Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαμοριακές δυνάμεις ή δυνάμεις Van der Waals.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαμοριακές δυνάμεις ή δυνάμεις Van der Waals."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαμοριακές δυνάμεις ή δυνάμεις Van der Waals

2 Οι δυνάμεις μεταξύ των δομικών στοιχείων (μόρια ή ιόντα ) αυξάνονται
Οι δυνάμεις μεταξύ των δομικών στοιχείων (μόρια ή ιόντα ) αυξάνονται Στερεά Υγρά Τα αέρια υγροποιούνται πιο εύκολα. Τα υγρά στερεοποιούνται πιο εύκολα Αέρια Οι διαμοριακές δυνάμεις μεταξύ των μορίων ενός αερίου Χ είναι μεγαλύτερες από αυτές μεταξύ των μορίων ενός αερίου Υ. Ποιο αέριο υγροποιείται πιο εύκολα; Ποια ουσία έχει μικρότερο σημείο βρασμού;

3 Ιοντικός (ετεροπολικός δεσμός)-Ιοντικές ενώσεις.
Ιοντικός (ετεροπολικός δεσμός)-Ιοντικές ενώσεις. Cl: 2.8.7 Na: 2.8.1 Na Cl Όλες οι ιοντικές ενώσεις είναι στερεά και μάλιστα σκληρά. Na + Cl - Cl- Na+

4 Οι ομοιοπολικές ενώσεις αποτελούνται από μόρια και είναι αέρια, υγρά ή στερεά.
Τι είδους δυνάμεις συγκρατούν τα μόρια στην στερεή ή υγρή κατάσταση; δυνάμεις διπόλου-διπόλου. δυνάμεις London(ή διασποράς). δεσμός υδρογόνου. Οι δυο πρώτες κατηγορίες αναφέρονται και ως δυνάμεις Van der Waals

5 Πότε ένα μόριο ομοιοπολικής ένωσης είναι δίπολο;
Πότε ένα μόριο ομοιοπολικής ένωσης είναι δίπολο; 1H: Κ(1) 17Cl: Κ(2)L(8)M(7) Κατ’ αρχάς όλα τα μόρια του τύπου Α-Β είναι δίπολα. Η Cl Σειρά ηλεκτραρνητικότητας F>O>N, Cl>Br>S, I, C>P>H Cl Η Όλα τα δίπολα μόρια εμφανίζουν διπολική ροπή Hδ+ ─ Clδ- μ= δ. r HCl Αδ+ ─ Βδ-

6 ΄Οσο αυξάνεται η διπολική ροπή , τόσο αυξάνεται η ισχύς των διαμοριακών δυνάμεων, με την προϋπόθεση τα μόρια να έχουν ίδια περίπου μάζα και όγκο. ΕΝΩΣΗ Mr μ/D Σ.Ζ./Κ προπάνιο 44 0,1 231 διμεθυλαιθέρας 46 1,3 248 χλωρομεθάνιο 50 1,9 249 ακεταλδεΰδη 2,7 294 αιθανονιτρίλιο 41 3,9 355 animation

7 Άπολα μόρια ευγενή αέρια (μονοατομικά).
Άπολα μόρια ευγενή αέρια (μονοατομικά). διατομικά στοιχεία( Η2,N2,O2,F2,Cl2,Br2,I2). αλκάνια. και άλλα …….. Το He, έστω και δύσκολα υγροποιείται (-264ο C).

8 Δυνάμεις διασποράς ή London
Η ισχύς των δυνάμεων αυτών εξαρτάται: από το Mr. Μεταξύ ποιων μορίων αναπτύσσονται ισχυρότερες δυνάμεις London; He-He (Mr=4) ή Ne-Ne(Mr=20) Από το σχήμα των μορίων. CH3-CH-CH2-CH3 CH3 CH3-C-CH3 CH3 CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 Δυνάμεις διασποράς εμφανίζονται σε όλα τα μόρια, ανεξάρτητα αν είναι πολωμένα ή όχι.

9 Δεσμός (ή γέφυρα) υδρογόνου
Οι δεσμοί H-F, H-O και H-N είναι ακραία πολικοί…... Μόρια που περιέχουν τέτοιους δεσμούς έλκονται ισχυρά μεταξύ τους. Η δ+ Α δ- Όπου Α είναι οποιοδήποτε από τα: F,O,N. animation

10 Συνέπειες του δ.Η. ο πάγος επιπλέει στο νερό….
Συνέπειες του δ.Η. ο πάγος επιπλέει στο νερό…. απροσδόκητα υψηλά σημεία ζέσεως. HF HCl HBr HI Mr 20 36.5 81 128 Σ.Ζ/οC 19.5 -85.1 -67.1 -35.1 η ελικοειδής δομή των πρωτεϊνών, ή δομή του DNA, κ.α.

11 Μια άλλη κατηγορία διαμοριακών δυνάμεων είναι οι δυνάμεις ιόντος- διπόλου.
Μπορείτε να σκεφθείτε ένα παράδειγμα; Ανακεφαλαίωση Δυνάμεις μεταξύ ιόντων (ιοντικός δεσμός). Δυνάμεις ιόντος – διπόλου. Δεσμός υδρογόνου. Δυνάμεις διπόλου-διπόλου, δυνάμεις London

12 Συνέπειες των διαμοριακών δυνάμεων
Συνέπειες των διαμοριακών δυνάμεων όσο αυξάνονται οι διαμοριακές δυνάμεις  αυξάνονται τα σημεία ζέσεως των υγρών (σημεία τήξεως των στερεών). διαλυτότητα: « τα όμοια διαλύονται στα όμοια», δηλαδή πολικές ενώσεις διαλύονται στους πολικούς διαλύτες και μη πολικές ενώσεις διαλύονται στους μη πολικούς διαλύτες Έτσι εξηγείτε γιατί το οινόπνευμα διαλύεται στο νερό, γιατί το λάδι δεν διαλύεται στο νερό , γιατί το λάδι διαλύεται στην βενζίνη, κλπ…

13 δ.Η μεταξύ μορίων αιθανόλης-αιθανόλης
δ.Η μεταξύ μορίων νερού-νερού δ.Η μεταξύ μορίων νερού-αιθανόλης αιθανόλη + νερό

14 Κάποιοι δ. Η. σπάνε, κάποιοι άλλοι σχηματίζονται.
Κάποιοι δ. Η. σπάνε, κάποιοι άλλοι σχηματίζονται. Σπάνε οι δ.Η. νερό-νερό Σπάνε οι δ.Η. αιθανόλη-αιθανόλη δημιουργία δ.Η αιθανόλη-νερό δημιουργία δ.Η αιθανόλη-νερό


Κατέβασμα ppt "Διαμοριακές δυνάμεις ή δυνάμεις Van der Waals."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google