Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στερεά Υγρά Αέρια Οι δυνάμεις μεταξύ των δομικών στοιχείων (μόρια ή ιόντα ) αυξάνονται Τα αέρια υγροποιούνται πιο εύκολα. Τα υγρά στερεοποιούνται πιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στερεά Υγρά Αέρια Οι δυνάμεις μεταξύ των δομικών στοιχείων (μόρια ή ιόντα ) αυξάνονται Τα αέρια υγροποιούνται πιο εύκολα. Τα υγρά στερεοποιούνται πιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 Στερεά Υγρά Αέρια Οι δυνάμεις μεταξύ των δομικών στοιχείων (μόρια ή ιόντα ) αυξάνονται Τα αέρια υγροποιούνται πιο εύκολα. Τα υγρά στερεοποιούνται πιο εύκολα Οι διαμοριακές δυνάμεις μεταξύ των μορίων ενός αερίου Χ είναι μεγαλύτερες από αυτές μεταξύ των μορίων ενός αερίου Υ. Ποιο αέριο υγροποιείται πιο εύκολα; Ποια ουσία έχει μικρότερο σημείο βρασμού;

4 Na Cl Na + Cl - Cl - Na + Cl - Na + Cl - Na + Cl - Na + Cl - Na + Cl - Na + Cl - Na + Cl - Na + Cl - Na + Cl - Na + Na: 2.8.1 Cl: 2.8.7 Ιοντικός (ετεροπολικός δεσμός)-Ιοντικές ενώσεις. Όλες οι ιοντικές ενώσεις είναι στερεά και μάλιστα σκληρά.

5 Οι ομοιοπολικές ενώσεις αποτελούνται από μόρια και είναι αέρια, υγρά ή στερεά. Τι είδους δυνάμεις συγκρατούν τα μόρια στην στερεή ή υγρή κατάσταση;  δυνάμεις διπόλου-διπόλου.  δυνάμεις London(ή διασποράς).  δεσμός υδρογόνου. Οι δυο πρώτες κατηγορίες αναφέρονται και ως δυνάμεις Van der Waals

6 Πότε ένα μόριο ομοιοπολικής ένωσης είναι δίπολο; 1 H: Κ(1) 17 Cl: Κ(2)L(8)M(7) ΗCl Η H δ+ ─ Cl δ- HCl Κατ’ αρχάς όλα τα μόρια του τύπου Α-Β είναι δίπολα. Σειρά ηλεκτραρνητικότητας F>O>N, Cl>Br>S, I, C>P>H Όλα τα δίπολα μόρια εμφανίζουν διπολική ροπή Α δ+ ─ Β δ- μ= δ. r

7 ΄Οσο αυξάνεται η διπολική ροπή, τόσο αυξάνεται η ισχύς των διαμοριακών δυνάμεων, με την προϋπόθεση τα μόρια να έχουν ίδια περίπου μάζα και όγκο. ΕΝΩΣΗMrμ/DΣ.Ζ./Κ προπάνιο440,1231 διμεθυλαιθέρας461,3248 χλωρομεθάνιο501,9249 ακεταλδεΰδη442,7294 αιθανονιτρίλιο413,9355 animation

8 Άπολα μόρια  ευγενή αέρια (μονοατομικά).  διατομικά στοιχεία( Η 2,N 2,O 2,F 2,Cl 2,Br 2,I 2 ).  αλκάνια.  και άλλα …….. Το He, έστω και δύσκολα υγροποιείται (-264 ο C).

9 Δυνάμεις διασποράς ή London Η ισχύς των δυνάμεων αυτών εξαρτάται:  από το Mr. Μεταξύ ποιων μορίων αναπτύσσονται ισχυρότερες δυνάμεις London; He-He (Mr=4) ή Ne-Ne( Mr= 20)  Από το σχήμα των μορίων. CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 3 CH 3 -CH-CH 2 -CH 3 CH 3 CH 3 -C-CH 3 CH 3 Δυνάμεις διασποράς εμφανίζονται σε όλα τα μόρια, ανεξάρτητα αν είναι πολωμένα ή όχι.

10 Δεσμός (ή γέφυρα) υδρογόνου Οι δεσμοί H-F, H-O και H-N είναι ακραία πολικοί…... Μόρια που περιέχουν τέτοιους δεσμούς έλκονται ισχυρά μεταξύ τους. Η δ+δ+ Α δ-δ- Η δ+δ+ Α δ-δ- Η δ+δ+ Α δ-δ- Η δ+δ+ Α δ-δ- …………… Όπου Α είναι οποιοδήποτε από τα: F,O,N. animation

11 Συνέπειες του δ.Η.  ο πάγος επιπλέει στο νερό….  απροσδόκητα υψηλά σημεία ζέσεως. HFHClHBrHI Mr2036.581128 Σ.Ζ/ ο C19.5-85.1-67.1-35.1  η ελικοειδής δομή των πρωτεϊνών, ή δομή του DNA, κ.α.

12 Μια άλλη κατηγορία διαμοριακών δυνάμεων είναι οι δυνάμεις ιόντος- διπόλου. Μπορείτε να σκεφθείτε ένα παράδειγμα; Ανακεφαλαίωση 1. Δυνάμεις μεταξύ ιόντων (ιοντικός δεσμός). 2.Δυνάμεις ιόντος – διπόλου. 3. Δεσμός υδρογόνου. 4. Δυνάμεις διπόλου-διπόλου, δυνάμεις London

13 Συνέπειες των διαμοριακών δυνάμεων  όσο αυξάνονται οι διαμοριακές δυνάμεις  αυξάνονται τα σημεία ζέσεως των υγρών (σημεία τήξεως των στερεών).  διαλυτότητα: « τα όμοια διαλύονται στα όμοια», δηλαδή πολικές ενώσεις διαλύονται στους πολικούς διαλύτες και μη πολικές ενώσεις διαλύονται στους μη πολικούς διαλύτες Έτσι εξηγείτε γιατί το οινόπνευμα διαλύεται στο νερό, γιατί το λάδι δεν διαλύεται στο νερό, γιατί το λάδι διαλύεται στην βενζίνη, κλπ…

14 δ.Η μεταξύ μορίων αιθανόλης- αιθανόλης δ.Η μεταξύ μορίων νερού- νερού δ.Η μεταξύ μορίων νερού- αιθανόλης αιθανόλη + νερό

15 Κάποιοι δ. Η. σπάνε, κάποιοι άλλοι σχηματίζονται. Σπάνε οι δ.Η. αιθανόλη-αιθανόλη Σπάνε οι δ.Η. νερό-νερό δημιουργία δ.Η αιθανόλη-νερό


Κατέβασμα ppt "Στερεά Υγρά Αέρια Οι δυνάμεις μεταξύ των δομικών στοιχείων (μόρια ή ιόντα ) αυξάνονται Τα αέρια υγροποιούνται πιο εύκολα. Τα υγρά στερεοποιούνται πιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google