Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τύποι διαμοριακών δυνάμεων Διαµμοριακές δυνάµεις, ονοµάζονται οι ελκτικές δυνάµεις ηλεκτροστατικής φύσεως, μεταξύ των µορίων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τύποι διαμοριακών δυνάμεων Διαµμοριακές δυνάµεις, ονοµάζονται οι ελκτικές δυνάµεις ηλεκτροστατικής φύσεως, μεταξύ των µορίων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τύποι διαμοριακών δυνάμεων Διαµμοριακές δυνάµεις, ονοµάζονται οι ελκτικές δυνάµεις ηλεκτροστατικής φύσεως, μεταξύ των µορίων

2 Τα είδη διαµοριακών δυνάµεων είναι: α. Ιόντος - διπόλου, π.χ. Νa + - H 2 O β. ∆ιπόλου - διπόλου, π.χ. ΗCl - HBr γ. ∆ιπόλου- στιγµιαίου διπόλου, π.χ.ΗCl- Ι 2 δ. Στιγµιαίου διπόλου - στιγµιαίου διπόλου (London ή διασποράς),πχ.Ηe-Ηe ε. ∆εσµός υδρογόνου, π.χ. ΗF ··· HF

3 δυνάμεις Wan der Waals Οι τέσερις πρώτες δυνάμεις επίσης συνολικά καλούνται δυνάμεις Wan der Waals. Όλες οι μοριακές και διαμμοριακές ελκτικές δυνάμεις είναι ηλεκτροστατικής φύσης. Δηλαδή περιλαμβάνουν την έλξη μεταξύ των θετικών και αρνητικών ειδών. H ισχύς αυτών των ελκτικών δυνάμεων ποικίλλουν ευρέως, αν και συνήθως οι διαμμοριακές δυνάμεις μεταξύ των μικρών μορίων είναι αδύνατες έναντι των ενδομοριακών δυνάμεων που συνδέουν τα άτομα μαζί μέσα σε ένα μόριο.

4 Μεταβολή της ηλεκτραρνητικότητας LiBeBCNOF NaMgAlSiPSCl

5 Ορισμοί – ιδιότητες δίπολου Πολωµένος, είναι ο οµοιοπολικός δεσµός µεταξύ ατόµων διαφορετικής ηλεκτραρνητικότητας. Πολικά µόρια, είναι τα µόρια µε πολωµένους οµοιοπολικούς δεσµούς και συνισταµένη διπολική ροπή διαφορετική από µηδέν (0 Η διπολική ροπη, αποτελεί το µέτρο της πολικότητας ενός µορίου. Είναι διανυσµατικό µέγεθος µε µέτρο µ = δ · r, όπου δ: το στοιχειώδες φορτίο και r: η απόσταση των πόλων.

6 Νερό και αμμωνία δυο δίπολα μόρια Το Ν και το Ο είναι ποιο ηλεκτραρνητικά του υδρογόνου άρα οι δεσμοί Ν-Η και Ο-Η είναι πολωμένοι δεσμοί Εξαιτίας της γεωμετρίας των μορίων είναι πολικά μόρια

7 CO και CCl 4 οι δεσμοί C-O και C-Cl είναι πολικοί δεσμοί Τα μόρια εξαιτίας της γεωμετρίας τους δεν είναι δίπολα μόρια (ΔΙΠΟΛΙΚΉ ΡΟΠΉ = 0)

8 ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ διπόλου - διπόλου επίδραση ανάμεσα σε δύο δίπολα α. Εµφανίζεται μεταξύ πολικών µορίων. β. Η ισχύς τους εξαρτάται από τη διπολική ροπή των µορίων, µε την προϋπόθεση ότι τα µόρια έχουν παραπλήσιες Mr

9 Διαμοριακές δυνάμεις Διπόλου διπόλου δυνάμεις Αναπαράσταση πολικών μορίων σε ένα στερεό

10 Δυνάμεις δίπολου – δίπολου ανάμεσα σε δύο μόρια HCl

11 Διπολική ροπή και σημείο βρασμού

12 Πως απλά διαπιστώνουμε αν κάποιο σώμα είναι πολικό

13 Ελκτικές και αποστικές δυνάμεις ανάμεσα σε δίπολα μόρια και ιόντα και δίπολα

14 Διαμοριακές δυνάμεις Ιόν δίπολου δυνάμεις Αναπτύσσονται δυνάμεις ανάμεσα σε ιόν και σε δίπολο μόριο αλληλεπίδραση Ιόν δίπολου


Κατέβασμα ppt "Τύποι διαμοριακών δυνάμεων Διαµμοριακές δυνάµεις, ονοµάζονται οι ελκτικές δυνάµεις ηλεκτροστατικής φύσεως, μεταξύ των µορίων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google