Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τύποι διαμοριακών δυνάμεων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τύποι διαμοριακών δυνάμεων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τύποι διαμοριακών δυνάμεων
Διαµμοριακές δυνάµεις, ονοµάζονται οι ελκτικές δυνάµεις ηλεκτροστατικής φύσεως, μεταξύ των µορίων

2 Τα είδη διαµοριακών δυνάµεων
είναι: α. Ιόντος - διπόλου, π.χ. Νa+ - H2O β. ∆ιπόλου - διπόλου, π.χ. ΗCl - HBr γ. ∆ιπόλου- στιγµιαίου διπόλου, π.χ.ΗCl- Ι2 δ. Στιγµιαίου διπόλου - στιγµιαίου διπόλου (London ή διασποράς),πχ.Ηe-Ηe ε. ∆εσµός υδρογόνου, π.χ. ΗF ··· HF

3 δυνάμεις Wan der Waals Οι τέσερις πρώτες δυνάμεις επίσης συνολικά καλούνται δυνάμεις Wan der Waals . Όλες οι μοριακές και διαμμοριακές ελκτικές δυνάμεις είναι ηλεκτροστατικής φύσης. Δηλαδή περιλαμβάνουν την έλξη μεταξύ των θετικών και αρνητικών ειδών. H ισχύς αυτών των ελκτικών δυνάμεων ποικίλλουν ευρέως, αν και συνήθως οι διαμμοριακές δυνάμεις μεταξύ των μικρών μορίων είναι αδύνατες έναντι των ενδομοριακών δυνάμεων που συνδέουν τα άτομα μαζί μέσα σε ένα μόριο.

4 Μεταβολή της ηλεκτραρνητικότητας
Li Be B C N O F Na Mg Al Si P S Cl

5 Ορισμοί – ιδιότητες δίπολου
Πολωµένος, είναι ο οµοιοπολικός δεσµός µεταξύ ατόµων διαφορετικής ηλεκτραρνητικότητας. Πολικά µόρια, είναι τα µόρια µε πολωµένους οµοιοπολικούς δεσµούς και συνισταµένη διπολική ροπή διαφορετική από µηδέν (0 • Η διπολική ροπη, αποτελεί το µέτρο της πολικότητας ενός µορίου. Είναι διανυσµατικό µέγεθος µε µέτρο µ = δ · r, όπου δ: το στοιχειώδες φορτίο και r: η απόσταση των πόλων. Οι δυνάμεις δίπολου-διπόλου είναι ελκυστικές δυνάμεις μεταξύ του θετικού τέλους ενός πολικού μορίου και του αρνητικού τέλους ενός άλλου πολικού μορίου. Οι δυνάμεις δίπολο-διπόλων έχουν τις δυνάμεις που κυμαίνονται από 5 kJ ως 20 kJ ανά mol. Είναι πολύ πιό αδύνατοι από τους ιοντικούς ή ομοιοπολικούς δεσμούς και έχουν μια σημαντική επίδραση μόνο όταν τα μόρια που περιλαμβάνονται είναι στενά

6 Νερό και αμμωνία δυο δίπολα μόρια
Το Ν και το Ο είναι ποιο ηλεκτραρνητικά του υδρογόνου άρα οι δεσμοί Ν-Η και Ο-Η είναι πολωμένοι δεσμοί Εξαιτίας της γεωμετρίας των μορίων είναι πολικά μόρια

7 CO και CCl4 οι δεσμοί C-O και C-Cl είναι πολικοί δεσμοί
Τα μόρια εξαιτίας της γεωμετρίας τους δεν είναι δίπολα μόρια (ΔΙΠΟΛΙΚΉ ΡΟΠΉ = 0)

8 ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ διπόλου - διπόλου
ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ διπόλου - διπόλου επίδραση ανάμεσα σε δύο δίπολα α. Εµφανίζεται μεταξύ πολικών µορίων. β. Η ισχύς τους εξαρτάται από τη διπολική ροπή των µορίων, µε την προϋπόθεση ότι τα µόρια έχουν παραπλήσιες Mr

9 Αναπαράσταση πολικών μορίων σε ένα στερεό
Διαμοριακές δυνάμεις Διπόλου διπόλου δυνάμεις Αναπαράσταση πολικών μορίων σε ένα στερεό

10 Δυνάμεις δίπολου – δίπολου ανάμεσα σε δύο μόρια HCl
Τα πολικά μόρια έχουν ένα μερικό αρνητικό τέλος και ένα μερικό θετικό τέλος. Το μερικώς θετικό τέλος ενός πολικού μορίου προσελκύεται στο μερικώς αρνητικό τέλος άλλο

11 Διπολική ροπή και σημείο βρασμού

12 Πως απλά διαπιστώνουμε αν κάποιο σώμα είναι πολικό

13 Ελκτικές και αποστικές δυνάμεις ανάμεσα σε δίπολα μόρια και ιόντα και δίπολα

14 αλληλεπίδραση Ιόν δίπολου
Διαμοριακές δυνάμεις Ιόν δίπολου δυνάμεις Αναπτύσσονται δυνάμεις ανάμεσα σε ιόν και σε δίπολο μόριο αλληλεπίδραση Ιόν δίπολου


Κατέβασμα ppt "Τύποι διαμοριακών δυνάμεων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google