Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ’ Γυμνασίου Λυκούργος, Κατά Λεωκράτους 95-96 Συκιώτη Φλωρέττα, 4 ο Γυμνάσιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ’ Γυμνασίου Λυκούργος, Κατά Λεωκράτους 95-96 Συκιώτη Φλωρέττα, 4 ο Γυμνάσιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ’ Γυμνασίου Λυκούργος, Κατά Λεωκράτους 95-96 Συκιώτη Φλωρέττα, 4 ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου

3 Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 390-324 πχ Αθηναίος πολιτικός και ρήτορας Έγραψε το λόγο «Κατά Λεωκράτους» Ζήτησε από την Ηλιαία την καταδίκη του συμπολίτη του Λεωκράτη Τα επιχειρήματα: οι πολίτες έχουν χρέος προς πατρίδα, θείο, νόμους και γονείς

4 Για να τοποθετηθούμε στο χρόνο……..

5 Για να τοποθετηθούμε στο χώρο……..χώρο

6 Για να δούμε και να ακούσουμε……….

7 Λέγεται γο ῦ ν Λέγεται γο ῦ ν γενέσθαι ῥ ύακα πυρ ὸ ς ἐ κ τ ῆ ς Α ἴ τνης ἐ ν Σικελί ᾳ ( ε ἰ γ ὰ ρ κα ὶ μυθωδέστερον ἐ στιν, ἀ λλ’ ἁ ρμόσει ἀ κο ῦ σαι κα ὶ ν ῦ ν ἅ πασι το ῖ ς νεωτέροις)

8 φασί δ ὲ ρε ῖ ν τ ὸ ν ῥ ύακα πυρός ἐ π ὶ τε τ ὴ ν ἄ λλην χώραν,

9 κα ὶ δ ὴ πρ ὸ ς πόλιν τιν ὰ τ ῶ ν κατοικουμένων ἐ κε ῖ.τ ῶ ν κατοικουμένων ἐ κε ῖ.

10 Φασ ὶ ν ο ὖ νΦασ ὶ ν ο ὖ ν το ὺ ς μ ὲ ν ἄ λλους ὁ ρμ ῆ σαι πρ ὸ ς φυγήν ζητο ῦ ντας τ ὴ ν σωτηρίαν ἑ αυτ ῶ ν,

11 ἕ να δ ὲ τίνα τ ῶ ν νεωτέρων, ὁ ρ ῶ ντα τ ὸ ν πατέρα ὄ ντα πρεσβύτερον κα ὶ ο ὐ χ ὶ δυνάμενον ἀ ποχωρε ῖ ν,

12 ἀ λλ ὰ ἐ γκαταλαμβανόμενον ὑ π ὸ το ῦ πυρός, φέρειν ἀ ράμενον.

13 ο ἶ μαι φορτίου δ ὲ προσγενομένου ἐ γκατελήφθη κα ὶ α ὐ τός.

14 Ὅ θεν δή Ὅ θεν δή κα ὶ ἄ ξιόν ( ἐ στι) θεωρ ῆ σαι ὅ τι τ ὸ θε ῖ ον ε ὐ μεν ῶ ς ἔ χει το ῖ ς ἀ νδράσιν το ῖ ς ἀ γαθο ῖ ς.

15 Λέγεται γ ὰ ρ Λέγεται γ ὰ ρ περιρρυ ῆ ναι κύκλ ῳ τ ὸ π ῦ ρ τ ὸ ν τόπον ἐ κε ῖ νον κα ὶ σωθ ῆ ναι τούτους μόνους,

16 ἀ φ’ ὧ ν τ ὸ χωρίον ἐ τι κα ὶ ν ῦ ν προσαγορεύεσθαι χ ῶ ρον τ ῶ ν ε ὐ σεβ ῶ ν

17 ( λέγεται) δ ὲ ἀ πολέσθαι ἅ παντας το ὺ ς ποιησαμένους ταχε ῖ αν τ ὴ ν ἀ ποχώρησιν κα ὶ ἐ γκαταλιπόντας το ὺ ς γονέας ἑ αυτ ῶ ν. το ὺ ς ποιησαμένους ταχε ῖ αν τ ὴ ν ἀ ποχώρησιν

18 το ὺ ς ποιησαμένους ταχε ῖ αν τ ὴ ν ἀ ποχώρησιν κα ὶ ἐ γκαταλιπόντας το ὺ ς γονέας ἑ αυτ ῶ ν κα ὶ ἐ γκαταλιπόντας το ὺ ς γονέας ἑ αυτ ῶ ν. ἀ πολέσθαι ἅ παντας

19

20 Ερωτήσεις κατανόησης

21 1.Γιατί έφυγαν οι κάτοικοι από την πόλη τους; ΣΕΙΣΜΟΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ

22 Μπράβο!! Συνέχισε στην επόμενη ερώτησηΜπράβο!! Συνέχισε στην επόμενη ερώτηση.

23 Λάθος!! Προσπάθησε ξανά.

24 2. Γιατί δεν έφυγε και ο νέος μαζί τους; Γιατί έμεινε να βοηθήσει τον πατέρα του Γιατί φοβήθηκε και τα έχασε

25 Μπράβο!! Συνέχισε στην επόμενη ερώτησηΜπράβο!! Συνέχισε στην επόμενη ερώτηση.

26 Λάθος!! Προσπάθησε ξανά.

27 3. Με ποιον τρόπο τον έσωσαν οι Θεοί; Σταμάτησαν τη λάβα Η λάβα τους περικύκλωσε

28 Μπράβο!! Συνέχισε στην επόμενη ερώτησηΜπράβο!! Συνέχισε στην επόμενη ερώτηση.

29 Λάθος!! Προσπάθησε ξανά.

30 4. Τι έπαθαν όσοι εγκατέλειψαν τους γονείς τους; Γλίτωσαν Χάθηκαν

31 Λάθος!! Προσπάθησε ξανά.

32 Συγχαρητήρια !! Το παιχνίδι ολοκληρώθηκεΣυγχαρητήρια !! Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε.

33 Τι θα λέγατε για ένα ακόμη παιχνίδι; ΠΑΖΛ http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=01d5dcbc3e9e


Κατέβασμα ppt "ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ’ Γυμνασίου Λυκούργος, Κατά Λεωκράτους 95-96 Συκιώτη Φλωρέττα, 4 ο Γυμνάσιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google