Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιοδική τάση των στοιχείων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιοδική τάση των στοιχείων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιοδική τάση των στοιχείων
Περιοδική τάση των στοιχείων Σε μια περίοδο του Π.Π. Οι ιδιότητες των στοιχείων και των ενώσεων τους μεταβάλλονται προοδευτικά από την αρχή ως το τέλος της περιόδου. Αυτό συμβαίνει σε κάθε περίοδο. Έτσι στοιχεία που ανήκουν στην ίδια ομάδα εμφανίζουν παραπλήσιες ιδιότητες

2

3 Ποιο είναι το συμπέρασμα από τους πίνακες που παρατηρήσατε;
Τα στοιχεία και οι ενώσεις των στοιχείων των ακραίων ομάδων του Π.Π. έχουν και «ακραίες» ιδιότητες

4 Πως ορίζεται η ατομική ακτίνα;
Ατομική ακτίνα Πως ορίζεται η ατομική ακτίνα;

5 Η μεταβολή της ατομικής ακτίνας στον Π.Π.
Η μεταβολή της ατομικής ακτίνας στον Π.Π. ατομική ακτίνα σε pm Αύξηση ατομικής ακτίνας Αύξηση ατομικής ακτίνας Πως μεταβάλλεται γενικά η ατομική ακτίνα;

6 Περιοδικότητα στην μεταβολή της ατομικής ακτίνας
Περιοδικότητα στην μεταβολή της ατομικής ακτίνας α τ ο μ ι κ ή α κ τ ί ν α ατομικός αριθμός

7 αιτιολόγηση Κατά μήκος μιας ομάδας η ατομική ακτίνα αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω γιατί όσο προχωρούμε από πάνω προς τα κάτω στην ίδια ομάδα γιατί: Προστίθενται νέες στιβάδες…… Κατά μήκος μιας περιόδου η ατομική ακτίνα αυξάνεται από δεξιά προς τα αριστερά γιατί Μειώνεται το δραστικό πυρηνικό φορτίο(z*)……. Z*≅Z- αριθμός εσωτερικών ηλεκτρονίων, δηλαδή Z*≅ αριθμός ηλεκτρονίων σθένους Γιατί στα στοιχεία μεταπτώσεως παρατηρούνται μικρές διαφορές στην ατομική ακτίνα;

8 Σύγκριση ατομικών ακτινών-μερικές ειδικές περιπτώσεις
Σύγκριση ατομικών ακτινών-μερικές ειδικές περιπτώσεις ουδέτερο άτομο-θετικό ιόν Πχ. 11Na - 11Na+ ουδέτερο άτομο-αρνητικό ιόν Πχ. 17Cl- 17Cl- δυο θετικά ιόντα του ίδιου στοιχείου Πχ 26Fe2+-26Fe3+ Ισοηλεκτρονιακά ιόντα Πχ 7Ν3- - 8Ο2- - 9F-

9 Ενέργεια ιοντισμού Ως ενέργεια 1ου ιοντισμού ενός στοιχείου Χ ορίζεται η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται για την απομάκρυνση ενός ηλεκτρονίου από ελεύθερο άτομο που βρίσκεται στην θεμελιώδη κατάσταση και σε αέρια κατάσταση, δηλαδή: Εi1: Χ → Χ+ + e ΔΗ1>0 Ενέργεια 2ου ιοντισμού Εi2: Χ+ → Χ+2 + e ΔΗ2>0 και Ενέργεια 3ου ιοντισμού Εi3: Χ+2 → Χ+3 + e ΔΗ3>0 Προφανώς ΔΗ1, ΔΗ2, ΔΗ3 > 0 και και Εi1 < Εi2 < Εi3

10 Πως μεταβάλλεται η ενέργεια (1ου) ιοντισμού;
Πως μεταβάλλεται η ενέργεια (1ου) ιοντισμού; α τ ο μ ι κ ό ς α ρ ι θ μ ό ς ενέργεια ιοντισμού (KJ/mol) 1 2 3 4 5 6

11 Συμπέρασμα Η ενέργεια ιοντισμού μεταβάλλεται αντίθετα από ότι η ατομική ακτίνα. Αιτιολόγηση Όσο μικραίνει η ατομική ακτίνα, τόσο πλησιέστερα στον πυρήνα βρίσκονται τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας, άρα τόσο ισχυρότερες είναι οι ελκτικές ηλεκτρικές δυνάμεις μεταξύ πυρήνα-ηλεκτρονίων και άρα τόσο δυσκολότερο είναι να αποσπάσουμε ένα ηλεκτρόνιο από την εξωτερική στιβάδα

12 Στοιχεία με μικρή ενέργεια ιοντισμού αποβάλλουν εύκολα ηλεκτρόνια
Στοιχεία με μικρή ενέργεια ιοντισμού αποβάλλουν εύκολα ηλεκτρόνια. Τέτοια στοιχεία είναι τα μέταλλα που χαρακτηρίζονται και σαν ηλεκτροθετικά στοιχεία. Στοιχεία με μεγάλη ενέργεια ιοντισμού αποβάλουν δύσκολα ηλεκτρόνια. Τέτοια στοιχεία είναι τα αμέταλα που χαρακτηρίζονται και σαν ηλεκτραρνητικά στοιχεία.


Κατέβασμα ppt "Περιοδική τάση των στοιχείων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google