Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κά π οιες δυνάμεις 2 ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας Οι δυνάμεις π ου δέχεται ένα σώμα ασκούνται : Με ε π αφή Α π ό α π όσταση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κά π οιες δυνάμεις 2 ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας Οι δυνάμεις π ου δέχεται ένα σώμα ασκούνται : Με ε π αφή Α π ό α π όσταση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Κά π οιες δυνάμεις 2 ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας

3 Οι δυνάμεις π ου δέχεται ένα σώμα ασκούνται : Με ε π αφή Α π ό α π όσταση

4 Δυνάμεις ε π αφής Η κάθετη αντίδραση. Η τριβή

5 Δυνάμεις ε π αφής Η τάση του νήματος Η άνωση

6 Δυνάμεις ε π αφής Η αντίσταση του αέρα

7 Δυνάμεις ε π αφής Η αντίσταση του αέρα

8 Δυνάμεις ε π αφής Η αντίσταση του αέρα

9 Δυνάμεις ε π αφής Η αντίσταση του νερού ( γενικά των ρευστών )

10 Δυνάμεις α π ό α π όσταση Μαγνητικές

11 Δυνάμεις α π ό α π όσταση Ηλεκτρικές + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

12 Δυνάμεις α π ό α π όσταση Βαρυτικές

13 Δυνάμεις α π ό α π όσταση Βαρυτικές

14 Η τάση του νήματος Ένα νήμα ασκεί δυνάμεις κατά την διεύθυνσή του.

15 Η τάση του νήματος Ένα νήμα π οτέ δεν « σ π ρώχνει ».

16 Δύο σώματα δεμένα στο νήμα δέχονται δυνάμεις : Ε π ομένως το νήμα δέχεται δυνάμεις :

17 Εφαρμόζοντας τον δεύτερο νόμο : Συνήθως η μάζα του νήματος είναι αμελητέα ( π ολύ μικρότερη α π ό τις μάζες των σωμάτων ), ο π ότε : Το κοινό μέτρο των δύο δυνάμεων είναι η τάση του νήματος.


Κατέβασμα ppt "Κά π οιες δυνάμεις 2 ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας Οι δυνάμεις π ου δέχεται ένα σώμα ασκούνται : Με ε π αφή Α π ό α π όσταση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google