Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στην Αεροπορική Συντήρηση… ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στην Αεροπορική Συντήρηση… ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στην Αεροπορική Συντήρηση… ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

2 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΡΙΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Α' ΦΑΣΗ Β' ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΑKΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Γ' ΦΑΣΗ ΙΟΥΝ 2011 MAIOΣ 2011 ΝΟΕ 2011 ΈΝΑΡΞΗ ΈΡΓΟΥ ΠΕΡΑΣ ΈΡΓΟΥ ΣΕΠΤ 2011 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Α' Β' Γ' ΤΕΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / CONTIGENCY PLANS

3 Στάδια Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Διάγνωση υφιστάμενης Κατάστασης / Επιτόπια επιθεώρηση εγκαταστάσεων: –Σε όλους τους χώρους της παραγωγής, στις αποθήκες, σε βοηθητικές εγκαταστάσεις, κινητό, ακίνητο εξοπλισμό, κλπ –Σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, σύνολο οικοπέδου Συνεντεύξεις με αρμόδιο προσωπικό επιχείρησης: –Πως λειτουργεί η επιχείρηση, ποια είναι η διαδικασία παραγωγής, διαγράμματα ροής, κλπ Ανασκόπηση εγγράφων (νομιμοποιητικά στοιχεία, κανονισμοί λειτουργίας, εγχειρίδια κλπ) –Άδειες, βιομηχανική περιοχή, πυρασφάλεια, κλπ Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Εφαρμογή Συστήματος Λύσεις

4 Διαγνωστική Περιβαλλοντική Έκθεση Στοιχεία Επιχείρησης –Άδειες – Εγκρίσεις –Στοιχεία λειτουργίας και οργάνωσης –Στοιχεία οικοπέδου και εγκαταστάσεων Περιγραφή Αποβλήτων ανά δραστηριότητα ( Στερεά, Υγρά, Αέρια) Περιγραφή Καταναλώσεων ( Ενέργεια, Νερό, Καύσιμα) Οχήματα Θόρυβος Περιγραφή Επικίνδυνων/ τοξικών υλικών (με βάση το νόμο) Περιγραφή ιστορικού εκτάκτων περιστατικών Άδειες – Εγκρίσεις Υπεργολάβων Περιγραφή ιστορικού επικοινωνίας με τρίτα μέρη (ενστάσεις, καταγγελίες, επαφή με Ο.Τ.Α, οικολογικές οργανώσεις) Αξιολόγηση και Ταξινόμηση Περιβαλλοντικών Πλευρών και Επιπτώσεων Καταγραφή αποκλίσεων υφιστάμενης κατάστασης από απαιτήσεις νομοθεσίας

5 Καταγραφή Περιβαλλοντικών Πλευρών & Επιπτώσεων (1) ΣΚΟΠΟΣ: Η ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΟΡΩΝ ΕΚΛΥΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΕΡΙΟΙ ΡΥΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΜΑΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΡΥΠΟΙ ΚΑΥΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ODS) DIESEL ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΥΔΑΠ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΞΥΛΟΥ (ΠΑΛΕΤΕΣ) ΑΠΟΞΗΛΩΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΕΡΙΟ

6 Καταγραφή Περιβαλλοντικών Πλευρών & Επιπτώσεων (2) κατανάλωση ενέργειας - - συσκευασίες συσκευασία - - - σκραπ χάλυβα & αλουμινίου ποιοτικός έλεγχος - πτητικές οργανικές ουσίες αιωρούμενα σωματίδια χρώματα, βαφές Άδεια δοχεία μελανών και βαφών Βαφή κατανάλωση ενέργειας - σαπουνέλαια ψύξης εργαλειομηχανών κοπής Γρέζια και τρίμματα, ρινίσματα κλπ χάλυβα & αλουμινίου Διαμόρφωση κατανάλωση ενέργειας κατανάλωση νερού - σαπουνέλαια ψύξης εργαλειομηχανών κοπής Γρέζια και τρίμματα, ρινίσματα κλπ χάλυβα & αλουμινίου Κοπή κατανάλωση ενέργειας- - μεταφορά στη παραγωγή Παραγωγή ---- Αποθήκευση Τελικών Προϊόντων πλαστικές συσκευασίες τσέρκι stretch film --- ξύλινες παλέτες Χρήση στη Παραγωγή των πρώτων υλών & Βοηθητικών Υλών ---- Αποθήκευση πρώτων υλών & Βοηθητικών Υλών κατανάλωση ενέργειας--- Παραλαβή πρώτων υλών & Βοηθητικών Υλών Χειρισμός Πρώτων Υλών, Βοηθητικών υλών & Τελικών Προϊόντων Ανάλωση Πόρων Περιγραφή Αερίου Ρύπου Περιγραφή Υγρού Αποβλήτου Περιγραφή Στερεού Αποβλήτουυπο-δραστηριότητα Κύρια Δραστηριότητα Eπιπτωση Περιβαλλοντικές πλευρές

