Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

3.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ. Στόχοι μαθήματος  Τι είναι δύναμη και ποιά είναι τα αποτελέσματά της;  Γιατί ονομάζουμε τις δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις;

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "3.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ. Στόχοι μαθήματος  Τι είναι δύναμη και ποιά είναι τα αποτελέσματά της;  Γιατί ονομάζουμε τις δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις;"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 3.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

2 Στόχοι μαθήματος  Τι είναι δύναμη και ποιά είναι τα αποτελέσματά της;  Γιατί ονομάζουμε τις δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις;  Ποιές κατηγορίες δυνάμεων υπάρχουν;  Τι λέει ο νόμος του Hook;

3 Δυνάμεις Δεν βλέπουμε τις δυνάμεις όμως μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματά τους

4 Δυνάμεις Δεν βλέπουμε τις δυνάμεις όμως μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματά τους Α) προκαλούν μεταβολές στην κίνηση των σωμάτων

5 Δυνάμεις Δεν βλέπουμε τις δυνάμεις όμως μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματά τους Α) προκαλούν μεταβολές στην κίνηση των σωμάτων Β) προκαλούν παραμόρφωση των σωμάτων

6 Δυνάμεις Δεν βλέπουμε τις δυνάμεις όμως μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματά τους Α) προκαλούν μεταβολές στην κίνηση των σωμάτων Β) προκαλούν παραμόρφωση των σωμάτων Οι δυνάμεις εμφανίζονται πάντα μεταξύ δύο σωμάτων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

7 Δυνάμεις Δεν βλέπουμε τις δυνάμεις όμως μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματά τους Α) προκαλούν μεταβολές στην κίνηση των σωμάτων Β) προκαλούν παραμόρφωση των σωμάτων Οι δυνάμεις εμφανίζονται πάντα μεταξύ δύο σωμάτων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Γι’αυτό οι δυνάμεις λέγονται και αλληλεπιδράσεις

8 Δυνάμεις Δεν βλέπουμε τις δυνάμεις όμως μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματά τους Α) προκαλούν μεταβολές στην κίνηση των σωμάτων Β) προκαλούν παραμόρφωση των σωμάτων Οι δυνάμεις εμφανίζονται πάντα μεταξύ δύο σωμάτων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Γι’αυτό οι δυνάμεις λέγονται και αλληλεπιδράσεις

9 Κατηγορίες δυνάμεων Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες δυνάμεων:

10 Κατηγορίες δυνάμεων Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες δυνάμεων: Α) όσες ασκούνται κατά την επαφή δύο σωμάτων Β) όσες ασκούνται από απόσταση

11 Κατηγορίες δυνάμεων Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες δυνάμεων: Α) όσες ασκούνται κατά την επαφή δύο σωμάτων Β) όσες ασκούνται από απόσταση Α. Κατά την επαφή 1)Δυνάμεις συγκρουόμενων σωμάτων 2)Δυνάμεις τεντωμένων σκοινιών και ελατηρίων 3)Δυνάμεις ρευστών στα σώματα που ακουμπούν 4)Δυνάμεις τριβής

12 Κατηγορίες δυνάμεων Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες δυνάμεων: Α) όσες ασκούνται κατά την επαφή δύο σωμάτων Β) όσες ασκούνται από απόσταση Α. Κατά την επαφή 1)Δυνάμεις συγκρουόμενων σωμάτων 2)Δυνάμεις τεντωμένων σκοινιών και ελατηρίων 3)Δυνάμεις ρευστών στα σώματα που ακουμπούν 4)Δυνάμεις τριβής

13 Κατηγορίες δυνάμεων Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες δυνάμεων: Α) όσες ασκούνται κατά την επαφή δύο σωμάτων Β) όσες ασκούνται από απόσταση Α. Κατά την επαφή 1)Δυνάμεις συγκρουόμενων σωμάτων 2)Δυνάμεις τεντωμένων σκοινιών και ελατηρίων 3)Δυνάμεις ρευστών στα σώματα που ακουμπούν 4)Δυνάμεις τριβής Β. Από απόσταση 1)Βαρυτικές δυνάμεις 2)Ηλεκτρικές δυνάμεις 3)Μαγνητικές δυνάμεις

14 Νόμος του Hook Η επιμήκυνση x ενός πρότυπου ελατηρίου είναι ανάλογη με τη δύναμη F που ασκείται σε αυτό.

15 Νόμος του Hook Η επιμήκυνση x ενός πρότυπου ελατηρίου είναι ανάλογη με τη δύναμη F που ασκείται σε αυτό. B 0 =2N x 0 =1cm

16 x 1 =2cm B 1 =4N Νόμος του Hook Η επιμήκυνση x ενός πρότυπου ελατηρίου είναι ανάλογη με τη δύναμη F που ασκείται σε αυτό. B 0 =2N x 0 =1cm

17 B 2 =6N Νόμος του Hook Η επιμήκυνση x ενός πρότυπου ελατηρίου είναι ανάλογη με τη δύναμη F που ασκείται σε αυτό. x 1 =2cm B 1 =4N B 0 =2N x 0 =1cm

18 x 2 =3cm Νόμος του Hook Η επιμήκυνση x ενός πρότυπου ελατηρίου είναι ανάλογη με τη δύναμη F που ασκείται σε αυτό. B 2 =6N x 1 =2cm B 1 =4N B 0 =2N x 0 =1cm

19 x 3 =2,5cm Νόμος του Hook Η επιμήκυνση x ενός πρότυπου ελατηρίου είναι ανάλογη με τη δύναμη F που ασκείται σε αυτό. x 2 =3cm B 2 =6N x 1 =2cm B 1 =4N B 0 =2N x 0 =1cm

20 F=5N Νόμος του Hook Η επιμήκυνση x ενός πρότυπου ελατηρίου είναι ανάλογη με τη δύναμη F που ασκείται σε αυτό. x 3 =2,5cm x 2 =3cm B 2 =6N x 1 =2cm B 1 =4N B 0 =2N x 0 =1cm

21 F=5N B=3N Νόμος του Hook Η επιμήκυνση x ενός πρότυπου ελατηρίου είναι ανάλογη με τη δύναμη F που ασκείται σε αυτό. x 3 =2,5cm x 2 =3cm B 2 =6N x 1 =2cm B 1 =4N B 0 =2N x 0 =1cm

22 F=5N x 4 =1,5cm B=3N Νόμος του Hook Η επιμήκυνση x ενός πρότυπου ελατηρίου είναι ανάλογη με τη δύναμη F που ασκείται σε αυτό. x 3 =2,5cm x 2 =3cm B 2 =6N x 1 =2cm B 0 =2N B 1 =4N x 0 =1cm

23 1.5 cm Ερωτήσεις Επανάληψης: Α) Β) B 1 =6N x B 2 =9N 2 cm B1B1 3 cm B 2 =18N

24 Ερωτήσεις Επανάληψης: Άσκηση 1


Κατέβασμα ppt "3.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ. Στόχοι μαθήματος  Τι είναι δύναμη και ποιά είναι τα αποτελέσματά της;  Γιατί ονομάζουμε τις δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις;"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google