Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιαν 20101 Ομοιοπολικός δεσμός – Κβαντομηχανική Θεώρηση – Θεωρία Δεσμού Σθένους – σ και π δεσμοί Λιόντος Ιωάννης - Χημικός Lio.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιαν 20101 Ομοιοπολικός δεσμός – Κβαντομηχανική Θεώρηση – Θεωρία Δεσμού Σθένους – σ και π δεσμοί Λιόντος Ιωάννης - Χημικός Lio."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιαν 20101 Ομοιοπολικός δεσμός – Κβαντομηχανική Θεώρηση – Θεωρία Δεσμού Σθένους – σ και π δεσμοί Λιόντος Ιωάννης - Χημικός Lio

2 Ιαν 20102 Ομοιοπολικός δεσμός Κβαντομηχανική Θεώρηση Θεωρία Δεσμού Σθένους Δημιουργήθηκε από τον Linus Pauling προσπαθώντας να δώσει εξήγηση για το πότε, πως και γιατί σχηματίζεται ένας δεσμός. Η θεωρία δεσμού σθένους περιγράφει το σχηματισμό ομοιοπολικού δεσμού σαν το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ή επικάλυψης των ατομικών τροχιακών (Orbital’s overlap) των ατόμων που συμμετέχουν στο χημικό δεσμό. Lio

3 Ιαν 20103 1.Η ανάπτυξη ομοιοπολικού δεσμού ανάμεσα σε 2 άτομα, επιτυγχάνεται όταν ατομικά τροχιακά σθένους του ενός ατόμου επικαλύπτουν ατομικά τροχιακά σθένους του άλλου ατόμου. 2.Αν στο κάθε ατομικό τροχιακό που συμμετέχει στον μηχανισμό αυτό της επικάλυψης περιέχεται ένα μονήρες ηλεκτρόνιο, τότε ηλεκτρόνια με αντι-παράλληλο spin δημιουργούν κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων που ανήκουν και στα 2 άτομα. Η έλξη του ζεύγους ηλεκτρονίων από τους πυρήνες και των 2 ατόμων οδηγεί στην ανάπτυξη του δεσμού ανάμεσά τους. 3.Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός επικάλυψης των ατομικών τροχιακών τόσο ισχυρότερος είναι ο ομοιοπολικός δεσμός. Οι βασικές αρχές της θεωρίας δεσμού - σθένους Lio Υπάρχουν 2 είδη δεσμών : ο σ- και ο π- δεσμός

4 Ιαν 20104 Ενέργεια του συστήματος Η – Η σε συνάρτηση με την απόσταση των πυρήνων των δύο ατόμων υδρογόνου Μήκος δεσμού : είναι η απόσταση ανάμεσα στους δύο πυρήνες, στην οποία επιτυγχάνεται η ελάχιστη ενέργεια, άρα κι η μέγιστη σταθερότητα του μορίου Lio

5 Ιαν 20105 σ – δεσμός 1. Δημιουργείται με μετωπική επικάλυψη s – s, s – p, p – p ατομικών τροχιακών κατά τον άξονα που συνδέει τους πυρήνες των 2 ατόμων. 2. Προκαλείται η μέγιστη δυνατή επικάλυψη, άρα και η μέγιστη ισχύς δεσμού. Είναι ισχυρότερος από τον π- δεσμό. 3. Η πυκνότητα του ηλεκτρονιακού νέφους είναι μέγιστη στον χώρο ανάμεσα στους 2 πυρήνες και το ηλεκτρονιακό νέφος έχει κυλινδρική συμμετρία. 4. Είναι ο πρώτος δεσμός που δημιουργείται ανάμεσα σε 2 άτομα (δηλαδή ανάμεσα σε 2 άτομα μπορεί να υπάρχει μόνο σ- δεσμός : Όλοι οι απλοί δεσμοί είναι σ- δεσμοί ). 5. Επιτρέπεται η ελεύθερη περιστροφή γύρω από τον άξονά του. Lio

6 Ιαν 20106 σ- δεσμοί σ – δεσμός (1s – 1s) στο μόριο του Η 2 σ – δεσμοί (s – p) και (p – p) Lio

7 Ιαν 20107 σ – δεσμοί Η δημιουργία του σ – δεσμού στο μόριο του H 2 Μετωπική επικάλυψη 1s – 1s ατομικών τροχιακών. Η Η Lio 1s H 2 : σ-δεσμός ΗΗ ee

8 Ιαν 20108 Ερμηνεία της μοριακής δόμησης του Η 2 με βάση τη θεωρία δεσμού σθένους. Lio Θεμελιώδης ηλεκτρονιακή κατάσταση των 2 ατόμων H : 1 H : 1s 1 σ - δεσμός

9 Ιαν 20109 σ – δεσμοί Η δημιουργία του σ – δεσμού Η – Ο Mετωπική επικάλυψη 1s – 2p ατομικών τροχιακών ΗΟ Lio 1s2p2p Η – Ο : σ – δεσμός Η Ο ee

