 Δυνάμεις ε π αφής Η κάθετη αντίδραση. Η τριβή

5 Δυνάμεις ε π αφής Η τάση του νήματος Η άνωση

6 Δυνάμεις ε π αφής Η αντίσταση του αέρα

7 Δυνάμεις ε π αφής Η αντίσταση του αέρα

8 Δυνάμεις ε π αφής Η αντίσταση του αέρα

9 Δυνάμεις ε π αφής Η αντίσταση του νερού ( γενικά των ρευστών )

10 Δυνάμεις ε π αφής Η δύναμη του ελατηρίου x

11 Δυνάμεις α π ό α π όσταση Μαγνητικές

12 Δυνάμεις α π ό α π όσταση Ηλεκτρικές + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

13 Δυνάμεις α π ό α π όσταση Βαρυτικές

14 Δυνάμεις α π ό α π όσταση Βαρυτικές

15 Η τάση του νήματος Ένα νήμα ασκεί δυνάμεις κατά την διεύθυνσή του.

16 Η τάση του νήματος Ένα νήμα π οτέ δεν « σ π ρώχνει ».

17 Δύο σώματα δεμένα στο νήμα δέχονται δυνάμεις : Ε π ομένως το νήμα δέχεται δυνάμεις :

18 Εφαρμόζοντας τον δεύτερο νόμο : Συνήθως η μάζα του νήματος είναι αμελητέα ( π ολύ μικρότερη α π ό τις μάζες των σωμάτων ), ο π ότε : Το κοινό μέτρο των δύο δυνάμεων είναι η τάση του νήματος.

19 Η κάθετη αντίδραση Όταν δυο σώματα εφά π τονται ασκεί ( ενδεχομένως ) το ένα στο άλλο ( και ) την κάθετη αντίδραση.

20 Μερικές π ερι π τώσεις Όταν μια σφαίρα ( ή κύλινδρος ) εφά π τεται με ε π ί π εδη ε π ιφάνεια. Πρέ π ει να φέρουμε κάθετη στο εφα π τόμενο ε π ί π εδο. Όμως κάθετη στο εφα π τόμενο ε π ί π εδο είναι η ακτίνα.

21 Μερικές π ερι π τώσεις Όταν μια σφαίρα ( ή κύλινδρος ) εφά π τεται με ε π ί π εδη ε π ιφάνεια. Η δύναμη συνήθως μεταφέρεται στο κέντρο.

22 Μερικές π ερι π τώσεις Όταν μια σφαίρα ( ή κύλινδρος ) εφά π τεται με ε π ί π εδη ε π ιφάνεια. Η δύναμη συνήθως μεταφέρεται στο κέντρο.

23 Μερικές π ερι π τώσεις Όταν μια σφαίρα ( ή κύλινδρος ) εφά π τεται με μια σφαίρα ( ή κύλινδρο ) Κάθετη στο κοινό εφα π τόμενο ε π ί π εδο είναι η διάκεντρος.

24 Το βάρος

25 Δυο σώματα έλκονται με δυνάμεις που εξαρτώνται από τις μάζες και την απόστασή τους

26 Η γη έλκει τα επίγεια σώματα με μια δύναμη που κατευθύνεται προς το κέντρο της. Η δύναμη αυτή ονομάζεται βάρος

27 Το ίδιο συμβαίνει σε κάθε ουράνιο σώμα.

28 Φυσικά η γη είναι τεράστια σε σχέση με μας έτσι την αντιλαμβανόμαστε επίπεδη. Το βάρος είναι τότε κατακόρυφο.

29 Όλα τα επίγεια σώματα όταν δέχονται το βάρος τους μόνο, κινούνται με την ίδια επιτάχυνση. Η επιτάχυνση αυτή ονομάζεται επιτάχυνση της βαρύτητας και συμβολίζεται με το g Σε μέσα γεωγραφικά πλάτη :

30 Όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο της γης, τόσο μικραίνει το g Έτσι στον Ισημερινό είναι : Στους Πόλους είναι :

31 Ας εφαρμόσουμε τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα ( αν και ονομάζομαι Newton ) Ως μονάδα δύναμης χρησιμοποιείται και το 1 kp Είναι το βάρος σώματος μάζας 1 kg.

32 Παρατήρηση Ένα σώμα δεδομένης μάζας δεν έχει το ίδιο βάρος σε περιοχές με διαφορετικό g. 981 Ν 170 Ν 100 kp 17,329 kp

33 Η μάζα Η μάζα ενός σώματος υπολογίζεται ως : Μεγάλη μάζα σημαίνει μικρή επιτάχυνση, δηλαδή μεγάλη αδράνεια.

34 Η μάζα Η μάζα ενός σώματος καθορίζει το βάρος του. Μεγάλη μάζα σημαίνει μεγάλο βάρος

35 Μέτρηση της μάζας Την μάζα την μετράμε με δυο τρόπους : Μετρώντας το βάρος ( βαρυτική μάζα ). Μετρώντας την αδράνεια ( αδρανειακή μάζα ).

36 Τι μετράει ο ζυγός ;


Κατέβασμα ppt "Κά π οιες δυνάμεις 2 ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας Οι δυνάμεις π ου δέχεται ένα σώμα ασκούνται : Με ε π αφή Α π ό α π όσταση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google