Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δεκέμβριος 2006 Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Μονάδα Οργάνωσης & Διαχείρισης ΚΠΣ Α.Ε. Περιφερειακή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δεκέμβριος 2006 Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Μονάδα Οργάνωσης & Διαχείρισης ΚΠΣ Α.Ε. Περιφερειακή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δεκέμβριος 2006 Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Μονάδα Οργάνωσης & Διαχείρισης ΚΠΣ Α.Ε. Περιφερειακή ανάπτυξη στη νέα προγραμματική περίοδο

2 2 Στρατηγική προσέγγιση ΕΣΠΑ Βιώσιμη αστική ανάπτυξη Ανάπτυξη ορεινών, νησιωτικών περιοχών Διαμόρφωση λειτουργικών, ανταγωνιστικών χωρικών ενοτήτων και παράλληλη δημιουργία πόλων ανάπτυξης που θα αποτελέσουν τους επιταχυντές στην συνολική αναπτυξιακή διαδικασία

3 3 Ολοκληρωμένος χαρακτήρας των δράσεων σε ό,τι αφορά: στο χώρο στον οποίο αναφέρονται αυτές (πόλεις, λειτουργικές περιοχές, ευρύτερα συστήματα) στην πολυτομεακή προσέγγιση σύμφωνα με τις θεματικές προτεραιότητες στο συντονισμό των παρεμβάσεων με συνέργεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων

4 4 Βασικά κείμενα αναφοράς Βασικά κείμενα αναφοράς ΕΣΠΑ, Νοέμβριος 2006 Άρ. 37(4)α, 37(6)α, 42-44 του Γεν. Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Κεφ. ΙΙ, άρ. 8-10 του Καν. ΕΤΠΑ (ΕΚ) 1080/2006. 4η εγκύκλιος για την κατάρτιση των ΕΠ της περιόδου 2007-13

5 5 Κατευθύνσεις παρεμβάσεων Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις Στρατηγική της Λισαβόνας Καινοτομία

6 6 Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις Βελτίωση της ελκυστικότητας των Περιφερειών και των πόλεων Ενθάρρυνση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης της οικονομίας της γνώσης Δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης

7 7 Καινοτομία Έχουμε: Καινοτομία ως διαδικασία Καινοτομία ως αποτέλεσμα Αφορά καινοτομία οικονομική, εμπορική, λειτουργική, μεθοδολογική, κοινωνική, θεσμική και οργανωτική

8 8 Χαρακτήρας χωρικών συνόλων Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στον αστικό και περιαστικό χώρο Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στις νησιωτικές και ορεινές

9 9 1. Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές Χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών – ανεπάρκεια υποδομών Υψηλή ανεργία Αποβιομηχάνιση και κρίση του παραγωγικού ιστού Κοινωνική περιθωριοποίηση ομάδων πληθυσμού, κυρίως νέων ατόμων Αύξηση εγκληματικότητας Υποβάθμιση περιβάλλοντος

10 10 ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Συνεκτική γεωγραφική περιοχή με: υψηλό βαθμό ομοιογένειας ως προς τα προβλήματα 5.000 – 20.000 κατ. με εξαίρεση τα Νησιά (ενδεικτικά) ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

11 11 Έργα και δράσεις ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δημιουργία νέων και στήριξη υφιστάμενων οικονομικών δραστηριοτήτων Στήριξη της απασχόλησης Κατάρτιση Πρόληψη της φτώχειας και εξάλειψης του κοινωνικού αποκλεισμού Οι δράσεις πρέπει να έχουν συνέργεια μεταξύ τους και με άλλα προγράμματα, κοινοτικά ή εθνικά

12 12 Καλές πρακτικές www.urban.gr www.urbact.org www.eukn.org

13 13 2. Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές Ενδο- και δια-περιφερειακές ανισότητες και στις περιπτώσεις μικρών νησιών η «διπλή» νησιωτικότητα, Πολυκερματισμός του χώρου, της οικονομίας, των υπηρεσιών, κλπ. Αραιή πληθυσμιακή διάρθρωση

14 14 Στόχος των νησιωτικών ολοκληρωμένων παρεμβάσεων Ανασυγκρότηση ενός βιώσιμου παραγωγικού προτύπου, Επίλυση κρίσιμων ζητημάτων προσπελασιμότητας και υποδομών, Προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

15 15 3. Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές περιοχές Σημαντική πληθυσμιακή μείωση και αραιή πληθυσμιακή διάρθρωση Προβλήματα οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας Σημαντική εποχικότητα στις δραστηριότητες

16 16 Στόχος των ορεινών ολοκληρωμένων παρεμβάσεων Ανασυγκρότηση των δραστηριοτήτων παραγωγής και ανάπτυξης μέσω: στήριξης ποιοτικής και βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στήριξης ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. Για τη συγκρότηση ενός πολυλειτουργικού προτύπου ανάπτυξης

17 17 Επικοινωνία Helpdesk: globalgrants@mou.grglobalgrants@mou.gr www://ggea.gr/globalgrants Για την προγραμματική περίοδο 2007-13: www://ggea.gr/programper4


Κατέβασμα ppt "Δεκέμβριος 2006 Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Μονάδα Οργάνωσης & Διαχείρισης ΚΠΣ Α.Ε. Περιφερειακή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google