Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΝΕΥΜΑΤΙKΑ ΟΝΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΝΕΥΜΑΤΙKΑ ΟΝΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΠΝΕΥΜΑΤΙKΑ ΟΝΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

3 2. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗ ΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ Α Ασώματοι Αεικίνητοι (Όχι πανταχού παρόντες). Αθάνατοι Διαιρούνται σε εννέα τάγματα Κατώτεροι από το Θεό Ανώτεροι από τον άνθρωπο σε γνώση και δύναμη. Β Γ ΔΕ

4 Εκτελού ν το θέλημα και τις εντολές του Θεού Προστασία ανθρώπων Μεσιτεί α στο Θεό γι’ αυτούς Υμνούν το Θεό 3. ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Συμψάλλουμε και συνυπηρετούμε το Θεό μαζί με τους αγγέλους. (ένωση ουρανού και γης).

14  ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ Ο ἱ τ ὰ Χερουβε ὶ μ μυστικ ῶ ς ε ἰ κονίζοντες, κα ὶ τ ῇ ζωοποι ῷ Τριάδι τ ὸ ν τρισάγιον ὕ μνον προσ ᾴ δοντες, π ᾶ σαν τ ὴ ν βιοτικ ὴ ν ἀ ποθώμεθα μέριμναν, ὡ ς τ ὸ ν Βασιλέα τ ῶ ν ὅ λων ὑ ποδεξόμενοι, τα ῖ ς ἀ γγελικα ῖ ς ἀ οράτως δορυφορούμενον τάξεσιν. Ἀ λληλούϊα.  ΕΠΙΝΙΚΙΟΣ ΥΜΝΟΣ Ἅ γιος, ἅ γιος, ἅ γιος Κύριος Σαβαώθ· πλήρης ὁ ο ὐ ραν ὸ ς κα ὶ ἡ γ ῆ τ ῆ ς δόξης σου, ὡ σανν ὰ ἐ ν το ῖ ς ὑ ψίστοις. Ε ὐ λογημένος ὁ ἐ ρχόμενος ἐ ν ὀ νόματι Κυρίου. Ὡ σανν ὰ ὁ ἐ ν το ῖ ς ὑ ψίστοις.  ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ Εμείς που εικονίζουμε μυστικά τα Χερουβίμ και ψάλλουμε στη ζωοποιό Τριάδα ας αφήσουμε κάθε βιοτική φροντίδα, για να υποδεχτούμε το Βασιλέα των όλων, που αόρατα συνοδεύεται από τις αγγελικές τάξεις. Αληλούϊα. Εμείς που εικονίζουμε μυστικά τα Χερουβίμ και ψάλλουμε στη ζωοποιό Τριάδα ας αφήσουμε κάθε βιοτική φροντίδα, για να υποδεχτούμε το Βασιλέα των όλων, που αόρατα συνοδεύεται από τις αγγελικές τάξεις. Αληλούϊα.  ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι Κύριε των Αγγελικών δυνάμεων. Γεμάτος από τη δόξα Σου είναι ο ουρανός και η γη. Σώσε μας Εσύ, που βρίσκεσαι στα ύψη. Ευλογημένος είσαι Εσύ, που έρχεσαι στο όνομα του Κυρίου. Σώσε μας Εσύ, που βρίσκεσαι στα ύψη.

15 1.Άγγελοι που εξέπεσαν από τη θέση τους γιατί θέλησαν από υπερηφάνεια να αντικαταστήσουν το Θεό. 2.Αρχηγός τους ο Εωσφόρος (Διάβολος). 3.Έργο τους: Να παγιδεύουν τον άνθρωπο στην αμαρτία με σκοπό να τον απομακρύνουν από την κοινωνία του με το Θεό.

16

17 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΠΡΟΣΕΥΧΗ- ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΘΕΟ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

18


Κατέβασμα ppt "ΠΝΕΥΜΑΤΙKΑ ΟΝΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google