7 Καταγραφή Περιβαλλοντικών Πλευρών & Επιπτώσεων (3) Περιβαλλοντικές πλευρές Eπιπτωση Κύρια Δραστηριότηταυπο-δραστηριοτητα Περιγραφή Στερεού Αποβλήτου Περιγραφή Υγρού Αποβλήτου Περιγραφή Αερίου Ρύπου Ανάλωση Πόρων ΣυντήρησηΣυντήρηση οχημάτων μπαταρίες μολύβδου (οχημάτων) απόβλητα λιπαντικά έλαια Συντήρηση εργαλειομηχανών και εξοπλισμού παραγωγής πανιά - στουπιά καθαρισμού Άδεια δοχεία, βαρέλια λιπαντικών απόβλητα λιπαντικά έλαια Διοικητικές Δραστηριότητες θέρμανση κτιρίων-- απαερια καύσης λέβητα θέρμανσης κατανάλωση καυσίμων κλιματισμός κτιρίων ODS (freon)κατανάλωση ενέργειας κίνηση οχημάτων- απαερια καύσης πετρελαίου κίνησης κατανάλωση καυσίμων γραφεία αναλώσιμα υλικά εκτυπώσεων (τόνερ) κατανάλωση ενέργειας κατανάλωση νερού απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (πχ Η/Υ) χαρτί (χρήσεις γραφείου) αστικά απορρίμματα Λαμπτήρες φθορισμού

8 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σ.Π.Δ. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (ΜΕΣΩ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ) ΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1. βάσει ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ / ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ 2. βάσει ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ προκύπτουν από τις επιμέρους διεργασίες, κύριες και μη (υποστηρικτικές - βοηθητικές & διοικητικές δραστηριότητες) και είναι άμεσα (απόλυτα) ελεγχόμενες από την εταιρεία ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ προκαλούνται από δραστηριότητες προγενέστερου (προμηθευτές) ή μεταγενέστερου (πελάτες) σημείου της εφοδιαστικής αλυσίδας και συνεπώς δεν είναι άμεσα ελεγχόμενες, αλλά υφίσταται δυνατότητα έμμεσης επέμβασης ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΌΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ - ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η βαρύτητα/ σημαντικότητα θα καθοριστεί μέσω βαθμολόγησης. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ορίσουμε ορισμένα κριτήρια και εν συνεχεία να βαθμολογήσουμε μια-μια τις επιπτώσεις έναντι αυτών των κριτηρίων

9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Δ. ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ Π.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / CONTIGENCY PLANS ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Π.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΤΕΡΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σ.Π.Δ. (MANAGEMENT REVIEW) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σ.Π.Δ. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Σ.Π.Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ κατά περίπτωση: ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ή ΑΝΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ, ή ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤHΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 3 ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ΕΓΓΡΑΦΑ) Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ:  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΠΩΣ)  ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΠΟΤΕ)  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ (ΠΟΙΟΣ)  ΑΡΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.Χ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ Χ

10 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (1) Παράδειγμα διαδικασίας Τίτλος : «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων»  Σκοπός εφαρμογής: Να περιγράψει τις ενέργειες που γίνονται για τον χειρισμό (ελεγχόμενη συλλογή / αποθήκευση και διάθεση) των στερεών αποβλήτων, τα οποία προκύπτουν από τις διάφορες επιμέρους δραστηριότητες της εταιρείας. αποσκοπώντας στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων προς το περιβάλλον από τα παραγόμενα στερεά απόβλητα μέσω: της ανακύκλωσης / της επαναχρησιμοποίησης των παραγομένων στερεών αποβλήτων, όπου αυτό είναι εφικτό της ελεγχόμενης αποκομιδής / διάθεσης των επικίνδυνων στερεών αποβλήτων  Αρμοδιότητες:  Υπεύθυνοι για την εφαρμογή της διαδικασίας είναι ο Διευθυντής Παραγωγής και ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ΔΙαχείρισης  Περιγραφή  1. ταξινόμηση αποβλήτων Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν / παράγονται στην ΧΥΖ ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες με κριτήριο την επικινδυνότητα τους: α) στα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα β) στα στερεά απόβλητα ειδικού χειρισμού (επικίνδυνα ή/και τοξικά στερεά απόβλητα). Παρατίθεται κατάλογος με το σύνολο των αποβλήτων.

