Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 11 Στροφορμή This skater is doing a spin. When her arms are spread outward horizontally, she spins less fast than when her arms are held close.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 11 Στροφορμή This skater is doing a spin. When her arms are spread outward horizontally, she spins less fast than when her arms are held close."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 11 Στροφορμή This skater is doing a spin. When her arms are spread outward horizontally, she spins less fast than when her arms are held close to the axis of rotation. This is an example of the conservation of angular momentum. Angular momentum, which we study in this Chapter, is conserved only if no net torque acts on the object or system. Otherwise, the rate of change of angular momentum is proportional to the net applied torque—which, if zero, means the angular momentum is conserved. In this Chapter we also examine more complicated aspects of rotational motion.

2 Περιεχόμενα Κεφαλαίου 11
Στροφορμή—Περιστροφή Αντικειμένων πέριξ σταθερού άξονα Το Εξωτερικό γινόμενο-Η ροπή ως διάνυσμα Στροφορμή Σωματιδίου Στροφορμή και Ροπή για Σύστημα Σωματιδίων Στροφορμή και Ροπή Συμπαγούς Σώματος Διατήρηση Στροφορμής Το φαινόμενο Coriolis Περιστρεφόμενα συστήματα αναφοράς

3 11-1 Περιστροφή πέριξ σταθερού άξονα
Η ανάλογη περιστροφική ποσότητα με την γραμμική ορμή είναι η στροφορμή, L: Ενώ ο 2ος νόμος του Νεύτωνα για την περιστροφική κίνηση γίνεται: Η σχέση αυτή ισχύει μόνο όταν η ροπή αδράνειας I είναι σταθερή

4 Όταν στο σύστημα δεν δρα εξωτερική ροπή, τότε η συνολική στροφορμή του συστήματος παραμένει σταθερή:
Η διαφορετικά, η στροφορμή ενός συστήματος παραμένει σταθερή εφόσον η συνολική εξωτερική ροπή που ασκείται πάνω του είναι μηδέν.

5 Αυτό σημαίνει: Δηλαδή, εάν κατά τη διάρκεια της περιστροφής έχουμε μεταβολή στην ροπή αδράνειας, τότε αναγκαστικά θα αλλάξει η γωνιακή ταχύτητα Figure 11-1: A skater doing a spin on ice, illustrating conservation of angular momentum: (a) I is large and ω is small; (b) I is smaller so ω is larger. Figure 11-2: A diver rotates faster when arms and legs are tucked in than when they are outstretched. Angular momentum is conserved.

6 Μια μικρή μάζα m που συγκρατιέται από ένα σκοινί, περιστρέφεται κυκλικά πάνω σε ένα τραπέζι χωρίς τριβές, όπως φαίνεται στο σχήμα. Αρχικά η μάζα περιστρέφεται με ταχύτητα, v1 = 2.4 m/s, και ακτίνα, R1 = 0.80 m. Στη συνέχεια το σκοινί μετατοπίζεται κατακόρυφα προς τα κάτω ώστε η ακτίνα περιστροφής να μικρύνει σε R2 = 0.48 m. Πόση είναι η νέα ταχύτητα v2; ΛΥΣΗ Solution: Conservation of angular momentum gives the speed as 4.0 m/s.

7 (http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudovector )
Η Στροφορμή είναι «διάνυσμα». Για συμμετρικά αντικείμενα που περιστρέφονται γύρω από άξονα συμμετρίας η διεύθυνση της στροφορμής είναι ίδια με αυτήν της γωνιακής ταχύτητας «ψευτοδιάνυσμα» ( ) Το ίδιο συμβαίνει με όλα τα διανύσματα που προκύπτουν από εξωτερικά γινόμενα διανυσμάτων Figure (a) A person on a circular platform, both initially at rest, begins walking along the edge at speed v. The platform, assumed to be mounted on friction-free bearings, begins rotating in the opposite direction, so that the total angular momentum remains zero, as shown in (b).

