Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκκλησία Η λέξη Εκκλησία έχει συνεχή χρήση στην ελληνική γλώσσα από τηνελληνική γλώσσα αρχαιότητα. Ετυμολογείται απο το ρήμα εκ-καλώ, με χρήση του θέματος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκκλησία Η λέξη Εκκλησία έχει συνεχή χρήση στην ελληνική γλώσσα από τηνελληνική γλώσσα αρχαιότητα. Ετυμολογείται απο το ρήμα εκ-καλώ, με χρήση του θέματος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Εκκλησία Η λέξη Εκκλησία έχει συνεχή χρήση στην ελληνική γλώσσα από τηνελληνική γλώσσα αρχαιότητα. Ετυμολογείται απο το ρήμα εκ-καλώ, με χρήση του θέματος από το επίθετο έκκλητ-ος..

3 Εκκαλώ σήμαινε προσκαλώ άτομα εκ του συνόλου να σχηματίσουν ομάδα. Αποτέλεσμα αυτής της έκ-κλησης ο σχηματισμός σύναξης, συνέλευσης

4 Με τη λέξη Εκκλησία περιγράφεται τόσο η διαδικασία της συνέλευσης, όσο και το αποτέλεσμά της.

5 Η Εκκλησία του Δήμου Η Εκκλησία του Δήμου ήταν ηΕκκλησία του Δήμου βασική δημοκρατική συνέλευση στηνδημοκρατική αρχαία Αθήνα. Ήταν ανοιχτή σε όλουςΑθήνα τους άρρενες πολίτες (που είχαν πολιτικά δικαιώματα) με ηλικίαπολιτικά δικαιώματα μεγαλύτερη των 18 ετών, και καθιερώθηκε από τον Σόλωνα το 594Σόλωνα594 π.Χ..π.Χ.

6 Η συνέλευση ήταν αρμόδια για γενικά θέματα της πόλης, αλλά και για την κήρυξη του πολέμου, τις επιλογές στρατιωτικής στρατηγικής, και για την εκλογή στρατηγών και άλλων ανώτερων αξιωματούχων. Η ημερήσια διάταξη για την εκκλησία του δήμου γινόταν από την Βουλή. Οι ψηφοφορίες γινόντουσαν με ανάταση του χεριού.

7

8 Για τους Χριστιανούς ο όρος σημαίνει την πρόσκληση για συγκέντρωση προκειμένου να κοινωνήσουν το Σώμα και το Αίμα του Χριστού.

9 Ο όρος Εκκλησία, στη Χριστιανική Πίστη, δηλώνει την ιδρυθείσα κοινωνία από τον Ιησού Χριστό, την οποία αποτελούν όλοι οι πιστεύοντες στο Χριστό, με σκοπό την προσωπική τους σωτηρία. Με αυτή την έννοια, Εκκλησία είναι η Βασιλεία του Θεού, που ο Ιησούς Χριστός θεμελίωσε στη γη για την πραγμάτωση της Θείας Βούλησης και σημαίνει Κοινωνία ανθρώπων, οι οποίοι με την πίστη τους στον Ιησού αποτελούν μέλη της.

10 Κατά Ματθαίον, ιστ' 18-19 "18 κ ἀ γ ὼ δέ σοι λέγω ὅ τι σ ὺ ε ἶ Πέτρος, κα ὶ ἐ π ὶ ταύτ ῃ τ ῇ πέτρ ᾳ ο ἰ κοδομήσω μου τ ὴ ν ἐ κκλησίαν, κα ὶ πύλαι ᾅ δου ο ὐ κατισχύσουσιν α ὐ τ ῆ ς.Κατά Ματθαίον, ιστ' 18-19 19 Πάλιν ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν ὅ τι ἐὰ ν δύο ὑ μ ῶ ν συμφωνήσωσιν ἐ π ὶ τ ῆ ς γ ῆ ς περ ὶ παντ ὸ ς πράγματος ο ὗ ἐὰ ν α ἰ τήσωνται, γενήσεται α ὐ το ῖ ς παρ ὰ το ῦ πατρός μου το ῦ ἐ ν ο ὐ ρανο ῖ ς."

11 επιστολή προς Κορινθίους Α', ιβ':27 " ῾ Υμε ῖ ς δέ ἐ στε σ ῶ μα Χριστο ῦ κα ὶ μέλη ἐ κ μέρους."

12 επιστολή προς Κολοσσαείς, α':18 "κα ὶ α ὐ τός ἐ στιν ἡ κεφαλ ὴ το ῦ σώματος, τ ῆ ς ἐ κκλησίας·"

13 Ναός και όχι εκκλησία

14 Ιεραρχία της Εκκλησίας

15 Σκοπός της Εκκλησίας Να συνεχίσει το σωτηριώδες έργο του Χριστου έτσι ώστε όλοι να μπορούν να επιδιώξουν τη σωτηρία τους

16 Η εκκλησία είναι μέρος του κόσμου. Νοηματοδοτεί τον κόσμο (τρόπος σκέψης, ζωής, ανθρώπινης δημιουργίας)

17 Πηγές μελέτης της εκκλησιαστικής ιστορίας Αρχαιολογικές Κείμενα

18 Τρόπος μελέτης εκκλησιαστικής ιστορίας Αντικειμενικότητα Αμεροληψία


Κατέβασμα ppt "Εκκλησία Η λέξη Εκκλησία έχει συνεχή χρήση στην ελληνική γλώσσα από τηνελληνική γλώσσα αρχαιότητα. Ετυμολογείται απο το ρήμα εκ-καλώ, με χρήση του θέματος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google