11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (2) Παράδειγμα διαδικασίας Τίτλος : «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» (συνέχεια)  2. Συλλογή & Χειρισμός Το σύνολο των παραγόμενων στερεών αποβλήτων διαχωρίζεται - κατά το δυνατόν στην πηγή - και συγκεντρώνεται σε κάδους / χώρους απορριμμάτων ανά κατηγορία (ταξινόμησης) αποβλήτου: - χώρος συλλογής μεταλλικών απορριμμάτων - κάδος / χώρος συλλογής απορριμμάτων κοινής ανακύκλωσης (χαρτί, πλαστικό, συσκευασίες) - κάδοι συλλογής αστικών απορριμμάτων - κάδοι / χώρος συλλογής στερεών αποβλήτων ειδικού χειρισμού (Αποθήκη Αποβλήτων Ειδικού Χειρισμού) Οι κάδοι είναι τοποθετημένοι σε ειδικά διαρρυθμισμένες περιοχές στον υπαίθριο χώρο της ΧΥΖ Κάθε κάδος συλλογής και χώρος συγκέντρωσης απορριμμάτων φέρει επιγραφή / σήμανση (ετικέτα - πινακίδα) που χαρακτηρίζει το περιεχόμενο του αποβλήτου που δέχεται. Η συλλογή γίνεται από το προσωπικό της παραγωγής μετά το πέρας των εργασιών.  3. Διάθεση-Αποκομιδή Τα στερεά απόβλητα διατίθενται ως εξής: - σκραπ χάλυβα και αλουμινίου : αποκομιδή από την εταιρεία «Ανακύκλωση Μετάλλου» - χαρτί, συσκευασίες, πλαστικό : ανακύκλωση από δημοτικά απορριμματοφόρα ανακύκλωσης (Μπλέ κάδοι) - …

12 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (3) Παράδειγμα διαδικασίας Τίτλος : «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» (συνέχεια)  4. Απολογισμός Για κάθε ελεγχόμενη αποκομιδή σκραπ μετάλλου, ο υπεργολάβος («Ανακύκλωση Μετάλλων ΑΕ») παραδίδει στην εταιρεία τα έγγραφα : - Παραστατικό (δελτίο αποστολής) - Έγγραφο Αναγνώρισης Αποβλήτου Στο τέλος του έτους, ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΥΠΔ) συγκεντρώνει ποσοτικά στοιχεία για το σύνολο των αποβλήτων (ανά είδος) και τα παρουσιάζει στη Διοίκηση.  Αρχεία  Για την εφαρμογή της διαδικασίας τηρούνται, κατ’ ελάχιστον για 4 έτη, τα παρακάτω αρχεία: Αρχείο παραστατικών αποκομιδής (δελτία αποστολής) : στο Λογιστήριο Αρχείο Εγγράφων Αναγνώρισης Αποβλήτων : ο ΥΠΔ Ετήσια Έκθεση ποσοτικών στοιχείων Αποκομιδής : ο ΥΠΔ

13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ #1  Διαμόρφωση χώρου αποθήκευσης χημικών/ λιπαντικών αποβλήτων  Σκοπός: βελτίωση διαχείρισης υγρών αποβλήτων  Στόχος : μηδενικές επιπτώσεις σε περίπτωση διαρροής  Ενέργειες:  1. Καθορισμός απαιτήσεων χώρου  2. Έρευνα αγοράς  3. Επιλογή εργολάβου  4. Υλοποίηση παρεμβάσεων (στεγανές λεκάνες διαρροής, …)  5. Μεταφορά χημικών στο νέο χώρο  6. Εκπαίδευση/ενημέρωση προσωπικού για τη νέα χρήση  Εκτίμηση Πόρων:  Κόστος  Χρόνος  Άνθρωποι  Χρονοδιάγραμμα  Ορισμός Υπευθύνου(-ων) υλοποίησης

14


Κατέβασμα ppt "Εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στην Αεροπορική Συντήρηση… ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google