8 Υποθέτουμε ότι ένας φοιτητής 60-kg στέκεται στην άκρη μιας κυκλικής πλατφόρμας με ακτίνα 6.0-m-προσαρμοσμένη σε ρουλεμάν με μηδενική τριβή και ροπή αδράνειας 1800 kg·m2. Η πλατφόρμα είναι αρχικά ακίνητη και ο φοιτητής αρχίζει να τρέχει με ταχύτητα 4.2 m/s (ως προς τη Γη) κατά μήκος της περιφέρειας της πλατφόρμας. Βρείτε τη γωνιακή ταχύτητα της πλατφόρμας Solution: Angular momentum is conserved, so the angular velocity is 0.42 rad/s.

9 Εάν υποθέσουμε ότι κρατάω ένα τροχό ποδηλάτου που περιστρέφεται και στέκομαι πάνω σε πλατφόρμα που μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβή. Τι θα συμβεί εάν ξαφνικά αντιστρέψω την φορά περιστροφής του τροχού; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Angular momentum is conserved, so the teacher will start spinning in the direction the wheel was spinning originally.

10 11-2 Εξωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων
Ορίζουμε το μέτρο ενός εξωτερικού γινομένου δύο διανυσμάτων ως Η κατεύθυνση του διανύσματος C που προκύπτει προσδιορίζεται από τον κανόνα του δεξιάς παλάμης : Figure The vector C = A x B is perpendicular to the plane containing A and B; its direction is given by the right-hand rule.

11 Εναλλακτικός ορισμός για το εξωτερικό γινόμενο είναι:

12 Ορισμένες ιδιότητες: Figure The vector B x A equals –A x B.

13 Η Ροπή μπορεί να οριστεί ως το εξωτερικό γινόμενο της μετατόπισης του σημείου με τη δύναμη:
Figure The torque due to the force F (in the plane of the wheel) starts the wheel rotating counterclockwise so ω and α point out of the page.

14 11-3 Στροφορμή σωματιδίου
Η στροφορμή ενός σωματιδίου δίνεται από τη σχέση: Figure The angular momentum of a particle of mass m is given by L = r x p = r x mv.

15 Η χρονική παράγωγος της είναι:
Επειδή έχουμε:

16 Βρείτε τη στροφορμή ενός σωματιδίου μάζας m, που κινείται με ταχύτητα v κυκλικά, ακτίνα r και φορά αντίθετη με αυτή των δεικτών του ρολογιού. Figure Caption: The angular momentum of a particle of mass m rotating in a circle of radius r with velocity v is L = r x mv. Solution: Since L = r x p, L = mvr = mr2ω = Iω.

17 11-4 Στροφορμή Συστήματος Σωματιδίων-Γενική Κίνηση
Η στροφορμή ενός συστήματος σωματιδίων δύναται να μεταβληθεί μόνο εάν υπάρχει εξωτερική ροπή- οι ροπές εξ αιτίας εσωτερικών δυνάμεων αναιρούνται μεταξύ τους. Η σχέση αυτή ισχύει για οποιοδήποτε αδρανειακό σύστημα. Ισχύει ακόμη και για ΚΜ (CM) που επιταχύνεται.

18 11-5 Στροφορμή και Ροπή για στερεό Σώμα
Για ένα στερεό σώμα αποδεικνύεται ότι η στροφορμή του δίδεται από τη σχέση: Figure Calculating Lω = Lz = ΣLiz. Note that Li is perpendicular to ri and Ri is perpendicular to the z axis, so the three angles marked φ are equal.