10 Ιαν 201010 Σχηματισμός σ- δεσμού στο HF Γίνεται μετωπική επικάλυψη του 1s ατομικού τροχιακού του ατόμου του H με το 2p ατομικό τροχιακό του ατόμου του F Lio Οπότε δημιουργείται ένας σ - δεσμός +

11 Ιαν 201011 Ερμηνεία της μοριακής δόμησης του HF με βάση τη θεωρία δεσμού σθένους. Lio Θεμελιώδης ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων του Η και του F 1 Η : 1s 1 9 F : 1s 2, 2s 2 2p 5 σ - δεσμός

12 Ιαν 201012 σ – δεσμοί Η δημιουργία του σ – δεσμού Ο – Ο (ο απλός δεσμός) Mετωπική επικάλυψη 2p – 2p ατομικών τροχιακών Lio 2p2p2p2p Ο – Ο : σ – δεσμός ΟΟOO ee

13 Ιαν 201013 Ερμηνεία της μοριακής δόμησης του F 2 με βάση τη θεωρία δεσμού σθένους Lio Θεμελιώδης ηλεκτρονιακή δομή των 2 ατόμων του F 9 F : 1s 2, 2s 2 2p 5 σ- δεσμός

14 Ιαν 201014 Ερμηνεία της μοριακής δόμησης του H 2 S με βάση τη θεωρία δεσμού σθένους. Lio Θεμελιώδης ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων του Η και του S 1 Η : 1s 1 16 S : 1s 2, 2s 2 2p 8, 3s 2 3p 4 Δύο σ- δεσμοί 3p ψ (S) – 1s (H) και 3p z (S) – 1s (H)

15 Ιαν 201015 σ- δεσμοί με επικάλυψη s – s ατoμικών τροχιακώνs – p ατoμικών τροχιακών Lio

16 Ιαν 201016 σ- δεσμός με μετωπική επικάλυψη p – p ατομικών τροχιακών Lio

17 Ιαν 201017 π – δεσμός 1. Δημιουργείται με πλευρική επικάλυψη μόνο p – p ατομικών τροχιακών (με παράλληλους άξονες). 2. Δεν επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή επικάλυψη, άρα ο π- δεσμός είναι ασθενέστερος από τον σ- δεσμό. 3. Η πυκνότητα του ηλεκτρονιακού νέφους είναι μηδέν στον χώρο ανάμεσα στους 2 πυρήνες και μέγιστη εκατέρωθεν του άξονα που συνδέει τους 2 πυρήνες. 4. Δημιουργείται μόνο εφόσον προηγηθεί η δημιουργία του σ- δεσμού (π-δεσμοί υπάρχουν μόνο στον διπλό και στον τριπλό δεσμό). 5. Δεν επιτρέπεται η ελεύθερη περιστροφή γύρω από τον άξονά του. Lio

18 Ιαν 201018 π – δεσμός Η δημιουργία του π – δεσμού στο μόριο του Ο 2 Πλευρική επικάλυψη 2p – 2p ατομικών τροχιακών. OO 2p2p2p2p O – Ο : π – δεσμός Lio

19 Ιαν 201019 Lio π- δεσμός Πλευρική επικάλυψη p – p ατομικών τροχιακών Δημιουργία π – δεσμού + pψpψ pψpψ

20 Ιαν 201020 Η επικάλυψη ενός p τροχιακού με ένα p τροχιακό, με παράλληλους άξονες, οδηγεί στο σχηματισμό ενός π δεσμού. Lio

21 Ιαν 201021 Ηλεκτρονική πυκνότητα στους σ – και π – δεσμούς σ - δεσμός ηλεκτρονική πυκνότητα συμμετρικά κατανεμημένη κατά μήκος του άξονα του δεσμού ηλεκτρονική πυκνότητα συγκεντρωμένη εκατέρωθεν του άξονα του δεσμού π - δεσμός Lio

22 Ιαν 201022 Η δημιουργία του διπλού δεσμού στο μόριο του Ο 2 Δημιουργούνται : 1 σ- δεσμός με μετωπική επικάλυψη 2p z – 2p z ατομικών τροχιακών 1 π- δεσμός με πλευρική επικάλυψη 2p x – 2p x ατομικών τροχιακών Lio ΟΟ σ - δεσμός π - δεσμός p – τροχιακά

23 Ιαν 201023 Η δημιουργία του τριπλού δεσμού στο μόριο του Ν 2 Δημιουργούνται : 1 σ- δεσμός με μετωπική επικάλυψη 2p z – 2p z ατομικών τροχιακών 2 π- δεσμοί με πλευρική επικάλυψη 2p x – 2p x και 2p ψ – 2p ψ Lio

24 Ιαν 201024 Τ έ λ ο ς Lio Λιόντος Ιωάννης - Χημικός


Κατέβασμα ppt "Ιαν 20101 Ομοιοπολικός δεσμός – Κβαντομηχανική Θεώρηση – Θεωρία Δεσμού Σθένους – σ και π δεσμοί Λιόντος Ιωάννης - Χημικός Lio."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google