19 Η μηχανή του Atwood Όπως έχουμε ξαναδεί η μηχανή του Atwood αποτελείται από δύο μάζες, mA και mB, που συνδέονται μέσω τροχαλίας με έναν ιμάντα αμελητέας μάζας. Εάν η τροχαλία έχει ακτίνα R0 και ροπή αδράνειας I, βρείτε την επιτάχυνση των μαζών mA και mB, και συγκρίνατε με την περίπτωση όπου η ροπή αδράνειας της τροχαλίας είναι μηδέν. Solution: First find the angular momentum of the system, and then apply the torque law. The torque is dL/dt, and a is dv/dt; taking the derivative of L and solving for a gives the solution in the text. ΛΥΣΗ

20 11-6 Διατήρηση της Στροφορμής
Εάν η ροπή σε ένα σύστημα είναι σταθερή τότε, Η συνολική στροφορμή ενός συστήματος παραμένει σταθερή εφόσον η συνολική εξωτερική ροπή που δρα στο σύστημα είναι μηδέν.

21 Μια σφαίρα (άτομο) μάζας m κινείται με ταχύτητα v και ενσωματώνεται στην περιφέρεια ενός κυλίνδρου (μορίου) μάζας M και ακτίνας R0. Ο κύλινδρος που είναι αρχικά ακίνητος αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα συμμετρίας του ο οποίος (ο άξονας) δεν μετακινείται. Αγνοώντας τριβές, πόση είναι η γωνιακή ταχύτητα του κυλίνδρου μετά την κρούση; Διατηρείται η κινητική ενέργεια; Figure Bullet strikes and becomes embedded in cylinder at its edge. Solution: Angular momentum is conserved; kinetic energy is not. See text for detailed solution. ΛΥΣΗ

22 11-7 Σβούρες Ο άξονας περιστροφής μια σβούρας θα μετατοπίζεται (precess) γύρω από το σημείο επαφής της σβούρας λόγω της ροπής που δημιουργεί η βαρύτητα όταν ο άξονας της σβούρας δεν είναι κατακόρυφος.

23 Η γωνιακή ταχύτητα της μετατόπισης του άξονα περιστροφής (precession) είναι :

24 11-8 Περιστρεφόμενα Συστήματα Αναφοράς Δυνάμεις Αδράνειας
11-8 Περιστρεφόμενα Συστήματα Αναφοράς Δυνάμεις Αδράνειας Ως αδρανειακό ορίσαμε ένα σύστημα όπου ισχύουν οι νόμοι του Νεύτωνα. Ένα σύστημα αναφοράς που περιστρέφεται έχει γωνιακή επιτάχυνση και επομένως ορισμένα δεν είναι «αυστηρά» αδρανειακά. Figure Path of a ball released on a rotating merry-go-round (a) in the reference frame of the merry-go-round, and (b) in a reference frame fixed on the ground.

25 Υπάρχει μια φαινομενολογική δύναμη που ασκείται πάνω σε αντικείμενα που βρίσκονται μέσα σε ένα σύστημα που περιστρέφεται. Η «ψευτοδύναμη» αυτή, έχει φορά προς τα έξω και την ονομάζουμε φυγόκεντρος δύναμη.

26 11-9 Το φαινόμενο Coriolis
Σε ένα αντικείμενο που κινείται σε μη αδρανειακό σύστημα, ασκείται άλλη μια «ψευτοδύναμη». Τούτο γιατί καθώς κινείται το αντικείμενο προς μεγαλύτερη απόσταση από τον άξονα περιστροφής, η γραμμική του ταχύτητά (εφαπτόμενη) δεν αυξάνεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το αντικείμενο να εμφανίζει μια «πλάγια» μετατόπιση. Inertial reference frame Rotating reference frame Figure The origin of the Coriolis effect. Looking down on a rotating platform, (a) as seen from a nonrotating inertial reference frame, and (b) as seen from the rotating platform as frame of reference.

27 11-9 Το φαινόμενο Coriolis
Figure (a) Winds (moving air masses) would flow directly toward a low-pressure area if the Earth did not rotate. (b) and (c): Because of the Earth’s rotation, the winds are deflected to the right in the Northern Hemisphere (as in Fig ) as if a fictitious (Coriolis) force were acting.


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 11 Στροφορμή This skater is doing a spin. When her arms are spread outward horizontally, she spins less fast than when her arms are held close."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google